ወጌላ ማርቆስ 12

1ያሱስ ቤያጦሽ እኽላኳ መገሸሠማ ከማም ከመኮሣ ቤከል ኤለአ፥ "ጸጋ ሜታ ቤኮኮ በበኽ ባጉዋ ነቼለማ፥ ቤከቸኮቆ ከኸለ ግሻ፥ ቤቆሽ ሆዋ ኤተ ከምቀንፅፁዋን ኸማ ኒለማ፥ ቤዶቆ ዳ ከደ መዜኸማኳ፤ ነለአ ነቸቻ ቤከኽ ከደ ገሌያ፥ ቤዸን ከኤባ ከሜታ። 2ኖከ ቤኢንዝ ኸ ባጉዋኳ፥ ቤትግ ዎደ ሜታ ኤከምርኬቆን ነኸ ባጉዋ ለኮማለማ ኖጎ ደ ገሌያ። 3ቤዻቆ ደ ገሌያኳ ዎደ አ፥ ቢኦች ቢጦ ቾጎ ከኤላና። 4ቤትግ እኽላኳ ዎደ ጀንዳኳ ኮጎማም፤ ቢኦች እልቆ እማምኳ ዎደ አ፥ ቢዪፀቆኳ 5ቤከትግ ኤተማ ዎደ ጀንዳኳ፤ እማም ቢሾቆ አኳ። ኤያሥ ኤያ ቢጦ ነጸገ በበኽ ጃጀንዳኳ፥ ቢኦች ሜታ ሜታ፥ ቢሸሾቆ ጃጀንዳኳ። 6ከመርሸማኳ ቤጭ ኣሥ ጸጋ ሜታ፤ አኳ ዱማ ኤተ ቤሄሻ። ቤከትግ አኳ ነኮዎማ ነቸቻ፥ ቤከል፥ 'ከማጤዉከሽ ከዱዋለም።' 7ቢከል ደ ገሌያኳ፥ 'አለአ ኤተ ከምኮላ ኤተ ባጉዋ፤ ዎኼ፥ ሾኮቆ፥ ከምቼኮሥ ደ መኮላለማኳ።' 8ቢዻቆ ዱማ አኳ፥ ቢሾቆ ቢያምብሽ መሸማ ኒል ቼ ባጉዋ ከኸ እኔያ። 9ኣሤ ከምዳና ኤተ ቼ ባጉዋ? ከምዌ፥ ከምሸሾቆ ደ ገሌያ፥ ከምኸካ ቼ ባጉዋ አኳ ከጸጋ ከጀንዳ። 10አኸሎቆከሠንኼ ሰ መዪዥሥ ሎርጋ አለኣኽ? በከለካ አኳ፥ 'ግሻ ኤተ በ ከሥ አደ መዶቆ መፃ፥ አ በደካ ከዞዳ፥ 11አለአ መደዳ አል ረባ፥ ዳ አል ገተምዛ ኤተ በደካ ነኾኳኳ።"' 12ከፄ ቢያምባለሥ እምበቦቆ ጸጋ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ኤበገሸካ ያሱስ መኮሣ አለአ ከፄማም፥ ቢያኣጎ መዻቆሽ አ፤ ከፄ ቢካጤሽ ከመፈገኽ ጸጋኳ፥ ቢበፀሽ አ ቢፐሣ። 13ኤከምዻቁከሸን ያሱስ ከገሻለማ፥ ቢከትግ አመበቦቆ ጸጋ አኳ ነደ ፋርስ ነዶጎ ሄሮድስኳ ጸጋ ሜታ ሜታ ኮጎማ። 14እማምኳ ቢዾዌ ቢከከል፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ቢልገምካ ኤባደካ አም ኤተ መገሸሥ ኸማ፤ በላ መዪራኣን ኸ ጸጋ፥ ከኸገሻ ባትገከሥ እንዶ ረባ። አኸካሣኽ መኸ ፈቃ ከጥስ ዶጎ ሮማ በላ ኣኸካሠኼ? ኽልካኽ በላ መኽልካኼ?" 15ያሱስኸን ቤያገሚል መንጠኻለማም ቤከል ከማም፥ "ኣሤ በኸከዻምበካ አራ? ርኼቆ ካራ ኸ ለማና ሜታ፥ ዪርዻ።" 16እማምኳ ቢከሬቆ ሜታ፤ ቤከከል ያሱስኳ ከማም፥ "መኮሣ አለአ አል ዎዴያ? መቆት ዎዴኳ?" ቢኮሎቆ እማምኳ ቢከል፥ "አል ጥስ ዶጎ ሮማ።" 17ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "ካ ኸኸካ አል ጥሳ ከጥሳ፥ አል ረባኳ ከረባ።" ቤሰሥ እለማምኳ። 18ደ ሳዱቃ ደ ቤከል፥ "አኢካንኼ አመፈርሣ ነመሻ፥" ቢዌ ነማም ጸጋ ሜታ ሜታ ኮጎ ያሱስ ቢሎቆሥ አ፥ 19ቢከል፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ቤከል ሙሴ ቤቆት ካይላ፥ 'ኤከምሻ አዱዌበ ጸጋ ሜታ በላ መፐኸን ዱዋ ኤከምበፀሽ እገፈማ፥ ነሮቆ መዣ አ እገፈ ዱዌበማ ነከጦኽ ሾካ ከዱዌበማ።' 20ቤኢ ኢዴባ ሥሠ በንድ፤ መዣ ታጋ ቤሮቆ እገፋ ቤሽ፥ ኤጦኸንኼ ሾካኼ። 21ቤሮቆ አጋሁል ቸቸማኳ እገፋ አ፤ ቤሽ አኳ፥ ኤጦኸንኼ ሾካኼ፤ አል እል ኦካግኳ ኤያሥ ኤያ። 22ሥሠ በንዳለማም አ ኢጦኸንኼ ሾካኼ። ነኮዎማም ነቸቻ ቤሽ እገፋ አኳ። 23ኖከ መፈርሣ ነመሻኳ፥ ኖከ ከምፈርሥ ደ በሸሸካኳ፥ ከዎዴ ከምደካን አ ነማም ና ከገፋ? ቢርኮቆንዥገን ሥሠ እምበንዳለማም እገፋ አ።" 24ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "አኸምፑኮቆንኼያኽ ከፄ በኸኤምኪል መዪዥሥ ሎርጋ ከመዥጋ አል ረባኳ? 25ኖከ ከምፈሩሥ ነመሻ፥ ከመሩቆኼ ከማሩቆኼኳ። ከምዱዋ ኤያል ሰ ገትገ ረባ ኒል ጎዛ። 26አኸሎቆከሠንኼያኽ ነሎርጋ አል ሙሴ ኤከምፈርሥ አደ በሸሸካ? ቤከል አረባ ነፂን መበል ኽኻ ከሙሴ፥ 'አራ ረባ አል ኣብራሃም፥ ረባ አል እስያቅ፥ ረባ አል ያይቆብኳ።' 27ካ አ ረባ አል ደ በኢካ፥ አል ደ በሸካኼ። በኸመፑቆኮንዥገን ዝንዜን።" 28ነደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ቤካጦዪል ፄ አጸጋ ሜታ ከማከለማለማም። ኖከ ቤያምባለሥ ኤቤኮሎቆ ያሱስ ገሸል እገሻ፥ ቢችድሽ ኮጎማ ቤሎቆሥ ቤከል፥ "ኣባማ ኤተ በሙቸኮቆ ነማገሸሣ ከማቶቋ ነኮዎማ?" 29ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ኤተ በሙቸኮቆ ነኮዎማ ኤተ በከለካ፥ 'ገሶቆ እስራኤል፥ ረባ ኤታሎኳ፥ ኣሥ አ ረባ። 30ከምዳ ካም አመሄሽ ረባ ኤተኡ ከቆጽሠኡ ከኮዎማ፥ ከእሉ ከኮዎማ፥ ከገሳንዛሉ ከኮዎማ፥ ከመዥጋሉ ከኮዎማኳ።' 31አል እል እምበንድኳ ኤተ በከለካ ኤለአ፥ 'ከምዳ ካም አመሄሽ ጸጋ ኤያሉ ኤያሥ እልቀኡ።' አኢካንኼ አማገሸሣ ሜተል ኤተ በሙቸኮቆ ነማም ነለኣኼ።" 32ቤከከል ኤተ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ አኳ፥ "ገሸለማ፥ ኤተ መትገሠማ፥ ባገሸከሥ ኸማ። ረባ ኣሥ አ፥ አኢካንኼ ና ጀንዳኼ። 33አመሄሽ አ ከቆጽሣ ከኮዎማ፥ ከማምባለሠማ ከኮዎማ፥ ከመዥጋ ከኮዎማ፥ አመሄሽ ጸጋ ኤያሥ እልቋኳ፥ በንተርኮቆ ነለማን ደ መኻ ከደ መኻ ኤተ ቢኸካ ከረባ ጃጀንዳ ኮዎማ።" 34ኖከ ቤገመሥ ያሱስ ኤቤኮሎቆ አ ከማምባለሠማ፥ ቤከከል፥ "አም ነገፋሌ ረባ መሃቶቆማኼ።" ነለአ ነቸቻ ኤኢንኼ ጸጋ ጀንዳ ኤተ ቤንዥጋይልኽ ከመተጽ መሎቆሥ አኼ። 35ኖከ ቤትገሥ ያሱስ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቤሎቆሥ ቤከል፥ "ኤያብ በፈለከሽ አደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ መከላ 'መሲያ ሾከ ዳዊታ?' 36ቤከዪታቆ ዳዊት ከመዪዥሥ ገፉጫ ቤከል ኪልቆማ፥ 'ረባ ቤከል ከኤተም፥ ኢሽ ነጅ ኤለም ከኤላ ጉንዛ፥ ካሥ አል ኦከ ከምጦርሥ ብታሉ ኒል እንዝ ቾገኡ።' 37ካ ኤበከለካ ዳዊት 'ኤተም፥' ኤያበማ ከምፈለከሸን አመሲያ መዳ ሾከ ዳዊታ?" ጸጋ በበኽኳ ቢገሶቆ እገሻለማ ከማገ ላ። 38ቤከል ያሱስ ነመትገሠማ ናለማ፥ "ዜኸኽ ጸገኻ ነደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ደ በንዸካ ከሞገጎ ኣ፥ በሄከሽ ኤከምኹካ ዳገኳ ከማም ኒል ሱጋ። 39ኒል መፀ ገዴራ ቢሄከሽ መኢሻ ነበቦቆ ቱጋ፥ ኒል ዴዋናኳ ነቱገ ገሂን። 40እማም ደ በከርኮቆ ደ መጫ አል ጋፈ ዢጋ፤ ከመትገሥ ጸገማምኳ ቢጎከሥ ገዴራለማም ነኸ ጸጋ። ሾከ ጸጋ አለአ ከምኸከሥ አረባ መንሶቆ መኸሣ።" 41ያሱስ ቤኢሽ ሜታቆ ቤካንዘ ል ከዳ ኤተ በጦከሠን ጸጋ ለማና አል መዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ። ቤገመሥ አኳ ኤቢጦሠን አበበኽ ጸጋ ለማና ኪል ዳ። ደ ተቃ በበኽኳ ቢጦሠን በቦቆ ለማና። 42ቤዌ እገፈ ዢጋ ሜታ፥ ቤጦሠን ኢደ ኸ ለማና እምበንድ። 43ቤኦ ያሱስ ደ መሁል ቾጎማኳ ቤከከል፥ "ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ በጦከሠን አእገፈ ዢጋ አለአ ነጸጋ ደ በጦከሠን ለማና ኮዎማ በቦቆ። 44ከፄ ቢጦከሠን እማም ኮዎማም ነኤተ ባኤካሽ ነለማናለማም፥ አኸን መከኢ ዢጋ፥ በጦከሠን ዳ ኤተ በጨካ ኮዎማ፥ ዳ ኤተ በካኢኮቆ ኮዎማ።"

will be added

X\