ወጌላ ማርቆስ 8

1ኖካ ናኳ፥ ኖከ ቤኮል ቤሙንፆቆ በበኽ ጸጋ ኮጎማ፥ ኤቢያንዢግ እማምኳ ዳ ኤተ ከምሱዋ፥ ቤኦ ያሱስ ደ መሁል ቾጎማ ቤከከል፥ 2"ከምሌኤርካይል ከጸጋ ከለአ፥ ከፄ ቢፀካቆ እል ኦካግ ኖጎም። ቢያንዢገካ ዳ ኤተ ከምሰሱዋኳ። 3ከፄ በዎኬ ነማም ሜታ ሜታ ነመሃት እኔያ፥ ኤከምጦር ቾጎ እማም ከእል ኤዴበና ኮጎ መፃለማም፥ ከምሌኡዋ ነንዶዋ።" 4ቤኮሎቆ አደ መሁል ቾጎማኳ ቢከከል፥ "ነጓብ ከምፈሉሽ መጻግ እጋ ነኸ እኔያ ኤተ ከምኖቆ ኤማንጀ ጸጋ አለአ?" 5ቤሎቆሥ ያሱስኳ እማም ቤከል፥ "ፄ እጋ እንዘሥ በኸጨካ?" ቢከል እማምኳ፥ "ሥሠ በንድ።" 6ቤጦ ያሱስኳ ኤከማኢሽ ጸጋ ነኔያ፤ ቤሮቆ ፄ እጋ ሥሠ በንድ አኳ፥ ቤከኽ መገ ላ ከረባ፥ ቤንፂቆ፥ ቤከንኽ ከደ መሁል ቾጎማ ኤከመንዘ ዋን ከጸጋ፤ ቢከንዘ እማምኳ። 7ቢጭ ኤያሥ ኤያኳ ኢደ ዉ ዱፀን፤ ቤዴሮቆ ያሱስ ዉ አኳ፥ ቤገሸሥ ኤከመንኹካ ከጸጋ። 8ቤሰስ ጸጋኳ ቢኖቋ፤ ቢሙንፆቆ ደ መሁል ቾጎማኳ ገፐፐሸማ ኤተ ቤያኤያሽኳ፥ ቢዪጮቆ ካከ ሥሠ በንድ፥ ቢሮቋ። 9ገንዘ  ጸጋ አኳ ኤግቸማ አሤር እል ግቸማ ሜታ (4000)። ቤጦ ቾጎ ያሱስኳ እማም። 10ነለአ ነቸቻ ቤቶኮሥ ለማዲያ ከደ መሁል ቾጎማ፥ ቢዾ ከጋንዲ ኤበ ዳልማኑታ። 11ቢዾዌ ጸጋ አል ፋርስ ቢያጦሽ ማከለማ ከምያሱስ፤ ቢያኣጎ ኤከምጦዋ ዳ አል ገተምዛ፥ ኤከምትገከሥ ኤበኢካ አመዥጋ አል ረባ ነጸገማ። 12ቤሳንዞጎ ያሱስኳ ከገፉጫለማ ቤከል፥ "ካሥ በካኣጎካ ማፖቋ አለአ ዳ አል ገተምዛ? ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ከምትጉከሠኼ ዳ አል ገተምዛ ከማፖቋ አል እኽላ አለኣኼ።" 13ቤበፀሽ እማም ነጓ፥ ቤኮል ቤቶኮሥ ለማዲያ፥ ቤከዽ ከጋንደር ኤያያ። 14ኖከ ቢፈርሥ ከምዻ፥ ቤቴሽ አደ መሁል ቾጎማኳ መሮቆ እጋ። ቢጭ ኣሥ ፄ እጋ ሜተል ኒል ለማዲያ። 15ቤገሽ ያሱስኳ ከማም ቤከል፥ "አዪርኸካ፥ ዜኸኽ ጸገኻ ነኣይ እገ ደ ፋርስ ካል ሄሮድስ።" 16ቢከል እማም ኣሥ እልኸማም፥ "በከከለካ ኤለአ ከፄ በኳንዢገካ እጋ።" 17ኖከ ቤያምባለሥ አኳ አለአ፥ ቤከል ከማም፥ "ካሤ በኸከሳንዘከሥ ኒልኻ ከፄ በኻንዢገካ እጋ? አኻምባለከሠንኼያኽ፥ አኸንገምኪለንኼያኽ? አተተሸካኽ እልኻኽ? 18አኸጨካኼ ኸኻ ኤተ በኸከገምከሣኽ? አኸጨካኼ ፄኻ ኤተ በኸከገሰኮቋኽ? አኸሳንዘከሠኼያኽ፥ 19ኖከ ቤርንፂ ፄ እጋ ማቁስ ከጸጋ ከግቸማ አሤር እል ግቸማ ሜታ ኖቆማ ማቁስ (5000)፥ ኤቤያኽሙንፆቆ ገፐፐሸማ መዪጮቆ ካከ እንዘሥ?" ቢኮሎቆ እማምኳ ቢከል፥ "አሤር ኖቆማ እምበንድ።" 20"ኖከ ቤርንፂ ፄ እጋ ሥሠ በንድ ከጸጋ ከግቸማ አሤር እል ግቸማ ሜታ (4000)፥ ኤቤያኽሙንፆቆ ገፐፐሸማ መዪጮቆ ካከ እንዘሥ?" ቢኮሎቆ እማምኳ ቢከል፥ "ሥሠ በንድ።" 21ቤከከል ከማምኳ፥ "አኸንገምኪለንኼያኽ ከደኽላኽ?" 22ቢዌ እማም ከቤተሳይዳ። ቤሬቆ ጸጋኳ ፐሻ ሜታ ኮጎ ያሱስ ቢሎቆሥ ኤከምደሠን አ። 23ቤዻቆ ያሱስኳ ኤለ ፐሻ አ፥ ቤፖቆ ኒል ኤባ ከኸ እኔያ፥ ቤከደስ ኸ ፐሻ ከጋጠቆዋ፥ ቤጦሠን ኤለማ ቤከከል፥ "ኣገምከሥ ዳኽ?" 24ቤዪርጎ ፐሻኳ ቤከል፥ "ኣዬ፥ በርገምከሥ ጸጋ፤ በርገምከሥ ዳ ኤተ በኢካ ኤጃ፥ ኤተ በንዸካ ኒልኸም።" 25ቤያኮልሽ ያሱስኳ ቤጦሠን ኤለማ ነኸ መዣ ና፤ ቤገሞጎ መዣ አኳ ዝንዜን፤ ቤብድ መዣ አኳ፥ ቤዪር ዳ ኮዎማ ዝንዜን። 26ቤጦ ቾጎ ያሱስ አ ከመፃለማ ቤከከል፥ "መኩኣኼ ኪል ኤባኼ።" 27ነለአ ነቸቻ ቢፐሥ ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ ኪል ኤባ አል ጋንዲ ቄሳሪያ ፍልጶስ። ነንዶዋኳ ቤሎቆሥ ደ መሁል ቾጎማኳ ቤከል፥ "ዎዴ በከለካ አጸጋ ካራ?" 28ቢከኮሎቆ እማምኳ ቢከከል፥ "ቢከለካ ሜታ ሜታ ኤተ መጩጾቆማ ዮሃንስ፥ ጀንዳኳ ኣሊያስ፥" " ጀንዳኳ ነደ መዪርጓ ሜታ።" 29ቤሎቆሥ ያሱስኳ እማም ቤከል፥ "ዎዴ በኸከለካ አኽኳ ካራ?" ቤኮሎቆ ጴጥሮስኳ ቤከል፥ "አም መሲያ።" 30ቤሉገሥ አኳ እማም፥ ኤከምበፁዋ መገሹሥ ከፄማ ከጸጋ ሜተል። 31ያሱስ ቤያጦሽ መትገሥ በበኽ ዳ ከደ መሁል ቾጎማ፥ ቤከል፥ "ከምደካ ከዱ በናደማ በቦቆ ማኣንሠሣ ከመሠማ ኖጎ ደ እምፈጋ፥ ከጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ፥ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴኳ፥ ከምደካ ከመሻ፤ ነኦኪል ኦካግኳ ከምፈርሥ ነመሻ።" 32ቤዪዥሥ ቤገሸሥ ያሱስ አለአ ከማም። ቤራቆኽ ጴጥሮስኸን አ ከትገነማ፥ ቤተሳኳ። 33ቤያገለኽ ያሱስ ቤዪር ደ መሁል ቾጎማ፥ ቤሉገሥ ጴጥሮስኳ ቤከል፥ "ፐሥ አም ሴጠና አለአ፥ ዳሽ ነኸም! ባሳንዘከሥ አም ኤያሥ በሳንዘከሥ ጸጋ፥ ኣሳንዘከሠኼ ዳ ኤተ በኦከሽ አረባኼ።" 34ያሱስ ቤኦ ኤማንጀ ጸጋ ከደ መሁል ቾጎማ ኮጎማ ቤከከል፥ "ኤተ ከማኣጓ መሁሌ ቾጎ አራ፥ ነበፀሽ ከፄ ጺማ፥ ነጹሬ ጋገድ ጃለማ ነሁሌ ቾጎ አራ። 35ጸጋ ኤተ ከምኢያሥ ከመኢያለማ ኮዎማ፥ ከምቼያሥ መኢያለማ ነጸገማ። ጸጋ ኤተ ከምኻ ጺማ ከፄም፥ ከፄ ባቲከስ አ ሰ ማገ ላ አል ረባኳ፥ ከምኢያ። 36ኤከምተጸከሥ አጸጋ ሜታ ደ መጫ ኤተ በኢካ ነኤባ ናል እኔያ ኮዎማ፥ ኤከምኸከሥ አረባኳ ነመኢያለማ፥ ኣሤ በናለማ? 37አኢካንኼ በና ሜተል ኤተ ከምፈለሽ መኸማ ከምኮሎቆ መኢያለማኼ። 38ነማፖቋ አል ደ ገንሣ ከደ በሽጠካ ረባ ነለአ፥ ኤተ ከምኮዎቆ አራ ከገሻለምኳ፥ ከምኮዎሮቆ አርኳ ኤተ በርደካ ዱ በናደማ አ ኖከ ከምዎሬ ከገሂን አል ባብ ከሰ መዪዥሥ ገትጋ አል ጎዛ።"

will be added

X\