ወጌላ ማርቆስ 10

1ያሱስ ቤፈርሥ ነጓ ቤዽ ከኤበ ዪሁዳ ከጋንደር ገቸ ዮርዳኖስ፤ ቤሙንፆቆ እኽላኳ በበኽ ጸጋ ኮጎማ። ቤትገሥ አኳ ከማም ኤያሥ ማገመኻለማ። 2ቤዾዌ ደ ፋርስኳ ኮጎማ፥ ከመዻምብ አ ቢሎቆሥ ኤከማኻሥ ከጉንዛ አመሙችሽ እገፋለማ። 3ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "ኣሤ በገሸከሥ ሙሴ ካኻ?" 4ቢከል እማምኳ፥ "ሙሴ በኸከሥ በከለካ 'ነቆት ጉንዛ ሎርጋ አል ማምበፀሻ፥ ነከጦ ቾጎ።"' 5ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "በከቆተከንዥገን ሙሴ ዳ አለአ በከኸከሥ ካኻ ከፄ መዥግ እላለኻ። 6ነማጦሸማኳ፥ ኖከ ቤዘዜ ረባ ዳ ኮዎማ፥ 'ቤዘዜ ጉንዛ ከገፋ።' 7በከለካ አመዪዥሥ ሎርጋ፥ 'ከፄ አለአ ከምበፀሽ ጉንዛ በበማ ከኤዬማ፥ [ከምዻቆሥ እገፋለማ]። 8ከምዱዋ ከምበንደማም በጫ ሜታ።' ካ እማም ኣሥ በጫ ሜታ፥ ጸጋ እምበንደኼ። 9ዳ ኤተ ባፉንጨከኽ አረባኳ፥ ማጹሽድልኼ ጸጋኼ።" 10ኖከ ቢኢ ነመፃኳ፥ ቤኮል ደ መሁል ቾጎማኳ ቢሎቆሥ ከፄ እገሻ አለአ። 11ቤኮሎቆ አኳ ቤከል ከማም፥ "ኤተ ከምሙችሽ እገፋለማ ከምሮቆ ጀንዳ፥ ከምዳ ጎርታ ከምሸከሥ እገፋለማ ከመደ ጎርታለማ። 12ኤያሥ ኤያ እገፋ ኤተ ከምበፀሽ ጉንዘማ ከምሮቆ ጉንዛ ጀንዳኳ፥ ኤተ ጎርታ።" 13ኤከመንዻቆሠን እማም ቤከሬቆ ጸጋ ኢዳ ኮጎማ። ቢሉገሥ አደ መሁል ቾጓኸን ጸጋ አ። 14ኖከ ቤገመሥ ያሱስ አለአ፥ ቤያመሥ ከማም ቤከል፥ "መጻንደኸቆኼ፥ ኒዾዌ ኢዳ አ ኮጎም፤ ጸጋ ደ ከምኩ ከገፋሌ ረባ ሾከ አለአ። 15ኸገሻ ከምከለራ ካኻ፥ ጸጋ ደ በበፀካ መሄሽ ረባ ኤያል ኢዳ፥ ከምኩንኼ ነገፋሌያለማኼ።" 16ነለአ ነቸቻ ቤሃኮቆ ኢዳ አ፥ ቤጦሠን ኤለማ ነጸገማም፥ ቤገሣ። 17ኖከ ቤፐሥ ያሱስ ከምዻ ነንዶዋ፥ ቤዱጌ መዣ ሜታ ቤያኩኩን ነታሰማ ቤሎቆሥ ቤከል፥ "ገሸል ኤተ መትገሠማ፥ ኤከምዸበራን መኢያ አል ግዢ ግዥ፥ ኣሤ በኢካ አመደማ ካራ?" 18ቤከል ያሱስኳ፥ "ካሤ ባከከለካ አም ካራ ገሸለማ? ኣሥ ረባ ሜተል፥ አኢካንኼ ኤተ ገሸለካ ሜተልኼ። 19ባገምካ ማቶቋ፤ በከለካ አኳ፥ 'መሻኣቆኼ፥ ማጎርታኣኼ፥ መሎኳኣኼ፥ መጦዋኣኼ ነጸገጸጋ ጎልጎዛ ከኸገሻኼ፥ ማጎዣኣሠኼ፥ ሂንሥ በበኡ ከእይኡኳ።"' 20ቤኮሎቆ መዣ አኳ ቤከል፥ "በርዜከኸንዥገን ማቶቋ አለአ ኮዎማ ካል ኦከ ገሸላለም።" 21ቤዪር ያሱስኳ፤ ከፄ ቤሄሽ አ፥ ቤከከል፥ "ባሸካዬኸን ካም ዳ ሜተል፤ ዻ፥ እኮዶቆ ዳ ኤተ ባጨካ ኮዎማ፥ ኸካ ከደ ዢጋ፤ ከምጫኣ በና ነጎዛኳ፤ ነለአ ነቸቻ፥ ዌ ሁሌ ቾጎ አራ።" 22ኖከ ቤገሶቆ መዣ አኳ አለአ፥ ቤያይል ኸማ፥ ቤሳንዝ፥ ቤፐሥ ነጓ፥ ከፄ ቤጭ ደ መጫ በበኽ። 23ቤዪር ያሱስ ደ መሁል ቾጎማኳ ቤከል፥ "ከደ መጨ ደ መጫ ኤያላሥ በከዥገካቆ መኩ ከገፋሌ ረባ።" 24ቤሰሥ እገሻ አለአ እል ደ መሁል ቾጎማኳ። ቤያኮሊል ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "ኢዳለም፥ መኩ ከገፋሌ ረባ ዝንዜን በከዥገካቆ ከጸጋ። 25ኤተ ለማና ሜታ ከምኩ ነገፋሌ ረባ፥ ከምፐፐላ ከካምበላ አማፐሣ ነጋምቦ ላብራ።" 26ቢተምዝ እማምኳ ዝንዜን፥ ቢከል ኣሥ እልኸማም፥ "ኤከምዳ ኤለአ፥ ኦዴ ከምፈለሸና መብዳ?" 27ቤዪር ያሱስ እማም ቤከከል፥ "አለአ ከማፈላሽ ካሥ ከረባ፥ ከማፈለካሸኼ ከጸጋኼ። ከረባ ከማፈለካሽ ዳ ኮዎማ።" 28ነለአ ቤከል ጴጥሮስ ከያሱስ፥ "ገሶቆ፥ ቢልበፀከሽ ዳ ኮዎማ፥ ቢልሁልከቾጎ አም።" 29ቤከል ያሱስኳ፥ "ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ከፄ አራ፥ ከፄ ሰ ማገ ላ አል ረባኳ፥ ኤተ ከምበፀሽ መፃለማ ከኢዴበማ፥ ኢደ ዳጎን ኤበማ፥ ኤዬማ ከበበማ፥ ኢደማ ከቼለማኳ፥ 30ከምዸባ ነመኢያለማ ነለአ እል ግቸማ ማቁስ መፃ፥ ኢዴበማ፥ ኢደ ዳጎን ኤበማ፥ እምኤዬማ፥ ኢደማ ከቼኳ። ከምዸባ አለኣኳ መከኢ አማሙቾቋ፥ ነኤባ አል እኔያ ናል ኽኻኸን ከምዸባ መኢያ አል ግዢ ግዥ። 31በበኽ ጸጋ ደ በደካ እኽላ ደ ገሲቋ ከምዱዋ ደ እን፥ ደ በደካ እኽላ ደ እንኳ ከምዱዋ ደ ገሲቋ።" 32እማም ቢኢ ነንዶዋ ከመቶኳ ከዬሩሳሌም፥ ቤቼስ ያሱስኳ እንዶዋ ከማም። ቤሰሥ እል ደ መሁል ቾጎማ፥ ቢጤ ጸጋ ደ ቤሁል ቸቸ እማምኳ። ቤችዶቆ አያሱስኳ ደ መሁል ቾጎማ አሤር ኖቆማ እምበንድ፥ ቤያጦሽ መገሸሠማ ከማም ዳ ኤተ ከምዶጎ ነጸገማ። 33ቤከል፥ "እኽላ ከምዾኳ ከዬሩሳሌም፤ ነጓ ከማተገሩቆ ዱ በናደማ ከምኹዋ ከኤለ እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ከምበቦቆማ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴኳ፤ ከምኹከሥ መሻ፥ ከማተገሩቆ ከጸጋ ደ በበፀካ መዳ አል ረባኳ። 34ከማሲዩሥ አኳ፥ ከመንጠቁከሥ ከጋጠቆዋ፥ ከምኦቹዋ፥ ከምሹቆኳ። ነኦኪል ኦካግ ነቸቻኳ ከምፈርሥ ነመሻ።" 35ኢደ ዘበዴዎስ እምያይቆብ ከዮዋንስ፥ ቢዌ ኮጎ ያሱስ ቢከል፤ "ኤተ መትገሠማ፥ ቢላኣጎካ ኤከምጦዋኣን ካይላ ዳ ኤተ ከምሎቊልከሥ አም።" 36ቤከል አኳ ከማም፥ "ኣሤ በኻኣጎካ ኤከምደራ ካኻ?" 37ቢከከል እማምኳ፥ "ጦ አይላ ኤከምኢልሽ ነገፋሌያሉ ሜታ ከኤላ ጉንዛሉ፥ ሜታኳ ከኤላ ረሉ።" 38ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "አኸንገምኪልኼ ዳ ኤተ በኸሎቆካኼ! ከምፈለኸሻኽ መፈማ ነሸፐ ማኣንሠሣ ኤተ ከምፈራን አራኽ? ከምፈለኸሻኽ ማጩጻቋ ከማጩጾቋ አል ማኣንሠሣ ኤተ ከማጩጸራቆን አራ?" 39ቢኮሎቆ እማምኳ ቢከከል፥ "ኣዬ ከምፈልለሽ።" ቤከከል ያሱስኳ ከማም፥ "ኸገሻ፥ ከምፈኻ ነሸፐ ማኣንሠሣ ኤተ ከምፈራን አር፥ ከማጩጸኻቆ ከማጩጾቋ አል ማኣንሠሣ ኤተ ከማጩጸራቆን አር። 40ኤተ ከምኻ ጎ መኢሻ ከኤላ ጉንዛ ከኤላ ረለም አራኼ፤ ከምኸካ አረባኳ ጎ መኢሻ አለአ ከደ በከጦከሥ አ ነገሲቋ።" 41ኖከ ቤገሶቆ ደ መሁል ቾጎማ አሤር አጃጀንዳ አለአ፥ ቢከቱ ከምያይቆብ ከዮሃንስ። 42ቤኦ ያሱስኳ እማም ኮጎማ ቤከከል፥ "በኸገምካ ኤቢያንዡኮቆ አደ በዪርካ ከጥሳ ሾካለማም፥ ኤቢደካ እምበቦቆ ጸጋኳ ከመዥጋ ዳ ኤተ ቢያኣጎካ ነጸገ ጸጋለማም። 43ኖጎኻኸን መደዳኼ ኤለአ፤ ናኻ ኤተ ከማኣጓ መዳ ከበቦቆማ፥ ነድ ኤተ በንትገካ አኮዎማ። 44ኖጎኻ ኤተ ከማኣጓ መዳ አል ገሲቋ፥ ነድ ከኮዎማ ከዎደ። 45አራ ዱ በናደማኳ በርዎኬ ኤከምደራ ከጸጋ፥ ኤከምኸርካ መኢያለም ከጋንዢል በበኽ ጸጋ፥ አርዎኬንኼ ከመጦ ጸጋ ኤከምዱዋ ካራኼ።" 46ቢዌ እማምኳ ከዬርኮ። ኤቤፐሥ ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ ከኤማንጀ ጸጋኳ ነዬርኮ፥ ቤኢሽ ባርጢሜዎስ፥ ዱ ጢሜዎስ፥ ፐሻ ኤተ ገቆና ሜታ፥ ነሰ ኸ እንዶዋ። 47ኖከ ቤገሶቆ አ፥ ኤተ በተርካ አ ኤበደካ ያሱስ፥ ቤሉግ ቤከል፥ "አም ያሱስ፥ ዱ ዳዊት፥ ሌአይል ካራ።" 48ቤሉገሥ ኤማንጀ ጸጋ አ ኤከምጦ ፄ ትል፤ አኸን ቤከንታቆ ቤሉግ ቤከል፥ "ዱ ዳዊት፥ ሌአይል ካራ።" 49ቤኢቾጎ ያሱስኳ ቤከል፥ "ኦኼና አ።" ቢኦ ጸጋኳ ፐሻ አ ቤከከል፥ "ዥግ፥ ፈርሥ፥ አ በኦካ አም።" 50ቤያምብሽ ፐሻ አኳ ጅባለማ፥ ቤፈርሽ ቤዱጎ ኮጎ ያሱስ። 51ቤሎቆሥ ያሱስኳ ቤከከል፥ "ኣሤ ባኣጎካ ኤከምደራ ካማ?" ቤከል መዣ ፐሻኳ፥ "ኤተ መትገሠማ፥ በራኣጎካ ኤከምኮራኣስ ኸም ካራ።" 52ቤከል ያሱስኳ ካ፥ "ዻ! በብደኮቆንዥገን አመገሚላሉ አም።" ቤገሞጎ ፐሻ አኳ ናሥ ኦካ ና፥ ቤሁል ያሱስ ነንዶዋ።

will be added

X\