ወጌላ ማቴዎስ 25

1ቤከተጽ አያሱስ ቤከል፥ "በኢካ ኖካ ና ገፋሌ ረባ ኤኢደ ዳጎና አሤር ደ ናጅቆ ጅለማም ናከፐሥ ከምሁልል እኔያ ከርኸ ጋኺንጃ። 2ነዳጎና ና ማቁስ ተሞ፥ ማቁስኳ መዥግ እልኸማ። 3ቤሮቆ ዳጎና ተሞ አ ኣሥ ጅ፥ ኢሮቆንኼ ኣይ ግዞቋ ኤተ ከምተከሥ ጅኼ። 4ቤሮቆ ኢደ ዳጎና መዥግ እልኸማ አኸን ጅለማም ከኣይ ግዞቋ ነዳ አለማም። 5ኤበፀዬቆ መዊዩ ርኸ ጋኺንጃኳ፥ ቢንንት ኮዎማም ቢንዥጋኳ። 6"ነጋፂል መጎኳኳ ቤያገሳቆ በቦቆ ሳ ኤተ ቤከል፥ 'ገሰኾቆ፥ ነመዌያ በኢካ አርኸ ጋኺንጃ፥ ፈርኸሥ ሁለኸኪል እኔያ!' 7ነአንጅ ና ቤፈርሥ ኢደ ዳጎና አ ኮዎማም ቢገሥ ጅለማም። 8ቤከከል ኢደ ዳጎና ተሞ ከዳጎና መዥግ እልኸማ ካ፥ 'በርካ ከምሻኽ ጅለምላ፤ ኸኼ ነኣይ ግዞቋለኻ ካይላ'! 9ቢከኮሎቆ ዳጎና መዥግ እልኸማኸን ቢከከል፥ 'ከምትታኼ ካይላ ካኻኳ፤ ዻ ኮደኼ ኖጎ ደ ዘበ።' 10ሚከኢ እማም ነመዻ ከምኮደማኳ፥ ቤዌ ርኸ ጋኺንጃ፤ ቢኩ ደ ቢገሣኳ ከአ ኪል መፀ ዴዋና፤ ቤሃንስ ግሰ መፃኳ። 11ነለአ ነቸቻ ቢዌ ዳጎና ጃጀንዳ አ ቢከል፥ 'ኤትላ! ኤትላ! ኮርስ ካይላ!' 12ቤኮሎቆ አኸን ከማም ቤከል፥ 'ኸገሻ ከምከለራ ካኻ፥ አርገምካኼ አኻኼ።' 13ካ ኣምበንኻሥ ከፄ በኸኤምኪል ኦከማ ከአንጅ ማኳ።" 14ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "ገፋሌ ረባ በኢካ ኤጸጋ ኤተ ናገሥ ከምዻ ከመሃት ኤባ፤ ቤኦ አኳ ዋደለማ ቤከንኽ ደ መጫለማ። 15ቤከንዘ ል ኤያሥ መፈለሸማለማም ቤከኽ ከሜተም ኸ ኣያ ማቁስ፥ ከጀንዳ ኸ ኣያ እምበንድ፥ ከሜታኳ ኸ ኣያ ሜታ። ነለአ ነቸቻ ቤዳሻ። 16መዣ ኤተ ቤሮቆ ኸ ኣያ ማቁስ ቤከዘበ ናሥ ኦካ ና፥ ቤዸበን ኸ ኣያ ማቁስ ቤከተጸሥኳ። 17ኤተ ቤሮቆ ኸ ኣያ እምበንድ፥ ቤከተጸሥ ኤያሥ ኤያ ከኸ ኣያ እምበንድ። 18ኤተ ቤሮቆ ኸ ኣያ ሜታኸን፥ ቤዽ ቦቆሺል ሆዋ ቤሃንዠቆን ኣያ አል ኤተማ። 19"ኖካ በበኽ ነቸቻ ቤኮሌ ኤተማም፥ ቤንዘ ኽ ኣያለማ ነጸገ ዋደለማ። 20ቤዌ መዣ ኤተ ቤሮቆ ኸ ኣያ ማቁስ፥ ቤሬቆ ኸ ኣያ ማቁስ ጀንዳ ቤከከል፥ 'ኤተም! ኸ ኣያ ማቁስ ባኸኬ ካራ፥ አለአ በርከተጸከሠንዥገና ከኸ ኣያ ማቁስ።' 21ቤከከል ኤተማኳ፥ 'ገሸለማ ባደካ፥ አም ዎደ መገማ ከመገሚለማ አለአ፤ አም ባገምካይል ነዱፀን፥ ከምጦርሥ አርኳ አም ነበቦቆ ዳ፤ ዌ እንዘ ል ማገ ጓ አል ኤተኡ።' 22ቤዌ መዣ ኤተ ቤሮቆ ኸ ኣያ እምበንድኳ፥ ቤከከል፥ 'ኤተም! ኸ ኣያ እምበንድ ባኸኬ ካራ፤ አለአ በርከተጸከሠንዥገና ከኸ ኣያ እምበንድ።' 23ቤከከል ኤተማኳ፥ 'ገሸለማ ባደካ፥ አም ዎደ መገማ ከመገሚለማ አለአ፤ አም ባገምካይል ነዱፀን፥ ከምጦርሥ አርኳ አም ነበቦቆ ዳ፤ ዌ እንዘ ል ማገ ጓ አል ኤተኡ።' 24ቤዌ መዣ ኤተ ቤሮቆ ኸ ኣያ ሜታኳ ቤከከል፥ 'ኤተም! በርገምካ ኤባደካ አም መዥግ እል ጸጋ፥ ኤባጸካ ኖጎ ባበፀካ መዋሻኣ፥ ኤባሙንፀኮቆ ኖጎ ባበፀካ መዝላኽኳ። 25በርከጤካ ካም በርዸካ በርሃንዠኮቆ ኣያሉ ኒል ሆዋ፤ ሮቆ ኣያሉ አለአ።' 26ቤከኮሎቆ ኤተማኸን ቤከከል፥ 'አም ገንሠ ዎደ ከኤተ ገንዞዋ አለአ፤ ባገምካኼያኽ ኤበርጸካ ኖጎ በርበፀካ መዋሸራ፥ ኤበርሙንፀኮቆ ኖጎ በርበፀካ መዝለረኽኳ? 27ከለአ በምኢካ ካም መኸ ኣያለም ከደ በምብጅኻ፤ በርምሮቆ አራኳ ነመኮሌያለም ኣያለም ከገብጀማ። 28ካ ቼኸሥ ኸ ኣያ ሜታ አ ነኤለማ፥ ኸኸካ ከኤተ በጨካ ኸ ኣያ አሤር። 29ከኤተ በጨካ ኮዎማ ከመንተጹኮቆ ካሥ ከማኤያሽ ነጸገማ ከምኹካ፤ ኤተ ባንዢገካኸን፥ ኣሥ ኤተ በጨካ አኳ ከምቼዉሥ ኖጎማ። 30ፐኾቆ ዎደ ኤተ ገንዞዋ አለአ፥ ኣምብኸሽ ኪል መጓ ካል ጃጻ! ከምዳ ነጓ አመእሳ ከማቀቀል ቆሳኳ።"' 31ያሱስኳ ቤከል፥ "ኖከ ከምዌ ዱ በናደማ ከገሂንለማ ከሰ ገትጋ አል ጎዛ ኮዎማኳ፥ ከምኢሽ ነመሂን ለባበለማ። 32ከምሙንፁቆ ሾካ አል እኔያ ኮዎማ ከታሰማ፤ ከመምጹሸኻ አ ጸጋ ኤያሥ በምጹሸከኽ አዶጎ መሸላ ጃጃ ከሜኣ። 33ከምሙንፆቆ ደ በኮከሥ ጃጃ ከኤላ ጉንዛለማ፥ ደ በኮከሥ ሜኣኳ ከኤላ ረለማ። 34ኖካ ና ከምከላ ጥሳ ከደ በኢከኽ ከኤላ ጉንዛለማ፥ 'ዎኼ፥ ደ በኸሄከሽ አባብ! ኩኻን ነገፋሌያለማ ኤተ ቤጦሥ ረባ ካኻ ነማጦሽ መዘዝ ኤበ እኔያ። 35ቤርሺል ኤዴበና፥ ቤያኸኼ ደ መሳ ካራ፤ ቤርሽ እምበ ኣያ፥ ቤያኸኼቆ ኣያ ካራ፤ ቤርድ ጀንደ ጸጋኳ፥ ቤያኸሄሽ አራ። 36ቤርድ ከጸጋና፥ ቤያኽከኢሰሥ አራ ከኣ፤ ቤርንሳሥ፥ ቤያኽዪሮቆ አራ፤ ቤርኢ ነመፀ ማፉንጫ፥ ቤያኽዌ ኮጎም።' 37"ኖካ ና ከምኮሎቆ ደ መዪዥሣ ከምከሉዋ፥ 'ኤትላ! ከማሥ ቢልገመሥ ቤያሺል ኤዴበና፥ ቢልኸን ደ መሳ ካማ? ኤያሥ ኤያኳ ቢልገመሥ ቤያሽ እምበ ኣያ፥ ቢልኸቆን ኣያ ካማ? 38ከማሥ ቤያድ ጀንደ ጸጋ ቢልገመሥ ቢልሄሸን አማ? ኤያሥ ኤያኳ ቤያድ ከጸጋና፥ ቢልከኢሰሠን አም ከኣ? 39ከማሥ ቢልገመሥ ቤያንሳሥ፥ ቤያኢ ነመፀ ማፉንጫ ቢልዪርቆን አማ?' 40ከምኮሎቆ ጥሳኳ፥ 'ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤተ ቤያኸድ ከኢዳሌበም ከደ ቢዪርካ ነኮዎማ ኤያል ኢደ ገናሥ ኢዳ አለአ ከሜተም፥ ቤያኽደንዥገን ካራ።' 41"ነለአ ነቸቻ ከምከላ ጥሳ አ ከጸጋ ከደ በኢከኽ ከኤላ ረለማ፥ 'አኻ ማሆተማ አለአ! ችደኸሽ ኖጎም ከገት! ኩኻ ኪል ማንጃ አል ግዢ ግዥ ኤተ በጦካሥ ከገንሠ ሙሳ ከሰ ገትጋለማ። 42ቤርሺል ኤዴበና፥ ኤያኸኼንኼ ደ መሳ ካራ፤ ቤርሽ እምበ ኣያ፥ ኤያኸኼቆንኼ ኣያ ካራኼ። 43ቤርድ ጀንደ ጸጋ፥ ኤያኸሄሸንኼ አራኼ፤ ቤርድ ከጸጋና፥ ኤያኸከኢሰሠንኼ አራ ከኣ፤ ቤርንሳሥ ቤርኢ ነመፀ ማፉንጫኳ፥ ኤያኸዪርቆንኼ አራኼ።' 44"ከምኮሉቆ እማምኳ ከምሎቁሥ ከምከሉዋ፤ 'ኤትላ! ከማሥ ቢልገመሥ ቤያሺል ኤዴበና፥ ቤያሽ እምበ ኣያ፥ ቤያድ ጀንደ ጸጋ፥ ቤያድ ከጸጋና፥ ቤያንሳሥ፥ ቤያኢ ነመፀ ማፉንጫኳ፥ ቢልበፀሸን መድላ ዳ ሜተል ካማ?' 45ከምኮሎቆ ጥሳ አኳ ኖካ ና፥ 'ኸገሻ ከምከለራ ካኻ፥ ኤተ ቤያኽበፅ መደኸካ ነኢዳሌበም ነደ ቢዪርካ ነኮዎማ ኤያል ኢደ ገናሥ ኢዳ አለአ ከሜታ፥ ኤያኸደንኼ ካራኼ።' 46ከምዹዋ እማም ከመኸሣ ካል ግዢ ግዥ፥ ከምዻ ደ መዪዥሣኸን ከመኢያ አል ግዢ ግዥኳ።"

will be added

X\