ወጌላ ማርቆስ 5

1እማምኳ ቢዳሽ ከጋንደር ኤያያ ከጋንዲ ኤበ ገርጌስ። 2ኤያሥ ቤብት ያሱስ ነለማዲያ፥ ቢያኽ ከመዣ ሜታ ኤተ ቤራቆ ገንሠ ሙሳ፤ ቤፐሥ አኳ ኖጎ ቆ ዳ መሻ፥ 3ኖጎ ቤጭ አ ጎ መኢሻ። ኤፈለሸንኼ ጸጋ ሜተል መፉንጭ አ ከሽለካኼኳ። 4ከኦኪል በበኽ ቢፉንጭ ቾጎማ ከኤለማ፤ አኸን ቤያጡል ስልካ፥ ቤያሪል ሲያኳ፤ ኤፈለሸንኼ ጸጋ ሜተል መዻቆሽ አኼ። 5ቤኢ መዣ አ መዱጎክ ኖካ ከመጎኳ ኖጎ ቆ ዳ መሻ ኖቆ ዶላኳ፥ ቤሉግ ቤዎኦች ጸገማ ከግሻ፥ ቤያምብሰሣኳ። 6ኖከ ቤገመሥ አኳ ያሱስ ጸት፥ ቤዱጎ ኮጎማ፥ ቤያኩኩን ነታሰማ፥ 7ቤሉግ ከበቦቆ ሳ ቤከል፥ "አም ያሱስ፥ ዱ ረባ አል ጎዛ፥ ኣሤ ባጨካ ነጸገማ? ከምሎቆርሥ አም ከፄ ረባ፥ ማፉንጫቆኼ አራኼ!" 8ዳ ቤከከል አመዣ አ ኤለአ፥ ከፄ ቤከከል አያሱስ፥ "አም ገንሠ ሙሳ፥ ፐሥ ነጸገ መዣ ነለአ።" 9ቤሎቆሥ ያሱስኳ አ ቤከል፥ "ዎዴ ፄኡዋ?" ቤኮሎቆ አኳ ቤከል፥ "ከፄ ቢልደካ አይል ኤማንጀማ፥ ፄምላ ደ ማሸማ።" 10ቤሎቆሥ ገንሠ ሙሳኳ ያሱስ ከመዥግ ሳ፥ ኤከምበፃን መፖቆን እማም ነኤባ ና። 11ቤሸል አበበኽ ኤሉጓ ነሸ ዶላ ናል ኤባ ና። 12ቤሎቆሥ ጋገንሠ ሙሳኳ ያሱስ ቢከል፥ "ትግ አይላ፥ ዻ ኩላ ኪል ኤሉጓ።" 13ቤኺል ያሱስኳ ከማም። ናሥ ኦካ ና ቤፐሥ አጋገንሠ ሙሳ ነጸገ መዣ ና፥ ቢኩ ኪል ኤሉጓ፤ ቤያምቤ ኤዉራምበ ኤሉጓ፥ ቢያለሉ ነብቃ፥ ቢንሺርብ ኪል ትል ኣያ፤ ገንዘ  ኤሉጓኳ ኤግቸማ አሤር እል አሤር (2000)። 14ቤያምቤ አደ መሸል ኤሉጓ፥ ቢካቲስ ዳ ኮዎማ ኒል ኤዬባ ከኤባኳ። ቤዾዌ ጸጋኳ ከመዪር ዳ ኤተ ቤዶጓ። 15ቢዾዌ ኮጎ ያሱስ፥ ቢገመሥ መዣ ኤተ ቤዻቆ አገንሠ ሙሳ ኤተ ቢኦ ፄማ "ደ ማሸማ" መከኢሽ ነጓ፤ ቤኢሰሥ ኣ፥ ቤያንዣይል ሳምቢርቆማኳ፤ ቢጤ ኮዎማምኳ። 16ጸጋ ደ ቤገመሥ ዳ ኤተ ቤዶጓ፥ ቢገሸሥ ከጸጋ ዳ ኤተ ቤድ ነጸገ መዣ ኤተ ቤዻቆ አገንሠ ሙሳ፥ ከኤተ ቤድ ነጸገ ኤሉጓኳ። 17ቤሎቆሥ አጸጋ አል ኤባ አኳ ያሱስ ኤከምፐሠን ነኤበማም። 18ኖከ ቤኩ ያሱስ ኪል ለማዲያኳ፥ ቤሎቆሥ አመዣ ኤተ ቤዻቆ ገንሠ ሙሳ፥ ኤከመንዻ ነቾጎ ያሱስ። 19ያሱስኸን ኤከኺለንኼ፤ ቤከከልኳ፥ "ኮል ከመፃሉ፥ ዻ እገሸሥ ከደ መፃሉ ዳ ኤተ በደካ አረባ ካም፥ ኤያላሥ ኤበሌአካይል ካምኳ።" 20ቤፐሥ መዣ አኳ፥ ቤያንዲ ነኤባ ኤተ ቢኦ ፄማ "ኤዬባ አሤር፥" ቤያቲስ ዳ ኤተ ቤከድ ያሱስ። ቤንተምዝ ጸጋ ኮዎማኳ። 21ኤቤከኮል ያሱስ ከለማዲያ ከጋንደር ኤያያ ነቸቻ፥ ቤሙንፆቆ በበኽ ጸጋኳ ኮጎማ። መከኢ አ ነሰ ኤያያኳ፥ 22ቤዌ ጥስ መፀ ገሙንፃ አል ዶጎ ዪሁዳ ሜታ፥ ኤተ ቢኦ ፄማ ያኢሮስ። ኖከ ቤገመሥ ያሱስ፥ ቤፋት ነቾጎማ፥ 23ቤሎቆሥ ዝንዜን ቤከልኳ፥ "ዱ ደጎናለም በዸካ ከመሻ፤ ዌ ጦሠን ኤሉ ነጸገማ ኤከምብዳ ከምኢያንኳ።" 24ቤዽ ያሱስኳ ነቾጎማ። ጸጋ በበኽኳ ቢሁለሽ አ፥ ቢያጽጨሥ ነትገነማ። 25ቤኢ ነማምኳ እገፋ ሜታ፥ ኤተ ቤንተ አመሃ ነጸገማ ግዣ አሤር ኖቆማ እምበንድ። 26ቤያፉንጫቆ እገፋ አኳ በቦቆ ነመንዻ ኮጎ ደ ቢያ በበኽ፥ ቤከሮቆ ደ መጫለማ ኮዎማ። ነደንኳ፥ ኤከጨንኼ በና ሜተል፥ ቤከታቆ መንሰማለማ። 27ቤገሶቆ አኳ ፄ ያሱስ፥ ቤዌ ኒል ኤማንጀ ጸጋ፥ ቤደሥ ኣ ያሱስ ከንዶ ቸቸማ። 28ዳ ቤከጦ ኤለኣኳ፥ ከፄ ቤሳንዘሥ ኒለማ ቤከል፥ "ኤከምደርሥ ኣሥ ኣለማ፥ ከምብደራ።" 29ናሥ ኦካ ና ቤር መሃ ኤተ ቤንተ ነጸገማ፤ ቤያገሚል ነጸገማ ኤበብደካ ነማፉንጮቋለማኳ። 30ቤያገሚል ያሱስኳ ናሥ ኦካ ና፥ ኤበፐኬሥ አመዥጋ ነጸገማ፤ ቤያገለኽ ኒል በበኽ ጸጋ ና ቤከል፥ "ኤተ በደከሥ ኣለም፥ ዎዴያ?" 31ቤከከል ደ መሁል ቾጎማኳ ከያሱስ፥ "ማከገመሥ ጸጋ ደ ባኸተካ ነትገኑዋኽ፥ ባከለካ 'ዎዴ በደከሥ አራ?"' 32ቤዪር አኳ፥ ኤበደከሥ ኦዴ አ። 33እገፋ አኳ ቤገም ዳ ኤተ በደካ ነጸገማ፥ ቤጤ ቤያሰሲያሣኳ። ቤዌ ቤፋት ነቾጎ ያሱስ፥ ቤከገሸሥ ኸገሻለማ ኮዎማ። 34ቤከከል ያሱስኳ፥ "ዱዋለም፥ በብደኮቆንዥገን አመገሚላሉ አም፤ ዻ ከመገማ፥ ብድ ነማፉንጮቋሉኳ!" 35መከኢ ያሱስ ነመገሸሥ አለአ፥ ቤዾዌ ጸጋ ነመፀ ጥስ መፀ ገሙንፃ አል ዶጎ ዪሁዳ ቢከከል ከያኢሮስ፥ "በሸከንዥገን ደጎናሉ፤ ካሤ ባከሻምበኮቆ አም እኽላ ኤተ መትገሠማ?" 36ያሱስኸን ኤሮቆንኼ እገሻ አለአ ከፄማ፥ ቤከከል ከጥስ መፀ ገሙንፃ ካ፥ "መጤያኣኼ፥ ገሚል በላ ማጤያ እለን።" 37ኣሥ እምጴጥሮስ፥ ያይቆብ፥ ከዮሃንስ ዱዌበ ያይቆብ ቤካኮርቾጓ፥ ኤያኣጎንኼ ኤከምዻ ጸጋ ጀንዳ ነቾጎማኼ። 38ኖከ ቢዳሽ ከመፀ ጥስ መፀ ገሙንፃ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቤገሶቆ ያሱስ ገላኳ፥ ቤገመሥ ጸጋ ደ ቤእስ በቦቆ ቤዎዌያኳ። 39ቤኩ አኳ ኪል መፃ ቤከል ከማም፥ "ካሤ በኸከላኮካ በኸከእሰካ? አሸካንኼ ዱዋ አለአ፥ ነመዥጋ በኢካ።" 40ቢያሎሥ እማምኳ። ቤብቄቆ ያሱስ ኮዎማም ከጃጻ፥ ቤሮቆ በበማ ከዱዋ ከኤዬማ ከጸጋ ደ ቤካኮርቾጓ፥ ቤኩ ኮጎ ቤዥግ ዱዋ። 41ነጓ ቤዻቆ ኤለ ዱዋ አ ቤከል፥ "ታሊታ ኩም!" መከላ ኤለኣኳ፥ "አም ዱዋ አለአ! ፈርሥ በርከለካ ካም።" 42ዱዋኳ ቤፈርሥ ናሥ ኦካ ና፥ ቤንዽ ቾጎኳ። ግዣለማኳ አሤር ኖቆማ እምበንድ። ኖከ ቤድ ኤለኣኳ፥ ቤንተምዝ ጸጋ ዝንዜን። 43ቤቶቆ ያሱስ ከመዥግ ሳ፥ ኤከምበፃ ጸጋ ሜተል መገማ አለአ። ነለአ ነቸቻ ቤከገሸሥ ኤከምኹካ ደ መሳ ከዱዋ።

will be added

X\