ከደ ሮማ 10

1ኢዴበም፥ በርሄከሽ ከእለም ኤከምብዳን አሾከ ዪሁዳ፥ በርዴረካ ረባ ከማምኳ። 2ከምደራ ኸገሻ ከማም ኤቢጥጠካይል ከረባ፤ ነደንኳ መጥጢላለማም ከማምባለሠማኼ። 3ከፄ ቢኤምከስ እንዶዋ ኤተ በከጦካ አረባ ጸጋ ከመዪዥሠማ፥ ቢያኣጎካ መገሥ እንዶዋ ጀንዳ ኪልቆማም፤ ኢያገሰካሠንኼ ከንዶዋ ኤተ በከጦካ አረባ ጸጋ ከመዪዥሠማኼ። 4ባርከንዥገን ክርስቶስ ማቶቋ አል ሙሴ። ካ ኤተ በገምኪል ከአ ኮዎማኳ፥ ከምዪራ አረባ ከመዪዥሠማ። 5በቆተከንዥገን ሙሴ ከፄ እንዶዋ ኤተ ከምደካ አጸጋ ነታሰ ረባ ከመዪዥሠማ ነመዜኽ ማቶቋ በከለካ፥ "ከምኢካ ጸጋ ኤተ ከምትቶቆ ማቶቋ ኮዎማ።" 6ከፄ ጸጋ ደ በዪርካ አረባ ከመገሚላ ከመዪዥሠማ በከለካ አመዪዥሥ ሎርጋ፥ "መከላኣኼ ኒሉኼ፥ ዎዴ ከመቶኳ ከጎዛ?" መጨገስ መከላ ኤለአ፥ ከምብቴቆ ክርስቶስ። 7ኤያሥ ኤያኳ "መከላኣኼ፥ ዎዴ ከምብታ ከመሃቲል ሆ እል እኔያ?" መጨገስ መከላ ኤለኣኳ፥ ከምሬቆ ክርስቶስ ነደ በሸሸካ። 8ከመተጸማኳ ኣሤ በከለካ አመዪዥሥ ሎርጋ? በከለካ፥ "እገሸ ረባ ርች ነጉ፥ ነሰኡ፥ ኒሉኳ።" ሳ አለኣኳ እገሸ መገሚላ ኤተ ቢላቲከስ አይል። 9ኤከምዳኣ ኸገሻ ከሰኡ ኤበደካ ያሱስ ኤታ፥ ኤከምገማኪል ከእሉ ኤበፈርኬቆ አረባ አ ነደ በሸሸካኳ፥ ከምብዳኣ ካል ግዢ ግዥ። 10ጸጋ ኤተ በገምኪል ከእለማ፥ ከምዪርካ አረባ ከመዪዥሠማ፤ ኤተ በደካ ከሰማ ኸገሻኳ፥ ከምብዳ ካል ግዢ ግዥ። 11በከለካ መዪዥሥ ሎርጋ፥ "ከምቴያኼ ጸጋ ኤተ በከገምኪል ካ ኮዎማኼ።" 12ኢያሃቸካኼ ዶጎ ዪሁዳ ከሾካ ጃጀንዳኼ፤ ረባ ኤታ አል ኮዎማም፥ በከኸካ በቦቆ ዳ ከደ ቢኦካ ፄማ ኮዎማኳ። 13በከለካ መዪዥሥ ሎርጋ፥ "ጸጋ ኤተ በኦከፄ ኤታ ኮዎማ፥ ከምብዳ ካል ግዢ ግዥ።" 14ኤያብ ከምኦዉካና  ኤተ ቢበፀካ መገሙኪላ? ኤያብ ከምገሙኪለና በላ መገሱቆን ፄማኳ? ኤያብ ከምገሱኮቆና በላ ማቲከሰን አጸጋ ሰ ማገ ላ? 15ኤያብ ከማቲዩከሰና በላ መትጉዋን እማማ? ኤያሥ በቆተካንዥገን ነመዪዥሥ ሎርጋ ኤተ በከለካ፥ "ጸጋ ደ በርኬቆ ገሸል እገሻ ባቲከሳ አለአ፥ ዝንዜን ማሄሸማ።" 16ነደንኳ፥ ኢያገሰካሠንኼ ኮዎማም ከሰ ማገ ላ አል ረባኼ። በከለከንዥገን ኢሳያስ ኤተ መዪርጓኳ፥ "ኤታ፥ ኦዴ በገምኪል እገሸ ገትጋለምላ?" 17ካ፥ በዎኬ መገሚላ ነመገሶቆ እገሸ ገትጋ፥ መገሶቆ እገሸ ገትጋኳ በዎኬ ነመትገሣ ከፄ ክርስቶስ። 18አገሰኮቆንኼ ዶጎ ዪሁዳ እገሸ ገትጋኽ? ቢገሰኮቆንዥገና፤ በከለካ አመዪዥሥ ሎርጋኳ፥ "ባገሰካቆ ሰማም ነኔያ ነኮዎማ፥ ባኪል እገሻለማምኳ ካሥ ጎ በሸካዬስ እኔያ።" 19ኣምባለከሠንኼ አዶጎ እስራኤል እገሸ ገትጋኽ? በሲኮቆ ረባ በገሸከሠንዥገን ከንዶጎ ሙሴ፥ "ከምጦራ ኤከመንሠኸካይል ከጸጋ ደ ቢከሥ ሾከማ፥ ከምጦራ ኤከማመኸከሥ ከሾካ ደ መኤመሸማኳ።" 20በገሸከሠንዥገን ኢሳያስኳ ሰ ረባ ከመንዢቆ እታ በከለካ፥ "በራገምካሥ ኖጎ ደ በበፀካ ማኣጓ አራ፥ በራትገካሥ ከደ በበፀካ መሎቊል አራኳ።" 21ከፄ ሾከ እስራኤልኸን በገሸከሠንዥገን በከለካ፥ "ኤከማገዋኸን እማም ካራ፥ መዱጎክ በራከከኬል ከጸጋ ደ በበፀካ ማገሳሥ ካራ ከደ በንሰካ አራኳ።"

will be added

X\