ወጌላ ማርቆስ 14

1ቤያፀዬኽ ዚፈ ፋዝጋ ካል መሰ ገቻንዳ ከኦካ ከምበንድ። እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ቢያኣጎ ከንዶ ሸ እኔያ እንዶዋ ኤተ ከምዻቁከሽ ያሱስ፥ ከምሹኮቆኳ። 2ቢከልኳ፥ "ኤከምበፃን መፈራ አማጎማ ኖጎ ጸጋ፥ መደዳኼ ኖከ ዚፈኼ።" 3ኖከ ቤኢሽ ያሱስ ከመስ ዳ ነቢታንያ ነመፀ ሲሞን ኤተ ቤምጸለቀሥ አገንሠ መዹማ፥ ቤዌ እገፋ ሜታ ቤሬቆ ዳኺ መደሣ ኤተ መዥግ በና ከሸፐማ። ዳኺያኳ ኤተ በበፀካ መንቻኽ፥ ቢገከሥ ነት ጅ ናርዶስ። ቤኮርስ አኳ ሸፐማ ቤተኽ ኒልቆ ያሱስ። 4ቤንሣይል ኸ ጸጋ ደ ቤኢ ነጓ ሜታ ሜታ ቢከል፥ "ካሤ በከካሲካ ከዳኺያ ከለአ? 5ቢምኮዶቆ ዳኺያ አለአ ከኸ ለማና ግቸማ አሤር ኖቆማ ማቁስ (300) ከምጻ በማፈላሽ መኸማ ከደ ዢጋ።" ቢመሥ እገፋ አ። 6ቤከል ያሱስኳ፥ "በፀኸከሽ እገፋ አለአ! ካሤ በኸካፉንጨኮቋ? አ በደካ ዳ ገሸለማ ካራ። 7ደ ዢጋ መዱጎክ ቢኢካ ኖጎኻ፥ ከምፈለኸሽ መደኸካ ገሸል ዳ ናሥ ኦከ ከማኣጎኻ፤ አራኸን አርኢካኼ መዱጎክ ኖጎኻኼ። 8በደከንዥገን እገፋ አለአ ዳ ኤተ በፈለከሻ፤ በሲኮቆ በደከሥ ጸገምኳ ከመሃንዦቆማ። 9ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፤ ነኤባ አል እኔያ ነኮዎማ ኖጎ ከማቲያስ ሰ ማገ ላ አል ረባ፥ ከመገሹዋ ዳ ኤተ በደካ እገፋ አለአ ከፂናለማ።" 10ዪሁዳ አስቆርቱ፥ ነደ መሁል ቾጓ ነአሤር ኖቆማ እምበንድ ጸጋ ሜታ፥ ቤዽ ኮጎ እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ኤከማተገሮቆ ያሱስ ከምኻን። 11ኖከ ቢገሶቆ እማምኳ አለአ፥ ቢያገይል ቢከጦ ሳ ኤከምኹካን ለማና። ቤያኣጎ አኳ እንዶዋ ኤተ ከማገ ከሥ ከማተገሮቆን ያሱስ ከምኻን። 12ነማጦሽ ኦከ ዚፈ ገቻንዳ፥ ኖከ ቢሸሸኮቆ ጸጋ ጃጀ ፋዝጋ፥ ቤሎቆሥ አደ መሁል ቾጎማ ያሱስ ቢከከል፥ "ኤከምሳኣን እገ ፋዝጋ፥ ነጓብ ባኣጎካ ኤከምዻ እገ ልሣ?" 13ቤትግ አኳ ነደ መሁል ቾጎማ ጸጋ እምበንድ ቤከከል፥ "ዻ ኩኻ ኪል ኤዬባ፥ ከሞኸኽ ነጓ ከመዣ ሜታ፥ ኤተ ከምጹሬ ቁለ ኣያ፤ ሁለኸሽኳ። 14ከመፃ ኤተ ከምኩ አመዣ አኳ፥ ከለኽ ከኤተ መፃ ካ፥ 'በከለካ ኤተ መትገሠማለምላ፥ ነጓብ መፀ ኮዶ ኤተ ከምሰራን እገ ፋዝጋ ከደ መሁል ቾጎማ?' 15ከምትገሥ መዣ አኳ ኪልቆማ ካኻ ነመፃ ጎዛለማ ጎ በቢለማ ሜታ ኤተ በጨካ ጎ መዥጋ ጋገሸለማ፤ ነጓ እገ ኸሥ ካኳ።" 16ቢፐሥ ደ መሁል ቾጎማኳ፥ ቢዽ ኪል ኤዬባ ቢዸብ ኤያሥ ቤገሸሥ ያሱስ ከማም፥ ቢገሥ እገ ፋዝጋኳ። 17ኖከ ቤድ ሸጋዥጋኳ፥ ቢዌ እምያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ አሤር ኖቆማ እምበንድ። 18ኖከ ቢማኢሽ ከምሶጓ ቢሰስኳ፥ ቤከል ያሱስ፥ "ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ናኻ ጸጋ ሜታ ነደ በኮሰካ ኮዎኳ በኢካን ጸጋ ሜታ ኤተ ከማተገሮቆ አራ ከምኻ።" 19ቢሳንዝ እማምኳ፥ ቢከል ከማኺለማ ሜታ ሜታማለማም፥ "ካራኼ ባከለካ፥ አራኽ?" 20ቤከል አኳ ከማም፥ "ናኻ ነአሤር ኖቆማ እምበንድ፥ ጸጋ ሜታ ኤተ በኳንዥኬል ነለገዳ ሜታ። 21ከምሻ ዱ በናደማ ኤያሥ ቢቆት ነመዪዥሥ ሎርጋ፤ እንዳዌኸን ከመዣ ኤተ ከማተገሮቆ ዱ በናደማ ከምኻ። በከምገሸል ከመዣ ካ ኤቢምበፀካ መፖቁዌ።" 22ሚከኢ እማም ነመስ ዳ፥ ቤሮቆ ያሱስ እጋ፥ ቤዴሮቆ ቤንፂቆ ቤንኽ ከማም ቤከከል፥ "ርኾቆ፥ አለአ ጸገም።" 23ነለአ ነቸቻ ቤሮቆ ሸፓ፥ ቤከኽ መገ ላ ከረባ፥ ቤኽ ከደ መሁል ቾጓ፤ ቢፈፍ ኬያኮዎማምኳ ናሥ አ። 24ቤከከል ከማም፥ "አለአ መሃለም፥ መሃ ማገሲላ፥ ኤተ ባርከካ ከኤማንጀ ጸጋ። 25ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ካሥ አል ኦከ ከምፈራ ነገፋሌ ረባ ኬ ባጉዋ አል ኽኻ፥ ከምተጸራኼ መፈማ ነኸ ባጉዋኼ ነለኣኼ።" 26ኖከ ቢዬኤ ጌአ ማገ ላ ነቸቻ፥ ቢፐሥ ከዶለ ቆሻ። 27ያሱስ ቤከል ከደ መሁል ቾጎማ፥ "ኬያኮዎኻ ከምበፀኸሽ መገሚል አራ፥ ከማምቤኻ። በቆተካንዥገን ነመዪዥሥ ሎርጋ፥ 'ከምኦቸራ ኤተ መሸላ፥ ከምዝላ ጃጃኳ።' 28ኖከ ከማፈርዻቆ ነመሻ ነቸቻኸን፥ ከምተርዸኽ አኻ ከምዸራ ከገሊላ።" 29ቤከል ጴጥሮስኳ ካ፥ "ኤከምበፃ ኮዎማ መገሚል አም ከማምቤዋንኳ፥ አራኸን ኤያኼ።" 30ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ኸገሻ ከምከለራ ካም፥ ነመጎኳ ነለአ በላ ማኮሊለን አመታ መእሰ ጺያ፥ ከምሽጣኣ አራ እል ኦካግ።" 31ቤከል ጴጥሮስኳ ከመዥግ ሳ፥ "ኤከምኢያን መሻኳ፥ ከምሾኳ አኳ እምበንድ፥ ከምሽጠራኼ አም ሜተል ኤለኣኼ።" ቢከል ኮዎማምኳ ኤያሥ ኤያ። 32እማም ቢዌ ከኔያ ኤተ ቢኦ ጌትሰማኔ፤ ቤከከል ያሱስኳ ከደ መሁል ቾጎማኳ፥ "ኖከ ከምኢራ አር ነገዴራ፥ ኢኸሽ ነገአ።" 33ቤካኮርቾጎ ከምጴጥሮስ፥ ያይቆብ ከዮሃንስኳ። ቤያጦሽ መተምዛ ከመጤያኳ። 34ቤከከል ከማም፥ "በሳንዘካ እለም ኤያሥ ዳ ቤርዽ ከምሸራ፤ ኢኸሽ አኽኳ ነገአ፥ ኣምበንኻሥኳ።" 35ቤችድሽ ነጓ ዱፀን፥ ቤዝል ከኔያ ቤዴር፥ ኤበማፈላሻ ኤበምተርሥ አአንጅ ማኣንሠሣ። 36ቤከል፥ "አም ባብ፥ ከማፈላሽ ዳ ኮዎማ ካም። ቼሥ ሸፐ ማኣንሠሣ አለአ ነጸገም፤ ነድ ከዳ ኤተ ባሄከሽ አም፥ ከዳ ኤተ በርሄከሽ አርኼ።" 37ቤኮሌ ቤዸቦቆ እማም ሚከኢ ነመዥጋ፤ ቤከል ከጴጥሮስኳ፥ "ሲሞን፥ ኣዥገካማኽ? ኣፈለከሸንኼ ማምበናሣ ካሥ አንጅ ከሜታምኳኽ? 38ኣምበንኻሥ፥ ዴረኻ ኤከምበፀኻን መኩ ከማዻምባ! ገፉጫ ኤተ መሻምባ፥ በጫኸን ኤተ ገማዋ።" 39ቤፐሥ እኽላኳ፥ ቤያኮሊል ገዴራ ካሥ ሰማ አል ገሲቋ። 40ቤኮሌ ቤዌ ቤዸቦቆ እማም ሚከኢ ነመዥጋ፥ ቤሂንቆ ኸማም። ኢገምኼ ዳ ኤተ ከምኮሉኮቋኼ። 41ቤዌ ኪል ኦካግኳ ቤከከል ከማም፥ "አኽኢካኽ ከደኽላ ነመዥጋ ከማፉጫቋኽ? በትተካ፥ በደካዬሸንዥገን አንጅ ማ፤ እኽላ ከማተገሩቆ ዱ በናደማ ከምኹዋ ከኤለ ደ ገንሣ። 42ፈርኸሥ ዾኳ። ዪርኻ፥ በዎከንዥገን መዣ ኤተ ከማተገሮቆ አራ ከምኻ።" 43መከኢ ያሱስ ነመገሸሥ አለአ፥ ቤዌ ዪሁዳ፥ ነደ መሁል ቾጎማ አሤር ኖቆማ እምበንድ ሜታ። ቤካኮሬቾጎ ከበበኽ ጸጋ ደ ቢትጌ አመጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ አመበቦቆማ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ከደ እምፈጋኳ፥ ደ ቤጹሬ ጃ ከቻጋ። 44መዣ ኤተ ከማተገተሮቆ ያሱስ ከምኻ አ፥ ቢያገሳይል ከጸጋ ማቲሣ ሜታ ቤከልኳ፥ "መዣ ኤተ ከመንፅመራ አር፥ ኣሥ አ፤ ዻቆኸሽ፥ ርኾቆ ከመዜኸማ።" 45ኖከ ቤዳሽ ዪሁዳኳ ከጓ ፥ ቤዽ ፈላ ኮጎ ያሱስ ቤከከል፥ "ኤተ መትገሠማ!" ቤንፅማኳ። 46ቢዌ ጸጋኳ ቢዻቆሽ ያሱስ ከመዥግ ኤላ። 47ነጸጋ ደ ቤኢቾጎ ነጓኳ፥ ቤቼኽ አመዣ ሜታ ቻጋ፥ ቤከኦች ዎደ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ አል በቦቆማ፥ ቤካሮቆ ፄማ። 48ቤከከል ያሱስኳ ከማም፥ "ኤያሥ ቢራቆከሽ ደ ገን፥ አኸከፐኬሥ ከቻጋ ከዘጎላ ከምዻቆሽ አራኽ? 49ኖካ ኖካ በርኢኬ ኖጎኻ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ በርትገኬሣኳ፥ አኸዻቆሸንኼ አራኼ። ዳ ኤተ በከደካ አለአ እኽላኸን ኤከምትታቆን ሰ መዪዥሥ ሎርጋ።" 50ቤበፀሽ ደ መሁል ቾጎማ ኮዎማኳ፥ ቢያምቤያ። 51ገሸላ ሜታኳ ኤተ ቤያምብሥ ኣሥ ፄ ኣ ሜታ ቤሁል ያሱስ፤ ቢዻቆሽ ጸጋኳ አ። 52አኸን ቤበፀሽ ኣለማ፥ ቤትሽ ከጸጋና፥ ቤዳሻ። 53ነለአ ነቸቻ ቢሮቆ ያሱስ ከኸ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ከበቦቆማ፤ ቢሙንፆቆ ነጓኳ አመጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ኮዎማ፥ ከደ እምፈጋ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴኳ። 54ቤሃታሥ ጴጥሮስኸን ነጸገ ያሱስ ቤዉሁሎቆ ካሥ እል ኸለ በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፤ ቤኢሽ ነጓ ኖጎ ደ መዜስ ኸላ፥ ቤኢ ነመዸሥ ማንጃ። 55ቢያኣጎ አመጥስ መፀ ገዴራ እምበቦቆማ ከደ ተምባ ኮዎማ ሹደ እገሻ ኤተ ከምኹከሥ መሻ ከያሱስ። ኢጻገንኼ ሜተልኼኳ። 56ቤድ አበበኽ ጸጋኳ ከጎልጎዛ ሹዳ ነጸገማ፤ ሹደ እገሻለምኸን ኤያዻቆሠንኼ። 57ቢፈርሥ ሜታ ሜታኳ፥ ቢድ ከጎልጎዛ ሹዳ ነጸገማ፥ ቢከል፤ 58"ቢልገሰኮቆ ኤበከለካ፥ 'ከምፂሮቆ መዪዥሥ መፀ ገዴራ አለአ ኤተ በደኮቆ ኤለ ጸጋ፥ ከምደሮቆ ነኦኪል ኦካግ ጀንዳኳ ኤተ በበፀካ መዶቆ ኤለ ጸጋ።"' 59ናሥ ነለኣኳ ኤያዻቆሠንኼ አሹደ እገሻለማምኼ። 60ቤፈርሥ አበቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ቤኢቾጎ ኒል ተምባ፥ ቤሎቆሥ ያሱስ ቤከል፥ "ኣኮለኮቆኼያኽ ዳ ሜተል ነዳ ኤተ በከተምበኮቆ አጸጋ አለአ አማ?" 61አኸን ቤኢሽ ትል፥ ኤኮሎቆንኼ እገሻ ሜተልኼ። ቤተጽ አበቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እኽላኳ ቤሎቆሥ ቤከል፥ "አም መሲያ፥ ኤተ በከኸካ ጸጋ መገ ላ ከረባ፥ አም ዱማኽ?" 62ቤከል ያሱስኳ፥ "ኣዬ፥ አራ አ። ከምገመኸሥ ዱ በናደማ መከኢሽ ነኤላ ጉንዘ ረባ ኤተ መጨ መዥጋ፥ ኖከ ከምዌ ከኩንዱ ነጎዛ።" 63ቤያሺል በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ኣለማ ከገቱዋ ቤከል፥ "ካሤ ከማኣጎኮኳ እኽላ ሹዳ? 64በኸገሰኮቆ አኽኳ ገ ያለማ። ኤያብ በኢካ ካኻ?" ቢከር እማም ኮዎማምኳ ቢከል፥ "ከምደካ መሻ።" 65ቤያጦሽ ጸጋ ሜታ ሜታ መጠቀሠማ ከጋጠቆዋ፥ ቢፉንጭ እልኸማ፥ ቢኦች ቢከል፥ "ኦዴ በኦቸካ አማ? እገሸካይሌሠና ከመዪርጓሉ!" ደ መዜኸማኳ ቢሮቆ አ፥ ቢምፐሽ ኻ። 66መከኢ ጴጥሮስ ኒል ኸላ፥ ቤዌ ነደ መደዳ አል ጥስ መፀ ገዴራ በቦቆማ ደጎና ሜታ። 67ቤገመሥ መከኢ ጴጥሮስ ነመዸሥ ማንጃ ቤከከል፥ "ባኢኬ አምኳ ከመዣ አል ናዘሬት አ፥ ከያሱስ።" 68ቤሽጥ አኳ ቤከል፥ "አርገምካኼ ዳ ኤተ ባከለካ አም፥ አራገምኪልኼኳ።" ቤፐሥ ከግሰ መፃ [ቤእስ ጺ መታኳ]። 69ኖከ ቤገመሥ አደጎና አ ነጓ፥ ቤተጽ ቤከል ከደ በኢከቾጎ ኖጎማ፥ "መዣ አለአ ነማም ጸጋ ሜታ።" 70ቤሽጥ አ እኽላኳ። ነኦኪል ዱፀን ነቸቻ ቤከል ጸጋ ደ ቤኢቾጎ ነጓ ከጴጥሮስ፥ "ኸማ፥ ከፄ ባዎኬ አምኳ ነገሊላ፥ አም ነማም ጸጋ ሜታ።" 71አኸን ቤያጦሽ ማሆተሣ ቤዠገት ቤከል፥ "አርገምካኼ መዣ ኤተ በኸከለካ አኽ አለኣኼ።" 72ናሥ ኦካ ና ቤእስ ጺ መታ እል እምበንድ። ቤሳንዘሥ ጴጥሮስኳ እገሻ ኤተ ቤከከል ያሱስ፥ "በላ ማኮሊለን አመታ መእሰ ጺያ፥ ከምሽጣኣ አራ እል ኦካግ።" ቤከሸስ አኳ ከመእሳ።

will be added

X\