ወጌላ ሉቃስ 21

1ቤፈር ጺ ያሱስ፥ ቤገመሥ ኤበጦከሥ አደ ተቃ ደ መኻለማም ኪል ዳ ኤተ በጦከሠን ጸጋ ለማና አል መዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ። 2ቤገመሥ ኤያሥ ኤያኳ ጋፈ ዢጋ ሜተም፥ ኤበጦከሠን ኢደ ኸ ለማና እምበንድ። 3ቤከል ያሱስ፥ "ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ በጦከሠን እገፈ ዢጋ አለአ ነጸጋ ነኮዎማም በቦቆ። 4እማም ኮዎማም አለአ ቢኸካ ደ መኻ ነኤተ ባኤካሽ ነለማናለማም፤ አኸን መከኢ ዢጋ፥ በጦከሠን ዳ ኤተ በጨካ ከመኢያለማ ኮዎማ ኪል ዳ።" 5ቤከል ጸጋ ሜታ ሜታ፥ ኤያብ ቢያንደጎነከሥ መዪዥሥ መፀ ገዴራ ከመጋሸል ግሻ ከደ መኻ ካል ረባኳ። ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ 6"ከምዌ ኦከማ፥ ኦከ ከምበፃ ማሻኽ ግሻ ሜተል ኖቆ ግሻ ነዳ ኤተ በኸገምከሥ አኽ ነገአ ኮዎማ፤ ከማምብቆ ኮዎማኳ።" 7እማምኳ ቢሎቆሥ ቢከከል፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ከማሥ ከምዳ አለአ? ኣሤ ማቲሣ ኤተ ከማምባልለከሥ ማጦሸማ?" 8ቤኮሎቆ ያሱስ ከማም ቤከል፥ "አዪርኸካ ኤከምበፀኻ ማጠኻኸን፤ ከምዌ አበበኽ ጸጋ ከፄም ከምከሉዋ 'አራ ክርስቶስ'፥ ኤያሥ ኤያ 'ባርቸካዬቆንዥገን አንጅ ማ።' አኻኸን መዸኻኼ ነቾጎማምኼ። 9መጤኻኼ ኖከ ከምገሰኾቆ ማሸማ ከማኦኪል ኤባኳ፤ በኢካ ሾከ አለኣኳ ከመዳ ነገሲቋ፥ ከምደካኼ አመርሸማኸን ካሥ አኼ።" 10ነለአ ነቸቻ ቤከል ከማም፥ "ሾካ ከምፈርሥ ከማሻ ከሾካ፥ ገፋሌያኳ ከገፋሌያ። 11ከምዳ አበቦቆ ማንዙበሽ እኔያ፥ ኤዴበና ከገንሠ መዹማ ኖጎ በበኽኳ፤ ከማትጋሥ ነጎዛ ዳ ኤተ ከምጤካ ጸጋ፥ ከበቦቆ ዳ አል ገተምዛኳ። 12ነከምደን አለአ ኮዎማ ነገሲቋ፥ ከምራቁሽ አኻ ከማሙቹቆኳ፤ ከማተገሩቆ አኻ ከምኹዋ ከገሙንፀ ዶጎ ዪሁዳ ከመፀ ማፉንጫኳ፥ ከምሩቆ አኻ ከፄምኳ ከኸ ዶጎ ጥሳ፥ ከኸ ጅኤለ ጥስ ኤባኳ። 13ከለአ ከምዸበኸካ እንዶዋ ኤተ ከምደኸካ ኸገሻ ከፄም። 14ራቆኸሥ ከእልኻ ኤከምበፀኻን መሳንዘኻ ነገሲቋ ነመከላ፥ 'ኣሤ ከምኮልሎኳ?' 15ከምደራ ካኻ ሰኻ ከምኸራ መገመኻ ካኻ፥ ኤተ ከምበፀካ አብታለኻ ኮዎማ መፈለከሽ መንሳ፥ መሙቸኮቆ አኻኳ። 16ከማተገሩቆ አኻ ከምኹዋ አዶጎ ኤበኻ፥ ከኢዴበኻ፥ ሾከኻ፥ ከጀንደኻኳ፤ ከምሹቆ ናኻ ሜተም ሜተምኳ። 17ከፄም ከማቸከካኽ ጸጋ ኮዎማ ካኻ። 18ነደንኳ፥ ከምቴያኼ አሜተል ነቤቆኻኼ። 19ቀመኾቆ፥ ከለአ ከምዸበኸካ መኢያ ኤተ ከምኻ አረባ ካኻ።" 20"ኖከ ከምገመኸሥ ከማንዲቆ አለጋዪዳ ዬሩሳሌምኳ፥ ከምገመኻ ኤባርቸካዬቆ መቴያለማ። 21ኖካ ና ጸጋ አል ኤበ ዪሁዳ ኒያምቤ ኮቆ ዶላ፥ ኒፐሥ አደ በኢካ ኒል ኤዬባኳ፥ መኩኼ አደ በኢኬ ነኸ እኔያኳ ኪል ኤዬባኼ። 22ኦካ አ አል መኸሣ፤ መዳለማ ኤኤለአ፥ ኤከምትታቆን ኤተ ቢቆተካ ነመዪዥሥ ሎርጋ ኮዎማ። 23ኖካ ና እንዳዌ ከደ ገዘሞ ከደ መኾቆ ኩዋ ከኢዳ፤ ከፄ ከምዳ ነኔያ አበቦቆ ማፉንጮቋ፥ ከማመሥ ረባ ነጸገ ሾካ ነለአ። 24ከምሹኮቆ እማም ከመመስ ቻጋ፥ ከምጻጉዋ እማም ከምሩቆ ከኤባ ከኤባ፤ ዬሩሳሌምኳ ከመንቱባ ሾካ ደ በበፀካ መዳ አል ረባ፤ ከምዳ አለኣኳ ካሥ አል ኦከ ከምትታቆ ግዣ ነኤተ ከመሙቾቆን ሾካ ደ በበፀካ መዳ አል ረባ።" 25ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "ከማገማሥ ማቲሣ ኖካ፥ ነኸ ጽጃ ከቢዣኳ፤ ከምዳ ማፉንጮቋ ከማሰሲያሣ ነሾካ ናል ኤበ እኔያ ኮዎማ፥ ኤተ ከምዳ ነሰ በቦቆ ብ ኣያ ከመመኽ ትል ኣያኳ። 26ከመማዋ ጸጋ ከገጤያ ነመዜኽ ዳ ኤተ ከምዌ ከኤባ ካል እኔያ፥ ከፄ ከማንዙባሽ ኖካ ና ዳ ኤተ በኸካ መዪዦጓ ነጎዛ ኮዎማ። 27ነለአ ነቸቻ ከምገሙሥ ዱ በናደማ መከዌ ኒል ኩንዱ ከመዥጋ፥ ከበቦቆ ገሂንኳ። 28ኖከ ከማጦዋሽ አለአ፥ ፈርኸሥ ራቆኻ እልቆኻ ከጎዛ፤ ባርቸካዬቆንዥገን መብዳለኻ።" 29ቤተጽ ያሱስ ቤገሸሥ መኮሣ ከማም ቤከልኳ፥ "ዪርኻ ጅ ቦዋ ከጃ ኮዎማኳ። 30ኖከ በኸዪርካ ኤበኩቀካቆ ፄማ፥ በኻምባለከሥ ኤያሥ አለአ ኤባርቸካዬቆ ጅፈራ። 31ኤያሥ ኤያኳ፥ ኖከ ከምገመኸሥ በደካ አለአ ኮዎማ፥ በኸገምካ አኽኳ ኤባርቸካዬቆ ገፋሌ ረባ። 32ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ከምተራኼ አማፖቋ አለአ ካሥ አል ኦከ ከምዳ አለአ ኮዎማኳ። 33ከምተራ እኔያ ከጎዛኳ፥ እገሻለምኸን ከምተራኼ ሜተልኼ።" 34ቤከል ያሱስ፥ "ዜኸኽ እልቆኻ ኤከምበፃ መቱጎቆን አኻ መፈገሥ ደ መሳ ከደ መፋ፥ መደኻ፥ ከገሳንዘ መኢያ አል ኤበ እኔያኳ፤ አዪርኸካ ኤከምበፃ መብሾቆ ኦከማ አኻ፥ ኤያሥ በራቆካ አመጎጓ ደ ግዚያ። 35ከምዌ ኦከማ አ ነጸገጸጋ ኮዎማ ደ በኢካ ነኤባ ናል እኔያ ኖጎ ኮዎማኳ። 36ካ ኣምበንኻሥ መዱጎክ፥ ዴረኻ ኤከምፐኸሠን ነዳ ኤተ በኢካ ከመዌያ ኮዎማ ነለአ፥ ኤከምፈለኸሽ መኢቾጓ ነኸ ዱ በናደማኳ።" 37ቤትገሥ ያሱስ ኖካ ኖካ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ነሸጋዥጋኳ ቤፐሥ ኮጎ ዶላ ኤተ ቢኦ ዶለ ቆሻ፥ ቤዥገን ነጓኳ። 38ቤፈርሥ ጸጋ ኮዎማ ፈላ ነኸማቱቋ ካል ገዳዱ፥ ከማጦዪል ፄያ ካ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ።

will be added

X\