መጎሎጓ ከዮሃንስ 21

1በርገምከሥ ጎዛ አል ኽኻ ከኤበ እኔያ ኽኻኳ፤ በተርከንዥገን አጎዛ አል ገፀ ከኔያኳ፤ አኢካንኼ ኤያያኼኳ። 2በርገምከሥ መዪዥሥ ኤዬባ፥ ዬሩሳሌም አል ኽኻ፥ መከብቴ ኖጎ ረባ ነጎዛ፤ በገ ከሥ አ ኤጋኺንጃ፥ ኤተ ኒያንደጎነሥ ከርኸማ። 3በርገሰኮቆ በቦቆ ሳ ሜታ በፐኬሥ ኖጎ ለባበ፤ በከለካ አኳ፥ "ከምኢያ ጎ መኢሽ ረባ ኖጎ ጸጋ። ከምኢያ አ ኖጎማም፥ ከምዱዋ እማምኳ ሾካለማ፤ ረባ እልቆማኳ ከምኢያ ከማም [ከምዳ ረባለማምኳ]። 4ከምቀርሥ ጹሻ ኮዎማ ነኸማም፤ ከፄ በተርከንዥገን ዳ አል ገፀ፥ ከምኢያንኼ ነለአ ከገት መሻ፥ ኤያሥ ኤያ ገሳንዛ፥ መእሳ፥ ማፉንጮቋኳ።" 5በከለካ ኤተ በኢከሽ ነለባበ፥ "ገሶቆ፥ ከምጦራ ዳ ኮዎማ ከኽኻ!" በከለካ ከመተጸማኳ፥ "ቆት ዳ አለአ፥ ሳ አለአ መገሚለማ፥ ኸማኳ።" 6በከለካ ካራኳ፥ "በትተከንዥገና። አራ ኣልፋ ኦሜጋኳ፤ (መከላ ኤለኣኳ) መሲቆማ፥ መርሸማኳ አራ። ከኤተ በሸካ እምበ ኣያ፥ ከምኸርካ መገ  ኤከምፋ ነጋጨ ኣያ ኤተ ከምኻ መኢያ። 7ዳ ኤተ ከምዸባ ኤተ ከምሙቾቋ፥ አለአ፤ አራ ከምደራ ረባለማ፥ ከምዳ አኳ ዱዋለም። 8ደ በካጤከሽ ከመደ ኸገሻ ከፄ ያሱስ ከደ በከዠኬል ከመገሚላ፥ ደ መዦጓ፥ ደ መሾቆ ጸጋ ከደ ጎሲያ፥ ደ በደካ ጸጋ ከገንሠ ሽጃ፥ ደ መዴር እምሙሳ ከደ ጎልጎዛ ኮዎማ፥ ከምዳ በናለማም አማኣምቧሻ ኪል መሃቲል ሆ ኸ ማንጃ። አለኣኳ ማኮሊል መሻ።" 9ነለአ ነቸቻ በዎኬ ነሰ ገትጋ አል ጎዛ ሥሠ በንድ አሜታ። እማም ሥሠ በንድ አለአ ደ በጨካ እንሤያ ሥሠ በንድ፥ ኤተ በዪጨኮቆን ማመሠ ረባ። በገሸካ አሰ ገትጋ አኳ ካራ በከለካ፥ "ዌ፥ ትገርሥ ካም ጋኺንጃ፥ እንገፈ ጃጃ።" 10በርኮቆ አራ ከገፉጫ ከበቦቆ መጎ ዶላ ከሜተም፥ በትገኬሥ ካራ መዪዥሥ ኤዬባ ዬሩሳሌም፥ መከብቴ ነጎዛ ኖጎ ረባኳ። 11በከዪጨካቆ አኳ ከገሂን ረባ፤ ማንደኸማኳ ኤማሰኸ ግሻ ኤተ መዥግ በና፥ መዪዥኸማ ኤያል ግሸ ያስጵስ። 12በጨካ ኤዬባ አ በቦቆ ኸለ ግሻ መጎ ማ፤ በጨካ ኸለ ግሻ አኳ ግሰማ አሤር ኖቆማ እምበንድ ከሰ ገትጋ አል ጎዛ አሤር ኖቆማ እምበንድ ኖቆ ግሰማ። ቢቆታከንዥገን ፄያ ነጸገ ግሰማ፤ ፄያ አለኣኳ ፄ ሾከ አሤር ኖቆማ እምበንድ አል ጸጋ አል እስራኤል። 13በጨካ ኤዬባ አ ከንዶጎ እምፐ ኦካ ግሰ ኸላ ኦካግ፥ ከንዶጎ ኤላ ረ ግሰማ ኦካግ፥ ከንዶጎ ኤላ ጉንዛ ግሰማ ኦካግ፥ ከንዶጎ መልም ኦካኳ ግሰማ ኦካግ። 14ኸለ ግሻ አል ኤዬባ አኳ በጨካ ሸ ግሻ አሤር ኖቆማ እምበንድ፤ ቢቆተንካንዥገን ነጸገማኳ ፄ ሰ ገትገ ጃጃ አሤር ኖቆማ እምበንድ። 15ሰ ገትጋ አል ረባ ኤተ በገሸኬ ካራኳ፥ በጨካ ነኤለማ ጅ መዻምብ ዳ ኤተ ቢገኬሥ ነኣያ፥ ኤተ ከምዻምበካ አኳ ኤዬባ አ፥ ግሰ ኸላ ከኸለ ግሻኳ። 16ጋንዘ ል ኤዬባ አኳ እንዝኽ፤ እለማ ከመጎለማኳ ሜተም፤ በከዻምበካ አሰ ገትጋ አል ረባኳ ኤዬባ አ ከጅ ማዻምባለማ፤ መጎለማ፥ ከእለማ፥ መኢቆማኳ ገንዘ ሜተም። ገንዘለማኳ ኤኪሎሜትሪያ ግቸማ ማያ እል ግቸማ ሜታ (2400)፥ ኤያሥ ኤያ ኤመንዻ ኦኪል ግቸማ ኦካግ። 17በዻምበካ ኤያሥ ኤያ መኢቆ ኸለ ግሻ፤ መኢቆማ ኤመዻምብ ኤለ ጸጋ፥ ኤተ በከዻምበካ አሰ ገትጋ አል ረባ አ፥ ኤላ ግቸማ ሥሠ በንድ ኖቆማ እንዝኽ (144)። 18በደካቆ ኸለ ግሻ አ ነግሸ መዥግ በና፥ ነግሸ ያስጵስ፤ በደካቆ ኤዬባ አኳ ነመዪዥኽ ኣያ፥ ኤተ በዪዥካኽ ኤእምፑ ሶ። 19ሸ ግሻ አል ኸለ ግሻ አል ኤዬባ አ ቢያንደጎነከሠንዥገን ሜታ ሜተም ነግሸ መዥግ በና፤ ሸ ግሻ አል ገሲቋ ቢያንደጎነከሥ ከግሸ ያስጵስ፥ አል እል እምበንድ ከሳፊሮስ፥ አል እል ኦካግ ከካልቄዶን፥ አል እል እንዝኽ ከስማርግዶስ፥ 20አል እል ማቁስ ከሳርዶኒክስ፥ አል እል ማያ ከካርዲዮን፥ አል እል ሥሠ በንድ ከክሪሶሊጦስ፥ አል እል ዬሰናኮ ከቤርሎስ፥ አል እል ሰናኮ ከጦጳስ፥ አል እል አሤር ከክሪሶጵራሶስ፥ አል እል አሤር ኖቆማ ሜተም ከሂያቂንጥ፥ አል እል አሤር ኖቆማ እምበንድ ከኣሜቲስጦስ። 21ግሰ ኸላ አሤር ኖቆማ እምበንድ አ ሚንዛ አሤር ኖቆማ እምበንድ። በደካቆ ግሰ ኸላ ሜታ ሜታማለማ ናሥ ሚንዛ ነሜተም። በደካ እንዶ ኤዬባ አኳ ነመዪዥኽ ኣያ፥ ኤተ በዪዥካኽ ኤእምፑ ሶ። 22ረባ ኤታ፥ ኤተ በሙቸኮቆ ነደ መዘዛ ነኮዎማ፥ አ መዪዥሥ መፀ ገዴራለማም፤ አ ጃጃኳ፤ አርገምከሠንኼ መዪዥሥ መፀ ገዴራ ሜተል ኒል ኤዬባ ናኼ። 23ከፄ በከዪዥኮጎ አገሂን ረባ፥ በደካ ጃጃኳ ከጅለማ፥ አኣጎካኼ ኤዬባ አ መዪዦጎ ኦካ ከጽጃኼ። 24ከመንዸካ አሾከ ጸጋ ኮዎማ ከመዪዦጓለማ፥ ከምሩዌቆ አዶጎ ጥሳ አል ኤበ እኔያኳ ገሂንለማም ኪለማ። 25ከምሃንሰኼ ግሰማ መዱጎከኼ፥ ከምኢያንኼ አመጓ ሜተልኼ። 26ከምሩዌቆ ኪል ኤዬባ አ ደ መጫ ከመንዳጎን ዳ አል ሾከ ጸጋ አል ኤበ እኔያኳ። 27ኤተ ከምኩካ ኪለማ ኣሥ ደ ቢቆተካን ፄማም ነሎርገ መኢያ ካል ጃጃ፤ አኩካኼ አመዦጎ ዳ ሜተል፥ ከጸጋ ሜተል ኤተ በደካ ደ ገዪፆቋ ከደ በለጎዘካኳ።

will be added

X\