ወጌላ ማርቆስ 9

1ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "ኸገሻ ከምከለራ ካኻ፥ ናኻ ደ በኢከቾጎ ነገአ፥ በኢካን ጸጋ ሜታ ሜታ ደ ከምበፃ መሻ በላ መገሙሠን ገፋሌ ረባ ኤከምዌ ከመዥጋ።" 2ነኦኪል ማያ ነቸቻ ቤካኮርቾጎ ያሱስ ከምጴጥሮስ፥ ከያይቆብ ከዮሃንስኳ፥ ቤከቶኮ ኮቆ ዶላ ከመጎ ማ ከሜታ፤ ቢኢሽ ነጓ ከጺማም። ቤያንዣይል ጸገ ያሱስኳ ነኸማም። 3ቤያንደኽ ኣለማኳ ቤፑ ዝንዜን፤ አኢካንኼ ጸጋ ነኤባ ናል እኔያ ኤተ በኦቸከኽ ኣ በፑከሥ ኤያኼ። 4ቢካትጋሥ እምኣሊያስ ከሙሴ፥ ቢኢ ነመገሻ ከምያሱስ። 5ቤከል ጴጥሮስኳ ከያሱስ፥ "ኤተ መትገሠማ፥ መኢያሎኳ ነገአ ገሸለማ፤ ካ ከምድልቆ ደቤያ ኦካግ፥ ሜተል ካም፥ ሜታ ከሙሴ፥ ሜተምኳ ከኣሊያስ።" 6ከፄ ቢተምዝ ደ መሁል ቾጓኳ ዝንዜን፥ ኤገመንኼ ዳ ኤተ ቤገሸሣኼ። 7ቤዌ ኩንዱኳ፥ ቤያጉንዶቆ እማም፤ ቤገሼ ሳኳ ከንዶ እል ኩንዱ ቤከል፥ "አለአ ዱዋለም ኤተ በርሄከሻ፥ ገሰኺልስ አ።" 8ኤቤዪርጎ ደ መሁል ቾጎማ ናሥ ኦካ ና ከትገነማም፥ ቢገመሥ ኣሥ ያሱስ ከጺማ ኖጎማም፥ ኢገመሠንኼ ጸጋ ጀንዳ ሜተልኼ። 9ኖከ ቢኢዬ እማም ነመብቴያ ኖቆ ዶላ፥ ቤጻንዶቆ ያሱስ እማም ኤከምበፁዋ መገሹሥ ዳ ኤተ ቢገምከሣ ከጸጋ ከሜተል ካሥ አል ኦከ ከመፈርሥ ዱ በናደማ ነመሻ። 10እማምኳ ቢያ ገሳሥ ከማቶቋለማ፤ ነደንኳ፥ ቤፈር ማከለማ ኖጎማም ቢከል፥ "ኣሤ መፈርሣ ነመሻ?" 11ቢሎቆሥ ደ መሁል ቾጓኳ ያሱስ ቢከል፥ "ካሤ ቢከከለካ ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ኤተ ከምዳ አመዌያ ነገሲቋ ኣሊያሳ?" 12ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ " ኸገሻ፥ ከምሲዬቆ ኣሊያስ ከምዌ፥ ከመገሥ ዳ ኮዎማ። ነደንኳ፥ ካሤ በቆተካንዥገን ነመዪዥሥ ሎርጋ ከፄ ዱ በናደማ፥ ኤከምደካ አመሮቆ ማኣንሠሣ በበኽ ከመሠማኳ? 13አራኳ ከመገሸርሥ ካኻ፥ በዎኬንዥገን ኣሊያስ፤ እማምኸን ቢደከንዥገን ነጸገማ ኤያሥ ቢሄከሻ፥ ኤያሥ በቆተካንዥገን ከፄማ ነሎርጋኳ።" 14ኖከ ቢኮሌ እማም ኮጎ ደ መሁል ቾጎማ ጃጀንዳ፥ ቢገመሥ በበኽ ጸጋ ደ ቢያንዲቆ እማም ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ሚከኢ ነማከለማ ከደ መሁል ቾጓ። 15ኖከ ቤገመሥ አበበኽ ጸጋኳ ያሱስ፥ ቤተምዞቆ እለማም፥ ቢዱጎ ኮጎማ ቢከኽ ዳገ። 16ቤሎቆሥ ያሱስኳ ደ መሁል ቾጎማ፥ "ናሤ በኻከለመካኽ ከማማ?" 17ቤከኮሎቆ ነጸጋ ናኳ አመዣ ሜታ ቤከከል፥ "ኤተ መትገሠማ፥ በርርኬቆ ዱዋለም ካም፥ ኤተ በንድቀኮቆ አገንሠ ሙሳ። 18ኖከ በፈርከሥ አገንሠ ሙሳ አ ነጸገማ፥ በፋተኮቆ ከኔያ፥ በቸካ ፑዋ ነሰማ፥ ባሰኪል ሰማ በንኼኤከሥ ጸገማኳ። በርሎቆከሥ ደ መሁል ቾገኡ ኤከምፑቆን ገንሠ ሙሳ አ፤ እማምኸን ኢፈለሸንኼ መፖቆማኼ።" 19ቤኮሎቆ ያሱስኳ ከማም ቤከል፥ "አኻ ደ ማንዢግ መገሚላ አለአ፥ ካሥ አል ኦካብ ከምኢራ ኖጎኻ? ካሥ አል ኦካብኳ ከምቀመሮቆ ካኻኳ? ርኼቆና ዱዋ አ ከገአ።" 20ቢሬቆ ጸጋኳ ዱዋ አ ኮጎ ያሱስ። ኖከ ቤገመሥ አገንሠ ሙሳ አኳ ያሱስ፥ ቤንኸቶቆ ዱዋ፥ ቤፋቶቆ፥ ቤጉል ነኔያ፥ ቤች ፑዋኳ ነሰማ። 21ቤሎቆሥ ያሱስኳ በበማ ከዱዋ ካ ቤከል፥ "ካል ከማሥ በንጦካ አለአ?" ቤከል በበማኳ፥ "ናሥ ኦከ መሌኤኸማ። 22በርካ ከመሸ ሥ ኦኪል በበኽኳ፥ በፋተኮቆ ከማንጃ በኣምብከሽ ከኣያኳ። ኤከምፈላኣሽ ዳ፥ ሌአይል ካይላ፥ ተጸሥ አይላኳ።" 23ቤከከል ያሱስኳ፥ "ባከከለካ 'ኤከምፈላኣሻ።' ከጸጋ ደ በገምኪል ከረባ በካፈለካሽ ዳ ኮዎማ።" 24ቤፈሮቆ ሰማ አበበማ ከዱዋ ካ ናሥ ኦካ ና ቤከል፥ "በርገምኪላ፥ ተጸሥ አራ ኤከምፈጋቆን መገሚላለም።" 25ኖከ ቤገመሥ ያሱስ፥ ኤቤያምቤ በበኽ ጸጋ ኮጎማ፥ ቤሉገሥ ገንሠ ሙሳ አ ቤከከል፥ "አም ሙሳ ገድቃ መኖቆማ አለአ፥ ከመተሮቆ አም፥ ፐሥ ነጸገ ዱዋ ነለአ፥ መተጻኣኼ መኮላ ከጸገማኼ።" 26ቤንኸቶቆ አገንሠ ሙሳኳ ዱዋ፥ ቤሉግ በቦቆ ቤፐሥ ነጸገማ። ከፄ ቤዥግ ዱዋኳ ኤዳ ቤሻ፥ ቤከል ኤማንጀ ጸጋኳ፥ "በሸከንዥገና።" 27ያሱስኸን ቤዻቆ ኤለ ዱዋ አ፥ ቤፈሮቆ ከጎዛ፤ ቤፈርሥ ዱዋኳ። 28ኖከ ቤኩ ያሱስ ከመፃ ነቸቻ፥ ቢሎቆሥ ደ መሁል ቾጎማኳ ከጺማም ቢከል፥ "ካሤ ቢልከሃለከሽ አይል መፖቆ ገንሠ ሙሳ አ?" 29ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "ሾከ ገንሠ ሙሳ አለአ ኤከምበፃ መዳ ከገዴራ፥ ሜታ ኤለአ ካፈላሸኼ መፖቆማኼ።" 30ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ ቢፐሥ ነጓ፥ ቢዽ ከንዶ ገሊላ፤ ኤያኣጎንኼ ኤከምገማ ጸጋ ሜታ ጎ በኢካ አኼ፥ 31ከፄ ቤኢ ነመትገሠማ ከደ መሁል ቾጎማ። ኤለአ ቤከል ከማም፥ "ከማተገሩቆ ዱ በናደማ ከምኹዋ ከኤለ ጸጋ፤ ከምሹቆ እማምኳ፥ ነኦኪል ኦካግኸን ከምፈርሥ ነመሻ።" 32እማምኸን ኢያገሚለንኼ እገሻለማኼ፥ ቢጤ ከመሎቆሠማኳ። 33ቢዳሽ ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማኳ ከቅፍርናሆም። ኤቢኩ ከመፃ ነቸቻ፥ ቤሎቆሥ ያሱስ እማም ቤከል፥ "ኣሤ በኸገሸከሥ ነንዶዋ?" 34ከፄ ቢገሸሥ ነንዶዋ፥ ኦዴ ኤበንተርኮቆ ነማም፥ ቢጦ ፄ ትል። 35ቤኢሽ አኳ፥ ቤኦ ደ መሁል ቾጓ አሤር ኖቆማ እምበንድ አ፥ ቤከል ከማም፥ "ኤተ ከማኣጓ መዳ አል ገሲቋ ከምዳ ካ አመዳ ከኤተ ቸቻ ነኮዎማ፥ ኤተ ከምትጋ አኮዎማኳ።" 36ቤኦ ዱዋ ሜታ ኮጎማ ቤሂእቆ ነጂለማ፥ ቤሃኮቆ ቤከከል ከማም፥ 37"ኤተ ከምሄሽ ከፄም ሾከ ዱዋ አለአ ሜታ፥ ከምሄሽ አራ፤ ኤተ ከምሄሽ አራኳ፥ ከምሄሽ ኤያሥ ኤያ ኤተ በትገኬ አራ፥ ከምሄሸኼ ኣሥ አራኼ።" 38ቤከል ዮሃንስ ከያሱስ፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ቢልገምከሥ ጸጋ ሜተም ኤበምፐኮቆ ገንሠ ሙሳ ከፄኡ፤ ቢልጻንደኮቆ አ፥ ከፄ በበፀካ አ መዳ ኮጎምላ።" 39ቤከል ያሱስኸን፥ "መጻንደኸቆኼ! ጸጋ ኤተ በደካ ጋገሸል ዳ ከፄም፥ አፈለከሸኼ መገሽ ገንሠ ዳ ፈላ ነጸገምኼ። 40ኤተ በበፀካ መንስ አኳ፥ አ ኮጎኳ። 41ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ጸጋ ኤተ ከምኻ ኣያ ዘላላ ሜታ ካኻ፥ ከፄ በኸደካ አኽ አል ክርስቶስ፥ ከማንዢጋኼ በናለማኼ።" 42ቤተጽ ያሱስኳ ቤከል፥ "ነኢዳ ነኢዲደማ ነደ በገምኪል አራ ነለአ፥ ኤተ ከምሥቆ ነማም ሜተል ነንዶ ረባ፥ በከምገሸል ኤቢምፉንጭ በቦቆ ግሸ ገንሻ ነጺማ፥ ቢከምልገተሽ ኪል ትል ኣያ። 43ካ፥ ኤከምሥቆ ኤሉ አም ነንዶ ረባ፥ ኣርሥ፤ ከምኩ ከምበንድ ኤሉ ከምቴያ ካል ግዢ ግዥ፥ ጎ በበፀካ መሻኽ ማንጃ፥ ከምገሸላ ካም አመኩ ካሥ ከኤሉ ሜተም ከመኢያ አል ግዢ ግዥ። [ 44አሸካኼ ነጓ እቻ ኤተ በሰካ ጸጋ፥ አሸካኸኼ ማንጃ ኤተ በቀካ ጸጋኼኳ።] 45ኤከምሥቆ ቾገኡ አም ነንዶ ረባ፥ ኣርሥ። ከማኣምቧሻ ከምበንድ ቾገኡ ከምቴያ ካል ግዢ ግዥ፥ ከምገሸላ ካም አመኩ ካሥ ከቾገኡ ሜተም ከመኢያ አል ግዢ ግዥ። [ 46አሸካኼ ነጓ እቻ ኤተ በሰካ ጸጋ፥ አሸካኸኼ ማንጃ ኤተ በቀካ ጸጋኼኳ።] 47ኤከምሥቆ ኸኡ አም ነንዶ ረባ፥ ኣምብሽ። ከማኣምቧሻ ከምበንድ ኸኡ ከምቴያ ካል ግዢ ግዥ፥ ከምገሸላ ካም አመኩ ካሥ ከኸኡ ሜተም ከመኢያ አል ግዢ ግዥ። 48አሸካኼ ነጓ እቻ ኤተ በሰካ ጸጋ፥ አሸካኸኼ ማንጃ ኤተ በቀካ ጸጋኼኳ። 49"[ኤያሥ በሜነከሥ አሰ ለማን ደ መኻ፥] ከምዪዥካሥ አጸጋ ኮዎማኳ ከማንጃ። 50ሰ ገሸል ዳ፤ ኤከምበፀሽ መሜናለማኳ፥ ካሤ ከማኮለኸከሥ መሜነሠማ። ጨኻ ሰ ነጸገኻ፥ ኣኢኸካ ከመገማ።"

will be added

X\