መጎሎጓ ከዮሃንስ 11

1ነለአ ነቸቻ ቢኸኬ ካራ እንታ ኤተ ከምዳ ከመዻምብ ዳ ሜታ፥ ቢከለካ ካራኳ፥ "ፈርሥ ዻምብ መዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ረባ፥ ዻምብ ጎ ሸ ሲላኳ፥ እንዘ ኽ ጸጋ ደ በዴረካ ነጓ። 2መዻምባኣኼ እል ኸላ ኤተ በኢካ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ ከጃጻኼ፤ ቢኸከንዥገን አ ከጸጋ ደ በበፀካ መዳ አል ረባ፤ ከመንቱብዋ እማምኳ መዪዥሥ ኤዬባ ከጽጃ ግቸማ እምበንድ ኖቆማ እምበንድ። 3ከምጦራ አርኳ ደ መደ ኸገሻለም እምበንድ ኤከምኢሱሥ ኣ ገሳንዛ፥ ኤከመገሹዋን መዪርጓ ከኦካ ግቸማ ማያ ኖቆማ ማያ እል አሤር (1260)።" 4ደ መደ ኸገሻ እምበንድ አኳ መጨገሰማ ጅ ቆሻ እምበንድ ከቱጎ ጅ እምበንድ፥ ደ በኢከቾጎ ነታሰ ኤታ አል ኤበ እኔያ። 5ኤከማኣጓ ጸጋ ማቀዘሥ እማም፥ ከምፔሥ ማንጃ ነሰማም ከምጥጦቆ ብታለማም። በከኢካ አመሻ ኤያሥ አለአ ኤተ ከማኣጓ ማቀዘሥ እማም ኮዎማ። 6እማም እምበንድ አለአ ቢጨካ ገፋሌያ ከመነ ስ ጎዛ ኤከምበፃን ደማ መቻ ኖከ መገሽ መዪርጓለማም፤ ቢጨካ ገፋሌያ ከማገልበኽ ኣያ ከመሃኳ፥ ከመኦች ኤበ እኔያ ከማመሣ ከጅንሰማ ከጅንሰማ ናሥ ኦከ ከማኣጉዋኳ። 7ኖከ ቢትተኮቆ መደ ኸገሻለማም ነቸቻ፥ ከምቱሥ ደ ግዚያ ኤተ ከምፔሥ ነመሃቲል ሆ እል እኔያ እማም፥ ከመሙቾቆ ከምሸሸኮኳ። 8ከማገዳ መሻለማምኳ ኤያሥ አለአ ኒል እንዶዋ አል እል በቦቆ ኤዬባ፥ ኖጎ ቢቱ ኤታለማም ነጋገድ ጃ። መኮሥ ፄ ኤዬባ አኳ ሶዶም ከግብፅ። 9ጸጋ ደ ከምዌ ነሾካ ነኮዎማ፥ ነኤባ አል እኔያ ኖጎ ኮዎማ፥ ነመዘዛ ነሳ ኤተ ቢገሸካ ኮዎማ ከምዪሩዋ መሻለማም ነኔያ ኦካ ኦካግ ከጋፂሠማ፤ ከምጻንዱቆ ኤከምበፁዋ ማንዡቆ ኪል ሆዋኳ። 10ከፄ ቢያፉንጮቆ ደ መዪርጓ እምበንድ አለአ ጸጋ አል ኤበ እኔያኳ፥ ከማገዋይል ጸጋ አል ኤበ እኔያ ነመሸ ችዳ እምበንድ አለአ፥ ከምዱዋ ዚፈ ከማትጉዋ እምፑ ገንሻ። 11ነኦኪል ኦካግ ከጋፂሠማ ነንኳ፥ በዎኬ አገፉጫ ኤተ በኸካ መኢያ ኖጎ ረባ በኩካ ኪል ደ በሸካ ካ፥ ቢፈርከሠን እማምኳ። ደ ቢገምከሥ እማም ኮዎማኳ፥ በዎኬ አገጤያ በቦቆ ነጸገማም። 12ቢገሰኮቆ በቦቆ ሳ ነጎዛ ኤተ በከለካ ከማም፥ "ቶኮኼ ከምጻ ከገአ!" ቢቶኮካ እማምኳ ነኸ ብታለማም ኒል ኩንዱ ከጎዛ። 13በደካ ናሥ አንጅ ና አበቦቆ ማንዙበሽ እኔያ። በንቼካሽ ነኤዬባ ናኳ ነኤላ አሤር ኤላ ሜተም፥ ቢሸሸኮቆ ከማንዙበሽ እኔያ ከአኳ ጸጋ ግቸማ ኦካግ ኖቆማ አሤር እል ግቸማ ማቁስ (7000)። በኩከሥ በቦቆ ገጤያ ደ ባሸካኽ ነመሻኳ፥ ቢከኸካ ገሂን ከረባ አል ጎዛ። 14በተርከንዥገን እንዳዌ አል እል እምበንድ፥ ከምዌ ፈላ እንዳዌ አል እል ኦካግኳ። 15በእሰካ አሰ ገትጋ አል ጎዛ አል እል ሥሠ በንድ ለብሩጂያለማ፤ በደካ እምበቦቆ ሳ ኒል ጎዛ ቢከለካ፥ "በደከንዥገን ገፋሌ ኤበ እኔያ ካል ረባሎኳ ካል መሲያለማኳ፤ ከምሙቾቆ አኳ ካሥ አል ግዢ ግዥ።" 16ደ እምፈጋ ግቸማ ሜታ ኖቆማ እንዝኽ፥ ደ በኢከሽ ኖቆ ለባበለማም ነታሰ ረባ፥ ቢንዝለኮቆ ከታሰማም ቢከዴረካ ከረባ፥ 17ቢከለካ፥ "አም ረባ፥ ኤታ፥ ኤተ ባሙቸኮቆ ነመዘዛ ነኮዎማ፥ ኤተ ባኢካ፥ ቤያኢያኳ፥ ቢልኸካ መገ ላ ካም፥ ከፄ በደካ አበቦቆ መዥጋ ካሉ፥ ባጦከሽ መሙቾቆማኳ። 18በደካዬሸንዥገን ኦከ ማመሣሉ ከአንጅ ከምኻሥ ከደ በሸሸካ፥ ከፄ ቢያኦከሠንዥገን ሾካ ደ በበፀካ መዳ አሉ፥ በደካዬሸንዥገን አንጅ ከምኻካ በና ከደ መደዳሉ፥ ከደ መዪርጓ ከደ በዪዥካሥ ካም፥ ከደ በጤካ ከፄኡ ኮዎማ ኢዲደማ ከምበቦቆማኳ፤ በደካዬሸንዥገን ኦካ ኤተ ከምቴያሠን ደ በቴከሥ ኤበ እኔያኳ።" 19ነለአ ነቸቻ በኮርካስ መዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ረባ አል ጎዛ፥ ባትገካሥ ኒለማ ከቸ ማገሲላ ኤተ ቢጦከሠን ማቶቆ ማገሲለማ። በደካ ማንደኽ ሆመ ደማ፥ ሰ ሆመ ደማ፥ ከሳ ጃጀንዳኳ፥ ማንዙበሽ እኔያ፥ ከበቦቆ ኽኳ።

will be added

X\