ወጌላ ማቴዎስ 24

1ኖከ ቤፐሥ ያሱስ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ መከኢ ነመዻ፥ ቤዌ ደ መሁል ቾጎማኳ ኮጎማ፥ ቢከትገሥ መዶቆ መፃ አ። 2ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ኣኸዪርካ አኽ ነገአ መዶቆ እምበቦቆ ዳለኣኽ? ከማምብቆ ኮዎማ፥ ከማሻኸኼ ግሻ ሜተል ኖቆ ግሻኼ።" 3መከኢ ያሱስ ነመኢሻ ኖቆ ዶላ ኤተ በፐካን አቆሻ፥ ቤዌ ደ መሁል ቾጎማ ኮጎማ ከጺማም ቢከል፥ "እገሼሠና ካይላ፥ ከማሥ ከምዳ አለአ? ካሤ ከማገሙኪል መዌያሉ፥ አል መርሽ ኤበ እኔያኳ?" 4ቤኮሎቆ ያሱስኳ ከማም ቤከል፥ "አዪርኸካ፥ ኤከምበፃን ጸጋ ሜታ ኤለአ መንጠኽ አኻ! 5ከምዌ አበበኽ ጸጋ ከፄም ከምከሉዋ 'አራ ክርስቶስ፥' ከመንጡኽ በበኽ ጸጋኳ። 6መተምዘኻኼ! ከምገሰኾቆ ማሸማ ከገሸ ማሸማኳ! በኢካ አለኣኳ ከመዳ፥ ነደንኳ መደማ አለኣኳ መርሸማኼ። 7ሾካ ከምፈርሥ ከማሻ ከሾካ፥ ገፋሌያ ከገፋሌያኳ፤ ከምዳ ኤዴበና፥ ከምዳ ማንዙበሽ እኔያኳ ነኤባ ነሜታ ሜታ። 8ከምዳ አለአ ኮዎማ ኤያል ማጦሽ መቀ ዱዋ። 9"ኖካ ና ከማተገሩቆ አኻ ከማኣንሠሣ ከምሹቆኳ፤ ከፄም ከማቸከካኽ ጸጋ ኮዎማ ካኻ። 10ነአንጅ ና ከምሽጣ በበኽ ጸጋ መገሚላለማም፥ ከማተገሩቆ ኣሥ እልኸማም ከማቸኩዋኽኳ። 11ከምፈርሥ በበኽ ደ መዪርጓ ከጎልጎዛ፥ ከመንጡኽ ኤማንጀ ጸጋኳ። 12ኤተ በደካ ነመፈገኽ ገንሣ ከምጽይል ማገኻ አል በበኽ ጸጋ። 13ኤተ ከምቀሞቆ ማኣንሠሣ ካሥ አል መርሸማኸን፥ ከምጻንደኽ ረባ ነጸገማ ከምኸካ መኢያኳ። 14ኤከምገሶቆን ሾካ ኮዎማ፥ ከማቲያስ ሰ ማገ ል ገፋሌ ረባ አለአ ነኔያ ነኮዎማ፤ ነለአ ነቸቻ ከምዌ መርሸማ።" 15ያሱስ ቤከል፥ "ኤከምገመኸሥ ዳ ኤተ ከመንሥ እልኽ ጸጋ፥ ኤተ ቤገሸሥ ዳንኤል ኤተ መዪርጓ ከፄማ፥ ኤከምኢቾጎ ኖጎ በዪዥካሣ - ናገሚል ኤተ ከምሎቆሥ አለአ - 16ኖካ ና ኒያምቤ ጸጋ አል ኤበ ዪሁዳ ኮቆ ዶላ። 17መብቴኼ ጸጋ ኤተ በኢካ ኖቆ መፃ፥ ከመሮቆ ዳ ኒል መፃለማኼ። 18መኮለኸኼ ኤተ በኢካ ኒል ቼኳ ከን ከመሮቆ ኣለማኼ። 19እንዳዌ ኖካ ና ከደ ገዘሞ ከደ መኾቆ ኩዋ ከኢዳ። 20ዴረኻ ኤከምበፃ መዳ ማምቤያለኻ ነመደማ ኤያሥ ኤያ ኖከ ሙሳኳ። 21ኖካ ናኳ ከምዳ በቦቆ ማኣንሠሣ። ኤደንኼ ሾከ አለአ ነማጦሽ መዘዝ ኤበ እኔያ ከደኽላ፥ ከማኮሊልኼ መዳኼኳ። 22በምበፀካ አረባ መጸለሥ አንጅ አ፥ በምፈለሸኼ ጸጋ ሜታ ኤለአ መኢያኼ። ዳ ከምጸለከሥ አ አንጅ አኳ ከፄ ጸጋ ደ በሽለከሥ አ። 23"መገመኺልኼ ኤከምከላ ጸጋ ሜተል ኖካ ና ካኻ፥ 'ዪርኻ፥ ክርስቶስ ነገአ በኢካ፥' ኤያሥ ኤያኳ 'ነገት በኢካ።' 24ከምፈሩሥ ደ መከላ ከጎልጎዛ 'አራ ክርስቶስ' ከደ መዪርጓ ከጎልጎዛኳ። ከምትጉሥ በቦቆ ዳ አል ገተምዛ ከጋገሸል ዳ፥ ኤከምፈሉሽኳ ከመንጡከኽ ጸጋ ደ በሽለከሥ አረባ። 25ሳንዘኸሥ፥ በርሲከሥ መገሸሠማ ካኻ። 26"ከለኣኳ፥ መፐኸሠኼ ኤከምከሉዋ 'ነኸ እኔያ በኢካ፥' መገመኺልኼ ኤከምከሉዋ 'ዪርኻ፥ ነመፃ በኢካኳ።' 27ኤያሥ በዪዥኮጎ ማንደኽ ሆመ ደማ ነምፐ ኦካ ካሥ ጎ መልም ኦካ፥ ኤያሥ ኤያ ከምዳ አመዌ ዱ በናደማኳ። 28ኖጎ በኢካ አመሸ ኤለ እምጥሳ፥ ባካቆ ፆዋኳ።" 29ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "ነማኣንሠሣ ናል አንጅ ና ነቸቻ፥ ከምሻኽ ኦካ ከምዪዦጎኼ ጽጃኳ። ከምሃ ቄ ቢዣ ነጎዛ ከኔያ፥ ከማንዙባሽ ዳ ኤተ በኸካ መዪዦጓ ነጎዛ ኮዎማ። 30ነለአ ነቸቻ ከማገማሥ ማቲሣ አል ዱ በናደማ ነጎዛ፥ ከምእሳ ሾካ አል ኤበ እኔያ ኮዎማ፥ ኤከምገሙሥ መዌ ዱ በናደማ ኖቆ ኩንዱ ናል ጎዛ ከመዥጋ ከበቦቆ ገሂንኳ። 31ከምትጋ አኳ ሰ ገትጋለማ ከሰ በቦቆ ለብሩጂያ፤ ከማሙንፁቆ እማምኳ ደ በሽለከሥ አረባ ነኤበ እኔያ ነኮዎማ።" 32ያሱስኳ ቤከል፥ "ነድ ጅ ቦዋ ከመኮሣ ካኻ። ኤበኩቀካቆ ቌለማ በቸካቆ ፄማኳ፥ በኸገምካ ኤባርቸካዬቆ ጅፈራ። 33ኤያሥ ኤያ ኖከ ከምገመኸሥ አኽኳ ዳለአ ኮዎማ፥ በኸገምካ ኤባርቸካዬቆ መዌ ዱ በናደማ። 34ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ከምተራኼ አማፖቋ አለአ ካሥ አል ኦከ ከምዳ አለአ ኮዎማኳ። 35ከምተራ እኔያ ከጎዛኳ፤ እገሻለምኸን ከምተራኼ ሜተልኼ።" 36ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "ኦከማ አ ከአንጅ ማ ኣሥ ባብ ከጺማ በገምካ፤ ከምገማኼ ሰ ገትጋ አል ጎዛ፥ ዱማ፥ አጸጋ ሜተልኼኳ። 37ኤያሥ ቤድ ነግዠ ኖህ፥ ኤያሥ ኤያ ከምዳ ነመዌ ዱ በናደማኳ። 38ነግዠ ኣይ መቴያ ነገሲቋ ካሥ አል ኦከ ቤኩ ኖህ ኪል ለማዲያ፥ ቤኢ ጸጋ ነመሰማ፥ ከመፈማ፥ ነማሮቋ ከማንጂቆማኳ። 39ኤያሥ ቢኢ እማም ኒከማገሚለን ካሥ አል ኦከ ቤዌ ኣያ ቤሃ ጎቆ ኮዎማም፥ ኤያሥ ኤያ ከምዳ ኖከ መዌ ዱ በናደማኳ። 40ኖካ ና ከምኢያ ጸጋ እምበንድ ኒል ቼ፤ ከማራቆ ሜተም፥ ከማምበፃሽ ጀንዳኳ። 41ከምገንሹዋ አጋፋ እምበንድ ነግሻ ነሜታ፤ ከማራቆ ሜተም፥ ከማምበፃሽ ጀንዳኳ። 42ከለአ ኣምበንኻሥ፥ ከፄ በኸኤምኪል ኖከ ከምዌ ኤተኻ። 43ገመኻ አለአ፤ በማገሚል ኤተ መፃ አንጅ ከምዌ አገልኳ ነመጎኳ፥ በምዜኻ በምጦኼ ኤበምኮር ል ገልኳ መፃለማኼ። 44እገ ኸሥ አኽኳ ዜኸኽ፥ ከፄ ከምዌ ዱ በናደማ ነአንጅ ኤተ ከምበፀኻን አኽ መሳንዘኸሥ።" 45ያሱስኳ ቤከል፥ "ዎዴ መገሚል ዎደ መገመኸማኳ፥ ኤተ በጦከሠን አኤተማ ኒልቆ ዋደለማ፥ ኤከምኸካን አ ደ መሳ ከማም ነአንጅ ማ? 46ናገይል ዎደ አ፥ ኖከ ከምዌ ኤተማ ከምገመሥ ነመጦማ ኤያሥ በከገሸከሥ ከአ። 47ኸገሻ ከመገሰርሥ ካኻ፥ ከምጦዋ ኤተማ ዎደ አ ከኤተ መዜኽ ደ መጫለማ ኮዎማ። 48ኤከምከላ ገንሠ ዎደ አኸን ኒለማ፥ 'ከምፀዬቆ ኤተም፥' 49ኤከምፈርሥ ከምኦቻ ዋደ ኤያለማ፥ ኤከምሳ ከደ በደከኽ አደ መፋኳ፥ 50ከምዌ አኤተማኳ ኖካ ኤተ ከምበፃን ዎደ አ መሳንዘሥ፥ ነአንጅ ኤተ በኤምኪል አኳ። 51ከምርካ ኤተማ በቦቆ መኸሣ፤ ኖከ መርሸማኳ ከምተጻ አ ከጸገ ደ መሾጓ። ከምዳ ነጓ አመእሳ ከማቀቀል ቆሳኳ።"

will be added

X\