ወጌላ ማቴዎስ 10

1ያሱስ ቤኦ ደ መሁል ቾጎማ አሤር ኖቆማ እምበንድ ኮጎማ፥ ቤከኽ ገፋሌያ ኤከመምፑቆን ጋገንሠ ሙሳ፥ ኤከመምብዱቆን መንሰሣ ከምዹማ ኮዎማኳ። 2ፄ ሰ ገትጋ አሤር ኖቆማ እምበንድ አኳ አለአ፤ አል ገሲቋ ሲሞን ኤተ ቢከል ጴጥሮስ ቢካንዠሥ ፄያ፥ ከኣንድራስ ዱዌበ ጴጥሮስ፥ ያይቆብ ዱ ዘበዴዎስ ከዮሃንስ ዱዌበ ያይቆብ፤ 3ፍልጶስ፥ ባርቶለሜዎስ፥ ቶማስ፥ ማቴዎስ ኤተ መታኣ ፈቃ፥ ያይቆብ ዱ አልፌዎስ፥ ታዴዎስ፥ 4ኤተ ማቆራ ከኤበማ ሲሞን፥ ኤያሥ ኤያኳ ዪሁዳ አስቆርቱ ኤተ ቤያተገሮቆ ያሱስ ቤኻ። 5እማም አሤር ኖቆማ እምበንድ አለአ፥ ቤትግ ያሱስ ቤገሸሥ ከማም ቤከል፥ "መኮለኸኸኼ ነንዶዋ ኤተ ከምሮቆ አኻ ኮጎ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ፤ መኩኻኼ ኪል ኤዬበ ደ ሰማሪያኳ። 6ነከምደን ከጓ ፥ ዸኻ ኮጎ ጸጋ አል እስራኤል ደ በንቴካኽ ኤያል ጃጃ ነንዶዋ። 7ዻ ቲኸስ፥ ከለኻ፥ 'ባርቸካዬቆንዥገን ገፋሌ ረባ።' 8መብደኾቆ ደ መንሰሣ፥ ፈርኾቆ ዳ በሸሸካኳ፥ ዪዥኸሥ ደ በምጸለቀከሥ ገንሠ መዹማ፥ ፐኾቆ ጋገንሠ ሙሳኳ። በኸርኮቆ በላ መኸኻን በና፥ ኸኻ አኽኳ በላ መርኾቆን በና። 9ኖከ ከምዸኻኳ፥ መኩተኾቆኼ ኣያ፥ ለማና ኢደ ኸ ሶኳ። 10መጹረኻኼ ነንዶዋ ዠገዳ፥ ጅባ እምበንድ፥ ቻፓ ዘጎላኳ፤ ከምደካ ከኤተ መደዳ አመዸብ ዳ ኤተ በኣጎካ ጸገማ። 11ኖከ ከምደኻሽ ከኤዬባ ኤያሥ ኤያ ኪል ኤባኳ፥ ኣኣጎኻ ጸጋ ኤተ ከምሄሽ አኻ፤ ካሥ አል ኦከ ከምፐኸሥ ነጓ፥ ኢኸሽ ናሥ ጓ። 12ኤከምኩኻ ከመፃ ካ፥ ኸኻ ዳገ። 13ኤከምሄዉሽ አደ መፃ አ አኻ፥ ነኢ መገማለኻ ኖጎማም፤ ኤከምበፁዋ መሄሽ አኻኸን፥ ነኮሌ መገማለኻ ካኻ። 14ኤከምበፁዋ መሄዉሽ አኻ መገሱቆ እገሻለኻኳ፥ ፐኸሥ ነጓ፤ ከመትገሥ ኤከምዌ አመኸሣ አል ረባ ነጸገማም፥ ከንተኸሥ ርራ አል ኤባ አ ነቾጎኻ። 15ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ነጸጋ ናል ኤዬባ ና በቦቆ ከምሌአይል ረባ ኖከ መኸሣ ከዶጎ ሶዶም ከዶጎ ጎሞራኳ።" 16ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "ዪርኻ አኽ፥ ከምትገራ አኻ ኤያል ጃጃ ኪል ዬላዉዋ፤ ካ ደኻ መዥግ እልኸማ ኤያል ሆላ፥ መሌእለማ ኤያል ዬርኩንዳኳ። 17ዜኸኽ ጸገኻ ነጸጋ፥ ከፄ ከማተገሩቆ አኻ ከመኸሣ፥ ከምኦቹዋ አኻ ነመፀ ገሙንፀ ዶጎ ዪሁዳኳ። 18ከፄም ከምሩቆ አኻ ከኸ እምጥሳ ከጅኤለ ጥሳኳ፤ ከምደካ አለአ ኤከምደኻን ኸገሻ ካራ ኖጎማም፥ ኖጎ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ አል ረባኳ። 19ኤከማተገሩቆ አኻ ከመኸሣ፥ መሳንዘኻኼ ከዳ ኤተ ከመገሸኸሥ ኤከመገሸኸካኳ፤ ናሥ ኦካ ና ከማኻሽ ካኻ ዳ ኤተ በኢካ አመገሸሠማ ካኻ። 20አገፉጫ አል በበኻ ከመገሻ ኒልኻ፥ አኻኼ ከመገሻኼ። 21"ከማተገሮቆ ዱዋ ዱዌበማ ከመሻ፥ በበማኳ ዱማ፤ ከማምብቱዋ ኢዳኳ ከዶጎ ኤበማ፥ ከማተገሩቆ ዶጎ ኤበማምኳ ከመሻ። 22ከፄም ከማቸከካኽ ጸጋ ኮዎማ ካኻ። ኤተ ከምቀሞቆ ካሥ አል መርሸማኳ፥ ከምገርዘኽ ረባ ነገንሠማ ነለአ ከምኢያኳ። 23ኤከማሙቹቆ አኻ ኒል ኤዬባ ነሜተም፥ ዱጉኻ ከኤዬባ ከጀንዳ፤ ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ካሥ አል ኦከ ከምዌ ዱ በናደማ፥ ካኾቆኼ ኤዬባ አል እስራኤል ኮዎማኼ። 24"ኤተ ቢከትገከሣ አንተርኮቆኼ ኤተ መትገሠማኼ፤ አንተርኮቆኼ ዎደኳ ኤተማኼ። 25ከምትተካ ከኤተ ቢከትገከሣ አመዳ ኤያል ኤተ መትገሠማለማ፥ ከኤተ መደዳኳ መዳ ኤያል ኤተማ፤ ኤቢኦካ ኤተ መፃ 'በኤልዘብል፥' እንዘሥ በቦቆ ከማንዡከሠነ ገንሠ ፄያ ከደ መፃለማኳ።" 26ያሱስ ቤከል፥ "መጤኸካኼ ከጸጋ፤ ከማትጋሥ ዳ ኤተ ባጉንደካቆ ኮዎማ፥ ከማገማይል ዳ ኤተ ባጸፀካቋኳ። 27ዳ ኤተ ከመገሸርሥ ካኻ ኒል መጓ እገሸኸሥ ኒል ኦካ፤ ዳ ኤተ ከምገሰኾቆ ከጋሰሰካኳ፥ ኣቲኸስ ኖቆ ተኩሳ። 28መጤኸካኼ ከደ በሸኮቆ በጨ ጸጋ፥ በሃለከሸን መሾቆ ፉሣ፤ ነከምደን ኤለአ፥ ጤኸካ ከኤተ ከምፈለሽ መቴሥ ፉሣ ከበጫ ነማንጃ አል ግዢ ግዥ። 29ኢያኮደካቆኼያኽ ኤሲሲያ እምበንድ ከኢደ ኸ ሶ ሜታማ? ናሥ እማም ና ሜተም ኤከምበፃ መዳ ማሄሻ አል በበኻ አል ጎዛ፥ ከምብታኼ ከኔያኼ። 30አኻኸን በንዘ ካኸንዥገን ቤቆኻ ኮዎማ። 31ከለኣኳ መጤኻኼ፤ በኸጨካ አኻኳ በቦቆ በና ነበበኽ ኤሲሲያ።" 32ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "ኤተ ከምትገሥ ነኸ ጸጋ ኤበደካ ከኤተ መሁል ቾጎም፥ ከምትገርሥ አርኳ ነኸ ባብ ናል ጎዛ ኤበደካ አ ከኤተ መሁል ቾጎም። 33ኤተ ከምሽጣ አራ ነኸ ጸጋኳ፥ ከምሽጠራ አርኳ አ ነኸ ባብ ናል ጎዛ።" 34ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "መኦኸሠኼ በርዎኬ ከኤባ ካል እኔያ ከመሬቆ መጺጓኼ፤ ዳ በርከዎኬሥ አር ከኤባ ካል እኔያ፥ በላ መዳን ከመሬቆ መጺጓ፥ ከመሬቆ ቻጋ። 35አራ በርዎኬ ኤከማፀጅዊልስ አጉንዘ ዱዋ ከበበማ፥ ደጎና ከኤዬማ፥ እገፈ ዱማኳ ከእሸማ። 36ከምዳ ብተ ጸጋ ኣሥ ደ መፃለማ። 37ጸጋ ኤተ ከምሄሽ በበማ ኤያሥ ኤያ ኤዬማ ነጸገም፥ ከምፈለሸኼ መዳ ከኤተ መሁል ቾጎ አራኼ፤ ከምፈለሸኼ ኤያሥ ኤያ መዳ ከኤተ መሁል ቾጎ አራ ኤተ ከምሄሽ ነጸገም ጉንዘ ዱማ፥ ዱ እገፈ ዱማኳ። 38ኤተ ከምበፃ መጹሬ ጋገድ ጃለማ መሁለኬ ቾጎ አራ፥ ከምፈለሸኼ መዳ ከኤተ መሁል ቾጎምኼ። 39ጸጋ ኤተ ከምሸኬል ካሥ መኢያለማ፥ ከምቼያሥ መኢያለማ ነጸገማ፤ ጸጋ ኤተ ከምኻ ጺማ ከፄምኸን፥ ከምዸባ መኢያ።" 40"ጸጋ ኤተ ከምሄሽ አኻ ከምሄሽ አራ፤ ኤተ ከምሄሽ አራኳ፥ ከምሄሽ ባብ ኤተ በትገኬ አራ። 41ጸጋ ኤተ ከምሄሽ ኤተ መዪርጓ ሜተም ከፄ መዳለማ ከኤተ መዪርጓ፥ ከምዸባ በነ ኤተ መዪርጓ፤ ጸጋ ኤተ ከምሄሽ መገ  ጸጋ ሜታ ከፄ መገለማኳ ከምዸባ በነ መገ  ጸጋ። 42ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ነደ ቢዪርካ ኤያል ኢደ ገናሥ ኢዳ አለአ ከሜተም ከፄ በሁልከቾጎ አራ፥ ኤተ ከምኸካ መጺቆ ኣያ ዘላላ ሜታ፥ ከማንዢጋኼ በናለማኼ።"

will be added

X\