ወጌላ ማቴዎስ 18

1ኖካ ና ቤዌ ደ መሁል ቾጎማ ኮጎ ያሱስ ቢሎቆሥ ቢከል፥ "ነገፋሌ ረባ ኤተ በንተርኮቆ ኮዎማ ዎዴያ?" 2ቤኦ አኳ ዱዋ ሜታ ኮጎማ ቤሂእቆ ኖጎማም ቤከል፤ 3"ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤከምበፀኻ ማንዠኻይል መደኻ ኤያል ኢዳ፥ ከምኩኻኼ ከገፋሌ ረባኼ። 4ኤተ ከምጦኽ ጸገማ ከገቻ ኤያል ዱዋ አለአ፥ ከምዳ አ ነገፋሌ ረባ በቦቆማ። 5ኤተ ከምሄሽ ከፄም ሾከ ዱዋ አለአ ሜታ፥ ከምሄሽ አራ።" 6ቤተጽ ያሱስኳ ቤከል፥ "ነኢዳ ነኢዲደማ ነደ በገምኪል አራ ነለአ፥ ኤተ ከምሥቆ ነማም ሜተል ነንዶ ረባ፥ በከምገሸል ኤቢምፉንጭ በቦቆ ግሸ ገንሻ ነጺማ፥ በከምልምቆ ኪል ትል ኣያ። 7እንዳዌ ከኤባ ካል እኔያ፥ ከፄ ከምዌ መሥ ነንዶ ረባ። ከምሸኼ መዌ መሥኼ፤ እንዳዌ ከጸጋ ኤተ ከምዌ አመሥ ከንዶጎማኳ። 8"ካ፥ ኤከምሥቆ ኤሉ ኤያሥ ኤያ ቾገኡ አም ነንዶ ረባ፥ ኣርሥ ኣምብሽ፤ መጫኣ ኤላ እምበንድ ኤያሥ ኤያ ቾጓ እምበንድ ከማኣምቧሻ ከማንጃ ካል ግዢ ግዥ፥ ከምገ ካም ኤከመንዢጋኣ ነጸገኡ ጎ ሜታ ኤያሥ ኤያ ከገሙ መኩኣ ከመኢያ ካል ግዢ ግዥ። 9ኤከምሥቆ ኸኡ አም ነንዶ ረባ፥ ቼቆ ነጸገኡ፥ ኣምብሽ፤ ከማኣምቧሻ ከምበንድ ኸኡ ከማንጃ አል መቴያ፥ ከምገሸላ ካም አመኩ ካሥ ከኸኡ ሜተም ከመኢያ አል ግዢ ግዥ።" 10ያሱስኳ ቤከል፥ "አዪርኸካ ኤከምበፀኻ መኸሥ ሜታ ነማም ነኢዳ ነኢዲደማ ነለአ! አራ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ሰ ገትጋለማም ደ በኢካ ነጎዛ ቢኢካ መዱጎክ ነኸ ባባ ናል ጎዛ። [ 11ዳ በከዎኬሥ ዱ በናደማ ከመብዶቆ ደ በቴካ።] 12"ናኻ ጸጋ ሜተም ኤከምጫ ጃጃ ግቸማ ማቁስ፥ ኤከምቴያን ሜተም፥ ኣሤ ከምዳ በኢካ ካኻ? ከምበፀሽ ጃጃ ግቸማ እንዝኽ ከአሤር ኖቆማ ሰናኮ (99) ኖቆ ዶላ፥ ከምዻኼያኽ ከማኣጎ ኤተ በቴካ አ? 13ኸገሻ ከመገርሥ ከኻ፥ ኤከምዸቤ ጃጃ አ፥ ከማገ ካይል በቦቆ ነጃጃ ግቸማ እንዝኽ ከአሤር ኖቆማ ሰናኮ ነደ በበፀካ መቴያ ና። 14ኤያሥ ኤያኳ ከምሄሸኼ አበበኻ አል ጎዛ ኤከምቴያን ሜታ ነኢዳ ነኢዲደማ ነማም ነለአ።" 15ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "ኤከምሸ ሥ ዱዌበኡ ካም፥ ዻ እገሸከሥ መሸ ሠማለማ ኖጎ ከምኢኻ ኣሥ አኻ እምበንድ ከጺኻ! ኤከምገሶቆ ካም፥ ባኮለኬቆንዥገን ዱዌበኡ። 16ኤከምበፃ መገሶቆ ካምኸን፥ ኤከማገማይለን እገሻ ኮዎማ ነኸ ጸጋ እምበንድ ኤያሥ ኤያኳ ነኸ ጸጋ ኦካግ፥ ኣኮርከቾጎ ጸጋ ሜታ ኤያሥ ኤያኳ ጸጋ እምበንድ ከሹዳ። 17ኤከምበፃ መገሶቆ ከማምኳ፥ እገሸከሥ ከገሙንፀ ደ ገዴራ፤ ኤከምበፃ መገሶቆ ከገሙንፀ ደ ገዴራኳ፥ ዪረን አም ኤያል ጸጋ ደ በበፀካ መዳ አል ረባ፥ ኤደ ፈቃ ደ ቢከሣኳ። 18"ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኣሥ ዳ ኤተ ከምሃንኸከስ አኽ ነኔያ፥ ከምሃንካስ ነጎዛኳ፤ ኣሥ ኤተ ከምኮርኸከስ አኽ ነኔያ፥ ከማኮርካስ ነጎዛኳ። 19"ከመተጸማ ከምከለራ ካኻ፥ ነኤባ ናል እኔያ ነለአ ኤከማገሲልስ ናኻ ጸጋ እምበንድ ከፄ ዳ ሜታ ኤከምዴሩዋኳ፥ ከምኸካ ባብ አል ጎዛ ዳ ኤተ ቢከዴረከሥ እማም። 20ኖጎ ከማሙንፆቆ ጸጋ እምበንድ ኤያሥ ኤያኳ ኦካግ ከፄም፥ ከምኢራ አርኳ ነጂለማም ነጓ።" 21ኖካ ና ቤዌ ጴጥሮስ ኮጎ ያሱስ ቤከከል፥ "ኤተም! ዱዌበም ኤከምሸ ሥ ካራ፥ ኦኪል እንዘሥ በኢካ ነጸገም ኤከምበፀርከሽ ካ? ካሥ ኦኪል ሥሠ በንዳኽ?" 22ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "እል ሥሠ በንደኼ፤ ካሥ ኦኪል ግቸማ ኦካግ ኖቆማ አሤር ከሥሠ በንድ (77) ከምከለራ ካም። 23"ከለአ በኢካ ገፋሌ ረባ ኤጥሳ ኤተ ናኣጎ ከመንዘ ኽ ለማናለማ ነጸገ ዋደለማ። 24ኖከ ቤያጦሽ መንዘ ኸማኳ፥ ቤከሬቆ ጸጋ ሜታ ኤተ በጨካን አ ሚሊዮኒያ በበኸማ። 25ከፄ ቤያንዢግ መዣ አ ዳ ኤተ ከምኮሎቆ፥ ቤገሸሥ ኤተማ ኤከመኮዱቆን መዣ አ፥ እገፋለማ፥ ኢደማ ከዳ ኤተ በጨካ አ ኮዎማ፥ ኤከመንኮሉኮቆን ከለአ በና ኤተ ቤድ ነጸገማ። 26ቤፋት ዎደ አኸን ነቾጎ ኤተማ ቤቆን ቤከል፥ 'ቀመካሮቆ፥ ከምኸራ በናሉ ኮዎማ ካም።' 27ቤከሌአይል ኤተማኳ ከዎደ ካለማ ቤዠስ አ፤ ቤከበፀሽ በና ኤተ ቤጭ ነጸገማኳ። 28"ኤያሥ ቤፐሥ ዎደ አኸን ነጓ፥ ቢያገም ካሥ ዎደ ኤያለማ ኤተ በጨካን አ በና ኤኸ ለማና ግቸማ ማቁስ ነጸገማ፤ ቤራቆ ቤፉንጨሽ ጺማ ቤከል፥ 'ኸካሬ በና ኤተ በርጨካ ነጸገኡ።' 29ቤፋት ዎደ አኳ ነቾጎማ ቤቆን ቤከል፥ 'ቀመካሮቆ፥ ከምኸራ በናሉ ካም።' 30ቤኮዎቆ አኸን፤ ቤዽ ቢከኩቆ ከመፀ ማፉንጫ ካሥ አል ኦከ ከምኮለኮቆ መዣ አ በና ኤተ ቤጭ ነጸገማ። 31ኤቤገመሥ ዋደ ጃጀንዳኳ አለአ ቢሳንዝ በቦቆ፥ ቢዽ ቢገሸሥ ዳ ኤተ በደኮጎ ኮዎማኳ ከኤተማም። 32ኖካ ና ቢከኦዌ ዎደ አል ገሲቋ አ ከኤተማ ቤከከል፥ 'አም ገንሠ ዎደ አለአ! ከፄ ቤያሻ ኽ አራ፥ በርከበፀከሽ ካም በና ኤተ ቤኢን ነጸገኡ ኮዎማ። 33ኤያሥ በርሌኤካይል ካም፥ በምደካኼያኽ ኤባምሌአይል አምኳ ከዎደ ኤያሉ?' 34ካ ቤያመሥ ኤተማኳ፥ ቤያተገሮቆ ቤኽ ከደ ከማፉንጮቆ አ ካሥ አል ኦከ ከምኮሎቆ በና ኤተ በኢካ ነጸገማ ኮዎማኳ። 35"ካ ኤከምበፀኻ አኽኳ ሜተም መታማለኻ መበፀኸሽ ከኢዴበኻ ደ ገዴራ ከእለኻ፥ ከምጦዋ ባብ ኤተ በኢካ ነጎዛኳ ካኻ ኤያሥ ኤያ።"

will be added

X\