ወጌላ ማቴዎስ 5

1ኖከ ቤገመሥ ያሱስ በበኽ ጸጋ አ፥ ቤቶኮ ኮቆ ዶላ ቤኢሻ፤ ቤዾዌ ደ መሁል ቾጎማኳ ኮጎማ፤ 2ቤያጦሽ መገሸሠማ ከማም በከትገሥኳ። 3ኒያገይል ደ በገምካ ኤቢያገዱካ ከገፉጫ፥ በደከንዥገን ገፋሌያ አል ረባ ካለማም። 4ኒያገይል ደ ገሳንዛ፥ ከመንዥገሥ ረባ እማም። 5ኒያገይል ደ በጦከኽ ጸገማ ከገቻ፥ ከምዸብዋ ዳ ኤተ በጦከሥ አረባ ከማም። 6ኒያገይል ደ ቤዜከኽ ኪለማም ኤከምዳ ዳ ኤተ በኦከሽ አረባ፥ ከምጦ አረባ ኤከምነዋ እማም። 7ኒያገይል ደ በሌአካይል ከጸጋ፥ ከምሌአይል ረባኳ ከማም። 8ኒያገይል ደ በዪዥካኽ እለማም፥ ከምገሙሥ እማምኳ ረባ። 9ኒያገይል ደ በደካ መገማ፥ ረባ ከምጦዋ እማም ከኢደማ። 10ኒያገይል ደ ቢያሙቸካቆ ከፄ ቢደካ ዳ ኤተ በኦከሽ ረባ፥ ከምዳ ገፋሌያ አል ረባ ካለማም። 11"ኣገ ኻይል ኤከምያ ጸጋ አኻ ከፄም ኤከማሙቹቆ አኻኳ፥ ኤከምቴዉሥ ፄኻ ከጎልጎዛኳ። 12ኣገ ኻይል ልልኻኳ፥ ከፄ በደካ በና ኤተ ከምዸበኻ ነገፋሌ ረባ በቦቆማ፤ ኤያሥ ኤያ  ቢያሙቸቆንዥገን ደ መዪርጓ ናኻ ነገሲቋ።" 13ቤከተጽ ያሱስኳ ቤከል፥ "አኻ ሰ አል ኤበ እኔያ፤ ኤከምበፃ ሰ መሜናኸን፥ ካሤ ከሜኑከሣ? ከምኣምብሽ ከጃጻ ከመንዸቾጎን ጸጋ ከምቴሥ፥ ከምጫኼ በናኼ። 14"አኻ መዪዦጓ አል ኤበ እኔያ፤ ኣኤምካሠኼ ኤዬባ ኤተ በኢካ ኖቆ ዶላ። 15አኢካንኼ ጸጋ ኤተ ከምጅቆ ጅ ከምጦሥ ኒለንዝ ከቻኼ፤ ከምጦሥ ኖቆ ቱጎ ጅ፥ ከምዪዦጎን ከጸጋ ከደ ቢኢካ ኒል መፃ ና ከኮዎማ። 16ኤያሥ ኤያ ናትጋሥ መዪዦጓለኻ ነኸ ጸጋ፥ ኤከምገመሠን ጸጋ ገሸል መደዳለኻ፥ ኤከምኹካን ገሂን ከበበኻ ካል ጎዛኳ።" 17"መኦኸሠኼ በርዎኬ ከመብ ማቶቋ አል ሙሴ ከመትገሣ ካል ደ መዪርጓኼ፤ በርከዎኬሥ አር ከመትቶቆማ፥ አርዎኬንኼ ከመብማኼ። 18ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፤ ካሥ አል ኦከ ከምቴዉዋ እኔያ ከጎዛ፥ ከምቴያኼ ነማቶቋ ና አኸ ሎርጋ ሜተልኼ፤ ከምቴያኼ ካሥ አል ኦከ መርሽ ኤበ እኔያኼ። 19ካ ጸጋ ኤተ ከምብ ነማቶቋ ነኢዲደማ ና ሜተም፥ ኤተ ከምትገሥ ኤበብካ ከጸጋ፥ ከምዳ ነገፋሌያ አል ረባ ነጸጋ ነኮዎማ ዱዱማ። ጸጋ ኤተ ከምዜኽ ማቶቋ፥ ከምትገሥ መዜኸማለማኳ ከጸጋ፥ ከምዳ ነገፋሌያ አል ረባ በቦቆማ። 20አራ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤከምበፃ መዳ መዪዥሣለኻ ነመዪዥሣ አል ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ካል ደ ፋርስ በቦቆ፥ ከምፈለኸሸኼ መኩኻ ከገፋሌ ረባኼ።" 21"በኸገሰኮቆንዥገን ኤቢከገሸሥ ከደ ገፀ ቢከከል፥ 'መሻኣቆኼ ጸጋ፥ ኒከኸሥ መኸሣ ከኤተ ከምሾቆ ጸጋ።' 22አራኸን ከመገሸርሥ ካኻ፤ ኤከማመሥ ጸጋ ከዱዌበማ፥ ኒከኸሥ መኸሣ ነኸ ተምባ አል እሌባ፤ ጸጋ ኤተ ከምከላ ከዱዌበማ 'ጎጠጣ' ኒከኸሥ ነኸ ተምባ አል ጥስ ኤባ፤ ኤከምከላ ከዱዌበማ 'ተሞኳ፥' ኒከኸሥ ከማንጃ አል ግዢ ግዥ። 23"ኤከምራቆ ደ መኻሉ ኮጎ ሸ ሲላ፥ ኤከማገሳቆ ካም ናሥ ጓ ኤበቱካ እል ዱዌበኡ ካም፥ 24በፀሽ ደ መኻሉ ናሥ ሸ ሲላ፥ ዻ ኣገዬኽ ከዱዌበኡ፤ ና ነቸቻ ኮሌ፥ ኻን አም ደ መኻሉ። 25"ኣገ ካኽ ከኤተ ማቸከኻሉ ማኸከኢ ነመዻ ከኸ ተምባ፤ ኤከምበፃ መዳ ኤለአ፥ ከማተገሮቆ አም ከምኻ ከኤተ መኸሣ፥ ከማተገሮቆ ኤተ መኸሣኳ አም ከኤተ መዜስ መፀ ማፉንጫ፤ ከምኩቆ አኳ አም ኪል መፀ ማፉንጫ። 26ኸገሻ ከመገሸርሥ ካም፥ ካሥ አል ኦከ ከምራሽ በና ኤተ በኢካ ነጸገኡ ኮዎማ፥ ከምፓኣሠኼ ኒል መፀ ማፉንጫ ናኼ።" 27"በኸገሰኮቆንዥገን ኤቢገሸሥ ቢከል፥ 'ማጎርታኣኼ።' 28አራኸን ከመገሸርሥ ካኻ፤ ጸጋ ኤተ በዪርካ እገፋ ከኸ መአጀባ፥ በካጎርተከንዥገን ኒለማ። 29ኤከምሥቆ ኸኡ ኤላ ጉንዛ አም ነንዶ ረባ፥ ቼቆ ነጸገኡ ኣምብሽ፤ ከማኣምቧሻ ከጋሉጉቆ ጸገኡ ከማንጃ ካል ግዢ ግዥ፥ ከምገ ካም ኤከማንዢጋኣ ነጸገኡ ጎ ሜተም። 30ኤከምሥቆ ኤሉ ኤላ ጉንዛ አም ነንዶ ረባ፥ ኣርሥ ኣምብሽ፤ ከምኩ ከጋሉጉቆ ጸገኡ ከማንጃ ካል ግዢ ግዥ፥ ከምገ ካም ኤከማንዢጋኣ ነጸገኡ ጎ ሜተም።" 31"ቢገሸሠንዥገን ቢከል፥ 'ጸጋ ኤተ ከምሙቸሽ እገፋለማ፥ ነከኽ መቆታ ኤተ በከሙቸከሽ አ።' 32አራኸን ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤከምበፃ መዳ ከፄ ባጎሲካ እገፋ አ፥ ጸጋ ኤተ ከሙችሽ እገፋለማ በጦካ ኤከማጎሲያን እገፋ አን፤ ኤያሥ ኤያ ጸጋ ኤተ ከምሮቆ እገፋ ኤተ በሙቸከሽ ጉንዘማኳ፥ ኤተ ጎርታ።" 33"በኸገሰኮቆንዥገን ኤቢከገሸሥ ከደ ገፀ ቢከከል፥ 'መቴያኣሠኼ ገዠገታሉ፤ ዻ ትቶቆ ዳ ኤተ ባከዠገተካ ከኤተኡ።' 34አራኸን ከመገሸርሥ ካኻ፥ መዠገተኻኼ ሜተል ኤለኣኼ፤ መዠገተኻኼ ከጎዛ ከፄ በደካ ለባበ ረባ፥ 35መዠገተኻኼ ከኔያ፥ ከፄ በደካ ደ መኢ ቾጓለማ፥ መዠገተኻኼ ከዬሩሳሌም፥ ከፄ በደካ ኤዬባ አል በቦቆ ጥሳ። 36መዠገታኣኼ ኪልቀኡ፥ ከፄ ከማሃላሽ ነቤቀኡ መጦዋኣ ሜተም ከምፑማ ኤያሥ ኤያ ከመማ። 37ነገሻለኻኳ 'ኣዬ' መከላ ነድ ኣሥ 'ኣዬ'፥ መከላ 'እምበኣኳ' ነድ ኣሥ 'እምበአ።' ኤተ ከምዳ ነገሻ ነለአ ከገት አል ሴጠና።" 38"በኸገሰኮቆንዥገን ኤቢገሸሥ ቢከል፥ 'ኒኽ ኤበነ እልኻ እልኻ፥ ኤበነ ቆሳኳ ቆሳ።' 39አራኸን ከመገሸርሥ ካኻ፤ መንሰኻኼ ኤተ ከማኣጓ መደ ገንሣ ነጸገኻ፤ ኤከምፐሻ ጸጋ ኩሰኡ ኤላ ጉንዛ፥ ኣጎከስ ኩሰኡ አል ኤላ ረኳ። 40ኤከምተምቦቆ ጸጋ ሜታ አም ከፄ ጅባሉ፥ ተጸከሥ ከጅባሉ ከበቦቆማ ዠከስ። 41ኤከምተገኽ ጸጋ ሜታ አም ከምከላ፥ 'ዾኳ ነንዶዋ ነመጸለማ፥' ዻ ነመጎ እንዶዋ ነቾጎማ። 42ኸካ ከኤተ ከምቆና ነጉ፥ መካያከሠኼ ኤተ ከማኣጓ መጎርደማ ነጉኳ።" 43"በኸገሰኮቆንዥገን ኤቢገሸሥ ቢከል፥ 'ሄሽ ጀንደኡ፥ ኣቸከካኽ ከብታሉኳ።' 44አራኸን ከመገሸርሥ ካኻ፥ ሄኸሽ ብታለኻ፥ ዴረኸካ ረባ ከደ ባሙቸኮቆ አኻኳ። 45ኤከምጦኻ አለአ፥ ከምደኻ ኢደ በበኻ አል ጎዛ፤ በፐኮቆ አ ኦካለማ ከጋገንሠ ጸጋ ከጋገሸለማኳ፥ በቸኮቆ ደማለማኳ ከደ መዪዥሣ ከደ መደ ገንሠ ዳኳ። 46ኤከምሄኸሽ አኽ ኣሥ ደ በሄከሽ አኻ፥ ኣሤ በና ከምዸበኻ? ኤያሥ ኤያኼያኽ በጦካ ጸጋ ደ በሙንፀኮቆ ለማን ፈቃኳ። 47ኤከምኸኻ አኽ ዳገ ካሥ ጀንደኻ፥ ከመንተርኸኮቆ ነጃጀንዳ ከለኣኽ? ኤያሥ ኤያኼያኽ በጦካ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ አል ረባኳ። 48ከለአ፥ ኤያሥ በደካ በበኻ አል ጎዛ ኤተ መትቶቆማ፥ ደኻ አኽኳ ከደ መትቶቆማ።"

will be added

X\