መጎሎጓ ከዮሃንስ 1

1መጎሎጓ አለአ አል ያሱስ ክርስቶስ፥ ኤተ ቤከኼ አረባ ኤከምትገሥ ከደ መደዳለማ ዳ ኤተ በኢካ ከመዳ ፈላ፤ ክርስቶስኳ ቤከትገሥ ከኤተ መደዳለማ ከዮሃንስ ከመትግ ሰ ገትጋ አል ጎዛ። 2ዮሃንስኳ ቤገሸሥ ዳ ኤተ ቤገመሥ ኮዎማ፥ ቤድ ኸገሻ ከገሸ ረባ ከዳ ኤተ ቤከትገሥ ያሱስ ክርስቶስኳ። 3ማሄሸማ ኤተ ከምሎቆሥ ሰ መዪርጓ አለአ፥ ኤያሥ ኤያ ደ ከማጦኪል ፄ ከመዜኽ ኤተ ቢቆተካ ነሎርጋ ነለአ፤ ባርቸካዬቆንዥገን ኦከ ከምዳ አለኣኳ። 4አራ ዮሃንስ በርቆተካ አለአ ከገሙንፀ ደ ገዴራ ሥሠ በንድ አል ጋጦቆ እሲያ። "መገ ከአኻ ከመገማ ኖጎ ረባ፥ ኤተ በኢካ፥ ኤተ ቤኢ ገፀ፥ ኤተ ከምዌኳ፥ ኖጎ ገፉጫ ሥሠ በንድኳ ደ በኢካ ነታሰ ለባበለማ፥ 5ኖጎ ያሱስ ክርስቶስኳ።" አ ኤተ መደ ኸገሻ፥ መገሚለማ፥ ኤተ ቤሲቆ ነመፈርሣ ነደ ቤሸሻኳ፥ ኤተ በሙቸኮቆ ጥሳ አል ኤበ እኔያ አለአ። አ በሄከሽ አኳ፥ በካንዠኪል ከመሃለማ አኳ ነገንሣሎኳ፥ 6በጦካ አኳ ከጥሳ ነገፋሌያለማ፥ ከጥስ መፀ ገዴራ ነታሰ ረባ በበማ። ከአ ነድ ገሂን ከመዥጋ ከግዢ ግዥ። ኣሜን። 7አለአ፥ ከምዎኬ ከኩንዱ፤ ኻ ኮዎማ ከምገመሥ አ፥ ከምገመሥ አደ ቤቆሽ አኳ፤ ከምእሱዋ ከፄማ ሾካ አል ኤበ እኔያ ኮዎማ። ኣዬ፥ ከምዳ ኤያሥ ኤያ። 8"አራ ኣልፋ ኦሜጋኳ፥" (መጨገሰማ መሲቆማ ከመርሸማኳ) በከለካ አረባ ኤታ፥ ኤተ በኢካ፥ ኤተ ቤኢ ገፀ፥ ኤተ ከምዌ፥ ኤተ በሙቸኮቆ ነመዘዛ ነኮዎማኳ። 9አራ ዱዌበኻ ዮሃንስ ኤያሥ አለኻ ኤተ መሁል ቾጎ ያሱስ፤ ካ በኮንዘ ኪል ኮዎኳ ነመቀሞቆ ማኣንሠሣ ኤተ ከምዌ ከጸጋ ደ በንዘ ኪል ነገፋሌያለማ። ከፄ እገሸ ረባ፥ ዳ ቤርከድ ኸገሻ ከያሱስ ክርስቶስኳ፥ ቢጦሥ አራ ነኤበ ሰ ኤያያ ኤተ ቢኦ ጳጥሞስ። 10ኖከ ኤታ፥ መከላለም ነኤሙሳ፥ ቤራቆ አመዪዥሥ ገፉጫ አራ፥ ቤርገሶቆ ከንዶጎ እንም በቦቆ ሳ ኤያል ሰ ለብሩጂያ። 11ቤከል ሳ አለኣኳ፥ "ቆት ነሎርጋ ዳ ኤተ ባገምከሣ፥ ትግ ከደ ገሙንፀ ደ ገዴራ ሥሠ በንድ፥ ከገሙንፀ ደ ገዴራ አል ኤፌሶን፥ ከስሚርና፥ ከጴርጋሞን፥ ከቲያቲራ፥ ከሳርዴስ፥ ከፊላዴልፊያ፥ ከላዎዲቄያኳ።" 12በራጎከኽ ከመዪር ሳ ኤተ በገሸኬ ካራ፤ ኖከ በራጎከኻኳ፥ በርገምከሥ ቱጎ ጅ ሥሠ በንድ ኤተ ቢገ ከሥ ነኣያ። 13ነጂል ቱጎ ጅ ናኳ በርገምከሥ ሜታ ኤተ በኢካ ኤዱ በናደማ፤ አኳ በኢሰከሥ ኣ መጎ ማ ኤተ በደካሽ ከሰ ቾጎማ፥ በፉንጨካ ነቁንዘማኳ ለከፈ ኣያ። 14እልቆማ ከቤቆማኳ እምፑማ ኤእምፑ ገበባ፥ ኤኽ፥ ኸማኳ ኤጠጠ ማንጃ። 15በዪዥኮጎ ቾጎማ ኤመዌኽ ሶ ኤተ ኒጮቆ ነማንጃ፥ ሰማኳ ኤሰ በበኽ ብ ኣያ። 16ነኤላ ጉንዛለማ በራቆከሽ ቢዣ ሥሠ በንድ፥ ነሰማኳ በፐኬሥ አመመስ ቻጋ ኤተ በርካ ከምበንድ ሰማ፥ በዪዥኮጎ እልኸማኳ ኤያሥ መመ ኦካ። 17ኖከ በርገምከሥ አኳ፥ በርፋተካ ነቾጎማ ኤጸጋ ኤተ ናሻ፤ አኸን በጦከሥ ኤላ ጉንዛለማ ነጸገም በከለካ ካራ፥ "መጤያኣኼ፥ አራ አል መሲቆማ፥ አል መርሸማ፥ 18ኤተ መኢያኳ፤ ቤርድ መሸማኳ፥ እኽላኸን በርኢካ፥ ከምኢራ ከግዢ ግዥኳ፤ በርጨካ ገፋሌያ ነመሻ ከመኮርስ ግሰ ጎ ደ በሸሸካኳ። 19ቆት ዳ ኤተ ባገምከሥ አም፥ ዳ ኤተ በኢካ እኽላ፥ ከምዶጎ ነንኳ። 20መጨገስ ገጸፃ አል ቢዣ ሥሠ በንድ ደ ባገምከሥ ነኤላ ጉንዛለም፥ ከምጨገስ ቱጎ ጅ ኣያ ሥሠ በንድ አ አለአ፤ ቢዣ ሥሠ በንድ አ ሰ ገትገ ጎዛ ካል ገሙንፀ ደ ገዴራ ሥሠ በንድ፥ ቱጎ ጅ ሥሠ በንድኳ ገሙንፀ ደ ገዴራ ሥሠ በንድ።"

will be added

X\