ወጌላ ማቴዎስ 23

1ነለአ ነቸቻ ቤገሽ ያሱስ ከኤማንጀ ጸጋ ከደ መሁል ቾጎማኳ ቤከል፤ 2"ቢኢከሸንዥገን ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ከደ ፋርስኳ ነቱገ ሙሴ። 3ዜኸኽ ዳ ኤተ ከመገሹሥ እማም ካኻ ኮዎማ ደኻኳ፤ ዳ ኤተ ቢደካ እማምኸን መደኻኼ፤ ቢገሸካ እማም ካሥ ሳ መገ ፥ ኢጦከሠኼ ነመደዳኼ። 4ቢያፉንጨከኽ መሂን ገጹራ ቢጦከሥ ነጺ ጸጋ፤ ከጺማምኸን ኢደከሠኼ ገጹራ አ ከቆሥሥ ኤለማምኼ። 5ዳ ኤተ ቢደካ ኮዎማ ቢጦካ ኤከምገምከሠን ጸጋ እማም። ከምቲሥ ገዴራለማም ቢፈጎኮቆ ዛዊያ ኤተ ቢጦከን መዪዥሥ ሎርጋ፥ ቢጎከሥ ዘጊስ ኣለማምኳ። 6ኒል ዴዋና ቢሄከሽ መኢሻ ነቱገ ገሂን፥ ኒል መፀ ገዴራኳ ጎ መኢሻ ከምጻ። 7ኒል ሱጋ ቢሄከሽ ኤከምኸካ ጸጋ ዳገ፥ ከምከሉዋ 'ኤተ መትገሠማ'። 8"አኻኸን ከፄ በኸጨካ ኣሥ ኤተ መትገሠማ ሜተም፥ መኦዉዋኼ አኻ ኤተ መትገሠማኼ፤ ኮዎኻኳ ኢዴባ። 9በበኻማ ኣሥ አል ጎዛ ሜተል፥ መኦኻኼ ነኔያኳ ጸጋ ሜተል ኤያል በበኻኼ። 10ከፄ በኸጨካ ኤተ መትገሥ እንዶዋ ኣሥ አራ ክርስቶስ፥ መኦዉዋኼ አኻ ኤተ መትገሥ እንዶዋኼ። 11ኤተ ከመንተሮቆ ናኻ ነድ ከኤተ መደዳለኻ። 12ኤተ ከምራቆኽ ጸገማ ከምጻ ኮዎማ፥ ከምኮላቆ ከገቻ፤ ኤተ ከምጦኽ ጸገማ ከገቻ ኮዎማኳ፥ ከማፈራቆ ከምጻ።" 13ያሱስኳ ቤከል፥ "እንዳዌ ካኻ፥ አኻ ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ከደ ፋርስ፥ ደ መሾጓ አለአ! በኻጉንደከኽ ገፋሌ ረባ ነኸ ጸጋ፤ አኸኩካንኼ ከጺኻኳ፥ በኸጻንደኮቆ ጸጋ ደ በኣጎካ መኩናኳ። [ 14እንዳዌ ካኻ፥ ደ በኸሸኮጎ ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ከደ ፋርስ! በኸከርኮቆ ደ መጫ አል ጋፈ ዢጋ፤ ከመትገሥ ጸገኻኳ በኸጎከሥ ገዴራለኻ ነኸ ጸጋ። ከፄ አለአ ከምኸሥ ረባ መንሶቆ መኸሣ ካኻ።] 15እንዳዌ ካኻ፥ አኻ ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ከደ ፋርስ፥ ደ መሾጓ አለአ! በኸኮለከኽ ኖቆ ኤያያ ኒል ኤባኳ፥ ኤከምኩኾቆ ጸጋ ሜተም ከንዶ ገዴራለኻ። ኤበኩካናኳ በኸጦካ ኤከምፈጋቆ ገንሣለማ ናለኻ ኤላ እምበንድ፥ ኤከምዻን አ ከማንጃ ካል ግዢ ግዥኳ። 16"እንዳዌ ካኻ፥ ደ መቼስ እንዶዋ ፐሻ አለአ! ኤበዠገተካ ጸጋ ከመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ በኸከለካ፥ 'ገዠገታኼ።' ኤበዠገተካ ከኣ መዪዥሥ መፀ ገዴራኸን፥ በኸከለካ፥ 'ከማዻቆካሽ ከገዠገታ ከአ።' 17አኻ ተሞ ፐሻ አለኣኳ! ኣባ በንተርኮቋ? ኣያኽ በላ መዪዥሥ መፀ ገዴራ ኤተ በዪዥከሥ ኣያ አ? 18ኤያሥ ኤያኳ፥ ኤበዠገተካ ጸጋ ከፄ ሸ ሲላ፥ በኸከለካ 'ገዠገታኼ፤' ኤበዠገተካ ከደ መኻ ካል ሸ ሲላኸን፥ በኸከለካ፥ 'ከማዻቆካሽ ከገዠገታ ከአ።' 19አኻ ፐሻ አለአ! አባ በንተርኮቋ? ደ መኻኽ በላ ሸ ሲላ ኤተ በዪዥከሥ ደ መኻ አ? 20ካ ጸጋ ኤተ በዠገተካ ከሸ ሲላ፥ በከዠገተከንዥገን ከፄ ሸ ሲላ ከደ መኻ ኤተ በኢካ ነሸ ሲላ ኮዎማኳ። 21ኤተ በዠገተካ ከመዪዥሥ መፀ ገዴራ፥ በከዠገተከንዥገን ከፄ መዪዥሥ መፀ ገዴራ ከረባ ኤተ በኢካ ኒለማኳ። 22ጸጋ ኤተ በዠገተካ ከጎዛ፥ በከዠገተከንዥገን ከለባበ ረባ ከረባ ኤተ በኢከሽ ነለባበኳ። 23"እንዳዌ ካኻ፥ ደ በኸሸኮጎ ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ከደ ፋርስ! በኸፈቀካ ከረባ ነፄ ዠማ በሼላ ከኸ ቱኩምሳ ነአሤር ሜተም፤ በኸበፀከሽ ኤተ በደካ በቦቆ ማገሸሣ ነሎርገ ማቶቋ ኤያል መዪዥሥ መኸሣ፥ መሌአይላ ከመገማይላ፤ በላ መበፀኸሸን መኸማ ነአሤር ሜተም፥ በምደካ አመትቶቆ አለኣኳ ካኻ። 24አኻ ደ መቼስ እንዶዋ ፐሻ አለአ! በኸጨርካ ነፋ፥ በኸተኮቆ ከምበላኳ። 25"እንዳዌ ካኻ፥ ደ በኸሸኮጎ ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ከደ ፋርስ! በኸኤፈኮቆ ሸፓ ከንሤ ኮ፥ እለማኸን በከዪጨካቆ ከዳ ኤተ በኸዸበካ አኽ ከመሲሣ ከገንሠ መደዳለኻ ኮዎማ። 26አም ፐሻ መዣ አል ፋርስ! ሲሥ መዪዥሥ እለማ፥ ኖካ ና ከምዪዣቆ ቆማኳ። 27"እንዳዌ ካኻ፥ አኻ ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ከደ ፋርስ፥ ደ መሾጓ አለአ! አኻ ኤቆዳ መሻ ኒከደሥ ከቦላሌያ፤ ኖቆማ መንዳጎነማ፥ ኒለማኸን በዪጨኪል አዦኮ ዳ መሻ ከመዬአ ዳ ኮዎማ። 28ኤያሥ ኤያ በኽኢካ አኻኳ ነኸ ጸጋ ኤመዪዥሠማ፥ ኒልኻኸን በዪጨኮቆንዥገን አመሾጓ ከገንሣ።" 29ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "እንዳዌ ካኻ፥ ደ በኸሸኮጎ ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ከደ ፋርስ! በኸደኮቆ ቆዳ መሸ ደ መዪርጓ፥ በኻንደጎነከሥ ቆዳ መሸ ደ መዪዥሣኳ። 30በኸከለካኳ፥ 'ቢልምኢከን ነግዣ ናል በበምላ፥ ቢልማገሰኪልኼ ማርከኽ መሃ ደ መዪርጓ ከማምኼ።' 31ኤኤለኣኳ በኸደካ ኸገሻ ነጸገኻ፥ ኤበኸደካ ሾከ ደ መሾቆ ደ መዪርጓ። 32ካ ዻ ትተኾቆ መደዳ ኤተ ባጦከሽ እምበበኻ! 33አኻ ሆላ ኢደ ሆላ አለአ! ኤያብ ከምፈለኸሸን አኽ መፐኸኽ ማንጃ አል ግዢ ግዣ? 34"ካ ከምትገራ ካኻ ደ መዪርጓ፥ ደ መገመኻ ከደ መትገሥ ሎርጋኳ። ከምሸኾቆ ነማም ሜታ ሜታ፥ ከምቱኻ ጃጀንዳ ነጋገድ ጃ፥ ከምኦቸኻ ጃጀንዳኳ ነመፀ ገሙንፃለኻ፥ ከማሙቸኾቆ እማም ኒል ኤዬባ ኮጎ እሌባ። 35ከፄ አለአ ነማጦሽ መሃ ኣቤል ኤተ ቤድ መዪዥሥ ጸጋ፥ ካሥ መሃ ዘካርያስ ዱ በርኪያስ፥ ኤተ ቤያኸሾቆ ኖጎ ሸ ሲላ ከጂል ግሰ መዪዥሥ መፀ ገዴራ፥ ከምዳ ነጸገኻ መሃ ደ መዪዥሣ ኤተ ባርከካ ኮዎማ። 36ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ከምዳ መኸሣ አለአ ኮዎማ ነጸገ ጸጋ ናል አንጅ ነለአ።" 37ያሱስኳ ቤከል፥ "አም ዬሩሳሌም፥ አም ዬሩሳሌም፥ ኤተ ባሸኮቆ ደ መዪርጓ፥ ባከኦቸካ ከግሻ ደ ቢትገኬ ኮገኡኳ፤ ኤያሥ በሃኮኮቆ አመታ ከጸ ጸማ ኢደማ፥ በራኣጎካ አርኳ ከኦኪል በበኽ ማሙንፆቆ ኢደኡ፤ አምኸን ኣሄከሸንኼ። 38ገሶቆ፥ ከማቆምባ መፃለኻ። 39ካ ከመገሸርሥ ካኻ፤ ካሥ አል ኦከ ከምከልኻ፥ 'ማሄሸማ ኤተ በዎኬ ከፄ ረባ፥' ከማኮለኺልኼ መገመሥ አራኼ።"

will be added

X\