ወጌላ ማቴዎስ 8

1ኖከ ቤብቴ ያሱስ ኖቆ ዶላ፥ ቤሁል ቾጎ በበኽ ጸጋ አ። 2ኖካ ና መዣ ሜታ ኤተ ቤምጸለቀሥ አገንሠ መዹማ ቤዌ ኮጎማ፥ ቤፋት ነታሰማ ቤከከል፥ "ኤተም፥ ኤከምሄያሻ ከምፈላሽ መዪዥሥ አራ።" 3ያሱስ ቤኸሽ ኤለማ ቤዻቆሥ አ ቤከከል፥ "በርሄከሻ፥ ዪዣሥ።" ቤዪዥሥ ጸገማኳ ናሥ ኦካ ና ነገንሠ መዹማ ና። 4ያሱስኳ ቤከከል፥ "ገመሸን እልቀኡ፥ መገሻሠኼ አለአ ከጸጋ ሜተልኼ። ዻ ፈላ፥ ትገሥ ጸገኡ ከምጥስ መፀ ገዴራ፤ ኤያሥ ቤገሸሥ ሙሴኳ፥ ኻ ደ መኻሉ ከመዪዣሣሉ። ናትጋሥ መዪዣሣሉኳ ከጸጋ ኮዎማ።" 5ኖከ ቤኩ ያሱስ ከኤዬበ ቅፍርናሆም፥ ቤዌ ናል ደ ሮማ ጥስ ለጋዪዳ አል ግቸማ ማቁስ ሜተም ኮጎማ ቤከዴር፥ ቤከከል፤ 6"ኤተም፥ ዎደለም በሸካ ጋቸቸ ጸገማ ጎ ሜተም በኢካ ነመዥጋ ነመፃ፥ ባፉንጨካቆ በቦቆኳ።" 7ቤከከል ያሱስኳ፥ "ከምዎሬ ከምብደሮቆ አ።" 8ቤኮሎቆ ጥስ ግቸማ ማቁስ አኳ ቤከከል፥ "ኤተም፥ አራ ጸጋ ኤተ በርደካ ከምኩኣ ከመፃለማኼ። እገሼሥ ኣሥ እገሻ ሜታ፥ ከምብዳ ዎደለምኳ። 9በርጨካ አርኳ ጸጋ ኤተ በ ተኮቆ አራ፥ ቢኢካ ለጋዪዳ ደ በገሰኮቆ ካራኳ፤ ኤከምከለራ ከሜተም 'ዻ' ከምዻ፥ ኤከምከለራ ከጀንዳ 'ዌ' ከምዌ፥ ኤከምከለራ ከዎደለም 'ጦ ዳ አለአ' ከምጦዋ።" 10ኤቤገሶቆ ያሱስ አለአ ቤሰሥ እለማ፥ ቤከል ከደ ቤኢ ነቾጎማኳ፥ "ኸገሻ ከምከለራ ካኻ፥ አርገምከሠንኼ ነኤበ እስራኤል ኖጎ ጸጋ ሜተል በቦቆ መገሚላ ኤለኣኼ። 11ከመገሸርሥ ካኻ፥ ከምዌ አበበኽ ጸጋ ነምፐ ኦካ ከንዶ መልም ኦካኳ፥ ከምኢዩሽ ከመሰሳ ነገፋሌ ረባ ከኣብራሃም፥ ከእስያቅ ከያይቆብኳ። 12ከደ በከማገሥ አመኮል ገፋሌ ረባኸን፥ ከምኣምብዋሽ ኪል መጓ ካል ጃጻ፤ ነጓ ከምእሱዋ ጸጋ ከማቀቀዊል ቆሰማምኳ።" 13ቤከከል ያሱስ ከጥስ ለጋዪዳ አል ግቸማ ማቁስ፥ "ዻ ነድ ካም ኤያሥ ባገምኪላ።" ቤብድ ዎደለማኳ ናሥ ኦካ ና። 14ኖከ ቤኩ ያሱስ ከመፀ ጴጥሮስ፥ ቤገመሥ እሸ ጴጥሮስ ኤቤዥግ ከመንሰ ጎከሣ። 15ቤዻቆሥ አኳ ኤለማ፤ ቤበፀሽ ጎከሣ አ፥ ቤፈርሥ ቤከድ ዳኳ። 16ነሸጋዥጋ ና ቢሬቆ በበኽ ጸጋ ደ ቤንዻቆ አገንሠ ሙሳ ኮጎ ያሱስ፤ ቤምፖቆ አኳ ጋገንሠ ሙሳ ከሳ ሜተም፥ ቤምብዶቆ ደ ቤንሳሣ ኮዎማኳ። 17ዳ ኤተ ቤከድ አለኣኳ፥ ኤከምትታቆን ዳ ኤተ ቤገሸሥ ኢሳያስ ኤተ መዪርጓ፥ ቤከል፥ "በቼከሥ አ ጋምቦሎኳ ከጸገማ፥ በጹርካ መንሰማሎኳኳ።" 18ኖከ ቤገመሥ ያሱስ ኤቤያንዲቆ አበበኽ ጸጋ አ፥ ቤገሸሥ ከደ መሁል ቾጎማ፥ ኤከማንደሩዋን ከጋንደር ኣያ። 19ኤተ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ሜታ ቤፔሥ ኮጎማ ቤከከል፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ከምሁለር ቾጎ አም ካሥ ጎ ከምዻኣ።" 20ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከከል፥ "ያምብዣ በጨካ ሆዋ፥ በጨካ አመት እል ግዚያኳ ጮቆማ፤ ዱ በናደማኸን አጨካኼ ጎ ከማገጨሮቆ እልቆማኼ።" 21ነደ መሁል ቾጎ ያሱስ ቤከከል ጸጋ ጀንዳ ሜታ፥ "ኤተም፥ ዠስ አራ ኤከምዻ ሲሬቆ መሃንዦቆ ባባ።" 22ቤከከል ያሱስኸን፥ "ሁሌ ቾጎ አራ፤ በፀሽ ደ በሸሸካ፥ ኒያሃንዦቆ አደ በሸሸካ መሻለማም።" 23ያሱስ ቤቶኮሥ ለማዲያ፥ ቢዾ ደ መሁል ቾጎማኳ ነቾጎማ። 24ቤያሽ መዥግ ኤጎሌኳ ታፕ ኖቆ ኣያ፤ ቤዽ ከማልምቆ አመመኽ ኣያኳ ለማዲያ፤ ያሱስኸን ቤታሽ ኸ መዥጋ። 25ቢችርሽ አደ መሁል ቾጓ ኮጎማ ቢበኖቆ ቢከል፥ "ኤትላ፥ ዻቆ ኤል አይላ፥ ቢልዸካ ከከሪላ።" 26ቤከል አኳ ከማም፥ "አኻ ደ መገሚላ ከጀንደ እላ አለአ፤ ካሤ በኸከጤካ?" ቤፈርሥ ናሥ ኦካ ና፥ ቤሉገሥ ዙባ ከኤያያ፥ ቤድ አበቦቆ መጺጓኳ። 27ቤሰሥ እል ጸጋ ከገተምዛ ቢከል፥ "ኣሤ ሾከ ጸጋ አለአ? በገሰኪልስ ዙባ ከኤያያ።" 28ያሱስ ቤያንደሪል ኤያያ አል ገሊላ ቤዌ ከኤበ ገርጌስ። ቢያኽ ነጓ ከጸጋ እምበንድ ደ ቤንዻቆሥ አጋገንሠ ሙሳ፥ ቢፔሥ ነሸ ቆዳ መሻ፤ ከፄ ቢድ እማምኳ ደ ጋጤቋ፥ ኤፈለሸኼ አጸጋ ሜታ ማትሻ ነንዶዋ ና። 29ቢሉግ እማምኳ ናሥ ኦካ ና ቢከል፥ "አም ዱ ረባ፥ ኣሤ ባጨካ ነጸገምላ? ነከማርቻዬቆን ኦከማ ኣዎኬ አም ከማፉንጮቆ አይላኽ?" 30ቤሃታሥ ኖጎማምኳ ዱፀን፥ ጎ ቤሸል አበበኽ ኤሉጓ። 31ቤሎቆሥ ጋገንሠ ሙሳ አኳ ቢከል፥ "ኤከምፓቆ አይላ፥ ትግ አይላ ኪል በበኽ ኤሉጓ ካ።" 32ኤቤከከል አኳ "ዸኻ" ከማም፥ ቢፐሥ ነችዳ ና ቢኩ ኪል ኤሉጓ ካ፤ ናሥ ኦካ ና ቤያለሉ በበኽ ኤሉጓ አ ኬያኮዎማ ነብቃ፥ ቤንሺርብ ኪል ትል ኣያ። 33ቤያምቤ ደ መሸል ኤሉጓኳ ቢኩ ኪል ኤዬባ ቢያቲስ ዳ ኮዎማ፤ ቢገሸሥ ዳ ኤተ ቤዶጓ ከፄ ደ ቤንዻቆሥ አጋገንሠ ሙሳኳ። 34ና ነቸቻ ቢፐሥ ጸጋ አል ኤዬባ አ ኮዎማ ከመገመሥ ያሱስ፤ ኤቢገመሥ አኳ፥ ቢከዴር ኤከምበፀሸን ኤበማም ከምዻን።

will be added

X\