ወጌላ ማቴዎስ 9

1ያሱስ ቤቶኮሥ ለማዲያ ቤካንደር ኤያያ ቤዌ ከኤዬበማ። 2ኖካ ና ቢጹሬ ችዳ ሜታ ጸጋ ኤተ ቤሽ አጋቸቸ ጸገማ ቤዥግ ነንተላ፥ ቢሬቆ ኮጎማ። ኖከ ቤገመሥ ያሱስኳ መገሚላለማም፥ ቤከከል ከመዣ ኤተ ቤሽ አጋቸቸ ጸገማ፥ "ዱዋለም እንዥጋሥ፤ ባምበፀካሸንዥገን ገንሣሉ ካም።" 3ካ ቢከል ነደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ሜታ ሜታ ኣሥ እልኸማም፥ "ጸጋ አለአ በ ካ ረባ።" 4ያሱስኸን ቤያ ገሚል ዳ ቢሳንዘሥ እማም ቤከል፥ "ካሤ በኸከሳንዘከሥ አኽ ኒልኻ ገንሠማ? 5አባሲቆ ከምፐፐላ፥ መከላ 'ገንሣሉ ባምበፀካሽ ካማኽ፥' በላ አመከላ 'ፈርሥ ዻ?' 6ኣምባለኸሥ ኤበጨካ ዱ በናደማ ገፋሌያ ከምበፀሽ ገንሣ ነኤባ ናል እኔያ፤" ቤከከል ከመዣ ኤተ ቤሽ አጋቸቸ ጸገማኳ፥ "ፈርሥ፥ ሮቆ እንተላሉ፥ ዉካ ከመፀኡ!" 7ቤፈርሥ መዣ አኳ፥ ቤዉ ከመፃለማ። 8ኤቢገመሥ ጸጋ አለአ ቢተምዝ፥ ቢከኽ መገ ላ ከረባ ከኤተ በኸካ ሾከ ገፋሌያ አለአ ከጸጋ። 9ኤቤፈርሥ ያሱስ ቤተር ነጓ፥ ቤገመሥ ጸጋ ሜታ ኤተ ቢኦ ማቴዎስ ኤቤኢ ነመኢሻ ነፈቃ፤ ቤከከል "ሁሌ ቾጎ አራ።" ቤፈርሥ ማቴዎስኳ፥ ቤሁል ቾጎ አ። 10ና ነቸቻ ኤቤኢሽ ያሱስ ነመፀ መዣ ና ከመሰሳ፥ ቤዌ በበኽ ደ ፈቃ ከደ ገንሣ ኤማንጀማ፤ ቢማኢሽ እማምኳ ከመሰሳ ከያሱስ ከደ መሁል ቾጎማኳ። 11ኤቢገመሥ ደ ፋርስ አለአ፥ ቢከከል ከደ መሁል ቾጎማ፥ "ካሤ በከሰኮጎ ኤተ መትገሠማለኻ ከደ ፈቃ ከደ ገንሣኳ?" 12ኖከ ቤገሶቆ ያሱስኳ አለአ ቤከል፥ "ደ በኣጎካ ኤተ ቢያ አደ መዹሣ፥ አኣጎካኼ አኻምብድ ጸጋ ኤተ ጺያኼ። 13ኤተ በከለካ እገሸ ረባ፥ 'በራኣጎካ ኤከምሌአይል ጸጋ ከጸጋ፥ አራኣጎካኼ ኤከምሸኾቆ ለማና ካራኼ' ኤበደካ ኣሤ፥ ዻ ኣምባለኼሥ፤ ዳ በርኮኬሥ አር፥ ከመኦ ደ ገንሣ፥ ከመኦ ደ መዪዥሣኼ።" 14ነለአ ነቸቻ ቢዌ ደ መሁል ቾጎ ኤተ መጩጾቆማ ዮሃንስ ኮጎ ያሱስ ቢሎቆሥ ቢከል፥ "አይላ ከደ ፋርስ ቢልኮዎኮጓ፥ ካሤ በከበፀካ መኮዎጎ ደ መሁል ቾገኡኳ?" 15ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ከምሳንዙዋኽ አደ ዴዋና መከኢ አርኸ ጋኺንጃ ኖጎማማ? ከምዌ ኦከማ ኖከ ከምቼዉሥ ርኸ ጋኺንጃ ኖጎማም፥ ኖካ ና ከምኮዉጎ። 16"አኢካንኼ ጸጋ ኤተ በካቹምኪል ኣ ኽኻ ከገደገናኼ፤ ኤከምጦዋ ኤያ፥ ከምጹርታ ኣ ኽኻ ነገደገና፥ ከምተርሥ መጹርተማኳ አል ገሲቋ። 17ኤያሥ ኤያኳ ኢጸፀከኸኼ ኬ ኽኻ ነመሌኤኽ ኮጋኼ፤ ኤከምጦዉዋ አለአ ከምጼቃ ኮጋ አ፥ ከማርካ ኬያ ከምቴያ ኮጋኳ፤ ከምጸፁኽ ኬ ኽኻ ነኮገ ኽኻ፥ ካጹራ ኬያኳ ከኮጋ።" 18መከኢ ያሱስ ነመገሸሥ አለአ ከማም፥ ቤዌ ጥስ መፀ ገሙንፃ አል ዶጎ ዪሁዳ ሜታ ኮጎማ ቤፋት ነታሰ ያሱስ ቤከል፥ "በሸከንዥገን ዱዋለም ዚያለአ፥ ዌ ጦሠን ኤሉ ነጸገማ፥ ከምብዳ አኳ።" 19ቤፈርሥ ያሱስኳ ከደ መሁል ቾጎማ፥ ቤዽ ነቾጎ መዣ ና። 20ኖካ ና ቤዌ ከንዶ ቸቸ ያሱስ እገፋ ሜተም ኤተ ቤያፉንጫቆ ከመንተ መሃለማ ግዣ አሤር ኖቆማ እምበንድ፥ ቤደሥ ቆስ ኣ ያሱስ። 21ዳ ቤከጦ ኤለኣኳ፥ ከፄ ቤሳንዘሥ ኒለማ ቤከል፥ "ኤከምደርሥ ኣሥ ኣለማ፥ ከምብደራ።" 22ቤያገሌኽ ያሱስኳ ቤገመሥ አ ቤከከል፥ "ዱዋለም እንዥጋሥ፥ በብደኮቆንዥገን አመገሚላሉ አም።" ቤብድ እገፋ አኳ ናሥ ኦካ ና። 23ና ነቸቻ፥ ኖከ ቤኩ ያሱስ ከመፀ ጥስ መፀ ገሙንፃ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቤገመሥ ጸጋ ደ መእሰ ለብሩጅ ገሳንዛ ከደ ቤእስ ገዱዋኳ፥ ቤከከል፥ 24"ፐኸሥ ነገአ፥ ነመዥጋ በኢካ፥ አሸካንኼ እገፈ ዱዋ አለኣኼ።" ቢሎሥ እማምኳ። 25ኤያሥ ቢብቆቆ ጸጋ ከጃጻ፥ ቤኩ ያሱስ ኮጎ ቤዥግ ዱዋ፤ ቤዻቆ ኤለማ፥ ቤፈርሥ ዱዋኳ። 26ቤያገሳቆ እገሸማኳ ነኤባ ና ነኮዎማ። 27ኤቤፈርሥ ያሱስ ቤተር ነጓ፥ ቤሁል ቾጎ ፐሻ እምበንድ አ ቢሉግ ቢከል፥ "አም ዱ ዳዊት፥ ሌአይል ካይላ!" 28ኖከ ቤኩ ያሱስ ከመፃ፥ ቢችድሽ ፐሻ እምበንድ አ ኮጎማ። ቤከከል ያሱስኳ ከማም፥ "አኸገምኪላኽ ኤከምፈለርሽ መብዶቆ አኻ?" ቢኮሎቆ እማምኳ ቢከል፥ "ኣዬ ኤትላ፥ ቢልገምኪላ።" 29ነለአ ነቸቻ ቤዻቆሥ ያሱስ እልኸማም ቤከል፥ "ነድ ካኻ ኤያሥ መገሚላለኻ።" 30ቤያኮራስ ኸማምኳ። ቤጻንዶቆ ያሱስ እማም ቤከከል፥ "አዪርኸካ፥ መገሶቆዳኼ ጸጋ ሜተልኼ።" 31እማምኸን ኤያሥ ቢፐሥ ነጓ፥ ቢያቲስ ፄማ ነኮዎ ኤባ ና። 32ኖከ ቤፐሥ ጸጋ ደ ቤያኮራስ ኸማም አ ቢዻ፥ ቢሬቆ ችዳ ጀንዳ ገድቃ ኤተ ቤዻቆ አገንሠ ሙሳ ኮጎ ያሱስ። 33ኤቤፖቆ ያሱስኳ ገንሠ ሙሳ አ ነጸገማ፥ ቤገሽ ገድቃ አ። ቤሰሥ እል ጸጋኳ ቢከል፥ "ኣገምካሠንኼ ሾከ አለአ ነኤበ እስራኤል ሜታ ኤለኣኼ።" 34ቢከል ደ ፋርስኸን፥ "ከመዥግ ጥስ ገንሠ ሙሳ በከምፐኮቆ ጋገንሠ ሙሳ።" 35ያሱስ ቤያንዲ ነኤዬባ ነኮዎማ ኒል ኤባኳ። ቤትገሥ ኒል መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቤያቲስ ሰ ማገ ላ አል መዌ ገፋሌ ረባ። ቤምብዶቆ ጸጋ ደ መንሰሣ ከምዹማ ኮዎማ። 36ኖከ ቤገመሥ ያሱስ ኤማንጀ ጸጋ አ፥ ቤከሌአይል ከፄ ቢድ ኤያል ጃጃ ደ ባንዢገካ ኤተ መሸለማ ቢያፉንጫቆኳ፤ ቤከሌአይል ከማምኳ። 37ቤከከል ከደ መሁል ቾጎማ፥ "ጋትጋ በበኸማ፥ ደ ማሙንፆቆማኸን ዱፀን። 38ካ ሎቆኸሥ ኤተ ጋትጋ፥ ኤከምትጌን ደ ማሙንፆቆ ጋትጋ።"

will be added

X\