ወጌላ ማርቆስ 4

1ያሱስ እኽላኳ ቤያጦሽ መትገሠማ ነሰ ኤያያ፤ ቤሙንፆቆ በበኽ ጸጋኳ ኮጎማ። ቤኩ አኳ ቤኢሽ ኒል ለማዲያ ኖቆ ኣያ። ቤኢቾጎ በበኽ ጸጋኳ ነኸ እኔያ ኮጎ ሰ ኤያያ። 2ቤትገሥ ያሱስ በበኽ ዳ ከመኮሣ ከማም፥ ቤትገሥ ቤከልኳ፥ 3"ገሰኾቆ፥ መዣ ሜታ በፐከሥ ከመዋሽ ሾካ። 4መከኢ አኳ ነመዋሸማ፥ በምፋተካ አሾካ ሜታ ሜታ ከሰ ኸ እንዶዋ፤ በዾኬ አመት እል ግዚያኳ በሰሰካ። 5ጃጀንዳኸን በምፋተካ ነኸ ግሻ፥ ኖጎ ባንዢገካ በጨ እኔያ ዝንዜን፤ ከፄ ባንዢገካ መተብ እኔያ፥ በምፐካ ፈላ። 6ኖከ በፐኬ ኦካ፥ በንስፀካ፥ በኼኤካ ከፄ በበፀካ መሃታቆ ትማ። 7ሾካ ጃጀንዳኳ በምፋተካ ኪል ኽኻ፤ በፈገካቆ ኽኻኳ፥ በራቆከጺያ፥ አረካኼ ኸማኼ። 8ጃጀንዳኸን በምፋተካ ነገሸል እኔያ፥ በፐካ፥ በፈገካቆ፥ በረካ ኸማ። በጨካ ሜታ ኸማ ግቸማ ሜታ ኖቆማ አሤር፥ ሜታኳ ግቸማ ኦካግ፥ ጀንዳኳ ግቸማ ማቁስ።" 9ቤተጽ ያሱስ ቤከል፥ "ነገሶቆ ኤተ በጨካ ፄማ።" 10ኖከ ቤኢ ያሱስ ከጺማ፥ ቢሎቆሥ ጸጋ ደ ቤኢ ኖጎማ ከደ መሁል ቾጎማ አሤር ኖቆማ እምበንድ አ ከፄ መጨገስ መኮሣ። 11ቤኮሎቆ አኳ ከማም ቤከል፥ "ባኸካዬሸንዥገን ካኻ ማምባለሥ ማጸፆቆ ገፋሌ ረባ፤ ከጸጋ ደ በኢካ ነጃጻኸን ከማገሸካሥ ከመኮሣ። 12"ኤያሥ በቆተካንዥገን ነመዪዥሥ ሎርጋ፥ 'ሚከዪር፥ ሚከዪር፥ ኢያምባለከሠኼ፥ ሚከገሶቆ፥ ሚከገሶቆ፥ ኢያገምኪልኼ፥ ኤቢማምባለከሥ ቢማገምኪላኳ፥ ቢምኮለካ ኮጎ ረባ፥ በምበፀካሽ አኳ ገንሣለማም ከማም።"' 13ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "አኸንገምኪልኼያኽ መኮሣ አለአ? ኤያበማ ከምፈለኸከሸን አኽ ማገሚል መኮሥ ዳ ጀንዳ? 14ኤተ ገዋሻ በዋሸካ እገሸ ረባ። 15ጸጋ ሜታ ሜታ ኤሾካ ኤተ በፋተካ ከሰ ኸ እንዶዋ፤ ኤቢገሰኮቆ እገሸ ረባ፥ ከምዌ ሴጠና ፈላ፥ ከምቼሥ እገሸ ረባ ኤተ ቢዋሸካ ኒለማም። 16ጸጋ ሜታ ሜታኳ ኤሾካ ኤተ በፋተካ ነኸ ግሻ፤ ኤቢገሰኮቆ እገሸ ረባ፥ ቢርኮቆ ከማገ ላ፤ 17ከፄ በበፀካ መሃታቆ ትማ፥ ቢገምኪል ካሥ አጅ ማ። ኖከ ከምዌ አማኣንሠሣ ከማሙቾቋ ከፄ እገሸ ረባኸን፥ ከምሥዋ ፈላ። 18ጸጋ ጀንዳኳ ኤሾካ ኤተ በፋተካ ኪል ኽኻ፤ እማም ቢገሰኮቆ እገሸ ረባ፤ 19ነደንኳ፥ ገሳንዘ መኢያ አል ኤበ እኔያ፥ ማጣኻ ከለማና ከመአጀበ ዳ ጀንዳኳ፥ ከምራቆ ጺ እገሸ ረባ፥ ከማሹዋኽ በላ መረዋን ኻ። 20ጸጋ ሜታ ሜታኸን ኤሾካ ኤተ በፋተካ ነገሸል እኔያ፤ እማም ቢገሰኮቆ እገሸ ረባ፥ ቢርኮቆ፥ ቢረካን ኻ፤ በጨካ ሜታ ኸማ ግቸማ ሜታ ኖቆማ አሤር፥ ሜታኳ ግቸማ ኦካግ፥ ጀንዳኳ ግቸማ ማቁስ።" 21ቤከል ያሱስ ከማም፥ "አኢካናኽ ጸጋ ኤተ ከምጅኮቆ ጅ፥ ከማጉንደኮቆ ከከቻ ኤያሥ ኤያ ከምጦሥ ኒል እንዝ እንተላ? ከምጦሥ ኖቆ ቱጎ ጅኼያኽ? 22አኢካንኼ አዳ ሜተል ኤተ ከማጸፃቆ ከማሻኽ በላ ማገማሠንኼ። አኢካንኼ ኤያሥ ኤያኳ ኤተ ከማጸፃቆ ከማሻኽ በላ መፐሠን ከኸ እኔያኼ። 23ነገሶቆ ጸጋ ኤተ በጨካ ፄማ።" 24ቤተጽ ቤከል፥ "አዪርኸካ ከዳ ኤተ በኸገሰኮቋ፤ ናሥ መበራ ኤተ በኸዻምበኮቆን አኽ ከጸጋ፥ ከምዻምቦቆን አረባ ካኻ ከምተጸካ ካኻኳ። 25ከኤተ በጨካ ከምተጸኮቆ አረባ ከምኸካ፤ ኤተ ባንዢገካኸን፥ ከምቼዉሥ ነጸገማ ኣሥ ዱ ገናሠማ ኤተ በጨካኳ።" 26ቤተጽ ያሱስ ቤከል፥ "ገፋሌያ አል ረባ ኤጸጋ ኤተ በናዋሽ ሾካ ነቼለማ። 27በደካ መጎኳ፥ በደካ ኦካኳ፤ በዥገካ መዣ አ፥ በፈርከሣኳ፤ በላ ማገሚለን አ፥ በፐካ ሾካ፥ በፈገካቋኳ። 28በረካ እኔያኳ ኪልቆማ ኸማ፥ ነገሲቆማ ጅማ፥ ነቸቻ ቦለማ፥ ኮጎ መርሸማ በዪጨኮቆ ኸማ ነቦለማ። 29ኖከ በኢንዘካ ኸማ፥ ባጦከሽ መሽል ጋትጋ ከጎዳ፥ ከፄ በትተካ አአንጅ መፂቆማ።" 30ያሱስኳ ቤከል፥ "ካሤ ከማንዘ ኮከሥ ገፋሌ ረባ፥ ከመኮሥ ኣሤ ከመገሸኮኮሣኳ? 31አ ኤያል ኸ ዴያ፤ ኖከ በሃንቀካ ከኔያ፥ መሃሎቆማ ነሾከ ኸ ጃ ነጃጀንዳ። 32ኖከ በሃንቀካ ከኔያ፥ በፐካ፥ በፈገካቋ፥ በሙቸኮቆ ጃ ደ በፐካ ኮዎማ፥ በከቸካ ቌለ ዝንዜንኳ። በዾኬ አመት እል ግዚያ፥ በንደኮቆን ጮቆማ ነቌለማኳ።" 33ያሱስኳ ከሾከ በበኽ መኮሣ አለአ ቤገሸሥ እገሸ ረባ ከማም፤ ቤገሸሥ ካሥ ከምፈሉሽ እማም ማምባለሠማ። 34ቤገሸሥ ያሱስ ዳ ኮዎማ ከማም ካሥ ከመኮሣ፤ ኖከ ቤኢ አ ከጺማ ከደ መሁል ቾጎማ፥ ቤዪዥሥ ቤጨገስ ዳ ኮዎማ ከማም። 35ኖከ ቤልም ኦካ፥ ቤከል ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ፥ "ኣንደርኳ ከጋንደር ኤያያ።" 36ደ መሁል ቾጎማኳ ቢጦ ቾጎ በበኽ ጸጋ ደ ቤኢ ነጓ፤ ቢሮቆ ያሱስ ቢከዽ ከለማዲያ ኤተ ቤኢሸናኳ፤ ቤሁል ለማዲያ ጃጀንዳኳ እማም። 37ቤጡቆ መዥግ ኤጎሌ፥ ቤትር አመኸ ኣያ ለማዲያ፥ ቤዪጮቆ ኣያኳ ኒለማ። 38ቤያገጬር እልቆ ያሱስኸን ከንዶ ቸቸ ለማዲያ፥ ቤታሽ አኸ መዥጋ፤ ቢበኖቆ አደ መሁል ቾጓኳ አ ቢከል፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ነኤተ ቢልዸካይል ከምከሪላ፥ ኣጨከሠንኼ አም ዳ ሜተላኽ?" 39ቤያምበናሥ ያሱስኳ፥ ቤሉገሥ ዙባ ቤከል ከኤያያኳ፥ "በፀሽ ማሻ፥ ዥግ ትል።" ቤበፀሽ ዙባኳ ማሻ፥ ቤድ አበቦቆ መጺጓኳ። 40ቤከከል ያሱስኳ ከማም፥ "ካሤ በኸከጤካ ኤለአ? ከደኽላ አኸጨካንኼያኽ መገሚላኽ?" 41እማምኳ ቢጤ ዝንዜን ቢከል፥ "ኣሤ መዣ አለአ? በገሰኪልስ ዙባ ከኣያኳ።"

will be added

X\