ወጌላ ሉቃስ 24

1ነኤሙሳ ካል ገዳዱ ቤሮቆ ጋፋ ዳኺያ ኤተ ቢገ ከሣ፥ ቢከዽ ከሰ ሆ መሻ። 2ቢገመሥ ኤቤያገላይል ግሻ ኤተ ቢከሃንከስ ሆ ታንተርሳ። 3ኤቢኩ ኪለማኸን፥ ኢገመሠንኼ መሸ ኤታ ያሱስኼ። 4ሚከኢ ነመሳንዛ ከፄ አለአ፥ ቤችርሽ ጸጋ እምበንድ ደ ቤኢሰሥ ማንደኽ ኣ ኮጎማም። 5ቤዪሪል ጋፋኳ እኔያ ከገጤያ፥ ቤከከል ጸጋኳ ከማም፥ "ካሤ በኸካኣጎካ ኤተ በኢካ ኖጎ ደ በሸሸካ? 6አ አኢካንኼ ነገኣኼ፥ ባፈርካቆንዥገና፤ ሳንዘኸሥ ዳ ኤተ ቤገሸሥ አ ካኻ መከኢ ነገሊላ። 7ቤከለን ካኻኳ፥ 'ዱ በናደማ ከምደካ ኤከማተገሩቆ ከምኹዋ ከኤለ ደ ገንሣ ከምቱ ነጋገድ ጃ፥ ኤከምፈርሥ ነመሻ ነኦኪል ኦካግኳ።"' 8ኖካ ና ቢሳንዘሥ እገሻለማ። 9ኖከ ቢኮሌ ነሸ ሆ መሻኳ፥ ቢከገሸሥ አለአ ኮዎማ ከደ መሁል ቾጓ አሤር ኖቆማ ሜታ ከጃጀንዳኳ። 10ጋፋ አኳ ማሪያም አል መግደላ፥ ዮሃና፥ ማሪያም ኤዬማ ከያይቆብ፥ ኤያሥ ኤያ ቤኢ ጋፋ ጃጀንዳኳ ከማም። ቢከገሸሥ እማም አለአ ከሰ ገትጋ። 11እማምኸን ኢገሚለንኼ ጋፋ አኼ፤ ኢኦሠንኼ እገሸማ ኤጎላንደ ኸማኼ። 12ነደንኳ ጴጥሮስ ቤፈርሥ ቤዱጎ ከሰ ሆ መሻ፥ ቤዝሎቆ ቤገመሥ ኣሥ ኣ ኤተ ቢከገተከሣ። ነለአ ነቸቻ ቤፐሥ ነጓ፥ ቤሰሥ እለማ ከፄ ዳ ኤተ በደካኳ። 13ናሥ ኦካ ና ነደ መሁል ቾጎ ያሱስ ጸጋ እምበንድ ቢኢ ነመዻ ከኤባ ከሜታ ኤተ ቢኦ ፄማ ኤማኡስ። ኤማኡስኳ ቤሃታሥ ነዬሩሳሌም ኤመንዻ ከቾጓ አንጅ እምበንድ። 14ቢከንዸስ እማምኳ ከመገሸ ዳ ኤተ በደኮጓ አለአ ኮዎማ። 15ሚከኢ እማም ነማምበፀነማ ከማገሸሠማኳ፥ ቤዌ ያሱስ ኪልቆማ ኮጎማም ቢኮርሽ ኮዎማም። 16ሚከገመሠንኸን፥ ቤሱቆ ኸማም ኢያምባለሠንኼ አኼ። 17ቤከል ያሱስ ከማም፥ "ኤተ በኸከንዸከስ አኽ ከመገሸማ አለአ ኣሤያ?" ቤፃይል ኸማም፥ ቢኢቾጓ። 18ነማም መዣ ኤተ ቢኦ ፄማ ክሌዮፓ ቤኮሎቆ ቤከል፥ "ነደ በኢካ ነዬሩሳሌም፥ ኤተ በበፀካ መገማ ዳ ኤተ በደኮጎ ነአንጅ ነለአ ኣሥ አማኽ?" 19ቤሎቆሥ ያሱስኳ እማም ቤከል፥ "ኣሤ አ?" ቢኮሎቆ እማምኳ ቢከከል፥ "ዳ ኤተ በደካ ነጸገ ያሱስ፥ መዣ አል ናዘሬት። አ ኤተ መዪርጓ፥ ከገሻ ከመደዳኳ መዥገማ ነታሰ ረባ ካል ጸጋ ኮዋኳ። 20እምጥስ መፀ ገዴራለምላ እምበቦቆማ ከደ መዪር ኤባለምላኳ፥ ቢያተገሮቆ አ ከምኸሥ መሻ ከመቱማ ነጋገድ ጃኳ። 21አይላኸን ቢላጦኪል ኤበደካ አ ኤተ ከምብዶቆ ሾከ እስራኤል። ነደንኳ፥ ኤበትተካቆ ዳ አለአ ኮዎማ፥ ኖካ ነለአ ኦኪል ኦካጋለማ። 22ከመተጸማኳ፥ በተምዘኮቆ ጋፋ አጓለምላ ሜታ ሜታ አይላ። እማም ነኸማቱቋ ካል ገዳዱ ቢኢኬ ነሸ ሆ መሻ፥ 23ኢገሜንኼ መሻለማኼ። ኖከ ቢኮለኬያኳ፥ ቢገሸኬሥ ካይላ ኤበካገምካሥ ሰ ገትገ ረባ ከማም፥ በከከለካ ኤበደካ ያሱስ መኢማ። 24"ናይላኳ በዸካ ጸጋ ሜታ ሜታ ከሰ ሆ መሻ፥ ቢገምከሥ ኤያሥ በከለካ አጋፋ አኳ፤ አኸን ኢገምኬሠንኼ።" 25ቤከከል ያሱስኳ ከማም፥ "አኻ ደ ተሞ አለአ፤ ኤያላሥ በኸሌኤካሥ ከመገሚል ዳ ኤተ ቤገሸሥ አደ መዪርጓ ኮዎማ? 26አከደካንኼያኽ ኤከምሮቆ ክርስቶስ ማኣንሠሣ አለአ ኮዎማ፥ ኤከምኩን ከገሂንለማኳ?" 27ቤጨገስ አኳ ከማም ኤተ ቢቆተካ ከፄማ ነሎርጋ ነኮዎማ፥ ቤያጦሽ ናል ሙሴ ካሥ አል ደ መዪርጓ። 28ኖከ ቢያርቻቆ ከኤባ ኤተ ቢዸካናኳ፥ ቤድ ያሱስ ኤዳ ቤዽ ከምተራ። 29እማምኸን ቢሎቆሥ ከመዥግ ሳ ቢከከል፥ "ፀቆ ኖጎምላ፤ በደከንዥገን አሸጋዥጋ፥ በልምከንዥገን ኦካኳ።" ካ ቤኩ አኳ ከምፀቋ ኖጎማም። 30ኖከ ቤኢሽ ከማም ከመሰሳ፥ ቤሮቆ እጋ ቤዴሮቆ፥ ቤንፂቆ ቤንኽ ከማምኳ። 31ቤያኮራስ ኸማምኳ፥ ቢያምባለሥ ኤበደካ ያሱስ፤ አኸን ቤያሽንደሥ ነኸማም። 32እማምኳ ቢያሎቆሥ ቢከል፥ "በደከሽ እልኳ ከማገጓኼያኽ ኖከ በገሸኬ ካኳ ነንዶዋ፥ በጨገኬስ ሰ ሎርጋ ካኳኳ?" 33እማም ቢፈርሥ ናሥ አንጅ ና ቢኮል ከዬሩሳሌም፤ ቢዸብ ደ መሁል ቾጓ አሤር ኖቆማ ሜታ ደ ቢሙንፀኮቆ ነጓ፥ ከደ ቤኢ ኖጎማም ጃጀንዳኳ። 34ቢከል አደ ቤሙንፆቋኳ ከማም፥ "ኸገሻ፥ ባፈርካቆንዥገን ኤታ ያሱስ ነመሻ፥ ባገምካሥ ከሲሞንኳ።" 35ናሥ ኦካ ና ቢገሸሥ ችዳ እምበንድ አለአ ዳ ኤተ በደኮጎ ኒል እንዶዋ፥ ኤቢያምባለሥ አ ኖከ ቤንፂ እጋ። 36ኖከ ቢኢ እማም ነመገሸሥ አለአ፥ ቤኢቾጎ ያሱስ ኪልቆማ ኖጎማም ቤከከል፥ "ዳገ ነድ ካኻ።" 37እማምኸን ቢኦሥ ኤፉሣ፥ ቢተምዝ ቢጤያኳ። 38ቤከከል አኳ ከማም፥ "ካሤ በኸካሰሲካሣ? ካሤኳ በከፈርካ ማጤ እላ ኒልኻ? 39ዪርኻ ኤለም ከቾጎም። አራ ኪልቆም። እንዻቆኸሠና አራ፥ ዪርኸሥ። ፉሣ አጨካኼ በጫ ከዦኳኼ። አራኸን ኤያሥ በኸገምከሥ አኽ፥ በርጨካ።" 40ኖከ ቤከል ኤለኣኳ፥ ቤከትገሥ ኤለማ ከቾጎማኳ። 41ከፄ ቤሰሥ እለማም ከማገይላኸን፥ ኢፈለሸንኼ መገሚለማ ከደኽላኼ። ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "አኸጨካ ደ መሳኽ ነገኣኽ?" 42ቢከኽ እማምኳ መኢንዞቆ ዉ ኸማ ሜታ። 43ቤሮቆ አኳ ቤስ ነኸማም። 44ነለአ ነቸቻ ቤከከል ያሱስ ከማም፥ "ኖከ ቤርኢዬ ኖጎኻ፥ እገሻለም ኤተ ቤርገሼሥ ካኻ አለአ፤ አኳ፥ 'ከምደካ አመትታቋ ኮዎማ ኤተ ቢቆተካ ከፄም ነማቶቋ አል ሙሴ፥ ካል ደ መዪርጓ፥ ነሎርገ ጌኣኳ።"' 45ነለአ ነቸቻ ቤከዪዥል እልቆማም ኤከማምባሉሠን መዪዥሥ ሎርጋ፥ 46ቤከከል፥ "ቤቆተካንዥገን ኤከምሮቆ ክርስቶስ ማኣንሠሣ፥ ኤከምፈርሥ ነመሻ ነኦኪል ኦካግኳ። 47ኤያሥ ኤያ ከማጦሽ ነዬሩሳሌም፥ ኤበደካ ማቲሰማ ከፄማ ከሾካ ከኮዎማ ማንዠሥ እላ ከምዸብ ማምበፀሽ ገንሣ። 48አኻኳ ሹዳ ከዳ ከለአ። 49አለአ፥ ከምትገራ ካኻ ኤተ በካጦኪል አባብ አኻ፤ ኢኸሽ አኽኳ ነዬሩሳሌም ካሥ አል ኦከ ከምርኾቆ መዥጋ አል ጎዛ።" 50ነለአ ነቸቻ ቤፖቆ ያሱስ እማም ኒል ኤዬባ፥ ቤሮቆ ካሥ ቢታንያ፤ ነጓኳ ቤፈሮቆ ኤለማ ቤገሥ እማም። 51መከገሥ እማምኳ፥ ቤፐሥ ኖጎማም ቤያራቆ ከጎዛ። 52ቢከዴር እማምኳ፥ ቢኮሌ ከዬሩሳሌም ከበቦቆ ማገ ላ። 53ቢኢ መዱጎክ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ ከመኸ መገ ላ ከረባኳ።

will be added

X\