ወጌላ ማቴዎስ 22

1ያሱስ ቤገሸሥ መኮሣ ጀንዳ ከጸጋ ቤከል፤ 2"በኢካ ገፋሌያ አል ጎዛ ኤጥሳ ኤተ ናድ ዴዋነ ማሮቋ ከዱማ። 3ቤትግ ጥሳ አኳ ዋደለማ ኤከምኦዉዌን ጸጋ ደ ቢኦኬ ኪል ዴዋና፤ እማምኸን ኢሄሸንኼ መዌያኼ። 4ቤትግ እኽላኳ ዋደ ጀንዳ ቤከከል፥ 'ከሌ ከደ ቢኦኬያ፥ በጦካሠንዥገን ደ መሳ፥ ቢሸሸኮቆንዥገን ዋደ ሙሳ ከለማና ከመንሰሳጎማኳ፤ በጦካሠንዥገን ኮዎማኳ፥ ዎኼ ኪል ዴዋና።' 5ቢኮዎቆ ደ ቢኦኬያኸን ዳ አ፥ ቤዽ ጀንዳ ኪል ቼለማ፥ ጀንዳኳ ኪል ዘበለማ። 6ቤዻቆሽ ጃጀንዳኳ ዋደለማ አ፥ ቢድ ገንሠ ዳ ነጸገማም፥ ቢሾቋኳ። 7ቤም ጥሳ አኳ በቦቆ፥ ቤከትግ ለጋዪዳለማ፥ ቢከሸሾቆ ደ ቤሸሾቆ ደ ዋደለማ አ፥ ቢጥጦቆ ኤዬባለማምኳ ከማንጃ። 8ነለአ ነቸቻ ቤከል ከዋደለማ፥ 'በጦካሠንዥገን ደ መሳ አል ዴዋና፥ ደ ቢኦኬያኸን ጸጋ ደ ከምዳ ከዴዋናኼ። 9ካ ዸኻ ከኤንዶዋ፥ ኦኼ ኣሥ ጸጋ ደ ከምገመኼሣ ኮዎማ ኪል ዴዋና።' 10ቢፐሥ ዋደ አኳ ከኤንዶዋ፥ ቢሙንፄቆ ደ ቢዸቤ ኮዎማ፥ ጋገንሠማ ጋገሸለማኳ፤ ቤዪጮቆ ኮዶ ኒል መፀ ዴዋናኳ። 11"ኖከ ቤኩ ጥሳኳ ከመዪር ኮዶለማ፥ ቤገመሥ ጸጋ ሜታ ኤተ በበፀካ መኢሰሥ አ ዴዋና። 12ቤከከልኳ፥ 'መዠም! ናከምእሴሠን አ ዴዋና፥ ኤያላሥ ባከኩኬን አም ከገአ?' መዣ አኸን ቤጦ ፄ ትል። 13ኖካ ና ቤከል ጥሳ ከዋደለማ፥ 'ፉንጨኻ ኤለማ ከቾጎማ፥ ፐኾቆ ኣምብኸሽ ኪል መጓ ካል ጃጻ፤ ከምዳ ነጓ አመእሳ ከማቀቀል ቆሳኳ።"' 14ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "ደ ቢኦኬያ ኤማንጀማ፤ ደ ቢሽለከሣኸን ዱፀን።" 15ቢፐሥ ጸጋ አል ፋርስኳ ቢሪል፥ ኤከምዻቁከሸን ያሱስ ከዳ ኤተ በገሸከሣ። 16ና ነቸቻ ቢትግ ደ መሁል ቾጎ እማም ኤያሥ ኤያኳ ነጸጋ አል ሄሮድስ ጎ ሜታ ኮጎ ያሱስ ቢከከል፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ቢልገምካ ኤባደካ አም ኤተ መገሸሥ ኸማ፤ በላ መዪራኣን ኸ ጸጋ፥ ከኸገሻ ባትገከሥ እንዶ ረባ፤ ኣሃቸኮቆኼ ጸጋኼ። 17እገሼሠና ካይላ፥ ኤያብ በኢካ ካማ? አኸካሣኽ መኸ ፈቃ ከጥስ ዶጎ ሮማ በላ አኸካሠኼ?" 18ቤገም አኳ ገንሠ እለማም ቤከከል፥ "አኻ ደ መሾጓ አለአ! ካሥ በኸከዻምበካ አራ? 19ርኼቆና ለማና ኤተ በኸፈቀካ፥ ትገኼሠና ካራ።" ቢከሬቆ እማምኳ ኸ ለማና ሜታ። 20ቤከል ያሱስኳ፥ "መኮሣ አለአ አል ዎዴያ? መቆት ዎዴኳ?" 21ቢኮሎቆ እማምኳ ቢከል፥ "አል ጥስ ዶጎ ሮማ።" ናሥ ኦካ ና  ቤከል ያሱስ ከማም፥ "ካ ኸኸካ አል ጥሳ ከጥሳ፥ አል ረባኳ ከረባ!" 22ኖከ ቢገሶቆ እማምኳ አለአ፥ ቤሰሥ እለማም፥ ቢበፀሽ አ፥ ቢዳሻ። 23ናሥ ኦካ ና ቤዾዌ ደ ሳዱቃ ደ ቤከል፥ "አኢካንኼ አመፈርሣ ነመሻ" ኮጎ ያሱስ ቢሎቆሥ ቢከል፤ 24"ኤተ መትገሠማ፥ ሙሴ ቤከል፥ 'ኤከምሻ አዱዌበ ጸጋ ሜታ በላ መፐኸን ዱዋ፥ ነሮቆ መዣ አ እገፈ ዱዌበማ ነከጦኽ ሾካ ከዱዌበማ።' 25ቤኢ ኢዴባ ሥሠ በንድ ነኤበምላ፤ ቤሮቆ መዣ ታጋ እገፋ፥ ቤሽ ነከምጨን ኢዳኳ፥ ቤበፀሽ እገፈማ ከዱዌበማ። 26ቢሮቆ ጋሁል ቸቸማ ከምበንድ ከኦካግኳ ካሥ ጎ እል ሥሠ በንድ እገፋ አ፥ ቢሸሽ ኒከምጨጨን ኢዳ። 27ነኮዎማም ነቸቻ ቤሽ እገፋ አኳ። 28ኖከ መፈርሣ ነመሻኳ፥ ነማም ነሥሠ እምበንዳለማም ና ከዎዴ ከምደካን አ ከገፋ? ቢርኮቆንዥገን ኬያኮዎማም እገፋ አ።" 29ቤኮሎቆ ያሱስኸን ቤከል ከማም፥ "በኸመፑኮቆ ከፄ በኸኤምኪል መዪዥሥ ሎርጋ ከመዥጋ አል ረባኳ። 30ኖከ ከምፈሩሥ ነመሻ፥ ከመሩቆኼ ከማሩቆኼኳ። ከምዱዋ ኤያል ሰ ገትገ ረባ ኒል ጎዛ። 31አኸሎቆከሠንኼያኽ ዳ ኤተ በከለካ አረባ ካኻ ከፄ ማፈራቋ አል ደ በሸሸካ? 32ቤከል አኳ፥ 'አራ ረባ አል ኣብራሃም፥ ረባ አል እስያቅ፥ ረባ አል ያይቆብኳ።' አ ረባ አል ደ በኢካ፥ አል ደ በሸሸካኼ።" 33ኤቤገሶቆ ጸጋ አለአ፥ ቢተምዝ ነመትገሣለማ። 34ኖከ ቤገሶቆ ደ ፋርስ፥ ኤቤጻንደስ ያሱስ ጸጋ አል ሳዱቃ፥ ቢሙንፆቆ ከጓ። 35ነማም ኤተ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ሜታ ቤያኣጎ መዻምብ ያሱስ ቤሎቆሥ ቤከል፥ 36"ኤተ መትገሠማ! ኣባማ ኤተ በሙቸኮቆ ነማገሸሣ ከማቶቋ ካል ሎርገ ማቶቋ?" 37ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ከምዳ ካም አመሄሽ ረባ ኤተኡ ከቆጽሠኡ ከኮዎማ፥ ከእሉ ከኮዎማ፥ ከገሳንዛሉ ከኮዎማ። 38አለአ ማገሸሣ አል ገሲቋ ኤተ በሙቸኮቆ ኮዎማ። 39አል ማኮሊለማ ቢያኸካቆ ካል ገሲቋ፤ በከለካ አኳ፥ 'ሄሽ ጸጋ ኤያሉ ኤያሥ እልቀኡ።' 40ማቶቋ አል ሙሴ ከመትገሣ አል ደ መዪርጓ ኮዎማኳ፥ ቾጎ መደዳለማም ኣሥ እምበንድ አለአ።" 41ኤያሥ ቢሙንፆቆ ደ ፋርስ፥ ቤሎቆሥ ያሱስ እማም ቤከል፤ 42"ኣሤ በኸሳንዘከሥ ከፄ መሲያ? አ ሾከ ዎዴያ?" ቢከል እማምኳ ቢከል፥ "ሾከ ዳዊት።" 43ቤከል ያሱስኳ፥ "ኤያበማ ቤከዪታቆና ዳዊት ከመዪዥሥ ገፉጫ ቤከከለን አ ካ 'ኤታ?' 44ኤለአ ቤከል አኳ፥ 'ረባ ቤከል ከኤተም፥ ኢሽ ነጅ ኤለም ከኤላ ጉንዛ፥ ካሥ አል ኦከ ከምጦርሥ ብታሉ ኒል እንዝ ቾገኡ።' 45ካ ኤበከለካ ዳዊት 'ኤተም፥' ኤያበማ ከምፈለከሸን አመሲያ መዳ ሾከ ዳዊታ?" 46ኤፈለሸንኼ ጸጋ ሜተምኳ መኮለኮቆ እገሻ ሜታ ካኼ፤ ቤያጦሽ ካል ኦካ ና ኤኢንኼ ጸጋ ጀንዳ ኤተ ቤንዥጋይልኽ ከመተጽ መሎቆሥ አኼ።

will be added

X\