ወጌላ ማቴዎስ 6

1ያሱስ ቤከተጽ እገሻለማ ቤከል፥ "ዜኸኽ ጸገኻ፥ ኤከምበፀኻ መደኻ ጋገሸል ዳ ካሥ ከማትጋሣ ነኸ ጸጋ። ኤከምጦኻ ካሥ ማትጋሣኸን፥ ከምዸበኻኼ በና ኖጎ በበኻ ናል ጎዛኼ። 2"ካ ኖከ ከምሌኣይል ከደ ዢጋ፥ መፓቆኼ መሌአይላሉ ከኸ ጸጋኼ፤ መደኻኼ ኤያል ደ መትገሥ ጸገማም ነመፀ ገዴራ ነንዶዋኳ፥ ደ በሌአካይል ከደ ዢጋ ኤከምዸብካን መገ ላ ኖጎ ጸጋ። ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ቢዸበከንዥገን እማም አለአ በናለማም። 3አምኸን ኖከ ከምሌኤካይል ከደ ዢጋ፥ መገማኼ ኤሉ ኤላ ረ ዳ ኤተ በኸካ ኤላ ጉንዛኼ። 4ካ፥ ጦ መሌአይላሉ ከገጸፃ፤ በበኡ ኤተ በገምከሥ ከገ ጸፃኳ፥ ከምኻ በነ መሌአይላሉ ካም።" 5"ኖከ ከምዴረኻ፥ መደኻኼ ኤያል ደ መትገሥ ጸገማም! ከመትገሥ ጸገማም ከጸጋ፥ ቢሄከሽ መኢቾጓ መዴራ ነመፀ ገዴራ ነሰ ኸ እንዶዋኳ። ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ቢዸበከንዥገን እማምኳ በናለማም። 6ኖከ ከምዴራኣ አምኳ፥ ዻ ኮጎ ከምበፃ ጸጋ መገመሥ አም፥ ዴረካ ከበበኡ ኤተ በኢካ ነገጸፃ፤ ከምኻ በበኡ ኤተ በገምከሥ ከገጸፃኳ፥ በናሉ ካም። 7"ኖከ ከምዴረኻ አኽ፥ መፈገኸሠኼ እገሻ ኤያል ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ካል ረባ፤ ቢኦከሥ እማም ከምገሰኮቆ ረባ ከመፈገሥ እገሻለማም። 8አኻኸን መጦኻኼ ኤያለማም፤ ባገምኪለንዥገን በበኻ ነኽከምሎቆሠን ዳ ኤተ ከማኣጓ ጸገኻ። 9"ካ ኤኤለአ ከለኻ ዴረኻ፤ 'አም በበምላ ኤተ ባኢካ ነጎዛ፥ ነዪዣሥ ፄኡ፤ 10ነዌ ገፋሌያሉ፥ ኤያሥ በደካ ማሄሻሉ ነጎዛ ነድ ነኔያኳ፤ 11ኼ አም ካይላ ኖካ ነለአ እጋ ኤተ ከማኣጓ ጸገምላ፥ 12በፀሽ አም ካይላ መሸ ሠማልላ፥ ኤያሥ ቢልበፀከሽ አይልኳ ከደ በሸከሥ ካይላ፥ 13መኩቆኼ አይላ ከማዻምብ ቁንዛኼ ጻንደኽ ገንሠማ ነጸግላ። [ገፋሌያ መዥጋ ገሂንኳ ካል ግዢ ግዥ ኣሥ አሉ፥ ኣሜን።]"' 14"ኤከምበፀኸሽ መምፑቆማለማም ከጸጋ፥ ከምበፀሽ በበኻ አል ጎዛኳ መምፑቆማለኻ ካኻ። 15ኤከምበፀኻ አኽ መበፀኸሽ ከጸጋኸን፥ ከምበፀሸኼ በበኻ አል ጎዛ መምፑቆማለኻ ካኻኼ።" 16"ኖከ ከምኮዎኾጎኳ፥ መያይልኼ ኸኻ ኤያል ደ መትገሥ ጸገማም፤ በኮከሥ ኸማም ኸ ደ ገሳንዛ፥ ኤከማትጋሠን መኮዎጓለማም ከጸጋ። ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ቢዸበከንዥገን እማም በናለማም። 17አምኸን ኖከ ከምኮዋጓ፥ ደሥ እልቀኡ፥ ኤፍ እልኸኡኳ፥ 18ኤከምበፃ ማትጋሠን መኮዎጓሉ ነኸ ጸጋ፤ በገምካ በበኡ ኤተ በኢካ ከገጸፃኳ መኮዎጓሉ፤ ከምኻ አ ኤተ በገምከሥ ከገጸፃኳ በና ካም።" 19ቤከል ያሱስ፥ "ማሙንፀኾቆኼ ደ መጫ ከበነኻ ነኔያ፥ ኖጎ ከምሳ አመጨጫ ከሀዣ፥ ኖከ ከማፂል ገልኳ ከምሎኳንኳ። 20ኣሙንፀኾቆ ደ መጫ ከበነኻ ነጎዛ ኖጎ ከምበፃ መሳ አመጨጫ ኤያሥ ኤያኳ አሀዣኳ፥ ኖጎ ከምበፃ ማፂል ገልኳ መሎኳንኳ። 21ዳ በርከከለካ ኤለኣኳ፥ ከፄ በኢካ እሉ ናሥ ጎ በኢካ ደ መጫሉ።" 22"እልኻ መዪዦጎ ጸገጸጋ፤ ኤከምዳ ኸኡ ኻምብደማ፥ ከምዳ ጸገኡኳ ኮዎማ መዪዦጓ። 23ኤከምዳ ኸኡ መንሰማኸን፥ ከምዳ ጸገኡ ኮዎማኳ መጓ፤ ካ ኤከምዳ አመዪዦጓ ኤተ በኢካ ኒል ጸገኡ መጓ፥ እንዘሥ ከምዳን አመጓ አ በቦቆማ።" 24ያሱስ ቤከል፥ "ከምፈለሸኼ ጸጋ ሜታ መደዳ ከኤታ ከምበንደኼ፥ ሜታ ከማቸከካኽ፥ ጀንዳ ከምሄሽ፥ ጀንዳ ከምሂንሥ፥ ከምሥ ጀንዳኳ፤ ከምፈለኸሸኼ አኽኳ መሄኸሽ ረባ ከለማናኼ። 25"ካ ከመገሸርሥ ካኻ፥ መሳንዘኻኼ ከመኢያለኻ ከጸገኻ ከዳ ከኤተ ከምሰኻ [ከኤተ ከምፈኻ]፥ ኤያሥ ኤያኳ ከዳ ኤተ ከምኢሰኸሣ። ከመንተሮቆኼያኽ አመኢያ ነደ መሳ፥ ጸገጸጋኳ ነኣ? 26ዪርኻኽ መት እል ግዚያ ደ በዘለካ ነጎዛ፤ አዋሸካኼ አጸካኼ አሙንፀኮቆኼ ነኩኼኳ፤ አበበኻ አል ጎዛኸን በከኸካ ደ መሰሳ። ከመንተርኾቆኼያኽ አኽኳ ነመት እል ግዚያ በቦቋኽ? 27አኢካናኽ ናኻ ጸጋ ሜተል ኤከምሳንዛናኳ፥ ኤተ ከምፈለሽ መተጸከሥ ግዣለማ ከኦካ ከሜታማ? 28ካሥ በኸከሳንዘካ ከፄ ኣኳ? ዪርኻ አኽ ቦልጃ አል እል ግዚያ ኤያላሥ ኤበፈገካቋ፤ አሌካኼ አጺንፀካኼኳ። 29ከመገሸርሥ ካኻ፥ ጥስ ሶሎሞን ኤተ ቤጭ በቦቆ ገሂንኳ፥ ኤኢሰሠንኼ ደጎን ኣ ኤነማም ሜታኼ። 30አኻ ደ መገሚላ ከጀንደ እላ አለአ፥ ኤባንደጎነከሥ አረባ በከኢሰከሥ ግዚያ አል ኸ እኔያ፥ ኤተ ባገምካሥ ናሥ ኦካ አለአ ከምጥጦቆ ማንጃ ከማቱቅኳ፥ ከመንተሮቆኼ በቦቆ ከምኢሰከሠኼ አኻኳኽ? 31"ከለአ መሳንዘኻኼ አኽኳ ነመከላ፥ 'ኣሥ ከምስላ፥ ኣሥ ከምፍላ፥ ኣሥ ከምኢስልሣኳ?' 32ከምዸብ አለአ ኮዎማ በከሻምበካ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ አል ረባ፤ በበኻ አል ጎዛኸን በገምካ ኤበኣጎካ ጸገኻ ዳ አለአ ኮዎማ። 33ሲኾቆ አኽኳ ራቆኸሥ መኦሻ አል ረባ ከዳ ኤተ በኣጎካ አ ኖጎኻ፤ ከምተጸካሥ ካኻ ዳ ኤተ በኣጎካ ጸገኻ ኮዎማኳ። 34መሳንዘኻኼ ካል ማቱቆኳ፤ በሳንዘካ ኦካ አል ማቱቆ ከጺማ፤ ከምትተካ አማፉንጮቋ አል ኦካ ሜተምኳ ከኦከማ።"

will be added

X\