ወጌላ ሉቃስ 23

1ነለአ ነቸቻ ቢፈርሥ አደ ተምባ ኮዎማ፥ ቢሮቆ ያሱስ ከኸ ጵላጦስ። 2ቢያጦሽ መተምቦቆማ ቢከል፥ "ቢላምባለከሠንዥገን ኤበተኸከኽ አመዣ አለአ ሾካለምላ ነንዶዋ፥ በ ጻንደኮቆ ኤከምኹዋ ፈቃ ከጥስ ዶጎ ሮማ፥ በከለካ ኪልቆማ፥ 'አራ መሲያ፥ ጥሳኳ።"' 3ቤሎቆሥ ጵላጦስኳ ቤከከል፥ "አማኽ ጥስ ዶጎ ዪሁዳ?" ቤከኮሎቆ ያሱስኳ ቤከከል፥ "ኤያሥ ባከለካ አም።" 4ቤከከል አጵላጦስኳ ከምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ከኤማንጀ ጸጋ ደ ቤኢ ነጓኳ፥ "አርጻገካንኼ መሸ ሠማ ሜተል ነጸገ መዣ ነለኣኼ።" 5እማምኸን ቢከዥገስ ቢከል፥ "ጸጋ አለአ ባጦኬሽ ነገሊላ ካሥ ገአ በትገኬሥ ነኤበ ዪሁዳ ኮዎማ፥ በከዠቀካ ሾካለምላ።" 6ኖከ ቤገሶቆ ጵላጦስኳ አለአ፥ ቤሎቆሥ ቤከል፥ "ጸጋ አለአ ደ ገሊላኽ?" 7ኖከ ቤያምባለሥ ኤበዎኬ ያሱስ ነጋጦቆ ኤባ ኤተ በሙቸኮቆን አጥስ ሄሮድስ፥ ቤትግ አ ኮጎማ፤ ቤኢ ሄሮድስኳ ኖካ ና ነዬሩሳሌም። 8ኖከ ቤገመሥ ሄሮድስ አ፥ ቤያገይል በቦቆ፤ ከፄ ቤገሶቆ ፄ ያሱስ ነገሲቋ፥ ቤያኣጎ መገመሥ አ ከኦኪል በበኽኳ። ቤያጦዪል ከመገመሥ ዳ አል ገተምዛ ከንዶጎማ። 9ካ ቤሎቆሥ አሄሮድስ ያሱስ ከበበኽ ዳ፤ አኸን ኤከኮሎቆንኼ ሜተልኼ። 10ደ ቤኢቾጎ ነጓ፥ አመጥስ መፀ ገዴራ እምበቦቆማ፥ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴኳ፥ ቢተምቦቆ አ ዝንዜን። 11ቢሥ እምሄሮድስ ከለጋዪዳለማ ቢካሲሳኳ፤ ነለአ ነቸቻ ቢከኢሰሥ ከማንደኽ ኣ፥ ቤትግ ኮጎ ጵላጦስ። 12ነገሲቋ አመሄሮድስ ከጵላጦስ ብታ፤ ናሥ ኦካ ናኳ ቢያገኻ። 13ነለአ ነቸቻ ቤኦ ጵላጦስ እምጥስ መፀ ገዴራ እምበቦቆማ፥ ከደ እምፈገ ኤባ፥ ከሾካ አል ዪሁዳኳ ኮጎ ሜተም፥ 14ቤከከል ከማም፥ "በኸከለካ ጸጋ አለአ በተኸከኽ ሾካለምላ ነንዶዋ፥ በኸርኬቆ ኮጎም፤ እኽላ፥ ኤበርሎቆከሥ ነኸኻ፥ አርጻገካንኼ ነጸገማ መሸ ሠማ ሜተል ነዳ ኤተ በኸከተምበኮቆ አኽ አኼ። 15ኤያሥ ኤያኳ ሄሮድስ፥ ከፄ በኮለኬቆ ኮጎምላ፥ አጻገኬንኼ ዳ ሜተል ነጸገማኼ። ከለአ በኸገምከሣ፥ አደካንኼ መዣ አለአ ዳ ኤተ ከምኹከሥ መሻኼ። 16ካ ከምጦራ ኤከምኦቹዋ፥ ከምዠርሰን አር።" [ 17ነግዣ ነግዣ ነዚፈ ፋዝጋ ቤኢ ነጸገ ጵላጦስ አመዠስ ጸጋ ሜታ ከማም።] 18ቤሉግ ጸጋ ኮዎማኳ ቢከል፥ "ሾቆ መዣ አለአ፥ ዠካይሌስ ባርባኳ።" 19ቢኩቆ ባርባ አኳ ከመፀ ማፉንጫ፥ ከፄ ቤጨን ነማንዠቃ ኤተ ቤድ ኒል ኤዬባ፥ ቤሾቆ ጸጋኳ። 20ጵላጦስ ቤያኣጎ መዠስ ያሱስ፥ ቤኮሌ ቤገሽ ከጸጋ ከመዥግ ሳ። 21እማምኸን ቢሉግ ቢከከል፥ "ቱ፥ ቱ ነጋገድ ጃ።" 22ቤከል ጵላጦስኸን እል ኦካግ ከማም፥ "ኣሤ በሸከሣ? አርዸበካንኼ ሜተል ዳ ኤተ ከምኸከሥ መሻኼ፤ ከለአ ከምጦራ ኤከምኦቹዋ፥ ከምዠርሰን አር።" 23እማምኸን ቢፈሮቆ ሰማም ከጎዛ፥ ቢዥገስ ቢሎቆሥ ኤከምሠቆን። ቤዪጪል ፄ ገሉጓለማምኳ ጵላጦስ። 24ካ ቤር ጵላጦስ፥ ኤከምዱካ ዳ ኤተ ቢሎቆካ እማም። 25ቤዠስ ኤተ ቢሎቆካ እማም ባርባ፥ ኤተ ቢኩቆ ከመፀ ማፉንጫ ከፄ ማንዠቃ አል ኤዬባ ቤሾቆ ጸጋኳ፤ ቤያተገሮቆ ያሱስኸን ቤኽ ከኤለማም። 26ኖከ ቢፖቆ ያሱስ ከመቱማ ነጋገድ ጃ፥ ቢዻቆሽ ጸጋ አል ኤበ ቀሬና ኤተ ቢኦ ፄማ ሲሞን፥ መከዊዩ ኒል ቼ፤ ቢጦሥ ጋገድ ጃ ነጸገማ፥ ቢተገኽ ኤከምጹራ ከመሁል ከቸቸ ያሱስ። 27ነሾከ ዪሁዳ ቢሁል ቾጎ አጸጋ በበኽ ያሱስ፤ ነማምኳ ደ ቢከሳንዝ ቢከእሰሣኳ፥ ቤኢ ጋፋ ሜታ ሜታ። 28ያሱስኸን ቤያገለኽ ኮጎማም ቤከል ከማምኳ፥ "አኻ ጋፈ ዬሩሳሌም፥ መእሰኻኼ ካራኼ፤ እሰኻ ኪልቆኻ ከኢዳለኻኳ። 29ከፄ ከምዌ ኦከማ አል ኤተ ከምከልኻን፥ 'ማሄሸማ ጋፈ ሰሪያ፥ ደ በበፀካ መፖቋ ዱዋ መኸኮቆ ኩዋኳ።' 30ኖካ ና ከምከላ ጸጋ ከዶላ፥ 'ቼያሽ ከጸገምላ፥' ኮቆ ተኩሳኳ፥ 'ኣጉንዶቆ አይላ።' 31ኤቢጦካ እማም ኤለአ ነጸገም ኤተ በርኢካ ኤማንዚ ጃ፥ ኤያብ ከምጦዉዋና አኻ ደ በኽኢካ ኤመኼኤ ጃ?" 32ኤያሥ ኤያኳ ቢሮቆ ጸጋ ደ ገን እምበንድ ቢከዽ፥ ኤከምሹቆን እማም ከምያሱስ። 33ኖከ ቢዳሽ ከኔያ ኤተ ቢኦ "ጎ ዦኮ እልቋ፥" ቢቱ ያሱስ ነጋገድ ጃ፤ ቢቱ ከደ ገን እምበንድ ነትገነማ፥ ሜታ ከኤላ ጉንዛ፥ ሜታኳ ከኤላ ረ። 34ያሱስኳ ቤከል፥ "ባብ፥ በፀሽ ከማም፥ ኢገምካኼ ዳ ኤተ ቢደካኼ።" ቢዋጨሥ ለጋዪዳኳ ኣለማ፥ ቢፐር ጃ፤ 35ቤኢቾጎ በበኽ ጸጋኳ ቤዪርሻ፤ ቢካሲስ አመበቦቆ ጸጋኳ ቢከል፥ "በብደኮቆንዥገን ጃጀንዳ፤ ኤበደካ መሲያ ኤተ በሽለከሥ አረባ፥ ነብዶቆ እልቆማ።" 36ኤያሥ ኤያ ቤካሲስ አለጋዪዳኳ፤ ቢዌ ኮጎማ ቢከሬቆ መጸሽ ኬያ፥ 37ቢከከልኳ፥ "ኸገሻ ኤከምዳኣ ጥስ ዶጎ ዪሁዳ፥ ብዶቆ እልቀኡ።" 38ቤኢ መቆታ ሜተምኳ ኖጎ እልቆማ ኤተ ቤከል፥ "አለአ ጥስ ዶጎ ዪሁዳ።" 39ነደ ገን እምበንድ፥ ደ ቢቱ ነጋገድ ጃ፥ ቤ ጸጋ ሜተም ያሱስ ቤከል፥ "አም መሲያኼያኽ? ብዶቆ እልቀኡ፥ ብዶቆን አይልኳ።" 40ቤተስ ጀንዳኸን ቤከከል፥ "ኣከጤካኼ አም ከረባኽ? አምኳ ኤያሥ አለማ ኒለንዝ መኸሥ መሻ። 41አኳ በኮርኮቆ በነ መደዳሎኳ፥ ቢኸከሥ ኸማ ካኳ፤ ጸጋ አለኣኸን አሸከሠንኼ ዳ ሜተልኼ።" 42ቤከልኳ፥ "አም ያሱስ፥ ሳንዘሥ አራ ኖከ ከምኩኣ ከገፋሌያ ካሉ።" 43ቤከኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ኸ ገሻ ከመገሸርሥ ካም፥ ኖካ ነለአ ከምኢያኣ ከአራ ኒል ጀናታ፥ ኖጎ ማገ ጓ አል ግዢ ግዥ።" 44ኖከ ቤድ አንጅ ማያ፥ ቤድ መጓ ነኤበ እኔያ ነኮዎማ ካሥ አንጅ ሰናኮኳ፥ 45ቤያጉንዳኽ መዪዦጎ ኦካ። ቤያቱ አማጉንደኽ መዪዥሥ መፀ ገዴራኳ ከምበንድ። 46ቤሉግ ያሱስኳ ከበቦቆ ሳ ቤከል፥ "ባብ፥ ከምኸራ ፉሠም ከኤሉ።" መከኢ ነመገሸሥ አለኣኳ፥ ቤሱማ። 47ኖከ ቤገመሥ ጥስ ለጋዪዳ አል ግቸማ ማቁስ ዳ ኤተ ቤዶጓ አለአ፥ ቤከኽ መገ ላ ከረባ ቤከል፥ "ኸገሻ መዣ አለአ መዪዥሥ ጸጋ።" 48በበኽ ጸጋኳ ደ ቤኢቾጎ ነጓ ከመዪርሽ ሾከ ዳ አለአ፥ ኖከ ቢገመሥ ዳ ኤተ በደኮጓ፥ ቢኦቸሥ ቁንዘማም፥ ቢፐሥ ነጓ። 49ጸጋ ደ ቢያገም ከያሱስ ኮዎማ ከጋፋ ደ ቤሁሌ ቾጎ አ ነገሊላ፥ ቢኢቾጎ ጸት ከመዪርሸማ። 50መዣ ኤተ ቢኦ ፄማ ዮሴፍ፥ ነደ ተምባ ጸጋ ሜታ፥ ገሸለማ ከመዪዥሠማኳ፥ 51አ ኤያ ገሲለንኼ ማ ገሸሣለማም ከመደዳለማምኼ፤ አኳ ጸጋ አል አርማቲያ፥ አል ኤዬበ ዪሁዳ ሜታ፥ ቤኢ ነመዜኽ ገፋሌ ረባ። 52ጸጋ አለአ ቤዽ ኮጎ ጵላጦስ፥ ቤቆን መሸ ያሱስ። 53ቤብቶቆ መሻለማ ነጋገድ ጃ፥ ቤከገተሥ ከኣ ኽኻ፥ ቤጦሥ ኒል ሆ ታንተርሳ፥ ኖጎ ቢበፀካ መሃንዡቆን ጸጋ ሜተል። 54ኦካ አኳ ኦከ መገሥ ጸጋ ከኦከ ሙሳ፥ ነሸጋዥጋ ኤተ ከምጅበካጎ ከዱ ሙሳ። 55ጋፋ ደ ቢዌ ከያሱስ ነገሊላ፥ ቢዽ ነቾጎ ዮሴፍ፥ ቢገሜሥ ሆ መሻ ኤበከጦካሥ መሻለማኳ ኒለማ። 56እማም ቢኮሌ ከመፃለማም ቢገሥ ዳኺያ ከዳ ኤተ ከምዱከሥ መሻለማ። ቢያፉጫቆ ኖከ ሙሳ ኤያሥ ቤገሸሥ ማቶቋ አል ሙሴ።

will be added

X\