ወጌላ ማቴዎስ 15

1ነለአ ነቸቻ ደ ፋርስ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ደ ቤዾዌ ነዬሩሳሌም ቢሙንፆቆ ኮጎ ያሱስ ቢሎቆሥ ቢከል፥ 2"ካሤ ቢከምፑኮቆ ደ መሁል ቾገኡ መኢያ አል እምበፈገምላ? ኒከምኤፈሠን ኤለማም ቢሰካ እጋ።" 3ያሱስ ቤኮሎቆ ከማም ቤከል፥ "አኻኳ ከፄ መኢያ አል እምበፈገኻ ካሤ በኸከምፑኮቆ እገሸ ረባ? 4በከለከንዥገን ረባ፥ 'ሂንሥ በበኡ ከእይኡ፤' በከለካ ኖጎ ጀንዳኳ 'ኒከኸሥ መሻ ከኤተ ከመገሻ ገንሠማ ነጸገ በበማ ከኤዬማ።' 5አኻኳ፥ ኤከምከላ ጸጋ ሜተም ከበበማ ኤያሥ ኤያ ከኤዬማ፥ 'ማተጸሣ ኤተ በኸመዸብ ኖጎም በርጦከንዥገን ከደ መኻ ከረባ፥' 6በኸከለካ ከምደካኼ ከጸጋ ከአ መኸካ ገሂን ከበበማ ከኤዬማኼ። ካ ከፄ መዜኽ መኢያ አል እምበፈገኻ በኸከጤከሥ እገሸ ረባ። 7አኻ ደ መሾጓ አለአ! ዳ ኤተ ቤገሻሥ ኢሳያስ ኤተ መዪርጓ ከፄኻ ኸማ። 8ቤከል አኳ፥ 'ሾካ አለአ ካሥ ሰማ ቢሂንከሥ አራ፥ እለማምኸን ነጸገም መሃተሠማ፤ 9ገዴራለማም አጨካኼ በናኼ፥ ዳ ኤተ ቢትገከሥ እማም ኣሥ ማቶቋ አል ጸጋ።"' 10ያሱስኳ ቤኦ ጸጋ ኮጎማ ቤከል ከማም፥ "ገሰኾቆ እገሻለም፥ ኣምባለኸሥኳ! 11ዳ ኤተ በንዦጎከሥ ጸጋ ኤተ በፐኬሥ ነሳ፥ ዳ ኤተ በኩካ ኪል ሳ አንዦጎከሠኼ ጸጋኼ።" 12ነለአ ነቸቻ ቢዌ ደ መሁል ቾጎማ ኮጎ ያሱስ ቢከል፥ "ኣገመን አም ኤበቱካ እል ደ ፋርስ ከፄ እገሻሉ?" 13ቤኮሎቆ ያሱስኸን ቤከል ከማም፥ "ከመንቼያሽ መፐኽ ደ ኮዎማ ኤተ በበፀካ አባብ አል ጎዛ መኮኳ። 14በፀኸሽ እገሻለማም! እማም እምፐሻ፥ ቢከትገከስ እንዶዋ ከፐሻ፤ ኤከምትገከስ አፐሻ ከፐሻ እንዶዋ፥ ከምፋቱዋ ከምበንደማም ኪል ብቃ።" 15ጴጥሮስኳ ቤኮሎቆ ከያሱስ ቤከል፥ "እገሸሥ ካይላ መጨገስ መኮሣ አለአ።" 16ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ናኽከማምባለሠናኽ በኽኢካ አኽኳ ከደኽላ? 17አኸንገምኪልኼያኽ ዳ ኤተ በኩካ ኪል ሳ ኮዎማ፥ በተርካ ከኺላ ኤባፐከሥ ከጃጻ? 18እገሻ ኤተ በፐኬሥ ነሳኸን፥ ኤተ በፐኬሥ ነእላኳ፥ አአ በንዦጎከሥ ጸጋ። 19ገንሣ ኮዎማ በፐኬሥ ነእል ጸጋ፤ እማምኳ መሾቆ ጸጋ፥ መደ ጎርታ፥ ጎሲያ፥ ገልኳ፥ መገሽ ጎልጎዛ ከኸገሻ፥ መቴሥ ፄ ጸጋ። 20እማም አለአ በንዦጎከሥ ጸጋ፤ መሶጓ ኒከምኤፈሠን ኤላ፥ አንዦጎከሠኼ ጸጋኼ።" 21ያሱስ ቤፐሥ ነጓ ቤዳሽ ከጋንዲ ኤዬበ ጥሮስ ከሲዶና። 22ነጓኳ ቤዌ ኮጎማ እገፋ አል ካናኣን ኤተ ቤኢሽ ነጋንዲ ና፥ ቤፈሮቆ ሰማ ቤከል፥ "ኤተም፥ ዱ ዳዊት! ደጎናለም በዻቆከሥ አገንሠ ሙሳ በኢካ ነማፉንጫቋ፥ ብዶቆ አም ካራ!" 23ያሱስኸን ኤከኮሎቆንኼ እገሻ ሜታ ኤለኣኼ፤ ቢዌ ደ መሁል ቾጎማኳ ኮጎማ ቢሎቆሥ ቢከል፥ "እገፋ ኤተ በከዎኬስ ከገሉጓ ነቸቸምላ አለአ፥ ደካ ዳ ኤተ በኣጎካ አ ኮለኮቆ።" 24ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ዳ ኤተ በርከዎኬሥ አር፥ ካሥ ሾከ እስራኤል ደ በንቴካኽ ኤያል ጃጃ።" 25ቤዌ እገፋ አኸን ቤያኩኩን ነቾጎማ ቤከል፥ "ኤተም፥ ተጸሥ አራ!" 26ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ከምገሸላኼ አመቼሥ እገ ኢዳ መኸማ ከቆዋኼ።" 27ቤከል እገፋ አኳ፥ "ኣዬ ኤተም ኸማ፤ ነደንኳ በሰካ ቆዋኳ ነገፐፐሽ እጋ ኤተ፤ በሃንቀካ ነለገድ ኤተማም።" 28ነለአ ቤኮሎቆ ያሱስ ቤከከል፥ "አም እገፋ አለአ፥ መገሚላሉ በቦቆማ! ነድ ካም ኤያሥ ባኣጎካ።" ቤብድ ዱማኳ ናሥ ኦካ ና። 29ያሱስ ቤፐሥ ነጓ ቤተር ከሰ ኤያይ ገሊላ፥ ቤቶኮ ኮቆ ዶላ ከሜታኳ ቤኢሽ ነጓ። 30ቢከዌ ኤማንጀ ጸጋ፥ ቢሬቆ ገሙ፥ ፐሻ፥ ደ ቤሆካሣ፥ ገድቃ ከደ መንሰሣ በበኽ፥ ቢጦሥ ነቾጎ ያሱስ። ቤምብዶቆ አኳ እማም። 31ኖከ ቢገመሥ ኤማንጀ ጸጋ አ፥ ኤቤገሽ ገድቃ፥ ኤቤብድ ደ ቤሆካሣ፥ ኤቤዦስ ገሙ ቤንዻ፥ ቤገሞጎ ፐሻኳ፥ ቤሰሥ እለማም ቢከኽ መገ ላ ከረባ አል እስራኤል። 32ያሱስ ቤኦ ደ መሁል ቾጎማ ኮጎማ ቤከል ከማም፥ "ጸጋ አለአ ኦኪል ኦካግ ቢኢካ ከአራ፤ ከፄ ቢያንዢገካ ዳ ኤተ ከምሰሱዋ፥ ከምሌአርካይል ከኮዎማም፤ ኤከምበፁዋን እማም መማዉዋ ነንዶዋ፥ አራኣጎካኼ መጦር ቾጎ እማም ከእል ኤዴበናኼ።" 33ቢከል ደ መሁል ቾጎማኳ፥ "ነኸ እኔያ ነለአ ነጓብ ከምዸብላ እጋ ኤተ ከምትታ ከጸጋ ከለአ ከኮዎማ?" 34ቤከል ያሱስኳ፥ "እጋ እንዘሥ በኸጨካ?" ቢኮሎቆ እማምኳ ቢከል፥ "ቢልጨካ ፄ እጋ ሥሠ በንድ ከዉ ኢዲደማ ዱፀን።" 35ነለአ ነቸቻ ቤገሸሥ ያሱስ፥ ኤከማኢዉሸን ጸጋ ከኔያ። 36ቤሮቆ ፄ እጋ ሥሠ በንድ አኳ፥ ቤከኽ መገ ላ ከረባ፥ ቤንፂቆ፥ ቤከንኽ ከደ መሁል ቾጎማ፤ ቢንከንኽ እማምኳ ከጸጋ ካ። 37ቢሰስ ኮዎማምኳ ቢኖቋ፤ ቢሙንፆቆ ደ መሁል ቾጎማኳ ገፐፐሸማ ኤተ ቤያኤያሽኳ፥ ቢዪጮቆ ቢሮቆ ካከ ሥሠ በንድ። 38ደ ቤሰስ እጋ፥ ነከምደን ጋፋ ከኢዳ ኣሥ ጋጉንዛ ጸጋ ግቸማ አሤር እል ግቸማ ሜታ (4000)። 39ነለአ ነቸቻ ቤጦ ቾጎ ያሱስ ጸጋ አ፥ ቤቶኮሥ ለማዲያ ቤከዽ ከኤባ ኤተ ቢኦ ማገዳን።

will be added

X\