ወጌላ ማቴዎስ 16

1ደ ፋርስ ከዶጎ ሳዱቃኳ ቢዌ ኮጎ ያሱስ፤ ከመዻምብ ቁንዘማኳ ቢሎቆሥ ኤከምጦዋ ዳ አል ገተምዛ ከምትገከሠን ኤበዎኬ ገፋሌያለማ ኖጎ ረባ። 2ቤኮሎቆ አኸን ቤከል ከማም፥ "[በኸከለካ ነሸጋዥጋ፥ 'ከፄ በዌካሥ ጎዛ፥ ከምቻኼ ደማኼ፤' 3በኸከለካ ነኸማቱቋ ካል ገዳዱኳ፥ 'ከፄ በዌካሥ ጎዛ በኣምብከኽ አግርቋ፥ ከምቻ ደማ'፤ ካ ኤበኻገመኺል ዳ ኤተ በንዠካይል ነጎዛ፥ ኤያበማ በኸከሃለሸን አኽ ማምባለሥ ዳ ኤተ ከምዶጎ ነግዣ ነለአ?] 4ማፖቋ አል አንጅ አለአ ኤያላሥ ገንሠማ ኤተ በንጀንደካይል ነረባ! በኻኣጎካ ኖጎም ማቲሥ ገፋሌያ። ኤተ ከምኹዋ ካኻኸን ኣሥ ማቲሥ ገፋሌ አል ኤተ መዪርጓ አል ዮናስ፥ ከምኹዋኼ ጀንዳ ካኻኼ።" ቤበፀሽ ያሱስ እማም ናሥ ጓ ቤዻ። 5ኖከ ቢያንደሪል ደ መሁል ቾጎማ ኤያያ ከጋንደራ፥ ቢቴሽ መሮቆ እጋ። 6ቤከል ያሱስኳ ከደ መሁል ቾጎማ፥ "አዪርኸካ! ዜኸኽ ጸገኻ ነኣይ እገ ደ ፋርስ ካል ደ ሳዱቃ!" 7ቢከል እማም ኣሥ እልኸማም፥ "በከከለካ ኤለአ ከፄ በኮበፀካ መርኴቆ እጋ።" 8ያሱስኸን ቤያገሚል ገሳንዘ እለማም ቤከል ከማም፥ "አኻ ደ መገሚል ከጀንዲላ አለአ! ካሤ በኸከጦካኽ እገሸማ ከንዶጎ መሜ እጋ? 9አኸንገምኪለንኼያኽ ከደኽላኳ? ኖከ ቤያኽከኽ እጋ ፄማ ማቁስ ከጸጋ ግቸማ አሤር እል ግቸማ ሜታ ኖቆማ ማቁስ (5000)፥ አኸሳንዘከሠኼያኽ ገፐፐሸማ ኤተ ቤያኤያሻ ኤቤያኽዪጮቆ ቤያኽሮቆ ካከ እንዘሥ? 10ኤያሥ ኤያኳ ኖከ ቤያኽከኽ ፄ እጋ ሥሠ በንድ ከጸጋ ግቸማ አሤር እል ግቸማ ሜታ (4000)፥ አኸሳንዘከሠኼያኽ ገፐፐሸማ ኤተ ቤያኤያሻ ኤቤያኽዪጮቆ ቤያኽሮቆ ካከ እንዘሥኳ? 11ካ ኤበርገሸከሥ በርከከል ካኻ፥ 'ዜኸኽ ጸገኻ ነኣይ እገ ደ ፋርስ ከደ ሳዱቃኳ' ኤያብ በኸካኤሚለን አኽ ኤበበፀካ መዳ እገሸማ ከፄ እጋ?" 12ካል ኦካ ና ቢያምባለሥ ደ መሁል ቾጎማ መከል ያሱስ፥ "ዜኸኽ ጸገኻ ነኣይ እገ ደ ፋርስ ከደ ሳዱቃ" በላ መዳን እገሸማ ከፄ እጋ፥ ኤበደካ ነመትገሠማ አል ችዳ አ። 13ኖከ ቤዽ ያሱስ ከጋንዲ ቄሳሪያ ፍልጶስ፥ ቤሎቆሥ ደ መሁል ቾጎማ ቤከል፥ "ዎዴ በከለካ ጸጋ ከዱ በናደማ?" 14ቢከኮሎቆ እማምኳ ቢከከል፥ "ቢከለካ ሜታ ሜታ ኤተ መጩጾቆማ ዮሃንስ፥ ጀንዳኳ ኣሊያስ፥" " ጀንዳኳ ኤርሚያስ ፌት ነደ መዪርጓ ሜታ።" 15ቤሎቆሥ ያሱስኳ እማም ቤከል፥ "ዎዴ በኸከለካ አኽኳ ካራ?" 16ቤኮሎቆ ሲሞን ጴጥሮስኳ ቤከል፥ "አም መሲያ፥ ዱ ረባ መኢማ።" 17ቤከል ያሱስኳ፥ "ሲሞን ዱ ዮና! አም ኤተ ባገ ካይላ! ኤተ በትገከሥ አለአ ካም፥ አረባ ባብ አል ጎዛ፥ አትገከሠንኼ ገሳንዘ ጸጋ ካምኼ። 18ከመገሸርሥ ካም፥ ኤያሥ በደካ መጨገስ መከላ 'ጴጥሮስ' ታንተርሳ፥ አም ታንተርሳ። ከምደሮቆ አርኳ ነታንተርሳ ነለአ መፀ ገዴራለም፤ ከምሙቾቆኼ አመዥግ መሻኳ ናኼ። 19ከምኸራ ካም መዥጋ አል መኮርስ ገፋሌ ጎዛ፤ ኣሥ ዳ ኤተ ከምሃንከስ አም ነኔያ፥ ከምሃንካስ ነጎዛኳ፤ ኣሥ ኤተ ከምኮራከስ አም ነኔያ፥ ከማኮርካስ ነጎዛኳ።" 20ነለአ ነቸቻ ቤጻንዶቆ ደ መሁል ቾጎማ፥ ኤከምበፁዋ መገሹሠን መዳለማ መሲያ ከጸጋ ሜተል። 21ኖካ ና ቤዪዥሥ ያሱስ ቤገሸሥ ከደ መሁል ቾጎማ፥ ኤበኢካ መዻ ከአ ከዬሩሳሌም፤ ኤከምሮቆ ነጓኳ በቦቆ ማኣንሠሣ ኖጎ ደ እምፈጋ፥ ከጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ፥ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴኳ። ቤገሸሥ ኤከምደካ መሻ፥ ኤከማፈራቆ ነኦኪል ኦካግኳ ነመሻ። 22ቤራቆኽ ጴጥሮስኸን አ ከትገነማ፥ ቤተስ ቤከከል፥ "ኤተም! ነገርኽ አረባ ነጸገኡ፥ መደዳኼ አለአ ሜታ ኤላ ነጸገኡኼ።" 23ቤያገለኽ ያሱስኳ ቤከል ከጴጥሮስ፥ "ፐሥ አም ሴጠና አለአ፥ ዳሽ ነኸም! ባሳንዘከሥ አም ኤያሥ በሳንዘከሥ ጸጋ፥ ኣሳንዘከሠኼ ዳ ኤተ በኦከሽ አረባኼ። ባደከንዥገን ካራ ከማሮቆ ጃ።" 24ነለአ ነቸቻ ቤከል ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ፥ "ኤተ ከማኣጓ መሁሌ ቾጎ አራ፥ ነበፀሽ ከፄ ጺማ፥ ነጹሬ ጋገድ ጃለማ ነሁሌ ቾጎ አራ። 25ጸጋ ኤተ ከምኢያሥ ከመኢያለማ ኮዎማ፥ ከምቼያሥ መኢያለማ ነጸገማ። ጸጋ ኤተ ከምኻ ጺማ ከፄምኸን፥ ከምኢያ። 26ኤከምተጸከሥ አጸጋ ሜታ ደ መጫ ኤተ በኢካ ነኤባ ናል እኔያ ኮዎማ፥ ኤከምኸከሥ አረባኳ ነመኢያለማ፥ ኣሤ በናለማ? በና ኣሥ ከምፈለሽ ጸጋ አ መኸማ ከፄ ጺማ? 27ከምዌ ዱ በናደማ ከገሂን በበማ ከሰ ገትጋለማኳ፤ ኖካ ና ከምኸካ በናለማም ከጸጋ ከኮዎማ ከሜታ ሜታማለማም ኤያሥ መደዳለማ። 28ኸገሻ ከምከለራ ካኻ፥ ናኻ ደ በኢከቾጎ ነገአ፥ በኢካን ጸጋ ሜታ ሜታ ደ ከምበፃ መሻ በላ መገሙሠን ዱ በናደማ ኤከምዌ ከገፋሌያለማ።"

will be added

X\