ወጌላ ሉቃስ 20

1ኖካ ነሜታ፥ ኖከ ቤትገሥ ያሱስ ከጸጋ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ቤያቲስ ሰ ማገ ላ አል ረባ፥ ቢዽ ኮጎማ አመጥስ መፀ ገዴራ እምበቦቆማ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ከደ እምፈጋኳ፥ 2ቢሎቆሥ አ ቢከል፥ "እገሸ ካይሌሥ፥ ከገፋሌያ ካል ኣሤ ባከደካ ዳ አለአ? ኦዴ በኸኬ ገፋሌያ አለአ ካማ?" 3ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "አራኳ ከምሎቆርከሥ አኻ ከገሻ ሜታ፤ እገሸኸካሬሥ፥ 4ከንዶ ጓብ ባኸካዬሽ ገፋሌ ማጩጾቋ ኤተ ቤጩጾቆ አዮሃንሳ? ኖጎ ረባኽ በላ ኖጎ ጸጋ?" 5ቢያገሽ እማምኳ ኣሥ እልኸማም ቢከል፥ "ኤመከሎኳ 'ኖጎ ረባ' ከምከላ ካኳ፥ 'ካሤ በኸከበፀናኽ መገመኸኪላ?' 6ኤከምከሎኳ 'ኖጎ ጸጋኳ፥' ከምኦቸካ አጸጋ ኮዎማ አኳ ከግሻ፥ ከፄ ቢገምኪል እማም ኤበደካ ዮሃንስ ኤተ መዪርጓ።" 7ካ ቢከኮሎቆ ቢከል፥ "ኢልገምካኼ ከንዶጎ ባኸካዬሻኼ።" 8ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "ከመገሸርሠኼ አርኳ ካኻ፥ ከገፋሌያ ካል ኣሤ ኤበርደካ ዳ አለአ።" 9ቤገሸሥ ያሱስ መኮሣ አለአ ከጸጋ ቤከል፥ "ጸጋ ሜታ ቤኮኮ በበኽ ባጉዋ ነቼለማ፥ ቤከኽ ከደ ገሌያ ቤዸን ከኤባ ከሜታ፥ ቤፀዬቆ ኦኪል በበኽ። 10ኖከ ቤኢንዝ ኸ ባጉዋኳ፥ ቤትግ ዎደ ሜታ ኮጎ ደ ገሌያ ኤከምኹካን ነኸማ ለኮማለማ፤ እማምኸን ቢኦች ዎደ አ፥ ቢጦ ቾጎ ከኤላና። 11ቤትጌ ዎደ ጀንዳኳ ኮጎማም፤ እማምኸን ኤቢኦች ቢዪፆቆ አኳ ነቸቻ፥ ቢጦ ቾጎ ከኤላና። 12ከመተጸማኳ ቤከትጌ ዎደ ከኦካግኳ፤ ቢዱዠኽ አ፥ ቢያምብሽ ከጃጻኳ። 13"ቤከል ኤተ መንጨ ባጉዋኸን፥ 'ኣሥ ከምደራ? ከምትገራ ዱዋለም ኤተ በርሄከሻ፤ ፌት ከማጤዉከሽ ከአ።' 14ኤቢገመሥ አደ ገሌያኸን አ፥ ቢያገሸሥ ኣሥ እልኸማም ቢከል፥ 'አለአ ዱማ ኤተ ከምኮላ ኤተ ባጉዋ፤ ዎኼ ሸኮቆ፥ ከምኮሎኳ ዳለማ።' 15ካ ቢፖቆ አ ኒል ቼ ባጉዋ ከኸ እኔያ ቢሾቋ። ኤተ ባጉዋ ኣሤ ከምዳ ነጸገማም በኢካ ካኻ? 16ከምዌ ኤተ ቼ ባጉዋ፥ ከምሸሾቆ ደ ገሌያ አ፥ ከምኻ ቼ ባጉዋ አኳ ከደ ገሌያ ከጀንዳ።" ኤቤገሶቆ ጸጋኳ አለአ፥ ቢከል፥ "ነጻንደኽ አረባ።" 17ያሱስ ቤዪርጎ ኮጎማም ቤከል፥ "ኤተ ቢቆተካ ነመዪዥሥ ሎርጋ፥ 'ግሻ ኤተ በ ከሥ አደ መዶቆ መፃ፥ አ በደካ ከዞዳ' መጨገስ አኳ ኣሤያ? 18ከመንፂያሥ ጸጋ ኮዎማ ኤተ ከምፋታ ነጸገ ግሻ ና፥ ከምጠጫይል ኤተ ከምፋታ አግሻ አኳ ነጸገማ።" 19ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ከምጥስ አል መፀ ገዴራ እምበቦቆማ፥ ቢያኣጎ መዻቆሽ ያሱስ ናሥ ኦካ ና፥ ከፄ ቢገም ኤቤገሸሥ አ መኮሣ አለአ ነጸገማም። ነደንኳ ቢከጤ ከጸጋ። 20ካ ቢጒዪቆ አ፥ ቢከትግ ደ ቤኮሥ መዪዥሠማ ከመንዾቆ አ፥ ኤከምዻቁከሸን አ ከገሻለማ። ነለአ ነቸቻ ቢያኣጎ ማተገሮቆ መኹዋ አ ከገፋሌያ ከመኸሣ አል ጅኤለ ጥስ ዶጎ ሮማ። 21ቢዌ አደ መንዾቆማ አ ኮጎ ያሱስ ቢከል፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ቢልገምካ ነመትገሠማሉ ኤባገሸከሥ አም ኸማ፤ በላ መዪራኣን ኸ ጸጋ፥ ከኸገሻ ባትገከሥ እንዶ ረባ። 22እገሼሠና ካይላ፥ አኸካሣኽ መኸ ፈቃ ከጥስ ዶጎ ሮማ በላ አኸካሠኼ?" 23ያሱስኸን ቤያምባለሥ ማንደ እገሻለማም ቤከል ከማም፥ 24"ትገኼሥ ካራ ኸ ለማና ሜታ! መኮሥ ዎዴያ መቆት ዎዴያኳ በኢካ ነጸገ ለማና ና?" ቢከል እማምኳ፥ "አል ጥስ ዶጎ ሮማ።" 25ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "ካ ኸኸካ አል ጥሳ ከጥሳ፥ አል ረባኳ ከረባ።" 26ኢፈለሸንኼ መራቁከሽ ከገሻለማ ሜተል ነኸ ጸጋኼ፤ ቤሰሥ እለማም አመኮሎቆማለማ፥ ቢንጦ ፄ ትልኳ። 27ደ ሳዱቃ ደ ቤከል፥ "አኢካንኼ አመፈርሣ ነመሻ፥" ቢዌ ነማም ጸጋ ሜታ ሜታ ኮጎ ያሱስ ቢሎቆሥ አ፥ 28ቢከል፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ቤከል ሙሴ ቤቆት ካይላ፥ 'ኤከምሻ አዱዌበ ጸጋ ሜታ፥ በላ መፐኸን ዱዋ ኤከምበፀሽ እገፈማ፥ ነሮቆ መዣ አ እገፈ ዱዌበማ ነከጦኽ ሾካ ከዱዌበማ።' 29ቤኢ ኢዴባ ሥሠ በንድ፤ መዣ ታጋ ቤሮቆ እገፋ ቤሽ ነከምጨን ኢዳ። 30ቤሮቆ አጋሁል ቸቸማኳ እገፋ አ። 31ቤሮቆ ጋሁለማ አል እል ኦካግኳ እገፋ አ፤ ኤያሥ ኤያ ሥሠ በንዳለማም ቢሮቆ እገፋ አ፥ ቢሸሽ በላ መጩዋን ዱዋ። 32ኤቢሸሽ እማም ኮዎማም ነቸቻ፥ ቤሽ እንገፋ አኳ። 33ኖከ መፈርሣ ነመሻኳ፥ ከዎዴ ከምደካን አ ነማም ና ከገፋ። ቢርኮቆንዥገን ሥሠ እምበንዳለማም።" 34ያሱስ ቤኮሎቆ ከማም ቤከል፥ "ጸጋ አል ግዣ አለአ በርኮቆ፥ ቢርኮቆኳ። 35ደ ከምደካ አመንዘ ለማ ነመፈርሣ ናል ደ በሸሸካ፥ ነመኢያ ነአንጅ ነኤተ ከምዌያኳ፥ ከምሩቆኼ ከማሩቆኼኳ። 36ከፄ ከምኩሥ ሰ ገትገ ረባ፥ ከመፈርሣ ነመሻኳ ከፄ ከምዱዋ ኢደ ረባ፥ ከምሹዋኼ ሜተልኼ። 37ቤትገሥ ሙሴኳ፥ ኤከምፈርሥ ደ በሸሸካ። አ ነፂን መበል ኽኻ፥ ኖከ ቤኦ ፄ ረባ፥ ቤኦ ቤከል 'ረባ አል ኣብራሃም፥ ረባ አል እስያቅ፥ ረባ አል ያይቆብኳ።' 38አ ረባ አል ደ በኢካ፥ አል ደ በሸካኼ። ከአ ጸጋ ኮዎማ መኢማ።" 39ነደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴኳ ሜታ ሜታ ቢኮሎቆ ቢከል፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ገሸለማ ባገሸከሣ።" 40ከመተጸማ ኤኢንኼ ሜተል ኤተ ቤንዥጋይልኽ ከመሎቆሥ አ ከዳ ከጀንዳኼ። 41ነለአ ነቸቻ ቤሎቆሥ ያሱስ እማም ቤከል፥ "ኤያብ በፈለከሽ ጸጋ መከላ መሲያ ሾከ ዳዊታ? 42ዳዊት እልቆማኸን ቤከል ነሎርገ ጌኣ፥ 'ረባ ቤከል ከኤተም፥ ኢሽ ነጅ ኤለም ከኤላ ጉንዛ፥ 43ካሥ አል ኦከ ከምጦራ ብታሉ ከደ መጦ ቾጓሉ።' 44ካ ኤበከለካ ዳዊት 'ኤተም፥' ኤያበማ ከምፈለከሸን አመሲያ መዳ ሾከ ዳዊታ?" 45ሚካጦዪል ፄ ጸጋ ኮዎማ፥ ቤከከል ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ፥ 46"ዜኸኽ ጸገኻ ነደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ደ ባንዲካ በኢሰከሥ መጎ ኣ፤ እማም ቢያኣጎካ ኤከምኹካ ጸጋ ዳገ ከማም ኒል ሱጋ፤ ኒል መፀ ገዴራ ቢሄከሽ መኢሻ ነበቦቆ ቱጋ፥ ኒል ዴዋናኳ ነቱገ ገሂን። 47እማም ደ በከርኮቆ ደ መጫ አል ጋፈ ዢጋ፥ ከመትገሥ ጸገማምኳ ቢጎከሥ ገዴራለማም ነኸ ጸጋ። ሾከ ጸጋ አለአ ከምኸከሥ አረባ መንሶቆ መኸሣ።"

will be added

X\