ወጌላ ማርቆስ 15

1ነኸማቱቋ ካል ገዳዱ ቢሙንፆቆ አመጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ፥ ከደ እምፈጋ፥ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ከደ ተምባ ኮዎማ ቢሪል እገሻ ነጸገ ያሱስ። ነለአ ነቸቻ ቢጦ ኤከምፉንጩዋ አ፥ ቢሮቆ ቢካተገሮቆ ከጵላጦስ። 2ቤሎቆሥ ጵላጦስኳ ቤከከል፥ "አማኽ ጥስ ዶጎ ዪሁዳ?" ቤከኮሎቆ ያሱስኳ ቤከከል፥ "ኤያሥ ባከለካ አም።" 3እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ቢከተምቦቆ አ ከበበኽ ዳ። 4ቤተጽ ጵላጦስኳ ቤሎቆሥ ቤከል፥ "ኣኮለኮቆኼያኽ? ገሶቆ ኤቢከተምበኮቆ አም ከበበኽ ዳ።" 5ያሱስኸን ኤኮሎቆንኼ ነለአ እገሻ ሜተልኼ፥ ቤሰሥ እል ጵላጦስኳ። 6ነግዣ ነግዣ ከዚፈ ፋዝጋ ቤዠስ ጵላጦስ ነደ ቢፉንጨካ ጸጋ ሜተል። 7ነደ ቤደንዝ ማንጃ፥ ቤሾቆ ጸጋ ነማንዠቃ፥ ቤኢን ጸጋ ኤተ ቢኦ ባርባ ነመፀ ማፉንጫ ከማም። 8ቤያጦሽ አበበኽ ጸጋ መዾዋ ኮጎ ጵላጦስ፥ ቢሎቆሥ ኤከምጦዋ ከማም ኤያሥ ማገመኻለማ። 9ቤኮሎቆ ጵላጦስ ከማም ቤከል፥ "አኻኣጎካኽ ኤከምዠርስ ጥስ ዶጎ ዪሁዳ ካኻኽ?" 10ቤያገሚለንዥገን አኳ፥ ኤቢያተገሮቆ እምጥስ መፀ ገዴራ እምበቦቆማ ያሱስ ከገንሠ እላ። 11እምጥስ መፀ ገዴራ እምበቦቆማኳ ቢከደሽ ጸጋ፥ ኤከምከሉዋ ኤከምዡከስ ባርባ ከማም። 12ቤገሽ ጵላጦስ እኽላኳ ከማም ቤሎቆሥ ቤከል፥ "ኤያብ ከምጦራን አር ኤተ በኸከለካ አኽ ጥስ ዶጎ ዪሁዳኳ?" 13ቢሉግ እማምኳ ቢከል፥ "ቱ ነጋገድ ጃ።" 14ቤሎቆሥ ጵላጦስኳ እማም ቤከል "ኣሤ በሸከሣ?" ቢከታቆ እማምኳ ቢሉግ ቢከል፥ "ቱ ነጋገድ ጃ!" 15ጵላጦስኸን ቤያኣጎ ማገ ል በበኽ ጸጋ አ፥ ቤዠስ ባርባ ከማም፥ ቤያተገሮቆ ያሱስ ቤጦ ኤከምኦቹዋ ከምቱዋ ነጋገድ ጃኳ። 16ለጋዪዳኳ ቢሮቆ ያሱስ ኪል ኸለ መፀ ገፋሌያ፥ ኤተ ቢኦ ፄማ ፕራይቶሪዮን፥ ቢሙንፄቆ ለጋዪዳ ደ ቤኢ ነጓ ኮዎማኳ። 17ቢከኢሰሥ ያሱስ ከምዌኽ ኣ ካል ዶጎ ጥሳ፥ ቢገተኽ ቌለ ኽኻኳ ቢከእስ እልቋ። 18ቢያጦሽ መከኽ ዳገ ቢካሲስ ቢከል፥ "ጥስ ዶጎ ዪሁዳ፥ ነድ ዳገ ካም።" 19ቢከኦች እልቆማ ከንታ፥ ቢከንጠቀሥ ከጋጠቆዋ፥ ቢያኩኩን ቢከንዝሎቆኳ። 20ኖከ ቢካሲስ ነቸቻኳ፥ ቢትሾቆ መዌኽ ኣ አ ነጸገማ፥ ቢከኢሰሥ ከኣለማ፥ ቢፖቆ ከጃጻ ከመቱማ ነጋገድ ጃ። 21ቢኽ ከጸጋ ከሜታ ኤተ ቤዊዩ ኒል ቼ፤ አኳ ጸጋ አል ኤበ ቀሬና፥ ኤተ ቢኦ ፄማ ሲሞን፥ በበማ እስከንድር ከሩፎስ። ቢተገኽ አኳ ኤከምጹራን ጋገድ ጃ ኤተ ከምቱዋን ያሱስ። 22ቢሮቆ ያሱስ ከኔያ ኤተ ቢኦ ፄማ "ጎልጎታ፤" መከላ ኤያኳ "ጎ ዦኮ እልቋ።" 23ቢከኽ ኬያ ኤተ ቢከንቸኽ ከማንጨ ዳ፤ አኸን ኤፈንኼ። 24ነለአ ነቸቻ ቢቱ ነጋገድ ጃ፥ ቢዋጨሥ ኣለማ፥ ቢፐር ጃ ኤከምሮቆ ዎዴ ኣባ። 25ኖከ ቤድ አንጅ ኦካግኳ፥ ቢቱ አ ነጋገድ ጃ። 26ቤኢን ዳ ኤተ ቢቆተን መሸ ሠማለማ ኤተ ቤከል፥ "አለአ ጥስ ዶጎ ዪሁዳ።" 27ቢቱ ከአ ደ ገን እምበንድ፥ ሜታ ከኤላ ጉንዛለማ፥ ሜታኳ ከኤላ ረለማ። [ 28በትተከንዥገን ሳ ኤተ ቢቆተካ ነመዪዥሥ ሎርጋ ኤተ በከለካ፥ "ቢዪርካ አ ነደ መሸ ሠማ ኤሜተም"]። 29ቤከዝቆ አጸጋ ደ ቤያትሽ ከንዶ ጓ እልቆማም፥ ቢ ቢከከል፥ "ፑ፥ አም ኤተ መፂቆ መዪዥሥ መፀ ገዴራ፥ ኤተ መዶቆማ ነኦኪል ኦካግኳ፥ 30ብዶቆሥ አም እልቀኡ፥ ብቴ ነጋገድ ጃ ና ።" 31ቤያሲሥ ኤያሥ ኤያ አመጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ቢያከል ኣሥ እልኸማም፥ "በብደኮቆንዥገን ጸጋ ጃጀንዳ፥ ነብዶቆና እኽላ እልቆማ። 32ኤተ በከለካ ከጸገማ መሲያ፥ ጥሳ አል እስራኤል አ፥ ነብቴ ነጋገድ ጃ፤ ገመኮሥ ከምገምኮኲለንኳ።" ኤያሥ ኤያ ቤ አደ ቢቱካ ከአኳ አ። 33ኖከ ቤድ አንጅ ማያ፥ ቤድ መጓ ነኤበ እኔያ ነኮዎማ ካሥ አንጅ ሰናኮኳ። 34ቤሉግ ያሱስ ነአንጅ ሰናኮኳ ከበቦቆ ሳ ቤከል፥ "ኤሎኢ፥ ኤሎኢ፥ ለማ ሰባቃታኒ፤" መከላ ኤለኣኳ፥ "ረባለም፥ ረባለም፥ ኣሤ ባከበፀከሽ አራ?" 35ቤገሶቆ ጸጋ ደ ቤኢቾጎ ነጓ ሜታ ሜታ ቢከል፥ "ገሰኾቆ፥ ኣሊያስ በኦካ።" 36ቤዱጎ መዣ ሜታ፥ ቤዪጮቆ መጸሽ ኬያ ነማንጨጨ፥ ቤጦ ነዘጎላ ቤከኸሽ ኤከምፋን ያሱስ፤ ቤከልኳ፥ "በፀሽ ዪርኮሸና፥ ኤከምዌ ኣሊያስ ከምብቴቆ አ።" 37ያሱስኸን ቤሉግ ሜታቆ ከበቦቆ ሳ፥ ቤሱማ። 38ቤያቱ ማጉንደኽ እል መዪዥሥ መፀ ገዴራ ከምበንድ ነምጻ ካሥ ገቻ። 39ኖከ ቤገመሥ ጥስ ለጋዪዳ አል ግቸማ ማቁስ፥ ኤተ ቤኢቾጎ ኮጎ እልኽ ያሱስ፥ ኤቤሱም አኳ ኤኤለአ፥ ቤከል፥ "ኸገሻ፥ ጸጋ አለአ ዱ ረባ።" 40ቤኢቾጎ ጋፋ ሜታ ሜታ ጸት ቤዪርሻ፤ ነማም ነለአ ማሪያም አል መግደላ፥ ከማሪያም ኤዬማ ከምያይቆብ አል ዱ ገናሠማ ከዱዌበማ ከዮሴስ፥ ኤያሥ ኤያ ሶሎሜኳ። 41እማም አለአ ደ ቤሁሌ ያሱስ ቤከድ ዳ፥ ኖከ ቤኢዬ አ ነገሊላ፤ ቤኢ ኤያሥ ኤያ ነጓ ኳ በበኽ ጋፋ፥ ደ ቢቶኮ ከአ ከዬሩሳሌም። 42አጅ ማ ኦከ መገሥ ጸጋ ከኦከ ዱ ሙሳ፤ ኖከ ቤድ ሸጋዥጋኳ፥ 43ቤዌ ዮሴፍ፥ ጸጋ አል አርማቲያ፥ ነደ ተምባ ሜታ፥ መዣ መሂንማኳ፥ ኤተ ቤዜኽ ከማጦዪላ መዌ ገፋሌ ረባ። አ ቤኩ ኮጎ ጵላጦስ ከመንዥግ እልኻ፥ ቤቆን መሸ ያሱስ። 44ቤሰሥ እል ጵላጦስኳ ኤቤሽ ፈላ፥ ቤኦ ጥስ ለጋዪዳ ግቸማ ማቁስ ቤሎቆሥ ቤከል፥ "አፀካቆናኽ ካል ኦከ በሸካ?" 45ኖከ ቤያምባለሥ ጵላጦስኳ ኖጎ ጥስ ለጋዪዳ ግቸማ ማቁስኳ፥ ቤከበፀሽ መሸማ ከዮሴፍ። 46ቤኮድ ዮሴፍኳ ኣ ኽኻ፥ ቤብቴቆ መሸ ያሱስ ነጋገድ ጃ፥ ቤከገት ከኣ ከአ፥ ቤከጦሥ ኒል ሆዋ ኤተ ቢጡቊል ነታንተርሳ። ቤያለሉሽ በቦቆ ግሻ ቤከሃንስ ሰ ሆ ታንተርሳኳ። 47ማሪያም አል መግደላ፥ ከማሪያም ኤዬማ ከዮሴስኳ፥ ቢገመሥ ኖጎ ቢጦሥ መሸ ያሱስ።

will be added

X\