ወጌላ ሉቃስ 9

1ያሱስ ቤኦ ደ መሁል ቾጓ አሤር ኖቆማ እምበንድ ኮጎማ፥ ቤከኽ ከማም መዥጋ ከገፋሌያ ኤከመምፑቆን ጋገንሠ ሙሳ፥ ኤከመምብዱቆን ደ መንሰሣኳ። 2ቤከትግ እማም ኤከማቲዩስ ገፋሌ ረባ፥ ከመምብዱቆን ደ በንሰካሣኳ። 3ቤከከል አኳ ከማም፥ "መርኾቆኼ ዳ ሜተል ከመንዻ ነንዶዋኼ፤ መጹረኻኼ ዘጎላ፥ ዠገዳ፥ እጋ፥ ለማና፥ ኣ እምበንድኳ። 4ካሥ አል ኦከ መፐኸሥ ነኤባ ና ከምዸኻ፥ ኢኸሽ ናሥ መፃ ኤተ በኸኩካና። 5ፐኸሥ ኒል ኤዬባ ኤተ ከምበፁዋ መሄዉሸን አኻ፤ ኤያሥ ከምፐኸሥኳ፥ ከመትገሥ ኤከምዌ አመኸሣ አል ረባ ነጸገማም፥ ከንተኸሥ ርራ አል ኤባ አ ነቾጎኻ።" 6ደ መሁል ቾጓኳ ቢንዽ ኒል ኤዬባ ኮጎ ኤባ፥ ቢገሸሥ ሰ ማገ ል አል ረባ ቢምብዱቆ ኖጎ ኮዎማኳ። 7ጥስ ጋጦቆ ገሊላ ሄሮድስ ቤገሶቆ ዳ ኤተ ቤድ አያሱስ ኮዎማ። ቤያኤሚል ከፄ ቤከል አጸጋ ሜታ ሜታ "ኤተ መጩጾቆማ ዮሃንስ በፈርኬሥ ነመሻ።" 8ቢከል አጸጋ ጃጀንዳኳ፥ "ኣሊያስ ኤተ መዪርጓ በኮለኬያ፥" ቢከል ጃጀንዳኸን፥ "ነደ መዪርጓ አል ገፀ በፈርኬሠንዥገን አሜታ ነመሻ።" 9ቤከል ሄሮድስኸን፥ "በርጦከንዥገን ኤከማሩቆ እልቆ ዮሃንስ። ከለአ ዎዴ አ ኤተ በርገሰኮቆ አር እገሻ አለአ ከፄማ?" ቤያኣጎ አኳ መገመሥ ያሱስ። 10ሰ ገትጋኳ ቢኮሌ ኖጎ ቢትገካ እማም፥ ቢካቲስ ከያሱስ ዳ ኤተ ቢደኬ ኮዎማ። አኳ ቤሮቆ እማም፥ ቤከዽ ኮጎ መኢሻ ከጺማ ከትገን ኤዬባ አል ቤተሳይዳ። 11ኖከ ቤያገሚል ኤማንጀ ጸጋኸን ኮጎ በዸከኽ ያሱስ፥ ቢሁል አ፤ ቤሄሽ ያሱስኳ እማም፥ ቤገሸሥ ከማም ከፄ ገፋሌ ረባ፥ ቤምብዶቆ ደ ከምደካ ኤከምብዱዋኳ። 12ኖከ ቤዽ ከመልማ ኦካ፥ ቢዌ ደ መሁል ቾጓ አሤር ኖቆማ እምበንድ ኮጎማ ቢከከል፥ "ጎ ኤተ በኮኢካና አለአ፥ ኸ እኔያ፤ ካ ዠስ ኤማንጀ ጸጋ አለአ፥ ኤከምዹዋን ኪል ኤባ ከመፃ አል ጋንዲ አ፥ ኤከማኣጉዋን ጎ መዥጋ ከደ መሳኳ።" 13ያሱስኸን ቤከል ከማም፥ "አኻ እልቆኻ ኸኸካ ደ መሳ ከማም።" ቢከል እማምኳ፥ "ኣኣጎካ ኤከምዽላ ዻ ኮድሌ እጋ ከኤማንጀ ጸጋ ከለኣኽ? ኤተ ቢልጨካ አይል፥ ኣሥ ፄ እጋ ማቁስ ከዉ እምበንድኳ።" 14ደ ቤኢ ነጓ ኣሥ ጋጉንዛ ቢድ ኤጸጋ ግቸማ አሤር እል ግቸማ ሜታ ኖቆማ ማቁስ (5000)፤ ቤከከል ያሱስኳ ከደ መሁል ቾጎማ፥ "መጹሸኺል እማም፥ ኒማኢሽ ግቸማ እምበንድ ኖቆማ አሤር (50)።" 15ደ መሁል ቾጓኳ ቢድ ኤያሥ ቤገሸሥ አ ከማም፥ ቢጦ ኤከማኢዉሸን ጸጋ ኮዎማ። 16ነለአ ነቸቻ ቤሮቆ ያሱስ ፄ እጋ ማቁስ ከዉ ከምበንድ ከአ፥ ቤከዪርጎ ከጎዛ ቤከኽ መገ ላ ከረባ፥ ቤንፂቆ ቤከንኽ ከደ መሁል ቾጎማ ኤከመንኹካን ከኤማንጀ ጸጋ ከአ። 17ቢሰስ ኮዎማምኳ ቢኖቋ፤ ቤሙንፆቆ ደ መሁል ቾጎማ ገፐፐሸማ ካከ አሤር ኖቆማ እምበንድ። 18ኖካ ነሜታ መከኢ ያሱስ ከጺማ ነመዴራ ቤኢ ደ መሁል ቾጓኳ ኖጎማ፤ ቤከል አኳ ቤሎቆሥ እማም፥ "ዎዴ በከለካ አጸጋ ካራ?" 19ቢኮሎቆ እማምኳ ቢከል፥ "ቢከለካ ሜታ ሜታ ኤተ መጩጾቆማ ዮሃንስ፥ ጃጀንዳኳ ኣሊያስ ኤተ መዪርጓ፥" " ጃጀንዳኳ ነደ መዪርጓ አል ገፀ በፈርኬሥ ሜታ ነመሻ።" 20ቤከል ያሱስ ቤሎቆሥ እማም፥ "ዎዴ በኸከለካ አኽኳ ካራ?" ቤኮሎቆ አጴጥሮስኳ ቤከከል፥ "አም መሲያ አል ረባ።" 21ያሱስ ቤሉገሥ እማም፥ ቤቶቆ ኤከምበፁዋ ማገሹሥ አለአ ከጸጋ ከሜተል። 22ቤከል ያሱስ ከማም፥ "ከምደካ ከዱ በናደማ በቦቆ ማኣንሠሣ ከመሠማ ኖጎ ደ እምፈጋ፥ ከጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ፥ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴኳ፥ ከምደካ ከመሻ፤ ነኦኪል ኦካግኳ ከማፈራቆ ነመሻ።" 23ቤከከል ከኮዎማምኳ፥ "ኤተ ከማኣጓ መሁሌ ቾጎ አራ፥ ነበፀሽ ከፄ ጺማ፥ ነጹሬ ጋገድ ጃለማ ኖካ ኖካ፥ ነሁሌ ቾጎ አራ። 24ጸጋ ኤተ ከምኢያሥ ከመኢያለማ ኮዎማ፥ ከምቼያሥ መኢያለማ ነጸገማ። ጸጋ ኤተ ከምኻ ጺማ ከፄምኸን፥ ከምኢያ። 25ኤከምተጸከሥ አጸጋ ሜታ ደ መጫ ኤተ በኢካ ነኤባ ናል እኔያ ኮዎማ፥ ኤከምሸከሥ መኢያለማ ከለአ ከምኸከሥ አረባኳ፥ ኣሤ በናለማ? 26ኤተ ከምዪፆቆ አራ እገሻለምኳ፥ ከምዪፆቆ አዱ በናደማ አ ኖከ ከምዌ ከገሂንለማ ካል በበማ ካል መዪዥሥ ሰ ገትጋለማኳ። 27ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ነደ በኢከቾጎ ነገአ ከምሸሹዋኼ አጸጋ ሜታ ካሥ አል ኦከ ከምገሙሥ ገፋሌ አል ረባ።" 28ያሱስ ኤቤገሸሥ አለአ፥ ኤኦኪል ዬሰናኮ ነን ቤሮቆ እምጴጥሮስ፥ ከዮሃንስ፥ ከያይቆብ ቤከቶኮ ኮቆ ዶላ ከመዴራ። 29መከዴር አኳ ቤያንዣይል እልኸማ፥ ቤፑ ኣለማኳ፥ ቤያንደኻ። 30አለአ፥ ቤያገሽ ጸጋ እምበንድ ከአ፤ እማምኳ እምሙሴ ከኣሊያስ፥ 31ደ ቢያገማሥ ከገሂን፤ ቢገሸሥ እማም ከፄ መሻለማ ኤተ በኢካ ከመትቶቆማ ነዬሩሳሌም። 32እምጴጥሮስ ከመዠማ ቤታሽ አኸ መዥጋ፤ ኖከ ቢያምበናሣኳ፥ ቢገመሥ ገሂን ያሱስ ከጸጋ እምበንድ አ ደ በኢከቾጎ ኖጎማ። 33ኖከ ቢንሰ እምያሱስ ከምሙሴ ከምኣሊያስኳ ቤከከል ጴጥሮስ ከያሱስ፥ "ኤተ መትገሠማ! መኢያሎኳ ነገአ ገሸለማ፤ ከለአ ደኮቆ ደቤያ ኦካግ፥ ሜታ ካም፥ ሜታ ከሙሴ፥ ሜተምኳ ከኣሊያስ።" ኤያገሚለንኼ አጴጥሮስ ዳ ኤተ ቤገሸሣኼ። 34መከኢ አ ነመገሸሥ አለአ፥ ቤዌ አኩንዱ ቤያጉንዶቆ እማም፤ ቤጤ አደ መሁል ቾጓኳ ኖከ ቢኩ ኪል ኩንዱ። 35ቤገሼ ሳኳ ኒል ኩንዱ ቤከል፥ "ኤተ በርሽለከሥ ዱዋለም አለአ፥ ገሰኾቆ አ።" 36ኖከ ቤያገሳቆ ሳኳ፥ ቤኢ ያሱስ ካሥ ከጺማ፤ ቤጦ ፄ ደ መሁል ቾጓኳ ትል፥ እንገሸሠንኼ ኖካ ና ከጸጋ ሜተል ዳ ኤተ ቢገመሣኼ። 37ነጀንደ ኸማቱቁማ ኖከ ቢብቴ እማም ኖቆ ዶላ፥ ቢኽ ኤማንጀ ጸጋ ከያሱስ። 38ቤሉግ ነችዳ ና አጸጋ ሜታ ቤከል፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ከምዴርዻ ካም ኤከምዪራኣን ካራ ዱዋለም ጉንዘማ አለአ፤ አኳ ካራ ሜታኸማ። 39ኖከ በፈርከሥ ገንሠ ሙሳ አ፥ በሉገካ ናሥ ኦካ ና በንቱበከሽ በቸካ አፑዋኳ ነሰማ፤ አ በፀካቆ ነጸገማ ከኦኪል በበኽ፥ ባቅርቸከኻኳ 40በርሎቆከሥ ደ መሁል ቾገኡ ኤከምፑቆን ገንሠ ሙሳ አ ነጸገማ፤ ኢፈለከሸንኼ መፖቆማኼ።" 41ቤኮሎቆ አያሱስኳ ቤከከል፥ "አኻ ደ ማንዢግ መገሚላ ከደ መበ ኽ እንዶዋ አለአ! ካሥ አል ኦካብ ከምኢራ አር ኖጎኻ? ካሥ አል ኦካብኳ ከምደኻ አኽ ካራ ከገጹራ? ሬቆና ዱኡ ከገአ።" 42መከኢ ዱዋ ነመዌያኳ፥ ቤፋቶቆ አገንሠ ሙሳ ዱዋ ከኔያ ቤንቱበሽኳ፤ ቤሉገሥ ያሱስኸን ገንሠ ሙሳ አ፥ ቤብዶቆ ዱዋ ቤከኮሎቆ ከበበማ። 43ጸጋ ኮዎማኳ ቢያኤሚል ጸገማም ከፄ በቦቆ መዥጋ አል ረባ። መከኢ ነመሰሥ እል ጸጋ ኮዎማ አዳ ቤድ ያሱስ፥ ቤገሸሥ አ ከደ መሁል ቾጎማ ቤከል፥ 44"ርኾቆ ከፄኻ ዳ ኤተ በርዸካ አር ከመገሸርሥ ካኻ አለአ፤ ከምደካ ከዱ በናደማ ማተገሮቆማ ከመኸማ ከኤለ ጸጋ።" 45እማምኸን ኢያምባለሠንኼ እገሻለማኼ፤ ኤከምበፃን መኩን ከማምኳ ቤያጸፃቆ ከማም፤ እማምኸን ቢጤ ከመሎቆሥ አ ከገሻ ከለኣኳ። 46ቤፈር እገሻ ኖጎ ደ መሁል ቾጓ ነመከላ፥ ኦዴያ ኤበንተርኮቆ ነማማ። 47ያሱስኸን ቤያምባለሥ ገሳንዘ እለማም፥ ቤኦ ዱዋ ሜተም ኮጎማ ቤሂእቆ ነትገነማ፥ 48ቤከል ከማም፥ "ኤተ ከምሄሽ ዱዋ አለአ ከፄም፥ ከምሄሽ አራ፤ ኤተ ከምሄሽ አራኳ፥ ከምሄሽ ኤተ በትገኬ አራ። ኤተ ከምሃላቆ ናኻ ነኮዎማ፥ ከምዳ ነኮዎማ ከበቦቆማ።" 49ቤከል ዮሃንስ ከያሱስ፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ቢልገምከሥ ጸጋ ሜተም ኤበምፐኮቆ ገንሠ ሙሳ ከፄኡ፤ ቢልጻንደኮቆ አ፥ ከፄ በበፀካ አ መዳ ኮጎምላ።" 50ቤከል ያሱስኸን ቤከኮሎቆ ካ፥ "መጻንደኸቆኼ! ኤተ በበፀካ መንስ አኻ፥ አ ኮጎኻ።" 51ያሱስ ኖከ ቤያርቻቆ ማራቋለማ ከጎዛ፥ ቤሪል መዻ ከዬሩሳሌም ቤፈርሥኳ። 52ያሱስ ቤሲቆ ቤትግ ሰ ገትጋ ነታሰማ። ኖከ ቢዽ እማምኳ ኤከምዻ እገከሠን ጎ መዥጋ፥ ቢኩ ከኤበ ደ ሰማሪያ ከሜተም። 53ከፄ ቤዽ ያሱስ ከምተራ ከንዶ ጓ ከዬሩሳሌም፥ ኢሄሸንኼ አደ ሰማሪያኳ አኼ። 54ኖከ ቢያምባለሥ አደ መሁል ቾጎማ እምያይቆብ ከዮሃንስ አለአ፥ ቢከል ቢሎቆሥ ያሱስ፥ "ኤታ፥ ኣኣጎካ አም ኤከምኦዪላ ማንጃ ነጎዛ ከምብቴ ከምቴኽ ጸጋ አለኣኽ?" 55ያሱስኸን ቤያገለኽ ኮጎማም ቤሉገሥ እማም [ቤከል፥ "አኸንገምኪልኼ ኤበኢካ ገፉጫ ኣሤ ኒልኻኼ። 56ዳ በኮኬሥ ዱ በናደማ፥ ከመብዶቆ መኢያ አል ጸጋ፥ ከመቴሠማኼ።" ] ቢፈርሥ ነኤባ ናኳ፥ ቢዽ ከኤባ ከጀንዳ። 57ሚከኢ እምያሱስ ነመንዻ ነንዶዋ፥ ቤከከል አጸጋ ሜተም ካ፥ "ከምሁለር ቾጎ አም ካሥ ጎ ከምዻኣ።" 58ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከከል፥ "ያምብዣ በጨካ ሆዋ፥ በጨካ አመት እል ግዚያኳ ጮቆማ፤ ዱ በናደማኸን አጨካኼ ጎ ማገጨሮቆ እልቆማኼ።" 59ቤከከል ያሱስ ከጸጋ ከጀንዳኳ፥ "ሁሌ ቾጎ አራ።" ቤከል አኸን፥ "ኤታ፥ ዠስ አራ ኤከምዻ ሲሬቆ መሃንዦቆ ባባ።" 60ቤከከል አያሱስኳ፥ "በፀሽ ደ በሸካ፥ ኒያሃንዦቆ አደ በሸሸካ መሻለማም፤ አምኸን፥ ዻ ኣቲስ ገፋሌ ረባ።" 61ቤከል አጸጋ ጀንዳ ሜተምኳ፥ "ኤታ፥ ከምሁለር ቾጎ አም፥ ነደንኳ ዠስ አራ፥ ኤከምዻ ሲሬቆ መኸ ዳገ ከደ መፃለም።" 62ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ጸጋ ኤተ ከምዻቆሥ ጅቆ ተባ ከምዪርጎ ከንማ፥ ከምዳኼ ከመደዳ አል ገፋሌ ረባኼ።"

will be added

X\