ወጌላ ሉቃስ 6

1ኖከ ዱ ሙሳ ሜታ ቤተር አያሱስ ኒል ቼ ጋትጋ፤ ቤሾቆ አደ መሁል ቾጎማኳ ማንዚ ጋትጋ፥ ቢጸጨኽ ቢሰሳኳ። 2ቢከል ነደ ፋርስኳ አጸጋ ሜታ ሜታ ከደ መሁል ቾጎማ፥ "ካሤ በኸከደካ ዳ ኤተ ባ ጻንደካቆ መደማ ኖከ ሙሳ?" 3ቤኮሎቆ ያሱስኳ ከማም ቤከከል፥ "አኸሎቆከሠንኼያኽ ዳ ኤተ ቤድ ዳዊት፥ ኖከ ቤሺል ኤዴበና ከጸጋ ደ ቤኢ ኖጎማ? 4ቤኩ ከመፀ ረባ፥ ቤሮቆ እጋ ኤተ በዪዥካሥ ከረባ፥ ኤተ በኸከሥ አመሰማ ካሥ እምጥስ መፀ ገዴራ፤ ቤስ አኳ ቤከኽ ከደ ቤኢ ኖጎማኳ።" 5ቤከተጽ አያሱስ ቤከል ከማም፥ "ዱ በናደማ ከኦከ ሙሳ ኤተማ።" 6ኖከ ዱ ሙሳ ነጀንዳኳ ቤኩ ያሱስ ከመፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቤትገሥኳ። ቤኢ ነጓ መዣ ሜታ ኤተ ቤሽ ኤላ ጉንዛለማ። 7ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ከደ ፋርስኳ፥ ከምዸብ ዳ ኤተ ከምተምብኮቆ አ፥ ቢዘሎቆ ኤከምብዶቆ አ ጸጋ ኖከ ሙሳ። 8አኸን ቤገም ገሳንዛለማም፥ ቤከከል ከመዣ ከኤተ ቤሽ ኤለማ፥ "ፈርሥ፥ ዌ ኮጎ እልኻ ከገአ።" ቤፈርሥ መዣ አኳ፥ ቤዸኽ ኮጎ እልኻ። 9ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "ከምሎቆርሥ አኻ፥ ኣሤ ከምኸሥ መደማ ኖከ ሙሳ? አመደ ገሸለማኽ በላ ገንሠማ? አመብዶቆ ጸጋኽ በላ መቴሠማ?" 10ኤቤንዞ ቆ ያሱስ ከኸማ ጸጋ ደ ቤኢ ነጓ ኮዎማ፥ ቤከከል ከመዣ ኤተ ቤሽ ኤለማ፥ "ኣፀፂል ኤሉ!" ቤያፀፂል አኳ፥ ቤከብድ ኤለማ ኤያሥ ጀንዳ። 11እማምኸን ቢቱ ዝንዜን፥ ቢያገሺል ኤከምፈሉከሽ መጦ ኣሤ ነጸገ ያሱስ። 12ኖካ ና ቤቶኮ ኮቆ ዶላ ከሜታ ከገዴራ፤ ነጓ ቤዴር ከረባ መዱጎ መጎኮ። 13ኖከ ቤጅባጓኳ ቤኦ ደ መሁል ቾጎማ ኮጎማ፥ ቤሽልሥ ነማም ጸጋ አሤር ኖቆማ እምበንድ፥ ቤከል ከማምኳ ሰ ገትጋ። 14እማምኳ ሲሞን ኤተ ቤከከል ጴጥሮስ ቤካንዠሥ ፄያ፥ ከኣንድራስ ዱዌበ ጴጥሮስ፥ ያይቆብ፥ ዮሃንስ፥ ፍልጶስ፥ ባርቶለሜዎስ፥ 15ማቴዎስ፥ ቶማስ፥ ያይቆብ ዱ አልፌዎስ፥ ከኤተ ማቆራ ከኤበማ ሲሞን፥ 16ዪሁዳ ዱ ያይቆብ፥ ኤያሥ ኤያኳ ዪሁዳ አስቆርቱ፥ ኤተ ቤያተገሮቆ ያሱስ ቤኻ። 17ያሱስ ቤብቴ ኖቆ ዶላ ከደ መሁል ቾጎማ፥ ቤኢቾጎ ከበበኽ ጸጋ ደ ቤሁል ቾጎ አ ነማንዘ ል እኔያ ነሜተም። ቤዾዌ ኤማንጀ ጸጋ ደ ባንዢገካ አመፈጋኻለማም ገንዘ ነኤበ ዪሁዳ ኮዎማ፥ ነዬሩሳሌም ኤያሥ ኤያ ነጥሮስ ከሲዶና ነኤዬባ ናል ሰ ኤያያ። 18ቢዌ እማም ከማጦዪል ፄያ ከአ ከመምብዳ ነመንሰማለማምኳ፤ ቢብድ አደ ቤያፉንጫቆ ከገንሠ ገፉጫኳ። 19ከፄ ቤፔሥ አመዥጋ ኖጎማ ቤብዶቆ ኮዎማም፥ ቤያኣጎ ጸጋ ኮዎማኳ መደሥ ያሱስ። 20ያሱስ ቤዪርጎ ኮጎ ደ መሁል ቾጎማ ቤከል፥ "ኣገ ኻይል አኻ ደ ዢጋ፥ ገፋሌ ረባ አለኻ። 21ኣገ ኻይል ደ በኸሸኪል ኤዴበና እኽላ፥ ከምነኾቆ፤ ኣገ ኻይል ደ በኸእሰካ እኽላ፥ ከምሎኻ። 22"ኣገ ኻይል ደ በኸሁልከቾጎ አራ፥ ከፄም ኤከማቸከካኽ ጸጋ ካኻ፥ ከምፑቆ አኻ ነገሙንፃለማም፥ ኤከምዉዋ ከምቴዉሥ ፄኻኳ። 23ኣገ ኻይል ኖካ ና፥ እቆልኸሥኳ፥ በናለኻ በቦቆማ ነጎዛ፤ ኤያሥ ኤያ ቢጦ እምበፈገማምኳ ነጸገ ደ መዪርጓ። 24"አኻ ተቃኸን፥ እንዳዌ ካኻ፥ በኸዸበከንዥገን ዳ ኤተ ከማገ ል አኻ። 25አኻ ደ በኸነካ እኽላ፥ እንዳዌ ካኻ፥ ከምሺል ኤዴበና አኻ፤ አኻ ደ በኻሎካ እኽላ፥ እንዳዌ ካኻ፥ ከምሳንዘኻ ከምእሰኻኳ። 26"ኤከምመሽ አጸጋ ኮዎማ አኻ፥ እንዳዌ ካኻ፤ ኤያሥ ኤያ ቢጦ እምበፈገማምኳ ነጸገ ደ መዪርጓ ከጎልጎዛ።" 27"ከምከለራ ካኻ ደ በኸገሰኮቆ ካራ፥ ሄኸሽ ብታለኻ፤ ደኸካ ገሸለማ ከደ በካቸከካኽ ከአኻ። 28እገኸሥ ደ በሆተካ አኻ፥ ዴረኸካ ከደ በ ካ አኻኳ። 29ጸጋ ኤተ ከምፐሻ ኩሰኡ ሜተም፥ ኣጎከስ ጀንዳኳ፤ ኤተ ከምቼሥ ጅባሉ፥ መካያከሠኼ ካል እለማኼኳ። 30ኸካ ከደ ከምቆና ነጉ ኮዎማ፤ ኤተ ከምቼሥ ደ መጫሉኳ፥ መሎቋሠኼ ኤከምኮሎቆ ካምኼ። 31ኤያሥ በኸሄከሽ አኽ ኤከምጦዋ ጸጋ ካኻ፥ ጦኸካ አኽኳ ከማም ኤያሥ ኤያ። 32ኤከምሄኸሽ አኽ ኣሥ ደ በሄከሽ አኻ፥ ኣሤ መገ ላ ከምዸበኻ? በሄከሽ አደ ገንሣኳ ደ በሄከሽ እማም። 33ኤከምደኻ ገሸለማ ካሥ ደ በደካ ገሸለማ ካኻ፥ ኣሤ መገ ላ ከምዸበኻ? በደካ ደ ገንሣኳ ኣሥ አለአ። 34ኤከምጎርደኻ ካሥ ደ በኮለኮቆ ካኻ፥ ኣሤ መገ ላ ከምዸበኻ? በጎርደካ አደ ገንሣኳ ከደ ገንሣ ኤያል እማም ከምኮሉዋ ኤከምሩቆን። 35አኻኸን ሄኸሽ ብታለኻ፥ ደኻ ገሸለማ ከማምኳ፥ ጎርደኻ በላ ማጦኺል ኤከምኮሉዌቆ ካኻ። ኖካ ና ከምዳ አበናለኻ በቦቆ፥ ከምደኻ ኢደ ረባኳ። አ መገማ ከደ በበፀካ መገመማ ከጸጋ፥ ከደ ገንሠ እልኻኳ። 36ኤያሥ በደካ አበበኻ መሌእለማ፥ ኣሌኤኻይል አኽኳ።" 37ቤከተጽ አያሱስ ቤከል፥ "መርኻኼ ከጸጋ፥ ከምኸራኼ አረባ ካኻኼ፤ መርኻኼ በና ከጸጋ፥ ከምራኼ አረባ በና ካኻኼ፤ በፀኸሽ ገንሣ፥ ከምበፀሽ አረባኳ ገንሣ ካኻ። 38ኸኻ፥ ከምኻ አረባ ካኻኳ፤ ከምኻ ካኻ መበራ መዪጮቆማ፥ መንቱጎቆማ፥ መከስ ቆሰማ ኤተ በሃንቀካኳ፤ ናሥ መበራ ኤተ በኸዻምበኮቆን አኽ ከጸጋ፥ ከምዻምቦቆን አረባ ካኻኳ።" 39ቤገሸሥ መኮሣ ሜታ ከማም ቤከል፥ "ከምፈለሽ ፐሻ መቼስ እንዶዋ ከፐሻኽ? ከምፋቱዋኼያኼ ከምበንደማም ኪል ሆዋኽ? 40ኤተ ቢከትገከሣ አንተርኮቆኼ ኤተ መትገሠማኼ፤ ጸጋ ኤተ ቢከትገከሠን ኸን፥ ከምዳ ኤኤተ መትገሠማለማ። 41"ካሤ ባከዪርካ ሱብራ ኤተ በኢካ ኒል ኸ ዱዌበኡዋ? ኣገምከሠኼ ሙችና ኤተ በኢካ ኒል ኸኡዋኽ? 42ናከምገመሠን ሙችና ኤተ በኢካ ኒል ኸኡ፥ ኤያላሥ ባከከለካን አም ከዱዌበኡ 'ዱዌበም፥ ቼርሥ ሱብራ ኤተ በኢካ ኒል ኸኡዋ?' አም ኤተ መሾጓ አለአ፤ ሲቆ መቼሥ ሙችና ኒል ኸኡ፥ ነለአ ነቸቻ ከምገማሥ ዝንዜን፥ ከምፈላሽ መቼሥ ሱብራ ኒል ኸ ዱዌበኡ።" 43ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "አረካኼ ገሸል ጃ ገንሠ ኻኼ፥ አረካኼ ገንሠ ጃኳ ገሸል ኻኼ። 44በካገምካይል ጃ ኮዎማ ከኸማ፤ ከምፈሉሸኼ መሆቆ ኸ ቦዋ ነበፖዋ፥ ኸ ባጉዋኳ ነኽኻኼ። 45መገ  ጸጋ በፐኮቆ ነመገኽ እለማ መገ  ዳ፤ ገንሠ ጸጋኳ በፐኮቆ ነገንሠኽ እለማ ገንሠ ዳ፤ ዳ ኤተ በዪጨኬቆ ነእለማ፥ በገሸከሥ ሰ ጸጋኳ።" 46"መኸከከል ካራ 'ኤተምላ፥ ኤተምላ' ካሤ በኸከበፀካ መትተኾቆ ዳ ኤተ በርገሸከሣ? 47ከምትገርሥ ካኻ ኤተ ከምዌ ኮጎም ኮዎማ፥ ከምገሶቆ እገሻለም ከምትቶቆኳ፥ ኤበኢካ አ ኤዎዴያ። 48አ ኤጸጋ ኤተ ናዶቆ መፃ ናቆሽ ሆዋ ከመሃቲለማ፥ ናኮሽ ሸ መፃለማ ነታንተርሳኳ፤ ኤበዪጨኮቆ ገቸ ኣያ፥ በለጎደካ በትርከሥ መፃኳ፥ ከፄ በደካቆ ዝንዜን፥ አፈለከሸንኼ መንደሸማኼ። 49ጸጋ ኤተ በገሰኮቆ እገሻለም በበፀካ መዳንኸን፥ ኤጸጋ በላ መሃቶቆ መኮሽ ሸ መፃለማ ናኮሽ ነኔያ ሠፐት፤ ኤበዪጨኮቆ ገቸ ኣያ በለጎደካ በትርከሥኳ፥ በቼካሽ መፃኳ ሰ ሜተል፤ መቼሸማኳ በደካ በቦቆ።"

will be added

X\