ወጌላ ማቴዎስ 12

1ነለአ ነቸቻ ቤያትሺል ያሱስ ኖከ ዱ ሙሳ ቼ ጋትጋ፤ ከፄ ቤሺል ኤዴበና ደ መሁል ቾጎማኳ፥ ቢንሾቆ ማንዚ ጋትጋ ቢያጦሽ መሰማ። 2ኖከ ቢገመሥ ደ ፋርስ አለኣኸን ቢከከል ከያሱስ፥ "ገመሠና፥ ቢደካ አደ መሁል ቾገኡ ዳ ኤተ ባ ጻንደካቆ መደማ ኖከ ሙሳ።" 3ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "አኸሎቆከሠንኼያኽ ዳ ኤተ ቤድ ዳዊት፥ ኖከ ቤሺል ኤዴበና ከጸጋ ደ ቤኢ ኖጎማ? 4ቤኩ ከመፀ ረባ፥ ቤስ አ እጋ ኤተ በዪዥካሥ ከረባ ከምጸጋ ደ ቤኢ ኖጎማኳ፤ እጋ አለአ ኤተ ባ ጻንደካቆ መሰማ ከአ ከጸጋ አል ጎማ፥ ኤተ ባኸከሥ መሰማ ካሥ ከምጥስ መፀ ገዴራ። 5ሚካሠን እምጥስ መፀ ገዴራ ኖከ ሙሳ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ ኦከ ሙሳ፥ አኸሎቆከሠንኼያኽ ነማቶቋ አል ሙሴ፥ ኤበበፀካ መዳ አማሠማለማም አለአ ከማም ከገንሣ? 6አራ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤተ በንተርኮቆ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ በኢካ ነገአ። 7ኤተ በከለካ እገሸ ረባ፥ 'በራኣጎካ ኤከምሌአይል ጸጋ ከጸጋ፥ አራኣጎካኼ ኤከምሸኾቆ ለማና ካራኼ' በኸማምባለከሥ መከላለማ ኤበደካ ኣሤ፥ አኸምኸከሠንኼ ከደ ባንዢገካ መሸ ሠማኼ። 8ከለአ ዱ በናደማ ከኦከ ሙሳ ኤተማ።" 9ያሱስ ቤበፀሽ እማም ነጓ፥ ቤኩ ከመፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ። 10ቤኢ ነመፀ ገዴራ ናል ዶጎ ዪሁዳ ና ጸጋ ሜታ ኤተ ቤሽ ኤለማ፤ ነደ ቤኢ ነጓ ሜተም ሜተም ኤከምተምብኮቆን አ፥ ቢከል ቢሎቆሥ ያሱስ፥ "ኣኸከሣኽ መብዶቆ ጸጋ ኖከ ሙሳ?" 11ቤኮሎቆ አኳ ቤከል፥ "ኤከምኢያን ጸጋ ኤተ በጨካ ጃጃ ሜተም፥ ኤከምፋታ ጃጃለማኳ ኖከ ሙሳ ኪል ሆዋ፥ አኢካናኽ ናኻ ጸጋ ኤተ ከምበፃ መቼሠማ? 12እንዘሥ ከመንተሮቆ ጸጋኳ ነጃጃ! ካ ከማኻሥ መደ ገሸለማ ኖከ ሙሳ።" 13ነለአ ነቸቻ ቤከል ያሱስ ከመዣ ኤተ ቤሽ ኤለማ፥ "ኣፀፂል ኤሉ።" ቤያፀፂል አኳ፥ ቤከብድ ኤለማ ኤያሥ ጀንዳ። 14ቢፐሥ ደ ፋርስኸን ነጓ፥ ቢሪል ኤከምሹኮቆ ያሱስ። 15ያሱስ ቤያገሚል እገሻለማም ቤፐሥ ነጓ፤ ቤሁል ቾጎ በበኽ ጸጋኳ አ፤ ቤምብዶቆ አኳ ደ ቤንሳሣ ኮዎማ። 16ቤጻንዶቆ እማም፥ ኤከምበፁዋ መገሹሠን ኤበደካ አ ዎዴኳ። 17ቤከድ አለኣኳ፥ ኤከምትታቆን እገሸ ረባ ዳ ኤተ ቤገሸሥ ኢሳያስ ኤተ መዪርጓ። 18ቤከል አኳ፥ "ዪርኻ ኤተ በርሽለከሥ ኤተ መደዳለም፥ ማሄሸማለም ኤተ በካገ ካይል እለም፥ ከምጦርሥ ገፉጫለም ነጸገማ፤ ከማቲስ አኳ ከሾካ ከኮዎማ መዪዥሥ መኸሣ። 19አቱከሠኼ ጸጋ አሉገካኼኳ፥ አገሰኮቆኼ ጸጋ ሜተል ሰማ ኒል እንዶዋኼ። 20ከምሌአይል ከጸጋ ደ በደካ ኤማኩድ ሥዳ፥ ከማንደከስ እለማ ከጸጋ ደ በደካ ኤሲ ጅ ኤተ በኢካ ከምሻኽኳ፥ ከምጦዋ አለአ ካሥ አል ኦከ ከምሙቾቆ መዪዥሥ መኸሣ። 21ከምጦሥ ሾካ ኮዎማኳ ማጦዪላለማ ነጸገማ።" 22ና ነቸቻ ቢሬቆ ኮጎ ያሱስ ጸጋ ኤተ ቤዻቆ አገንሠ ሙሳ ቤፐሻቆ ኸማ ቤያሃለሽ መገሻኳ። ቤብዶቆ ያሱስኳ አ፥ ቤጦ ኤከመገሸካ ከመገምጎንኳ። 23ቢንተምዝ ጸጋ ኮዎማኳ ቢከል፥ "አለአ ሾከ ዳዊት ኤተ ቢካጦኪላኽ?" 24ኤቢገሶቆ ደ ፋርስ አለኣኸን ቢከል፥ "ዳ ኤተ በከምፐኮቆ አ ጋገንሠ ሙሳ፥ ከመዥግ በኤልዘብል ጥስ ገንሠ ሙሳ።" 25ያሱስኳ ቤያገሚል ገሳንዛለማም ቤከል ከማምኳ፥ "ኤከመምጹሻይል ገፋሌያ ሜተም፥ ከምቴያ ገፋሌያ አ፤ ኤከመምጹሻይል ኤዬባ ሜተም ኤያሥ ኤያ ደ መፃ ሜተምኳ፥ ከምፈሉሸኼ መፀቋኼ። 26ኤከምፖቆ ገንሠ ሙሳኳ ገንሠ ሙሳ፥ ከመምጹሹዋይል ኣሥ እልኸማም። ካ ኤያብ ከምፈለከሸን ገፋሌያለማም መፀቋ? 27ኤበርከምፐኮቆ አር ጋገንሠ ሙሳ ከመዥግ በኤልዘብል፥ ካሤ በከምፐኮቆ አደ መሁል ቾጎኻኳ? ካ ኣሥ ኢዳለኻኳ ከምትገሥ መምፑቆማለኻ። 28ኤበርከምፐኮቆንዥገን አር ጋገንሠ ሙሳ ከገፉጫ አል ረባኳ፥ በዎኬንዥገን አገፋሌ ረባ ኮጎኻ። 29"ነከምሲቆን መፉንጨማ ከምፈለሻኽ ጸጋ ሜታ መኩ ከመፀ መዥግ ጸጋ፥ ማጎዠሥ ዳ አለማ? ኤከምፉንጫ ነቸቻኳ፥ ከምፈለሽ ማጎዠሥ ዳ አል እል መፃለማ። 30"ኤተ በበፀካ መኢኽ ኮጎም፥ በኮዎኮቆ አራ፤ ከምዝልኽ ኤተ በበፀካ መሙንፆቆ ከአራኳ። 31ካ ከመገሸርሥ ካኻ፤ ገንሣ፥ ከማምበፃሽ ከጸጋ ገንሣ ከገ ያ ኮዎማኳ፤ ገ ያ ኤተ ቢጦከሥ ነመዪዥሥ ገፉጫኸን፥ ከማምበፃሸኼ ሜተልኼ። 32ከማምበፀካሽ ከኤተ ከመገሻ ገ ያ ነጸገ ዱ በናደማ፤ ኤተ ከመገሻ ገ ያ ነመዪዥሥ ገፉጫኸን፥ ከማምበፃካሸኼ ገ ያ አ ነግዣ ነለአ ነግዣ ነኤተ ከምዌያኳ።" 33ያሱስኳ ቤከተጽ ቤከል፥ "በካገምካይል ጃ ኮዎማ ከኸማ፤ ገሸል ጃ በጨካ ኻ ገሸለማ፥ ገንሠ ጃኳ በጨካ ኻ ገንሠማ። 34አኻ ኢደ ሆላ አለአ! መኸከድ ጋገንሠማ ከምፈለኸሽ አኽ መገሽ መገማ? ዳ ኤተ በዪጨኬቆ ነእለማ፥ በገሸከሥ ሰ ጸጋኳ። 35መገ  ጸጋ በፐኮቆ ነመገኽ እለማ መገ  ዳ፤ ገንሠ ጸጋኳ በፐኮቆ ነገንሠኽ እለማ ገንሠ ዳ። 36ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፤ ከምሎቆከሥ ረባ ጸጋ ኖከ መኸሣ ከፄ እገሻ ኮዎማ ኤተ በፐኬሥ ነሰማም መገ ። 37ካሥ እገሻሉ ከምዪዥከሥ ረባ አም ኖከ መኸሣ፥ ካሥ እገሻሉ ከምኸከሥ ካምኳ።" 38ኖካ ና ቢከል ነደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ነጸጋ አል ፋርስ ሜታ ሜታኳ ከያሱስ፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ቢላኣጎካ መገመሥ ማቲሥ ገፋሌያ ነጉ።" 39ቤኮሎቆ አኸን ቤከል ከማም፥ "ማፖቋ አል አንጅ አለአ ኤያላሥ ገንሠማ ኤተ በንጀንደካይል ነረባ! በኻኣጎካ ኖጎም ማቲሥ ገፋሌያ። ኤተ ከምኹዋ ካኻኸን ኣሥ ማቲሥ ገፋሌ አል ኤተ መዪርጓ አል ዮናስ፥ ከምኹዋኼ ጀንዳ ካኻኼ። 40ኤያሥ ቤፀቆ ዮናስ ኒል በቦቆ ዉ ኦኪል ኦካግ ከመጎኳ ኦካግ፥ ኤያሥ ኤያ ከምፀቆ ዱ በናደማኳ ኦኪል ኦካግ ከምገሞኳ ኦካግ ኒል እኔያ። 41ከምፈሩሥ ጸጋ አል ናናዌኳ ኖከ መኸሣ ከማፖቋ ካል አንጅ አለአ ከምኹሥ ከማም፤ ቢገሰኮቆ እማም ማቲሳ አል ዮናስ ቢኮለኬ ነገንሠኽ እንዶዋለማም፤ እኽላኸን ኤተ በንተርኮቆ ነዮናስ በኢካ ነገአ። 42ማጥሶቆ እገፋ አል ኤበ እምፐ ኦካ ከኤላ ጉንዛ ከምፈርሥ ኖከ መኸሣ ከማፖቋ ካል አንጅ አለአ፥ ከምኸከሥ ከማም። በዎኬንዥገን አ ነመሃት እኔያ ከማጦዪል ፄያ ከመገመኻ አል ሶሎሞን። ዪርኻ፥ ኤተ በንተርኮቆ ነሶሎሞን በኢካ ነገአ።" 43ቤከል ያሱስኳ፥ "ኖከ በፐከሥ አገንሠ ሙሳ ኒል ጸጋ፥ በኮለከኽ ነኸ እኔያ ከማኣጎ ጎ ማፉጮቋ፤ ከምዸባኼ ሜታ ኤለኣኼ። 44ኖከ ባንዢገካኸን በከለካ፥ 'ኮለራ ከመፃለም ጎ ኤተ በርፐኬሠና።' ኖከ በኮሌኬያኳ፥ በዸበካ መፃ አ ከእላና መከንቲለማ ማንደጎን እለማኳ። 45ናሥ ኦካ ና ከማኮርኬቾጎ ከጋገንሠ ሙሳ ሥሠ በንድ ደ ባንሠካኽ ና፤ ከምኩዋ ከመፃ ካ ከምኢዩሽ ነጓኳ። ከመንሣ መኢያ አል መዣ አኳ ናል ገሲቋ በቦቆ። ኤያሥ ኤያ ከምዳ አመኢያ አል ገንሠ ማፖቋ አለኣኳ።" 46መከኢ ያሱስ ነመገሻ ከጸጋኳ፥ ቢዌ ቢኢቾጎ ኤዬማ ከኢዴበማኳ ነጃጻ፥ ቢያኣጎ ማገሻ ከአ። [ 47ቤከከል ጸጋ ሜተምኳ፥ "ቢኢካ እምኢይኡ ከኢዴበኡ ነጃጻ፥ ቢያኣጎካ ማገሻ ካምኳ"]። 48ያሱስኸን ቤኮሎቆ ከመዣ ካ፥ "እምዎዴ ያዩ ከኢዴበማ?" 49ቤትገሥ ኤለማኳ ኮጎ ደ መሁል ቾጎማ ቤከል፥ "እምያዩ ከኢዴበምኳ ችዳ አለአ! 50ደ በጦካ ዳ ኤተ በኦከሽ ባብ አል ጎዛ፥ ኢዴበም፥ ኢደ ጋጉንዛ ከኢደ ጋፈማ፥ ያዩኳ።"

will be added

X\