ወጌላ ማቴዎስ 20

1ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "በኢካ ገፋሌ ረባ ኤኤተ እኔያ፥ ኤተ በፐከሥ ነኸማቱቋ ካል ገዳዱ ከምኮደሥ ደ መደዳ ከቼ ባጉዋለማ። 2ቤያገሲል አኳ ከደ መደዳ ከአ ኖካ ነሜታ ሜታ ከኸ ለማና ሜታ። ቤትገን እማም ኪል ቼ ባጉዋለማ። 3ኤቤፐሥ ኮጎ አንጅ ኦካግኳ፥ ቤገመሥ ኤቤኢቾጎ ጸጋ ጃጀንዳ ኒል ሱጋ መገ ። 4ቤከል ከችዳ ካኳ፥ 'ዸኻ አኽኳ ኪል ቼ ባጉዋ፤ ከምኸራ አርኳ ካኻ ዳ ኤተ ከምዳ አመዸበማ ካኻ።' 5ቢዾ ችዳ አኳ፤ ቤፐሥ ነአንጅ ማያ ከአንጅ ሰናኮኳ ቤጦ ኤያሥ ኤያ። 6ኤቤፐሥ ኮጎ አንጅ አሤር ኖቆማ ሜታኳ፥ ቤገመሥ ኤቤኢቾጎ ጸጋ ጃጀንዳኳ ነጓ፤ ቤከል ከማምኳ፥ 'ካሤ በኸከኢከቾጎ ነገአ መገ  መዱጎካ?' 7ቢኮሎቆ እማምኳ ቢከል፥ 'ከፄ በሜካ ጸጋ ኤተ ከምኮደሥ አይላ።' ቤከል አኳ፥ 'ዸኻ አኽኳ ኪል ቼ ባጉዋ!' 8"ኖከ ቤድ ሸጋዥጋኳ ቤከከል ኤተ ቼ ባጉዋ ከጅኤለ ደ መደዳለማ፥ 'ኦ ደ መደዳ፤ ኣጦሽ ነደ ቸቻ ካሥ ደ ገሲቋ፥ ኸካ በናለማም።' 9ቢዎኬ ደ ቢኮደሥ ከአንጅ ማያ፥ ቢሮቆ ኸ ለማና ሜታ ሜታ። 10ኖከ ቢዌ ደ ገሲቋኸን፥ ቢኦሥ ኤከምዸብዋ በቦቆ፤ ቢሮቆ እማምኳ ኸ ለማና ሜታ ሜታ። 11ኤቢሮቆ ለማና አ፥ ቢያገሾቆ ኤተ ቼ ባጉዋ ቢከል፤ 12'እማም ደ ቸቻ አለአ ቢደካ ኣሥ አንጅ ሜታ፤ አምኸን ባካንዘከሥ ከአይላ፥ ከደ በሌኤካ ነኸማቱቋ ነመበ ጥ ኦካ ካሥ አል ሸጋዥጋኳ።' 13ቤኮሎቆ ኤተ ቼ ባጉዋኳ ቤከል ነማም ከኤተ መደዳ ከሜታ፥ 'መዠም፥ አርሸከሠንኼ ካም ዳ ሜተልኼ፤ አኳገሰኪለንኼያኽ ካሥ ኸ ለማና ከሜታማ? 14እኽላ፥ ሮቆ ጓሉ ዸካ! በራኣጎካ ኤከምኸርካ ከመዣ ካል እን ከለአ ኤያሥ አሉ። 15ከምፈለርከሸኼያኽ መደርካ ከለማናለም ኣሥ ዳ ኤተ በርሄከሻ? ፌት ከመንሣካ እላኽ ነመሌአ እላለም ከጸጋ ጃጀንዳ?"' 16ነለአ ነቸቻ ቤከል ያሱስ፥ "ኤያሥ ኤያኳ ከምዱዋ ደ እን ደ ገሲቋ፥ ከምዱዋ ደ ገሲቋኳ ደ እን።" 17ነለአ ነቸቻ ቤዽ ያሱስ ከዬሩሳሌም፤ ቤሮቆ ነንዶዋ ደ መሁል ቾጎማ አሤር ኖቆማ እምበንድ ከጺማ ቤከል ከማም፤ 18"ከምዾኳ እኽላ ከዬሩሳሌም፤ ነጓ ከማተገሩቆ ዱ በናደማ፥ ከምኹዋ ከኤለ እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ከምበቦቆማ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴኳ፤ ከምኹከሥ መሻ፥ 19ከማተገሩቆ ከጸጋ ደ በበፀካ መዳ አል ረባኳ። ከማሲዉሥ እማምኳ፥ ከምኦቹዋ፥ ከምቱዋ ነጋገድ ጃ፥ ነኦኪል ኦካግኸን ከማፈራቆ ነመሻ።" 20ነለአ ነቸቻ ቢዌ ኤዬማ ከኢደ ዘበዴዎስ ከኢደማ ኮጎ ያሱስ፤ ቤያኩኩን ነቾጎማ ከመቆን ዳኳ። 21ቤከል ያሱስኳ፥ "ኣሤ ባኣጎካ?" ቤከል አኳ፥ "ጦ ኤከምኢዩሽ ኢዳለም ከምበንደማም አለአ ነገፋሌያሉ ሜታ ከኤላ ጉንዛሉ፥ ሜታኳ ከኤላ ረሉ።" 22ቤኮሎቆ ያሱስኸን ቤከል፥ "አኸንገምኪልኼ ዳ ኤተ በኸሎቆካኼ! ከምፈለኸሽ አኽ መፈማ ነሸፐ ማኣንሠሣ ኤተ ከምፈራን አራኽ?" ቢከል እማምኳ፥ "ኣዬ ከምፈልለሽ።" 23ቤከከል ያሱስኳ፥ "ኸገሻ ከምፈኻ ነሸፓለም፤ ኤተ ከምኻ ጎ መኢሻ ከኤላ ጉንዛ ከኤላ ረለም አራኼ፤ ከምደካ ጎ መኢሻ አለአ ከደ በከጦከሥ አባብ ነገሲቋ።" 24ኖከ ቤገሶቆ ደ መሁል ቾጎማ አሤር አጃጀንዳ አለአ፥ ቢከቱ ከኢዴባ ከምበንድ ካ። 25ቤኦ ያሱስኳ ደ መሁል ቾጎማ ኮጎማ ቤከከል፥ "በኸገምካ ኤቢያንዡኮቆ እምጥሳ ሾካለማም፥ ኤቢደካ እምበቦቆ ጸጋኳ ከመዥጋ ዳ ኤተ ቢያኣጎካ ነጸገ ጸጋለማም። 26ኖጎኻኸን መደዳኼ ኤለአ፤ ናኻ ኤተ ከማኣጓ መዳ ከበቦቆማ፥ ነድ ኤተ በንትገካ አኮዎማ። 27ኤያሥ ኤያኳ ኖጎኻ ኤተ ከማኣጓ መዳ አል ገሲቋ፥ ነድ ዎደለኻ። 28አራ ዱ በናደማኳ በርዎኬ ኤከምደራ ከጸጋ፥ ኤከምኸርካ መኢያለም ከጋንዢል በበኽ ጸጋ፥ አርዎኬንኼ ከመጦ ጸጋ ኤከምዱዋ ካራኼ።" 29ኤያሥ ቢፐሥ እማም ነዬርኮ፥ ቤሁል ቾጎ በበኽ ጸጋ ያሱስ። 30ቤኢሽ ፐሻ እምበንድ ነሰ ኸ እንዶዋ፤ ኤቢገሶቆ እማምኳ ኤከምተራ ያሱስ ከንዶ ጓ ቢሉግ ቢከል፥ "ኤታ፥ ዱ ዳዊት፥ ሌአይል ካይላ!" 31ቤሉገሥ ኤማንጀ ጸጋ እማም ቢከል፥ "ጦኽ ፄ ትል!" ቢከንተጾቆ እማም ቢሉግ ቢከል፥ "ኤታ፥ ዱ ዳዊት፥ ሌአይል ካይላ!" 32ቤኢቾጎ ያሱስ ቤኦ እማም ቤከል፥ "ኣሤ በኻኣጎካ ኤከምደራ ካኻ?" 33ቢከከል እማምኳ፥ "ኤትላ፥ ኤከምኮራኣስ ኸምላ ካይላ።" 34ቤሌአይል ያሱስ ከማም ቤንዻቆሥ እልኸማም፤ ቢገሞጎ እማምኳ ናሥ ኦካ ና፥ ቢሁል ቾጎ አ።

will be added

X\