ወጌላ ሉቃስ 5

1ኖከ ቤኢቾጎ ያሱስ ነሰ ኤያይ ጌንሰሬጥ፥ ቢያጽጨሥ ኤማንጀ ጸጋኳ ከመገሶቆ እገሸ ረባ ቢደሥ አ። 2ቤገመሥ አኳ ለማዲያ እምበንድ ኤተ ቤኢ ነሰ ኤያያ። ደ መራቆሽ ዉኳ ቢፐሥ ኒል ለማዲያ፥ ቢኢ ነምኤፈሥ ዪለማም። 3ቤቶኮሥ ያሱስኳ ነለማዲያ ና አል ሲሞን ቤሎቆሥ ቤከልኳ፥ "ችደካሮቆ ሠአም ለማዲያ አለአ ነሰ ኸ እኔያ ነገአ ኤዱፀን ኪል ኣያ።" ቤኢሽ ያሱስኳ ነለማዲያ፥ ቤትገሥ ከኤማንጀ ጸጋ ካ። 4ኤቤትቶቆ እገሻለማ ነቸቻ ቤከል ከሲሞን፥ "ችደሽ አም ኮጎ ትል ኣያ! ኣምብኾቆ ዪለኻ ኪል ኣያ፥ ራቆኸከሽ ዉ።" 5ቤኮሎቆ ሲሞንኳ ቤከል፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ቢልሌኤካን መዱጎ መጎኮ፥ ኢልራቆሸንኼ ሜተልኼ፤ ከፄ እገሻሉኸን ከምኣምብርቆ ዪ።" 6ኖከ ቢጦ ኤለአ፥ ካሥ ቤዽ ከመንሻ ዪለማም፥ ቢዻቆሽ ዉ በበኽ። 7ከለአ ቢከድ ኤል ከመዠማም ደ ቤኢ ኒል ለማዲያ ነጀንዳኳ፥ ኤከምዎዉዌ ከምተጹሥ እማም። ቢዌ እማምኳ፥ ካሥ ቤዽ ከመልምቆ ቢዪጮቆን ዉ ነለማዲያለማም ና ከምበንደማም። 8ኖከ ቤገመሥ ሲሞን ጴጥሮስኳ አለአ፥ ቤፋት ነቾጎ ያሱስ ቤከል፥ "ኤተም፥ ፐሥ ኖጎም፤ አራ ኤተ ገንሣ።" 9ዳ ቤከከል ኤለኣኳ፥ አ ከመዠማም ከፄ ቢተምዝ ቤሰሥ እለማም አመራቆሽ ኤማንጀ ዉ አ። 10እምያይቆብ ከዮሃንስ ኢደ ዘበዴዎስ፥ ደ ቢድ ከምሲሞን መዠ መደዳኳ፥ ኤያሥ ኤያ ቤሰሥ እለማም። ቤከል ያሱስኳ ከሲሞን፥ "መጤያኣኼ! ካለን ከምዳኣ ከኤተ ማሙንፆቆ ጸጋ፥ ከኤተ መራቆሽ ዉኼ።" 11እማምኳ ቢቼሥ ለማዲያለማም ከኸ እኔያ፥ ቢበፀሽ ዳ ኮዎማ፥ ቢሁል ቾጎ ያሱስ። 12ኖካ ነሜታ መከኢ ያሱስ ነኤዬባ ነሜተም፥ ቤኢ መዣ ሜታ ኤተ በምጸለቀከሥ አገንሠ መዹማ ኮዎ ጸገማ ነጓ። ኤቤገመሥ አኳ ያሱስ፥ ቤፋት ከታሰማ ከኔያ ቤከዴር ቤከል፥ "ኤተም ኤከምሄያሻ፥ ከምፈላሽ መዪዥሥ አራ።" 13ቤኸሽ ያሱስኳ ኤለማ ቤዻቆሥ አ ቤከከል፥ "በርሄከሻ፥ ዪዣሥ።" ናሥ ኦካ ና ቤዪዥሥ ጸገማ ነገንሠ መዹማ ና። 14ቤቶቆ ያሱስኳ አ ቤከል፥ "መገሻሠኼ ዳ አለአ ከጸጋ ሜተልኼ። ዻ ትገሥ ጸገኡ ከጥስ መፀ ገዴራ፤ ነለአ ነቸቻ ኤያሥ ቤከል ሙሴኳ፥ ኻ ደ መኻሉ ከመዪዣሣሉ፤ ከለአ ነካትጋሥ መዪዣሣሉ ከጸጋ ከኮዎማ።" 15ቤፈጋኽ እገሻኳ ከፄ ያሱስ በበኽ፤ ከለአ ቤሙንፆቆ አበበኽ ጸጋ ከማጦዪል ፄያ ካ፥ ከምብዱዋን ነመንሰሣለማምኳ። 16አኸን ቤቴንዢግ ጸጋ ኮቆ ሶጓ ከመዴራ። 17ኖካ ነሜታ መከኢ ያሱስ ነመትገሠማ፥ ቢማኢሽ ነጓ ደ ፋርስ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ደ ቤዾዌ ኒል ኤበ ጋጦቆ ገሊላ ኖጎ ኮዎማ፥ ከዪሁዳ፥ ከኤዬበ ዬሩሳሌምኳ። ቤኢ አመዥግ ረባ ከአ፥ ኤከምብዶቆን አ ደ መንሰሣ። 18አለአ፥ ችዳ ሜታ ቢሬቆ መዣ ኤተ ቤሽ አጋቸቸ ጸገማ ሜታ ነንተላ፤ ቢያኣጎ መኩቆ መጦዉሥ ነኸ ያሱስ። 19ከፄ መፈገኽ ጸጋኸን ቢያሃለሽ መኩቆ መዣ አ፥ ቢቶኮ ኮቆ መፃ ቢያጽጨኽ ቆማ፥ ቢከብቶቆ መዣ አ ከንተላ ኪል መፃ ከኸ ያሱስ። 20ኖከ ቤገመሥ ያሱስኳ መገሚላለማም ቤከል፥ "አም መዣ አለአ፥ ባምበፀካሸንዥገን ገንሣሉ ካም።" 21ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ከደ ፋርስ ቢሳንዘሥ ኒለማም ቢከል፥ "ዎዴያ አ ኤተ በገሸካ ገ ያ ነጸገ ረባ? ኣሥ ረባ እልቆማ፥ አኢካንኼ ሜተል ኤተ ከምፈለሽ መበፀሽ ገንሣኼ።" 22ቤያምባለሥ ያሱስ ገሳንዛለማም ቤኮሎቆ ቤከል ከማም፥ "ካሤ በኸከሳንዘከሥ ሾከ አለአ ኒልኻ? 23አባሲቆ ከምፐፐላ፥ መከላ 'ገንሣሉ ባምበፀካሽ ካማኽ፥' በላ መከላ 'ፈርሥ ዻ?' 24ኣምባለኸሥ ኤበጨካ ዱ በናደማ ገፋሌያ ከምበፀሽ ገንሣ ነኤባ ናል እኔያ፤" ቤከከል ከመዣ ኤተ ቤሽ አጋቸቸ ጸገማ፥ "ከምከለራ ካም፥ ፈርሥ፥ ሮቆ እንተላሉ፥ ዉካ ከመፀኡ!" 25ናሥ ኦካ ና ቤፈርሥ አመዣ አ ነኸማም፥ ቤሮቆ እንተላለማ ኤተ ቤዥገና፥ ከመኸ መገ ላ ከረባኳ ቤከዉስ ከመፃለማ። 26ጸጋ ደ ቤኢ ነጓ ኮዎማኳ ቤሰሥ እለማም ቤኩሥ ገጤያ፤ ቢኽ መገ ላ ከረባ ቢከል፥ "ኖካ ነለአ በኮገምከሥ በቦቆ ዳ አል ገተምዛ።" 27ኤቤፐሥ ያሱስ ነጓ፥ ቤገመሥ ኤተ ፈቃ ሜተም ቢኦ ሌዊ፥ ኤቤኢ ነመኢሻ ኖጎ ቢርኮቆ ፈቃ፥ ቤከከል፥ "ሁሌ ቾጎ አራ።" 28ቤፈርሥ ሌዊኳ፥ ቤበፀሽ ዳ ኮዎማ፥ ቤሁል ቾጎ አ። 29ነለአ ነቸቻ ቤከድ ሌዊ ነመፃለማ በቦቆ ዴዋና ከያሱስ። ነዴዋና ናኳ ቢማኢሽ ደ ፈቃ በበኽ ከጸጋ ጃጀንዳኳ ከማም ከመሰሳ። 30ደ ፋርስ ከደ በደካ መዠማም፥ ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴኳ፥ ቢያገሾቆ ደ መሁል ቾጎ ያሱስ ቢሎቆሥ ቢከከል፥ "ካሤ በኸከሰካ በኸከፈካ ከደ ፈቃ ከደ ገንሣኳ?" 31ያሱስኳ ቤኮሎቆ ከማም ቤከል፥ "ደ በኣጎካ ኤተ ቢያ አደ መዹሣ፥ አኣጎካኼ አኻምብድ ጸጋ ኤተ ጺያኼ። 32ዳ በርኮኬሥ አር፥ ኤከማንዡሥ አደ ገንሣ እለማም ከምኮሉዋቆን ነገንሣለማም፥ አርዎኬንኼ ከመኦ ደ መዪዥሣኼ።" 33ችዳ አለኣኸን ቢከል ከያሱስ፥ "ደ መሁል ቾጎ ዮሃንስ ቢኮዎኮኮ ኦኪል በበኽ ቢጦካ ገዴራኳ፤ ኤያሥ ኤያ በጦካ አደ መሁል ቾጓ አል ደ ፋርስኳ፤ ደ መሁል ቾገኡኸን ቢሰካ ቢፈካኳ።" 34ቤከከል ያሱስኳ፥ "መከኢ ርኸ ጋኺንጃ ኖጎማም፥ ከምፈለኸሽ መጦማ ኤከምኮዎጎን አደ ዴዋናኽ? 35ከምዌ ኦከማ ኤተ ከምቼዉሠን ርኸ ጋኺንጃ ኖጎማምኸን፤ ኖካ ና ከምኮዉጎ እማምኳ።" 36ኤያሥ ኤያኳ ቤገሸሥ መኮሣ ሜታ ከማም ቤከል፥ "ጸጋ ሜተል ከምቱሰኼ ኣ ኽኻ ከማቹምኪልኼ ከገደገናኼ፤ ኤከምጦዋ ኤለአ፥ ከምሸ ሥ አ ኽኻ አ፥ ከማኹዋቆኼ ኣ ገደገና ከዱ ኣ ኽኻኼ። 37ከምጸፀኸኼ ጸጋ ሜተልኳ ኬ ኽኻ ነመሌኤኽ ኮጋኼ፤ ኤከምጦዋ ኤለአ፥ ከምጼቂል ኬያ አ ኮጋ ከማርካ፥ ከምጫኼ ኮጋ አኳ በናኼ። 38ከምጸፁኽ ኬ ኽኻ ነኮገ ኽኻ። 39ጸጋ ኤተ በፈካ መዥገኽ ኬያ፥ አኣጎካኼ ማኸዱ ኸማኼ፤ በከለካ፥ 'ኣሥ መዥገኸማ በገሸለካ።"'

will be added

X\