መጎሎጓ ከዮሃንስ 2

1"ቆት ከሰ ገትጋ አል ገሙንፀ ደ ገዴራ ካል ኤፌሶን፤ 'ኤኤለአ በከለካ ኤተ በራቆከሽ ቢዣ ሥሠ በንድ ከኤላ ጉንዛለማ፥ ኤተ በኮለከኽ ነጂል ቱጎ ጅ ኣያ ሥሠ በንድኳ።' 2"በርገምካ መደዳሉ ነዳ ኤተ ባሌኤካ አም፥ ከመቀሞቆማሉ፥ ኤከምበፃኣ መቀማኮቆ ከጋገንሠ ጸጋ፤ በላ መዱዋን ሰ ገትገ ክርስቶስ ባዻምበካ ደ በከለካ 'አይላ ሰ ገትጋለማ'፥ ባምባለከሠን ኤቢደካ እማም ከደ ጎልጎዛ። 3ቤያቀሞቆ፥ ቤያፈለሽ ማኣንሠሣ ከፄም በላ ማሌኣከሠን። 4ዳ ኤተ በቱከሥ እለምኸን፥ አመበፀሽ ማሄሻሉ አል ገሲቋ። 5እኽላ ሳንዘሥ ኤባፋተኬ ነመኢያሉ ናል እምጻ ከገቻ። ኮል ነገንሣሉ፥ ጦ መደዳሉ አል ገሲቋ! ኤከምበፃኣ መኮላኣኸን፥ ከምዎሬ ከምቼርሥ ቱጎ ጅሉ ኖጎ መኢማ። 6ዳ ባከገ ኪል አራኸን በኢካን ዳ ሜተል፤ አኳ፥ ከፄ ባካቸከካኽ መደዳ አል ኒኮላዪታ ኤተ በርካቸከካኽ አርኳ። 7ነገሶቆ ኤተ በጨካ ፄያ ዳ ኤተ በከለካ አመዪዥሥ ገፉጫ ከገሙንፀ ደ ገዴራ። ከኤተ ከምሙቾቆ ከምኸርካ ኤከምሳ ኸማ ነጅ መኢያ፥ ኤተ በኢካ ኖጎ ማገ ጓ አል ግዢ ግዥ፥ ጎ በኢካ አረባኳ።" 8"ቆት ከሰ ገትጋ አል ገሙንፀ ደ ገዴራ ካል ስሚርና፤ 'ኤኤለአ በከለካ ኤተ መሲቆማ ካል መርሸማኳ፥ ኤተ ቤሽ፥ በኮለኬ በኢካናኳ።' 9"በርገምካ ማፉንጮቋሉ ከዢጋሉ፤ ነደንኳ አም ተቃ። በርገምካ ኤበ ካ አም አጸጋ ሜታ ሜታ ደ በከለካ 'አይላ ዶጎ ዪሁዳ፤' እማምኸን ገሙንፀ ሴጠና፥ ዶጎ ዪሁዳኼ። 10መጤያኣካኼ ከማኣንሠሣ ኤተ ከምዌ ከጸገኡኼ! ገሶቆ፥ ከምዻምብ አኻ ከምኩቆ ሴጠና ናኻ ጸጋ ሜታ ሜታ ከመፀ ማፉንጫ፥ ከምዳ ማኣንሠሣ ነጸገኻ ከኦኪል አሤርኳ። ዳ ከመገሚለማ ካሥ አል ኦከ መሻ! ከምኸራ አርኳ ዠለ መኢያ ካም። 11ነገሶቆ ኤተ በጨካ ፄያ ዳ ኤተ በከለካ አመዪዥሥ ገፉጫ ከገሙንፀ ደ ገዴራ። ኤተ ከምሙቾቆ ከማቀዘሠኼ አመሻ አል ማኮሊለማ አኼ።" 12"ቆት ከሰ ገትጋ አል ገሙንፀ ደ ገዴራ ካል ጴርጋሞን፤ 'ኤኤለአ በከለካ ኤተ በጨካ መመስ ቻጋ ኤተ በርካ ከምበንድ ሰማ።' 13"በርገምካ ኤባኢከሽ አም ጎ በኢካ ለባበ ሴጠና፤ ነደንኳ ባራቆከሽ ፄም ዝንዜን፤ ኖከ ቢሾቆ መገሚል ኤተ መደ ኸገሻ ካራ ኣንቲፓስኳ ነኤበኻ ኖጎ ቤኢሽ ሴጠና፥ ኣሽጠካንኼ መገሚላሉ ካራኼ። 14ዳ ኤተ በቱከሥ እለም ካም በኢካን ዳ ሜታ ሜታ፤ አኳ፥ በኢካን ኖጎኻ ጸጋ ሜታ ሜታ ደ በርኮቆ መትገሣ አል ቢሌያም ኤተ ቤትገሥ ከባላቅ፥ ኤቤጦሥ ማሮቆ ጃ ነኸ ጸጋ አል እስራኤል፥ ኤከምሱዋን እማም በጫ ኤተ ቢሸኮቆ ከምሙሳ፥ ኤከማጎሲዋንኳ። 15ኤያሥ ኤያ ባጨካ አምኳ ደ በራቆከሽ መትገሣ አል ደ ኒኮላዪታ። 16ኣንዠሥ እሉ! ኤከምበፃኣ መጦዋኣ ኤኤለኣኸን፥ ከምዎሬ ካም ፈላ፥ ከምቱርከሥ እማም ከቻጋ ኤተ ከምፔሥ ነሰም። 17ነገሶቆ ኤተ በጨካ ፄያ ዳ ኤተ በከለካ አመዪዥሥ ገፉጫ ከገሙንፀ ደ ገዴራ። 'ኤተ ከምሙቾቆ ከምኸርካ ነማና ነማጻፆቆማ። ከምኸርካ እምፑ ግሻ ኤተ ቢቆተካን ፄ ኽኻ ነጸገማ፤ ኤተ ከምገማ ፄያ አኳ ኣሥ ኤተ ከምሮቋ፥ ከምገማኼ አጸጋ ጀንዳኼ።"' 18"ቆት ከሰ ገትጋ አል ገሙንፀ ደ ገዴራ ካል ቲያቲራ፤ 'ኤኤለአ በከለካ አዱ ረባ፥ ኤተ በጨካ ኸማ ኤያል ጠጠ ማንጃ፥ ኤተ በኢካ ቾጎማ ኤመዪዦጎ መዌኽ ሶ።' 19"በርገምካ መደዳሉ፥ ማሄሻሉ፥ ከመገሚላሉ፥ ኤያሥ ኤያ መተጸሥ ደ ገዴራ አሉ ከመቀሞቆማሉኳ፤ በርገምካ ኤበንተርኮቆ አመደዳሉ አል እን ናል ገሲቋ። 20በኢካን ዳ ኤተ በቱከሥ እለም ካምኳ። አኳ፥ እገፋ ኤተ ቢኦካ እዘቤል፥ ኤተ በትገከሥ መዳለማ ከኤተ መዪርጓ፥ በትገከሥ በንጠከኽ ደ መደዳለም ኤከማጎሲዩዋ ከምሱዋን በጫ ኤተ ቢሸኮቆ ከመሙሳኳ፤ አምኸን ማከገመሥ መዳለማ፥ ባዪርከሽ ትል። 21በርከጦከስ ኦከማ ኤከማንዠሥ አ እለማ፤ አኸን አኣጎካኼ መኮላ ነጎሲያለማኼ። 22ከፄ አለአ ከምጦርከሥ እገፋ አ ከመንሰማ ከንተላ፤ ኤከምበፁዋ መኮሉዌ ደ ቢያጎሲ ከአ ኮዎማ ነሾከ መደዳለማ ነለአ፥ ከምጦርሥ በቦቆ ማኣንሠሣ ነጸገማም። 23ከምሸሮቆ ኢዳለማ፥ ከምከርኽ አመሻኳ እማም፤ ከማምባለሥ አገሙንፀ ደ ገዴራ ኮዎማ ኤበርደካ አር ኤተ መላቀሥ እል ጸጋ ከቁንዘማ፤ ከምኸራ ከሜታ ሜታማለኻኳ ኤያሥ መደዳለኻ። 24"አኻ ደ በኽኢከሽ ነቲያቲራ ጃጀንዳ፥ ደ በኸበፀካ መሁለኻ መትገሣ አለአ፥ ደ በኸበፀካ መገመኸሰን ኤተ ቢኦ እማም 'መሃቲል ገጸፀ ሴጠና'፤ ከምከለራ ካኻ፥ ከምጦርሠኼ ገጹራ ጀንዳ ነጸገኻኼ። 25ራቆኻ ከመዥግ ኤላ ዳ ኤተ በኸጨካኳ ካሥ አል ኦከ ከምዎሬ አር። 26ጸጋ ኤተ ከምሙቾቆ፥ ከምትቶቆ ማሄሸማለም ካሥ አል ኦከ መርሸማ፥ ከምኸርካ ገፋሌያ ነሾካ ነኮዎማ። 27ከምሙቾቆ እማም ከላኮዘ ሶ፥ ከምጼቂል እማም ኤንሤ ዬዛ። 28(ከምኸርካ ገፋሌያ አለአ) ኤያሥ በርርኮቆ አር ገፋሌያ ኖጎ ባብ፥ ከምኸርካ ቤዋ አል ገዳዱ። 29ነገሶቆ ኤተ በጨካ ፄያ ዳ ኤተ በከለካ አመዪዥሥ ገፉጫ ከገሙንፀ ደ ገዴራ።"

will be added

X\