ወጌላ ማቴዎስ 26

1ኤቤትቶቆ ያሱስ እገሻ አለአ ኮዎማ ነቸቻ፥ ቤከል ከደ መሁል ቾጎማ፥ 2"በኸገምካ ኤከምዌ ነኦኪል እምበንድ ነቸቻ ዚፈ ፋዝጋ፤ ከማተገሩቆ ዱ በናደማ፥ ከምቱዋ ነጋገድ ጃኳ።" 3ኖካ ና ቢሙንፆቆ እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ከደ እምፈገ ኤባ ነኸለ ቃያፋ ኤተ ቤድ በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ። 4ቢያገሺል ኤከምዻቁሽ ያሱስ ከንዶ ሸ እኔያ፥ ኤከምሹቆኳ። 5ቢከልኳ፥ "ኤከምበፃን መፈራ አማጎማ ኖጎ ጸጋ፥ መደዳኼ ኖከ ዚፈኼ።" 6ያሱስ ቤኢ ነቢታንያ፥ ቤኢሽ ነመፀ ሲሞን ኤተ ቤምጸለቀሥ አገንሠ መዹማ። 7መከኢ ነመስ ዳ፥ ቤዌ እገፋ ሜታ ቤሬቆ ዳኺ መደሣ ኤተ መዥግ በና ከሸፐማ፥ ቤከዽ ቤተኽ ኒልቆ ያሱስ። 8ኖከ ቤገመሥ ደ መሁል ቾጎማ አለአ፥ ቤንሣይል ኸማም ቢከል፥ "ካሤ በከሸካ ዳኺያ አለአ መገ? 9ቢምኮዶቆ ዳኺያ አለአ ከበበኽ ለማና፥ በማፈላሽ መኸማ ከደ ዢጋ።" 10ቤያገሚል ያሱስኸን እገሻለማም ቤከል፥ "በፀኸከሽ እገፋ አለአ! ካሤ በኸካፉንጨኮቋ? አ በደካ ዳ ገሸለማ ካራ። 11ደ ዢጋ መዱጎክ ቢኢካ ኖጎኻ፤ አራኸን አርኢካኼ መዱጎክ ኖጎኻኼ። 12በከደከሥ እገፋ አለአ ጸገም ከዳኺያ፥ ኤከመገሥ አራ ከማሃንዦቋለም። 13ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፤ ነኤባ አል እኔያ ነኮዎማ ኖጎ ከማቲያስ ሰ ማገ ላ አል ረባ አለአ፥ ከመገሹዋ ዳ ኤተ በደካ እገፋ አለአ ከፂናለማ።" 14ኖካ ና ዪሁዳ አስቆርቱ፥ ነደ መሁል ቾጎ ያሱስ ነአሤር ኖቆማ እምበንድ ጸጋ ሜታ፥ ቤዽ ኮጎ እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ፥ 15ቤከል፤ "ኤከማተገሮቆ ያሱስ ከምኸራ ካኻ፥ ኣሤ ከምኸኼ ካራ?" ቢከኽ እማምኳ ኸ ለማና ግቸማ ሜታ ኖቆማ አሤር። 16ቤያጦሽ ዪሁዳኳ ካል ኦካ ና ማኣጎ እንዶዋ ኤተ ከማገ ከሥ ከማተገሮቆን ያሱስ ከምኻን። 17ነማጦሽ ኦከ ዚፈ ገቻንዳ ቤዌ ደ መሁል ቾጎማ ኮጎ ያሱስ ቢሎቆሥ ቢከከል፥ "ነጓብ ከምዻ እገ ሌሥ እገ ፋዝጋ ካማ?" 18ቤከል አኳ፥ "ዸኻ ኪል ኤዬባ፥ ዻ እገሸኼሥ ከዴ ካ ከለኻ፤ በከለካ ኤተ መትገሠማለምላ፥ 'ባርቸካዬቆንዥገን አንጅለም፥ በራኣጎካ ኤከምስላ ከደ መሁል ቾጎም እገ ፋዝጋ ነመፃሉ።"' 19ቤጦ ደ መሁል ቾጎማኳ ኤያሥ ቤገሸሥ ያሱስ ከማም፥ ቢገሥ እገ ፋዝጋኳ። 20ኖከ ቤድ ሸጋዥጋኳ፥ ቤኢሽ ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ ከአሤር ኖቆማ እምበንድ ከመሰሳ። 21መከኢ ነመሰሳኳ ቤከል ያሱስ፥ "ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፤ ናኻ ጸጋ ሜተል ከማተገሮቆ አራ ከምኻ።" 22ቤሳንዝ ደ መሁል ቾጎማኳ በቦቆ፥ ቢከል ሜታ ሜታማለማም፥ "ካራኼ ባከለካ፥ አራኽ?" 23ቤኮሎቆ ያሱስኳ ከማም ቤከል፥ "ኤተ ቢላንዥኬል ነለገዳ ነሜታ፥ አ ከማተገሮቆ አራ። 24ከምሻ ዱ በናደማ ኤያሥ ቢቆት ነመዪዥሥ ሎርጋ፤ እንዳዌኸን ከመዣ ኤተ ከማተገሮቆ ዱ በናደማ ከምኻ። በከምገሸል ከመዣ ካ ኤቢምበፀካ መፖቁዌ።" 25ኤተ ማተገሮቆ አ ከምኻ ዪሁዳኳ ቤኮሎቆ ቤከል፥ "ኤተ መትገሥ ደ! አራኼ፥ ከምዳ አራኽ?" ቤከከል ያሱስኳ፥ "ባከለከንዥገን አምኳ።" 26ሚከኢ እማም ነመስ እጋ፥ ቤሮቆ ያሱስ እጋ፥ ቤዴሮቆ ቤንፂቆ ቤከንኽ ከደ መሁል ቾጎማ ቤከል፥ "ርኾቆ ሰኻ፥ አለአ ጸገም።" 27ቤሮቆ ሸፓ፥ ቤከኽ መገ ላ ከረባ ቤኽ ከማምኳ ቤከል፥ "ፈኻ ኬያኮዎኻ ናሥ አለአ! 28አለአ መሃለም፥ መሃ ማገሲላ፥ ከማምበፀሽ ገንሣለማም ኤተ ባርከካ ከኤማንጀ ጸጋ። 29ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ካሥ አል ኦከ ከምፈራ ነገፋሌ ባብ ኬ ባጉዋ አል ኽኻ፥ ከምተጸራኼ መፈማ ከአኻ ነኸ ባጉዋ ነለኣኼ።" 30ኖከ ቢዬኤ ጌአ ማገ ላ ነቸቻ፥ ቢፐሥ ከዶለ ቆሻ። 31ያሱስ ቤከል ከደ መሁል ቾጎማ፥ "ነመጎኳ ነለአ ከምበፀኸሽ ኬያኮዎኻ መገሚል አራ፥ ከማምቤኻ። በቆተካንዥገን ነመዪዥሥ ሎርጋ ኤተ በከለካ፥ 'ከምኦቸራ ኤተ መሸላ፥ ከምዝላ ጃጃ ኤተ በኢካ ኖጎ ሜታኳ።' 32ኖከ ከማፈርዻቆ ነመሻ ነቸቻኸን፥ ከምተርዸኽ አኻ ከምዸራ ከገሊላ።" 33ቤኮሎቆ ጴጥሮስኳ ቤከከል፥ "ኤከምሽጣን ጸጋ ኮዎማ አም፥ ከምሽጠራኼ አር አም ሜተልኼ።" 34ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ኸገሻ ከምከለራ ካም፥ ነመጎኳ ነለአ በላ ማኮሊለን አመታ መእሰ ጺያ፥ ከምሽጣኣ አራ እል ኦካግ።" 35ቤከከል ጴጥሮስኳ፥ "ኤከምኢያን መሻኳ፥ ከምሾኳ አኳ እምበንድ፥ ከምሽጠራኼ አም ሜተል ኤለኣኼ።" ቤከል ደ መሁል ቾጎማ ጃጀንዳ ኮዎማኳ ኤያሥ ኤያ። 36ቤዽ ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ ከኔያ ኤተ ቢኦ ፄማ ጌትሰማኔ። ቤከከል ከደ መሁል ቾጎማኳ፥ "ኢኸሽ ነገአ ካሥ አል ኦከ ከምዸራ ዻ ዴርዼ ነጓ!" 37ቤካኮርቾጎ ከጴጥሮስ ከኢደ ዘበዴዎስ ከምበንድ፥ ቤያፉንጫቆ ከመሳንዞጓ ቤጤያ። 38ቤከከል ያሱስኳ፤ "በሳንዘካ እለም ኤያሥ ዳ ቤርዽ ከምሸራ፤ ኢኸሽ አኽኳ ነገአ፥ ኣምበንኻሥ ከአራኳ።" 39ቤችድሽ ነጓ ዱፀን ቤጅስ ታሰማ ነኔያ ቤከል፥ "ባባ! ኤከማፈላሽ ከመዳ፥ ናትሸሥ ሸፐ ማኣንሠሣ አለአ አራ፤ ነደንኳ፥ ነድ ኤማሄሸማሉ፥ ኤማሄሸማለምኼ።" 40ቤኮሌ ኮጎ ደ መሁል ቾጎማኳ ቤገመሥ እማም ነኸ መዥጋ፤ ቤከከል ከጴጥሮስኳ፥ "አኸፈለከሸንኼያኽ አኽ ማምበንኻሥ ከአራ ካሥ አንጅ ከሜታኳ? 41ኣምበንኻሥ፥ ዴረኻ ኤከምበፀኻን መኩ ከማዻምባ! ገፉጫ ኤተ መሻምባ፥ በጫኸን ኤተ ገማዋ።" 42ቤችድሽ ኦኪል እምበንድኳ ነጓ፥ ቤዴር ቤከል፥ "ባብ! ኤከምበፃ መተራ ሸፐ ማኣንሠሣ አለአ በላ መፈራን፥ ነድ ማሄሸማሉ።" 43ቤኮሌ ቤዌ ቤዸቦቆ እማም ሚከኢ ነመዥጋ፥ ቤሂንቆ ኸማም። 44ቤበፀሽ እማም እኽላኳ፥ ቤችርሽ ቤዴር ኣሥ ገዴራለማ እል ኦካግኳ። 45ነለአ ነቸቻ ቤኮሌ ኮጎ ደ መሁል ቾጎማ ቤከል ከማም፥ "አኽኢካኽ ከደኽላ ነመዥጋ ከማፉጫቋኽ? በደካዬሸንዥገን አንጅ ማ፤ ከማተገሩቆ ዱ በናደማ ከምኹዋ ከኤለ ደ ገንሣ። 46ፈርኸሥ ዾኳ። ዪርኻ፥ በዎከንዥገን መዣ ኤተ ከማተገሮቆ አራ ከምኻ።" 47መከኢ ያሱስ ነመገሸሥ አለአ፥ ቤዌ ዪሁዳ፥ ነደ መሁል ቾጎማ አሤር ኖቆማ እምበንድ ሜታ። ቤካኮሬቾጎ ከበበኽ ጸጋ ደ ቢትጌ አመጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ አመበቦቆማ ከደ እምፈጋኳ፥ ደ ቤጹሬ ጃ ከቻጋ። 48መዣ ኤተ ከማተገተሮቆ ያሱስ ከምኻ አ፥ ቢያገሲል ከጸጋ ማቲሣ ሜታ ቤከልኳ፥ "መዣ ኤተ ከመንፅመራ አር፥ ኣሥ አ፥ ዻቆኸሽ!" 49ናሥ ኦካ ና ቤዌ ኮጎ ያሱስ ቤከል፥ "ኤተ መትገሠማለም! ዳገ ነድ ካም!" ቤንፅማኳ። 50ቤከከል ያሱስኳ፥ "መዠም፥ ካሤ ባከዎኬ ከገአ?" ኖካ ና ቢዌ ጸጋኳ ቢዻቆሽ ያሱስ ከመዥግ ኤላ። 51ኖካ ና ነጸጋ ደ ቤኢ ከምያሱስ፥ ቤቼኽ ጸጋ ሜታ ቻጋለማ፥ ቤከኦች ዎደ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ አል በቦቆማ፥ ቤያሮቆ ፄማኳ። 52ቤከል ያሱስኸን፥ "ኮሎቆ ቻጋሉ ከዠቤማ፤ ደ በቼከኽ ቻጋ ኮዎማ፥ ከምሸካ ካሥ ቻጋ። 53ኣገምካኼያኽ፥ ኤከምዴረራ ባብ፥ ኤከምትጌ በበኽ ሰ ገትጋ ካራ ፈላ። 54በመድ ኤለአ፥ ኤያላሥ ከምትታቆና ሳ ኤተ በከለካ መዪዥሥ ሎርጋ፥ ኤበኢካ አለአ ከመዳ ኮዎማ።" 55ናሥ አንጅ ና ቤከከል ያሱስ ከጸጋ ካ፥ "ኤያሥ ቢራቆከሽ ደ ገን፥ አኸከፐኬሥ ከቻጋ ከዘጎላ ከምዻቆሽ አራኽ? ኖካ ኖካ በርኢከሽ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ በርትገኬሣኳ፥ አኸዻቆሸንኼ አራኼ። 56በከደካ አለአ ኮዎማ፥ ኤከምትታቆን ሎርጋ አል ደ መዪርጓ።" ኖካ ና ቤበፀሽ ደ መሁል ቾጎማ ኮዎማ አ፥ ቢያምቤያ። 57ነለአ ነቸቻ ቢዻቆሽ ያሱስ፥ ቢሮቆ ኮጎ ቃያፋ፥ ኤተ ቤኢ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ በቦቆማ፤ ነጓ ቢሙንፆቆ ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ከደ እምፈጋ። 58ቤሃታሥ ጴጥሮስኸን ነጸገ ያሱስ ቤዉሁሎቆ ካሥ እል ኸለ በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፤ ቤኩ ኪለማ ቢኢሽ ከደ መዜስ ኸላ ከመዪርሽ ዳ ኤተ ከምዶጓ። 59ቢያኣጎ አመጥስ መፀ ገዴራ እምበቦቆማ ከደ ተምባ ኮዎማ ሹደ እገሻ ኤተ ከምኹከሥ መሻ ከያሱስ። 60ኤቤገሸሥ በበኽ ጸጋ ጎልጎዛኳ፥ ኢጻገንኼ መሸ ሠማ ነጸገማኼ። ከመርሸማኸን ቤዌ ጸጋ እምበንድ ቢከል፤ 61"በከለካን መዣ አለአ፥ 'ከምፂሮቆ መዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ረባ፥ ከምፈለርሽ መዶቆማ ነኦኪል ኦካግ።"' 62ቤፈርሥ አበቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ቤከል ከያሱስ፥ "ኣኮለኮቆኼያኽ ዳ ሜተል ነዳ ኤተ በከተምበኮቆ አጸጋ አለአ አማ?" 63ያሱስኸን ቤጦ ፄ ትል። ቤከከል ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ በቦቆማኳ፥ "ከምሎቆርሥ አም ከፄ ረባ መኢማ፤ እገሼሠና ካይላ፥ አም መሲያ ዱ ረባኽ?" 64ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከከል፥ "ኤያሥ ባከለካ አም፤ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ከምገመኸሥ ዱ በናደማ መከኢሽ ነኤላ ጉንዘ ረባ ኤተ መጨ መዥጋ፥ ኖከ ከምዌ ከኩንዱ ነጎዛ።" 65ኖካ ና  ቤያሺል በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ኣለማ ከገቱዋ ቤከል፥ "በ ከንዥገን ረባ፤ ካሤ ከማኣጎኮኳ እኽላ ሹዳ? በኸገሰኮቆ አኽኳ ገ ያለማ። 66ኤያብ በኢካ ካኻ?" ቢከል እማምኳ፥ "ከምደካ መሻ።" 67ቢከጠቅ እልኽ ከጋጠቆዋ ቢኦቻ፤ ቤምፐሸኽ አጃጀንዳኳ፥ 68ቢከከል፥ "አም መሲያ! ኦዴ በኦቸካ አማ? እገሼሠና ከመዪርጓሉ።" 69ጴጥሮስኳ ቤኢሽ ነሰ ኸለ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ በቦቆማ። ቤዌ ደጎና ኤተ ቢንትገካ ሜታ ኮጎማ ቤከከል፥ "ባኢኬ አምኳ ከመዣ ካል ገሊላ ከያሱስ ከአ።" 70ቤሽጥ አኸን ነታሰ ኮዎማ ቤከል፥ "አርገምካኼ ዳ ኤተ ባከለካ አምኼ።" 71ኤቤፐሥ ነሰ ኸላ ከገቻ፥ ቤገመሥ ደጎና ኤተ ቢንትገካ ጀንዳ አ ቤከከል ከደ ቤኢቾጎ ነጓኳ፥ "መዣ አለአ በኢኬ ከያሱስ ጸጋ አል ናዘሬት።" 72አኸን ቤሽጥ እኽላኳ ቤከል፥ "አርገምካኼ ጸጋ አለኣኼ፥" ቤዠገታኳ። 73ነኦኪል ዱፀን ነቸቻኳ ቢችሬሽ ደ ቤኢቾጎ ነጓ ኮጎ ጴጥሮስ ቢከከል፥ "ኸገሻ አም ነማም ሜታ፥ ባጠኮቆ ኣሥ ሰኡ አም።" 74አኸን ቤያጦሽ ማሆተሣ ቤዠገት ቤከል፥ "አርገምካኼ መዣ አኼ።" ናሥ ኦካ ና ቤእስ ጺ መታ። 75ቤሳንዘሥ ጴጥሮስኳ እገሻ ኤተ ቤከከል ያሱስ፥ "በላ መእሰ ጺን መታ፥ ከምሽጣኣ አራ እል ኦካግ።" ቤፐሥ ጴጥሮስ ከጃጻ፥ ቤእስ ከማንጨ ኺለማ።

will be added

X\