ወጌላ ማርቆስ 3

1ያሱስ እኽላኳ ቤኩ ከመፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ሜታ፤ ቤኢ ነጓኳ መዣ ሜታ ኤተ ቤሽ ኤለማ። 2ጸጋ ደ ቤያኣጎ መተምቦቆ ያሱስ ቢዘሎቆ አ፥ ኤከምብዶቆ አ መዣ አ ኖከ ዱ ሙሳ። 3ቤከል ያሱስኳ ከመዣ ኤተ ቤሽ ኤለማ፥ "ፈርሥ፥ ኢቾጎ ኖጎ እልኻ ነገአ።" 4ቤከል ያሱስኳ ከደ ቤያኣጎ መተምቦቆ አ፥ "ኣሤ ከምኸሥ መደማ ኖከ ሙሳ? አመደ ገሸለማኽ በላ ገንሠማ? አመብዶቆ ጸጋኽ በላ መቴሠማ?" እማምኸን ቢጦ ፄ ትል። 5ቤዪር ያሱስ እማም ከኸ ገቱዋ፥ ቤሳንዝ ከመዥግ እላለማምኳ ቤከል ከመዣ ኤተ ቤሽ ኤለማ፥ "ኣፀፂል ኤሉ።" ቤያፀፂል አኳ፥ ቤከብድ ኤለማ። 6ቤፐሥ ደ ፋርስኳ፥ ቢሪል ናሥ ኦካ ና ከጸጋ አል ሄሮድስ ኤከምሹኮቆ ያሱስ። 7ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ ቢዽ ከሰ ኤያይ ገሊላ። በበኽ ጸጋ አል ገሊላ ካል ዪሁዳኳ ቢሁል አ። 8ኤያሥ ኤያኳ ነደ ዬሩሳሌም፥ ካል ኤበ ኤዶሚያ፥ ነደ ገቸ ጋንደር ዮርዳኖስ፥ ነደ ጋንዲ ጥሮስ ከሲዶናኳ በበኽ ጸጋ፥ ኖከ ቢገሶቆ ዳ ኤተ ቤድ ያሱስ፥ ቢዾዌ ኮጎማ። 9ኤከምበፃን አበበኽ ጸጋ መጽጫ አ፥ ቤገሸሥ ከደ መሁል ቾጎማ ኤከምጦዉከሥ ለማዲያ። 10ቤብዶቆንዥገን በበኽ ጸጋኳ፤ ካ ደ ቤንዻቆ አመንሰሣ ኮዎማ፥ ቢያኸት ዝንዜን ከምደሥ አ። 11ኖከ ቤገመሥ አጋገንሠ ሙሳ አኳ፥ ቢምፋት ነታሰ ያሱስ ቢሉግ ቢከል፥ "አም ዱ ረባ።" 12ኤከምበፁዋ መገሹሠን ኤበደካ አ ዎዴኳ፥ ቤቶቆ እማም ከመዥግ ሳ። 13ያሱስ ቤቶኮ ኮቆ ዶላ ሜታ፥ ቤኦ ጸጋ ደ ቤያኣጓ ኮጎማ፤ ቢዾዌ እማምኳ ኮጎማ። 14ቤጦ ጸጋ አሤር ኖቆማ እምበንድ [ደ ቤከል አ ቤካንዠሥ ፄ "ሰ ገትገ ክርስቶስ"] ኤከምኢዩሸን ከአ፥ ከመንትጋን እማምኳ ከማቲስ ሰ ማገ ላ አል ረባ። 15ኤከመምፑቆን ጋገንሠ ሙሳኳ፥ ቤንኽ ገፋሌያ ከማም። 16ደ ቤሽልሥ አ አሤር ኖቆማ እምበንድኳ መችዳ አለአ፤ ሲሞን ኤተ ቤከል "ጴጥሮስ" ቤካንዠሥ ፄያ፤ 17ያይቆብ ከዮሃንስ ኢደ ዘበዴዎስ፥ ደ ቤካንዠሥ አ ፄ "ቦዋንኤርጌስ፤" መከላ ኤያኳ፥ "ዱ ማቲ ደም፤" 18ኣንድራስ፥ ፍልጶስ፥ ባርቶለሜዎስ፥ ማቴዎስ፥ ቶማስ፥ ያይቆብ ዱ አልፌዎስ፥ ታዴዎስ፥ ከሲሞን ኤተ ማቆራ ከኤበማ። 19ኤያሥ ኤያኳ ዪሁዳ አስቆርቱ፥ ኤተ ቤያተገሮቆ ያሱስ ቤኻ። 20ያሱስ ቤኩ ከመፃ ሜታ፤ ቤሙንፆቆ እኽላኳ አበበኽ ጸጋ፥ ካሥ ከምቱኑሥ እምያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ መሰ እጋ። 21ቢገሶቆ ዶጎ ኤበማ እገሻ አለአ፥ ቢፐሥ ከምዻቆሽ አ ቢከል፥ "ባሜለካኳ።" 22ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ደ ቤብቴ ነዬሩሳሌም፥ ቢከል፥ "አበኤልዘብል በኢካ ኒለማ፤ ከመዥግ ጥስ ገንሠ ሙሳ በከምፐኮቆ አ ጋገንሠ ሙሳ።" 23ያሱስኳ ቤኦ እማም ኮጎማ፥ ቤገሽ ከማም ከመኮሣ ቤከል፥ "ኤያል ኣሤ ከምፈለሽ አሴጠና መፖቆ ሴጠና? 24ኤከምጹሻይል ገፋሌያ ሜተም፥ ከምፀቆኼ ገፋሌያ አኼ። 25ኤከመንሰ አደ መፃ ሜተምኳ፥ ከምፀቆኼ መፃ፥ ከምፂያቆ። 26ኤከመንቱሥ ጋገንሠ ሙሳ ከመንሰኳ፥ ከምፀቆኼ ገፋሌያለማም ኤመንሱዋይል፥ ከምቴያ። 27ነከምሲቆን መፉንጨማ፥ ከምፈለሸኼ ጸጋ ሜተል መኩ ከመፀ መዥግ ጸጋ፥ ማጎዠሥ ዳ አለማኼ። ኤከምፉንጫ ነቸቻኳ፥ ከምፈለሽ ማጎዠሥ ዳ አል እል መፃለማ። 28ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ከማምበፀካሽ ገንሣ ኤተ በደካ ጸጋ ከገ ያ ኤተ በ ካ እማም ኮዎማኳ። 29ኤተ በ ካ መዪዥሥ ገፉጫኸን፥ ከምኢያ ገንሣ አለአ ካሥ አል ግዢ ግዥ ነጸገማ፥ ከማምበፀካሸኼ ግዢ ግዥኼ።" 30ዳ ቤከል ያሱስ ኤለአ፥ ከፄ ቤከከል ጸጋ፥ "ገንሠ ሙሳ በጨካ ኒለማ።" 31ኤዬማ ከያሱስ ከኢዴበ ያሱስ ቢዌ ቢኢቾጎ ነጃጻ፤ ቢትግ ጸጋ ኪል መፃ ኤከምኦዉኬ አ። 32በበኽ ጸጋ ደ ቤያዲቆ አ ቤማኢሽኳ ቢከከል፥ "አምእይኡ ከኢዴበኡ ቢኢካ ነጃጻ፥ ቢልሎቆኪል አም።" 33ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "እምዎዴ ያዩ ከኢዴበማ?" 34ቤዪር ጸጋ ደ ቤያንዲቆ አ ቤማኢሽኳ፥ ቤከል፥ "እምያዩ ከኢዴበምኳ ችዳ አለአ። 35ደ በጦካ ዳ ኤተ በኦከሽ አረባ፥ ኢዴበም፥ ኢደ ጋጉንዛ ከኢደ ጋፈማ፥ ያዩኳ።"

will be added

X\