ወጌላ ማቴዎስ 17

1ነኦኪል ማያ ነቸቻ ቤካኮርቾጎ ያሱስ ከምጴጥሮስ፥ ከያይቆብ ከዮሃንስ ዱዌበ ያይቆብ፥ ቤከቶኮ ከማም ኮቆ ዶላ ከመጎ ማ ከሜታ፤ ቢኢሽ ነጓ ከጺማም። 2ቤያንዣይል ጸገ ያሱስኳ ነኸማም። ቤዪዦጎ ታሰማ ኤያል ኦካ፥ ቤፑ ኣለማኳ ቤያንደኽ ኤያል መዪዦጓ። 3ቢካትጋሥ እምኣሊያስ ከሙሴ፥ ቢኢ ነመገሻ ከምያሱስ። 4ቤከል ጴጥሮስ ከያሱስ፥ "ኤተም! መኢያሎኳ ነገአ ገሸለማ፤ ካ ኤከማኣጓኣ ከምደሮቆ ነገአ ደቤያ ኦካግ፥ ሜታ ካም፥ ሜታ ከሙሴ፥ ሜታኳ ከኣሊያስ።" 5መከኢ ጴጥሮስ ነመገሸሥ አለአ፥ ቤዌ መዪዢል ኩንዱኳ ቤያጉንዶቆ እማም፤ ቤገሼ ሳኳ ከንዶ እል ኩንዱ ቤከል፥ "አለአ ዱዋለም ኤተ በርሄከሻ በርካገ ካይላኳ፥ ገሰኺልስ አ።" 6ኤቢገሶቆ ደ መሁል ቾጎማኳ እገሻ አለአ ቢጤ በቦቆ፥ ቢምፋት ከታሰማም ከኔያ። 7ቤችርሽ ያሱስኸን ኮጎማም ቤንዻቆሥ እማም ከኤለማ ቤከል፥ "ፈርኸሥ፥ መጤኻኼ!" 8ኤቢፈር ጺ እማም ቢዪራኳ፥ ቢገመሥ ኣሥ ያሱስ፤ ኢገመሠንኼ ዳ ጀንዳ ሜተልኼ። 9ሚከኢ እማም ነመብቴያ ኖቆ ዶላ፥ ቤጻንዶቆ ያሱስ ደ መሁል ቾጎማ ቤከል፥ "ካሥ አል ኦከ ከማፈራቆ ዱ በናደማ ነመሻ፥ መገሸኸሠኼ ዳ ኤተ በኸገምከሣ ከጸጋ ሜታ ኤለኣኼ።" 10ቢሎቆሥ ደ መሁል ቾጎማኳ ያሱስ ቢከል፥ "ካሤ ቢከከለካ ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ኤተ ከምዳ አመዌያ ነገሲቋ ኣሊያሳ?" 11ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ኸገሻ፥ ከምዌ ኣሊያስ፥ ከመገሥ ዳ ኮዎማ። 12አራኳ ከመገሸርሥ ካኻ፥ በዎኬንዥገን ኣሊያስ፤ አንገምኪለንኼ ጸጋኸን አኼ፤ ቢደከንዥገን ነጸገማ ኤያሥ ቢሄከሻ። ኤያሥ ኤያ ከምሮቆ ዱ በናደማኳ ማኣንሠሣ ከንዶጎማም።" 13ናሥ ኦካ ና ቤያምባለሥ ደ መሁል ቾጎማ ዳ ቤገሸሥ ያሱስ ከማም፥ ኤቤድ ከፄ ኤተ መጩጾቆማ ዮሃንስ። 14ኖከ ቢኮሌ እማምኳ ኮጎ በበኽ ጸጋ ደ ቤዜኽ አ፥ ቤዌ ጸጋ ሜተል ኮጎ ያሱስ፥ ቤያኩኩን ቤሎቆሥ ቤከል፥ 15"ኤተም! ብደካሮቆ ዱዋለም፤ በካፉንጨካቆ አ ከመሽ መርካ፥ በፋተኮቆ ነለአ ነለአ ከኣያ ከማንጃኳ። 16በርርኬቆ ኮጎ ደ መሁል ቾገኡ፥ ኢፈለከሸንኼ እማምኸን መብዶቆማኼ።" 17ያሱስኳ ቤኮሎቆ ቤከል፥ "አኻ ደ ማንዢግ መገሚላ ከደ መበ ኽ እንዶዋ አለአ! ካሥ አል ኦካብ ከምኢራ አር ኖጎኻ? ካሥ አል ኦካብኳ ከምደኻ አኽ ካራ ከገጹራ? ርኼቆና ዱዋ አ ኮጎም!" 18ኤቤቶቆ ያሱስኳ ገንሠ ሙሰ መሸ መርካ አ፥ ቤፐሥ ገንሠ ሙሳኳ ነጸገ ዱዋ ና። ቤብድ ዱዋኳ ናሥ ኦካ ና። 19ነለአ ነቸቻ ቢዌ ደ መሁል ቾጎማ ኮጎ ያሱስ ከጺማም ቢከል፥ "ካሤ ቢልከሃለከሽ አይል መፖቆ ገንሠ ሙሳ አ?" 20ቤኮሎቆ ያሱስኳ ከማም ቤከል፥ "ከፄ በደካ መገሚላለኻ ዱፀን፤ ኸገሻ ከምከለራ ካኻ፥ በኸመጭ መገሚላ ኤዱ ኸ ራፋ፥ በኸመከል ከዶላ ከለአ፥ 'ፈርሥ ነገአ ችደሽ ከገት'፥ በምችደሽ ዶላኳ፤ በምኢንኼ ዳ ኤተ በምበፅ ማፈላሽ ካኻ ሜተልኼ። [ 21ሾከ ገንሠ ሙሳ አለአ ኤከምበፃ መዳ ከገዴራ ከመኮዎጓኳ፥ ካፈላሸኼ ሜታ ኤለአ መፖቆማኼ]።" 22ኖከ ቤሙንፆቆ ደ መሁል ቾጎማ ነገሊላ፥ ቤከል ያሱስ ከማም፥ "ከማተገሩቆ ዱ በናደማ ከምኹዋ ከኤለ ጸጋ። 23ከምሹቆ እማምኳ፥ ነኦኪል ኦካግኸን ከምፈርሥ ነመሻ።" ቤሳንዝ ደ መሁል ቾጎማ ነገሻ ነለአ በቦቆ። 24ኖከ ቢዳሽ እምያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ ከቅፍርናሆም፥ ቢዌ ደ መሮቆ ፈቃ አል መዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ኮጎ ጴጥሮስ ቢከከል፥ "አኸካኼያኽ ኤተ መትገሠማለኻ ፈቀ መዪዥሥ መፀ ገዴራ?" 25ቤከል ጴጥሮስኳ ከማም፥ "ኣዬ፥ በኸካ።" ኖከ ቤኩ ጴጥሮስ ከመፃ፥ ቤሲቆ ያሱስ መሎቆሥ ጴጥሮስ ቤከል፥ "ሲሞን፥ ኤያብ በኢካ ካማ? ነጸገ ዎዴ ቢርኮቆ ዶጎ ጥሳ አል እኔያ አለአ ፈቃ ከለማን ፈቃ? ነጸገ ሾካለማማኽ በላ ነጸገ ጀንደ ጉንዛ?" 26ቤኮሎቆ ጴጥሮስኳ ቤከል፥ "ነጸገ ጀንደ ጉንዛ።" ቤከል ያሱስኳ፥ "ካኽላ አጨከሠንኼ ሾካለማም ነፈቃ ና። 27ነደንኳ መቱኮሠኼ እለማምኼ፤ ካ ዻ አም ኮጎ ሰ ኤያያ፥ ኣምብቆ ጀባዳ ኪል ኣያ፤ ኤከማጨጋይል ሰ ዉ ኤተ ከምጅራኤ ነገሲቋ፥ ከምዸባኣ ኸ ለማና ሜታ ኤተ ከምትታ ኤኮጎም ኤኮጉኳ። ሮቆ አለአ፥ ኸካን አም ኤኮጎ እምበንዳሎኳ።"

will be added

X\