ወጌላ ማርቆስ 6

1ያሱስ ቤፐሥ ነጓ ቤዌ ከኤበ ዶጎ ኤበማ። ደ መሁል ቾጎማኳ ቢሁል አ። 2ቤያጦሽ አኳ ኖከ ዱ ሙሳ መትገሠማ ነመፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ። በበኽ ጸጋ ደ ቤገሶቆ አ ቢያኤሚል ቢከል፥ "ነጓብ በከዎኬ አዳ አለአ ኮዎማ ከመዣ ከለአ? ኣሤ ሾከ መገመኻ ኤተ ባኸካዬሽ ካ? ኤያላሥ በፈለከሽ አ መጦ ጋገሸል ዳ አለአ?" " 3መዣ አለአ ኤተ መቸች ጃ፥ ዱ ማሪያምኼያኽ? ዱዌበ ያይቆብ፥ ዮሴስ፥ ዪሁዳ፥ ከሲሞንኼያኽ? ደ በኢካ ኢደ ዳጎን ኤበማ ኖጎኳኼያኽ?" ቢከል ኤለአ፥ ቢሥ አ። 4ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "ቢሂንከሥ ኤተ መዪርጓ ኖጎ ኮዎማ፥ ነኤበ ዶጎ ኤበማ፥ ኖጎ ጀንደማ፥ ኖጎ ደ መፀ ኤበማኳ አሂንካቆኼ ኤተ መዪርጓኼ።" 5ቤጦሥ ኤለማ ናሥ ጸገ ደ መንሰሣ ዱፀን ቤምብዶቆ እማም፥ ኤፈለሸንኼ መጦዋ ነጓ ገሸል ዳ ጀንዳኼ። 6ቤቱሥ እለማ ከፄ ማንዢግ መገሚላለማም። ነለአ ነቸቻ ቤንዽ ያሱስ ነኤባ ኤተ ቤኢ ነጋንዲ ና፥ ቤትገሥኳ። 7ያሱስ ቤኦ ደ መሁል ቾጓ አሤር ኖቆማ እምበንድ አ ኮጎማ፥ ቤትግ እማም እምበንድ እምበንድ፥ ቤከኽ ገፋሌያ ኤተ ከመምፑኮቆ ጋገንሠ ሙሳኳ። 8ቤገሸሥ ከማም ቤከከል፥ "ጹረኻ ኣሥ ዘጎላ፥ መጹረኻኼ እጋ፥ ዠገዳ፥ ከለማና ነዠገዳኼ። 9እሰኸቾጎ ቻፓ፥ ማኳንደኾቆኼ ጅባ እምበንደኼ።" 10ቤተጽ መከላ ከማም፥ "ካሥ አል ኦከ መፐኸሥ ነኤባ ና ከምዸኻ፥ ኢኸሽ ናሥ መፃ ኤተ ከምኩኻና። 11ነኤባ ነሜታ ኤከምበፁዋን መሄዉሽ አኻ መገሱቆ እገሻለኻኳ፥ ፐኸሥ ነጓ፤ ከመትገሥ ኤከምዌ አመኸሣ አል ረባ ነጸገማም፥ ከንተኸሥ ርራ አል ኤባ አ ነቾጎኻ።" 12ደ መሁል ቾጓ አሤር ኖቆማ እምበንድ ቢፐሥ ነጓ፥ ቢያቲስ ከጸጋ ኤከማንዡሠን እለማም። 13ቢምፖቆ እማምኳ በበኽ ጋገንሠ ሙሳ፥ ቢከንደሥ በበኽ ደ መንሰሣ ከኣይ ቆሻ፥ ቢምብዱቋኳ። 14ከፄ ቤያገሳቆ ፄ ያሱስ ኖጎ ኮዎማ፥ ቤገሶቆ ጥስ ሄሮድስኳ ከፄማ። ቤከል ጸጋኳ፥ "ዮሃንስ ኤተ መጩጾቆማ በፈርኬሥ ነመሻ፤ ከለአ በከጨካ መዥጋ ከመጦ ገሸል መደዳ።" 15ቤከል ጃጀንዳኳ፥ "አ ኣሊያስ፥" ቤከል ጃጀንዳኸን፥ "አ ኤተ መዪርጓ፥ ኤያል ደ መዪርጓ አል ገፀ ሜታ።" 16ኖከ ቤገሶቆ አሄሮድስ አለኣኸን፥ ቤከል፥ "አዮሃንስ፥ ኤተ ቤርጦ ኤከማሩቆ እልቆማ፥ አአ ባፈርካዬቆ ነመሻ።" 17ሄሮድስ ከፄ ቤሮቆ ዬፈ ዱዌበማ አል ፍልጶስ ኤተ ቢኦ ፄማ ሄሮዲያስ፥ ቤከትግ ጸጋ ቢከዻቆሽ ዮሃንስ ቢኩቆ ከመፀ ማፉንጫ፥ ቢፉንጫኳ። 18ቤከጦ ኤለኣኳ፥ ከፄ ቤከል አዮሃንስ ከሄሮድስ፥ "አኸከሠኼ አመሮቆ እገፈ ዱዌበኡ ካምኼ።" 19ቤቱ ሄሮዲያስኳ ከዮሃንስ ዝንዜን፥ ቤያኣጎ መሾቆማ፤ ኤፈለሸንኼ መሾቆማኼኳ። 20ቤከጤ አሄሮድስ ከዮሃንስ፥ ቤገም ኤበደካ ዮሃንስ ገሸል ጸጋ ከመዪዥሠማ፤ ከለአ ቤዜኽ ገንሠማ ነጸገማ። ኖከ ቤካጦዪል ፄ ከአ፥ ቤተምዝ ዝንዜን፤ ነደንኳ፥ ቤካጦዪል ፄ ከማገ ላ። 21ኖካ ነሜተምኸን ቤዸብ ሄሮዲያስ አንጅ ኤተ ቤካገ ሣ። አኳ ኖካ ኤተ ቤሂንሠን አሄሮድስ ኦካ ኤተ ቢፖቆን አ፥ ቤከድ ዴዋና ከጅኤለ ጥሳ፥ ከጥስ ለጋዪዳ፥ ከመምበቦቆ ጸጋ አል ኤበ ገሊላኳ። 22ቤኩ ደጎነ ሄሮዲያስኳ ኪል ዴዋና፥ ቤጸ፥ ቤያገ ል ሄሮድስ ከኮዶለማ። ቤከል ጥስ ሄሮድስኳ ከደጎና ካ፥ "ሎቆሥ አራ ከዳ ኤተ ባኣጎካ፤ ከምኸራ አርኳ ካም።" 23ቤዠገት ቤከል፥ "ኤከምዳን ጋጹሺል ገፋሌያለምኳ፥ ኣሥ ዳ ኤተ ከምሎቋኣከሥ አራ፥ ከምኸራ ካም።" 24ቤፐሥ ደጎናኳ፥ ቤሎቆሥ ኤዬማ ቤከል፥ "ኣሤ ከምሎቆራ?" ቤኮሎቆ ኤዬማ ቤከከል፥ "ከል፥ እልቆ ዮሃንስ ኤተ መጩጾቆማ።" 25ቤዱጎ ደጎናኳ፥ ቤኮል ፈላ ኮጎ ጥሳ፥ ቤሎቆሥ ቤከል፥ "በራኣጎካ ኤከምኻኤ ካራ ካሥ እኽላ እልቆ ዮሃንስ ኤተ መጩጾቆማ ነለገዳ።" 26ቤሳንዝ ጥሳኳ ዝንዜን፤ ነደንኳ፥ ከፄ ቤዠገት ነኸ ኮዶ፥ ኤፈለሸንኼ መኮዎቆ ዳ ኤተ ቤሎቆሥ አኼ። 27ቤትግ ሄሮድስኳ ማዎቆ ኤለ ጸጋ ፈላ፥ ቤከገሸሥ ኤከምሬቆ እልቆ ዮሃንስ። ቤዽ ማዎቆ ኤለ ጸጋ አኳ ከመፀ ማፉንጫ፥ ቤያሬቆ እልቆ ዮሃንስ። 28ቤሬቆ እልቆ ዮሃንስ ነለገዳ፥ ቤከኽ ከደጎና፤ ቤከኽ ደጎናኳ ከኤዬማ። 29ኖከ ቤገሶቆ ደ መሁል ቾጎ ዮሃንስ ዳ አለአ፥ ቢዌ ቢቼሥ መሻለማ፥ ቢሃንዦቋ። 30ቢኮሌ ሰ ገትገ ክርስቶስ ቢሙንፆቆ ኖጎማ፥ ቢከገሸሥ ዳ ኤተ ቢዴያ ከዳ ኤተ ቢትጌሥ ኮዎማ። 31ቤከል አኳ ከማም፥ "ዎኼ፥ ዾኳ ኣሥ እልኾኳ ኮጎ በሜካ ጸጋ፥ ኣፉጨኻቆ ነጓ ከዱፀን።" ዳ ቤከከል ኤለአ፥ ኢጨንኼ አንጅ ከመስ ዳ፥ ከፄ ቤፈጋኽ ጸጋ ደ ቤዾዌያ ደ ቤፐሣኳ። 32ቢከዽ እማምኳ ከጺማም ከለማዲያ ኮጎ ቤሜ ጸጋ። 33በበኽ ጸጋ ደ ቤገመሥ መዻለማም፥ ቢያምባለሥ ኤቢደካ እማም እምዎዴያ። ካ ቢብቄሥ ነኤዬባ ነኮዎማ፥ ቢዱጎ ከቾጎማም ቢተርኽ እምያሱስ ቢዳሽ ከጓ። 34ኖከ ቤብት ያሱስ ነለማዲያ፥ ቤገመሥ በበኽ ጸጋ አ። ከፄ ቢድ እማም ኤያል ጃጃ ደ ባንዢገካ ኤተ መሸለማ፥ ቤከሌአይል፤ ቤያጦሽ መትገሥ በበኽ ዳኳ ከማም። 35ኖከ ቤዽ ኦካ ከመልማ፥ ቤዾዌ ደ መሁል ቾጎማ ኮጎ ያሱስ ቢከከል፥ "ጎ አለአ ኸ እኔያ፥ በደካሸንዥገን ኦካኳ። 36ዠስ ኤማንጀ ጸጋ አለአ፥ ኒዾ ኪል ኤባ ከመፃ ካል ጋንዲ ከለአ፥ ኒኮድ ዳ ኤተ ከምሰሱዋ።" 37ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "ኸኸካ አኽኳ ዳ ኤተ ከምሰሱዋ።" ቢከል እማምኳ፥ "ዻ እኮድሌን አይል እጋ ከኸ ለማና ግቸማ አሤር፥ ኽልካን አይል ከማም ኤከምሰሱዋናኽ?" 38ቤከል አኳ ከማም፥ "ዻ ዪርኼሠና! ፄ እጋ እንዘሥ በኸጨካ?" ቢያምባለሥ እማምኳ ቢከከል፥ "ፄ እጋ ማቁስ ከዉ እምበንድ።" 39ቤገሸሥ ያሱስኳ ኤከመምጹሺል አደ መሁል ቾጎማ ጸጋ፥ ከማኢዩሸን ነማንዚ ግዚያ። 40ቢንሮቆ እማምኳ ጸገማም፥ ቢማኢሽ ግቸማ ማቁስ ማቁስ፥ ከግቸማ እምበንድ ኖቆማ አሤር አሤር። 41ቤሮቆ ያሱስኳ ፄ እጋ ማቁስ ከዉ እምበንድ አ፥ ቤከዪርጎ ከጎዛ ቤከኽ መገ ላ፥ ቤንፂቆ እጋ ቤከንኽ ከደ መሁል ቾጎማ ቤከል፥ "እንዘ ኻ ከጸጋ።" ቤጦ ዉ እምበንድ አኳ ኤከመንዘ ዋ ከኮዎ ጸጋ። 42ቤሰስ ጸጋ ኮዎማኳ ቢኖቋ። 43ኖከ ቤሙንፆቆ አደ መሁል ቾጎማኳ ገፐፐሽ እጋ ካል ዉ፥ ቢዪጮቆ ካከ አሤር ኖቆማ እምበንድ። 44ጸጋ ደ ቤሰስ እጋ አኳ፥ ቤድ ኣሥ ገንዘ ጋጉንዛ ግቸማ አሤር እል ግቸማ ሜታ ኖቆማ ማቁስ (5000)። 45ካሥ አል ኦከ ከመጦ ቾጎ ጸጋ፥ ቤገሸሥ ያሱስ ናሥ ኦካ ና ከደ መሁል ቾጎማ ኤከምተኩሥ ለማዲያ ከምሲዉኮቆ ከአ ከጋንደር ኤያያ፥ ከቤተሳይዳ። 46ኤቤጦ ቾጎ ጸጋ ነቸቻኳ፥ ቤቶኮሥ ዶላ ከገዴራ። 47ኖከ ቤድ ሸጋዥጋኳ፥ ቤኢ ለማዲያ ነጂል ኤያያ፤ ያሱስኸን ከጺማ ቤኢ ኖቆ ቶ። 48ቤገመሥ ኤቤማዎ ደ መሁል ቾጎማ ነመቆ ለማዲያ፥ ከፄ ቤያሸኽ ዙባ ኮጎማም። ቤዽ ያሱስኳ ከቾጎማ ነሰ መጅቦጓ ኖቆ ኤያያ ኮጎማም፥ ቤያኣጎ መተርሥ እማምኳ። 49ኖከ ቢገመሥ እማም ኤበንዸካ ኖቆ ኣያ፥ ቢኦሥ ኤፉሣ ቢሉጋ። 50ኤቢገመሥ አ ኮዎማምኳ፥ ቢተምዛ። ቤገሽ አኸን ፈላ ከማም ቤከል፥ "እንዥገኻሥ፥ መጤኻኼ፤ ዳማ አራ።" 51ቤኩ አኳ ኪል ለማዲያ ኮጎ እማም፥ ቤሻኽ ማሸ ዙባኳ፤ ቤሰሥ እል ደ መሁል ቾጎማኳ ዝንዜን፥ 52ከፄ ቢያሃለሽ ማምባለሥ ገሸል ዳ ኤተ ቤድ ያሱስ ከጋ ነገሲቋ፥ ቤተተሻኽ እለማምኳ። 53ቢያንደሪል እማም ኤያያ፥ ቢዳሽ ከጌንሰሬጥ፥ ቢችዱቆ ለማዲያኳ ከሰ ኸ እኔያ። 54ኤያሥ ቢብቀሥ እማም ኒል ለማዲያ፥ ቤያምባለሥ ጸጋኳ ያሱስ። 55ናሥ ኦከ ቢገሶቆ ጸጋ፥ ኖጎ ቤኢ ያሱስ፥ ቢንዱጎ ነኤባ ና ነኮዎማ፥ ቢምጹሬ ደ በንሰካሣ ከምደባ ኮጎማ። 56ነኤባ፥ ኒል ኤዬባ፥ ኤያሥ ኤያ መፃ ኤተ ቤኩን አ ኮዎማ፥ ቢሬቆ ደ መንሰሣለማም ኪል ኤንዶዋ፥ ቢከሎቆሥ አ ኤከመንዱሠን ኣሥ ቆስ ኣለማ። ቤምብድ ጸጋ ደ ቤንደሥ አ ኮዎማኳ።

will be added

X\