ወጌላ ማቴዎስ 21

1ኖከ ቢያርቻቆ እማም ከዬሩሳሌም፥ ቢዳሽ ከቤትፋጌ ከሸ ዶላ ኤተ ቤፐካን ቆሻ፤ ቤትግ ያሱስኳ ነደ መሁል ቾጎማ ጸጋ እምበንድ፥ 2ቤከል፥ "ዸኻ ከኤባ ከል ታሰኻ፤ ኖከ ከምደኻሽኳ፥ ከምዸበኻ ነጓ መፉንጨሽ ናኑዋ ከዱማ፤ ጨገኼስ ዎኸኬ ካራ። 3ኤከመገሸሥ ጸጋ ዳ ሜታ ካኻ፥ ከለኸካ 'አኤታ በኣጎካ፥ ከምኮሌቆ ፈላ።"' 4ቤከድ አለኣኳ፥ ኤከምትታቆን ዳ ኤተ ቤከል ኤተ መዪርጓ። 5አኳ፥ "ከል ከኢደ ፂዮን፤ ከምዌ ጥሳለኻ ኮገኡ፤ አ ጥሳ መሌእለማ፥ ከምቶኴሥ ናኑዋ ከምኢዬሽ ኖቆ ዱ ናኑዋ።" 6ቢዽ ደ መሁል ቾጎማኳ፥ ቢጦ ኤያሥ ቤገሸሥ ያሱስ ከማም። 7ቢሬቆ ናኑዋ አ ከዱማ ከያሱስ፥ ቢያምብኸን ኣለማም ነቸቸማም፥ ቤኢሸን አኳ። 8በበኽ ጸጋ ቤያምብኽ ኣለማም ኒል እንዶዋ፤ ቤንፂቆ ጃጀንዳኳ ቌለ ጃ፥ ቢያምብኽ ኒል እንዶዋ። 9ኤማንጀ ጸጋ ደ ቤቼስ እንዶዋ ከያሱስ ከደ ቤሁል ቾጓኳ፥ ቢፈሮቆ ሰማም ከጎዛ ቢከል፥ "ሆሳእና ዱ ዳዊት! ማሄሸማ ኤተ በዎኬ ከፄ ረባ ኤታ፤ ሆሳእና ረባ አል ጎዛ።" 10ኖከ ቤኩ ያሱስ ከኤዬባ፥ ቢያሰሲያሥ ደ ዬሩሳሌም ኮዎማ ቢከል፥ "አ ዎዴያ?" 11ቤኮሎቆ ኤማንጀ ጸጋ ደ ቢዾ ከአኳ ቢከል፥ "አ ያሱስ ኤተ መዪርጓ አል ናዘሬት፥ አል ጋጦቆ ኤበ ገሊላ።" 12ነለአ ነቸቻ ቤኩ ያሱስ ከመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቤፖቆ ጸጋ ደ መኮዶቆማ ከደ መኮደማ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ፤ ቤያገልብዶቆ ዳ አል ደ መንዠኽ ለማና፥ ከቱጎ ደ መኮዶቆ ደራሪያኳ። 13ቤከል አኳ ከማም፥ "በቆተካንዥገና፥ 'ከምኦዉዋ መፃለም መፀ ገዴራ፤' አኻኸን በኸጦካ ከሆ ገልኳ።" 14መከኢ ያሱስ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳኳ፥ ቤዾዌ ፐሻ ደ ገሙኳ ኮጎማ፤ ቤምብዶቆ አኳ እማም። 15ኖከ ቢገመሥ እምጥስ መፀ ገዴራ እምበቦቆማ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ዳ አል ገተምዛ ኤተ ቤድ ያሱስ፥ ኤቢገሶቆ ቤፈሮቆ ኢዳኳ ሰማም ከጎዛ ኒል መዪዥሥ መፀ ገዴራ ቢከል፥ "ሆሳእና ከዱ ዳዊት!" ቢያመሥ ቢከል 16ከያሱስ፥ "ኣገሰኮቆ አማኽ ዳ ኤተ በከለካ አኢዳ አለአ?" ቤከል አኳ፥ "ኣዬ በርገሰኮቋ፤ አኸሎቆከሠንኼያኽ ዳ ኤተ በከለካ፥ 'ባጦከንዥገን አም፥ ኤከምኻ ኢዳ ከደ መፈ ኩዋ መገ ላ ካም።"' 17ቤበፀሽ ያሱስኳ እማም፥ ቤፐሥ ነኤዬባ ና፤ ቤዽ ከኤዬባ ኤተ ቢኦካ ቢታንያ፥ ቤዥጌ ነጓኳ። 18ነኸማቱቋ ካል ገዳዱ ኖከ ቤኮል ያሱስ ከዬሩሳሌም፥ ቤሺል ኤዴበና። 19ቤገመሥ ነሰ ኸ እንዶዋ ጅ ቦዋ ሜታ፤ ኤቤኮለኽ ኮጎማ ቤገመሥ ኣሥ ፃንጀማ። ቤከል ከጃ ካኳ፥ "መኢዳኼ ኻ ካል ግዢ ግዥ ነጸገኡኼ!" ቤኼኤ ጅ ቦዋ አኳ ናሥ ኦካ ና። 20ኤቤገመሥ ደ መሁል ቾጎማኳ አለአ፥ ቤሰሥ እለማም ቢከል፥ "ኤያላሥ በከኼኤካን አጅ ቦዋ አለአ ሰ ሜተላ?" 21ቤኮሎቆ ያሱስ ቤከል፥ "አራ ኸገሻ ከምከለራ ካኻ፥ ኤከምጨኻ መገሚላ፥ ኤከምበፀኻ ማጤኻ እልኳ፥ በላ መዳን ኣሥ ኤተ በደካ ነጸገ ጃ ነለአ፥ ኤከምከለኻ ከዶላ ከለአ፥ 'ኣፈራቆ፥ ኣኣምቧሽ ኪል ትል ኣያ፥' ከምዳ አኳ። 22ኤከምገመኺል፥ ከምዸበኻ ዳ ኤተ በኸሎቆከሥ ነገዴራለኻ ኮዎማ።" 23ያሱስ ቤኩ ከመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ። መከኢ ነመትገሠማ፥ ቢዾዌ እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ከደ እምፈጋ ኮጎማ ቢሎቆሥ ቢከከል፥ "ከገፋሌያ ካል ኣሤ ባከደካ ዳ አለአ? ኦዴ በኸኬ ገፋሌያ አለአ ካማ?" 24ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "አራኳ ከምሎቆርከሥ አኻ ከገሻ ሜታ፤ ኤከምኮለኼቆ ካራ፥ ከምከለራ አርኳ ካኻ፥ ከገፋሌያ ካል ኣሤ ኤበርደካ ዳ አለአ። 25ከንዶ ጓብ ባኸካዬሽ ገፋሌ ማጩጾቋ ኤተ ቤጩጾቆ አዮሃንሳ? ከንዶጎ ረባኽ በላ ከንዶጎ ጸጋ?" ቢሳንዘሥ እማምኳ ኣሥ እልኸማም ቢከል፥ "ኤመከሎኳ፥ 'ኖጎ ረባ' ከምከላ ካኳ፥ 'ካሤ በኸከበፀን አኽ መገመኸኪላ?' 26ኤከምከሎኳ 'ከንዶጎ ጸጋ፥' በኮከጤካ፥ ከፄ ቢዪርካ ጸጋ ኮዎማም ዮሃንስ ኤኤተ መዪርጓ።" 27ካ ቢከኮሎቆ ቢከል ከያሱስ፥ "ኢልገምካኼ ከንዶጎ ባኸካዬሻኼ።" ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "ከመገሸርሠኼ አርኳ ካኻ፥ ከገፋሌያ ካል ኣሤ ኤበርደካ ዳ አለአ።" 28ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "ኤያብ በኢካ ካኻ? ቤጭ ጸጋ ሜታ ኢዳ እምበንድ፤ ቤዽ አኳ ኮጎ ዱማ ከሜተም ቤከል፥ 'ዱዋለም፥ ዻ ሌኤ ኖካ ነለአ ኒል ቼ ባጉዋ።' 29ቤኮሎቆ ዱማ አኳ ቤከል፥ 'ከምዸራኼ።' ቤያንዱቆሥ ነቸቻኸን ቤዻ። 30ቤዽ በበማኳ ኮጎ ዱማ ከጀንዳ፥ ቤገሸሥ ኤያሥ ኤያ ቤከከል ከዱማ ካል ገሲቋ፤ ቤከል አኳ፥ 'ገሸለማ ባብ፤' ነደንኳ ኤዸንኼ። 31ነማም ነምበንድ ና ኣባ በገሰኪልስ በበማ?" እማም ቢከል፥ "አዱማ አል ገሲቋ።" ቤከል ያሱስኳ፥ "ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ከምሲቆ ደ ፈቃ ከጋፈ ጎሲያ ነመኩ ከገፋሌ ረባ ናኻ። 32በዎኬንዥገን ዮሃንስ ኤተ መጩጾቆማ ከመትገሥ እንዶ መዪዥሣ ካኻ፥ አኸገምኪለንኼ አኼ፤ ደ ፈቃ ከጋፈ ደ ጎሲያኸን ቢገምኪላ። ኤበኸገምከሠን አኽኳ መገሚለማም አለአ፥ አኻንዱቆከሠንኼ አኸገምኪለንኼኳ።" 33ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "ገሰኾቆ መኮሥ ዳ ጀንዳ፤ ጸጋ ሜታ ቤኮኮ በበኽ ባጉዋ ነቼለማ፥ ቤከቸኮቆ ከኸለ ግሻ፥ ቤቆሽ ሆዋ ኤተ ከምቀንፅፁዋን ኸማ ኒለማ፥ ቤዶቆ ዳ ከደ መዜኸማኳ፤ ነለአ ነቸቻ ቤከኽ ከደ ገሌያ፥ ቤዸን ከኤባ ከሜታ። 34ኤቤድ አንጅ መኢንዝ ኸ ባጉዋኳ፥ ኤከምሮቆን ነኸ ባጉዋ ለኮማለማ፥ ቤትግ ዋደለማ ኮጎ ደ ገሌያ። 35ቤዻቆሽ ደ ገሌያኳ ዋደ አ፥ ቢኦች ሜታ፥ ቢሾቆ ጀንዳ፥ ቢከኦች ጀንዳኳ ከግሻ። 36ቤተጽ ኤተማ እኽላኳ ዋደ ጀንዳ ነደ ገሲቋ በበኽ ቤትግ ኮጎማም፤ ቢጦ እማምኳ ኤያሥ አል ደ ገሲቋ። 37ከመርሸማኳ ቤትግ ዱማ ቤከል፥ 'ከማጤዉከሽ ከዱዋለም'። 38ኤቢገመሥ ደ ገሌያኳ ዱማ፥ ቢከል ኣሥ እልኸማም፥ 'አለአ ኤተ ከምኮላ ኤተ ባጉዋ፥ ዎኼ ሸኮቆ! ከምቼኮሥ ደ መኮላለማኳ።' 39ቢራቆሽ እማምኳ አ፥ ቢፖቆ ኒል ቼ ባጉዋ፥ ቢሾቋ። 40ካ ኖከ ከምዌ ኤተ ቼ ባጉዋ፥ ኣሤ ከምዳ ነጸገ ደ ገሌያ ና በኢካ ካኻ?" 41ቢኮሎቆ እማምኳ ቢከል፥ "ከምሸሾቆ ጸጋ ጋገንሠማ አ፤ ከማተገሮቆ ቼ ባጉዋ አኳ ከምኸካ ከደ ገሌያ ከጀንዳ፥ ደ ከመምጹሹዊል ኸማ ነአንጅ ማ ነአንጅ ማ።" 42ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "አኸሎቆከሠንኼ ሜተል ሰ መዪዥሥ ሎርጋ አለኣኽ? በከለካ አኳ፥ 'ግሻ ኤተ በ ከሥ አደ መዶቆ መፃ፥ አ በደካ ከዞዳ፤ አለአ መደዳ አል ረባ፥ ዳ አል ገተምዛ ኤተ በደካ ነኾኳኳ።' 43"ካ ከምከለራ ካኻ፥ ከምቼያሥ ገፋሌ ረባ ኖጎኻ፥ ከምኸካ አረባ ከጸጋ ከደ ከምጫ ኸማ ከአ። [ 44ከመንፂያሥ ጸጋ ኮዎማ ኤተ ከምፋታ ነጸገ ግሻ ና፥ ከምጠጫይል ኤተ ከምፋታ አግሻ አኳ ነጸገማ]።" 45ኖከ ቢገሶቆ እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ከደ ፋርስ በበኽ መኮሣ ኤተ ቤገሸሥ ያሱስ፥ ቢያምባለሥ ኤቤገሸሥ አ ከፄማም። 46ነለአ ቢያኣጎ መዻቆሽ ያሱስ፤ ነደንኳ፥ ቢካጤሽ ከጸጋ ደ ቤዪር ያሱስ ኤኤተ መዪርጓ።

will be added

X\