ወጌላ ሉቃስ 18

1ያሱስ ቤገሸሥ መኮሣ ሜታ ከደ መሁል ቾጎማ። ቤያኣጎ መከትገሠማ ከማም፥ ኤከምዳ መዱጎክ መዴራ ከማም በላ መሌኡዋን። 2ቤከልኳ፥ "በኢካ ነኤዬባ ነሜተም ኤተ መኸሣ ኤተ በበፀካ መጤካ ከረባ፥ መዪፀካቆ ከጸጋኳ። 3ቤኢሽ ነኤባ ናኳ ጋፈ ዢጋ ሜታ፤ አኳ ቤዌ ኮጎማ ቤከከል፥ 'ነተምባ ኤተ ቢልጨካ ከብታለም፥ ዪዥሥ ኸካሬሥ።' 4አኸን ቤንድል ፄ ከኦኪል በበኽ። ነንኸን ቤሳንዘሥ ኒለማ ቤከል፥ 'ኤከምበፀራ መጤያ ከረባ፥ መዪፀርካቆ ከጸጋኳ፥ 5ጋፈ ዢጋ አለኣኸን ከፄ በተርቀከሥ አራ፥ ከምዪዥርከሥ መኸሣ፤ ኤከምበፀራ መጦራ ኤለአ፥ ከሞኮሌ ከማቀቀነሥ አራ።"' 6ቤከል ኤታ ያሱስኳ፥ "ኣጦኺል ፄ ከዳ ኤተ በከለካ ኤተ ማደሥ መኸሣ አለአ። 7ረባ ከደ በሽለከሥ አ፥ ደ በሉገካ ኮጎማ ከገዴራ ኒል ኦካ ከመጎኳ፥ ከምኸከሠኼያኽ ከማማ፥ ከመተጸሠማኳ ከመንድል ፄያኽ? 8ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ከምኸሥ ከማም ፈላ፤ ነደንኳ፥ ኖከ ከምዌ ዱ በናደማኳ፥ ከምዸባኽ መገሚላ ነኤባ ናል እኔያ?" 9ቤከገሸሥ ያሱስ መኮሣ አለአ ከጸጋ ሜታ ሜታ፥ ደ በዪርካ ጸገማ ከመዪዥሠማ፥ በሸኮጎ በ ከሠን ጃጀንዳኳ። 10ቤከልኳ፥ "ቢዽ ጸጋ እምበንድ ከገዴራ ከመዪዥሥ መፀ ገዴራ። ነማምኳ ሜተም መዣ አል ፋርስ፥ ጀንዳኳ ኤተ ፈቃ። 11ቤኢቾጎ አመዣ አል ፋርስ ቤዴር ኒለማ ቤከል፥ 'ረባ፥ በርኸካ መገ ላ ካም፥ ከፄ በርበፀካ መዳ ኤያል ጸጋ ጃጀንዳ፥ ደ ማጎዠማ፥ ደ መደ ገንሠ ዳ፥ ደ ጎሲያ ኤያሥ ኤያ ኤኤተ ፈቃ አለኣኳ። 12ኖከ ገሌያ ነሜታ በርኮዎኮጎ ኦኪል እምበንድ፥ ነዳ ኤተ በርዸበካ ኮዎማ፥ በርፈቀካ ነአሤር ኤላ ሜተም ካም።' 13ኤተ ፈቃኸን ቤኢቾጎ ጸት፥ ቤጤ ከመፈሮቆ እልኸማ ከጎዛ፥ ቤኦቸሥ ቁንዘማ ቤከል፥ 'ረባ፥ ኣገኽ ካራ ከኤተ ገንሣ ከለአ።' 14አራ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤተ በዸበካ መዪዥሣ በኮለኬን ከመፃለማ፥ አኤተ ፈቃ፥ አመዣ አል ፋርስኼ፤ ኤተ ከምራቆኽ ጸገማ ከምጻ፥ ከምጦዋኽ ከገቻ፤ ኤተ ከምጦኽ ጸገማ ከገቻ ኮዎማኳ፥ ከማፈራቆ ከምጻ።" 15ኤከመንዻቆሠን እማም ቤሬቆ ጸጋ ሆር ከያሱስ። ኖከ ቢገመሥ ደ መሁል ቾጓኸን አለአ፥ ቢሉገሥ ጸጋ አ። 16ያሱስኸን ቤኦዌ ኢዳ ኮጎማ ቤከል፥ "መጻንደኸቆኼ ኢዳ፥ ኒዾዌ ኮጎም፤ ጸጋ ደ ከምኩ ከገፋሌ ረባ ሾከ አለአ። 17ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤተ በበፀካ መሮቆ ገፋሌ ረባ ኤያል ኢዳ፥ ከምኩንኼ።" 18ነዶጎ ጥስ ዪሁዳ ቤሎቆሥ ጸጋ ሜታ ያሱስ ቤከል፥ "ገሸል ኤተ መትገሠማ፥ ኤከምዸበራን መኢያ አል ግዢ ግዥ፥ ኣሤ በኢካ አመደማ ካራ?" 19ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከከል፥ "ካሤ ባከከለካ አም ካራ ገሸለማ? ኣሥ ረባ ሜተል፥ አኢካንኼ ኤተ ገሸለካ ሜተልኼ። 20ባገምካ ማቶቋ፤ በከለካ አኳ፥ 'ማጎርታኣኼ፥ መሻኣቆኼ፥ መሎኳኣኼ፥ መጦዋኣኼ ነጸገጸጋ ጎልጎዛ ከኸገሻኼ፥ ሂንሥ በበኡ ከእይኡኳ።"' 21ቤከከል መዣ አኳ፥ "በራጦከሽ አለአ ኮዎማ፥ በርዜከኸንዥገን ከኸ ኢዳ።" 22ያሱስ ኤቤገሶቆ አለአ፥ ቤከል ከመዣ ካ፥ "ባሸካዬኸን ካም ዳ ሜተል፤ እኮዶቆ ዳ ኤተ ባጨካ ኮዎማ፥ ኸካ ከደ ዢጋ፤ ከምጫኣ በና ነጎዛኳ። ነለአ ነቸቻ ዌ ሁሌ ቾጎ አራ።" 23ኤቤገሶቆ መዣ አኸን አለአ፥ ቤሳንዝ ዝንዜን፥ ከፄ ቤጭ ለማና በበኽኳ። 24ያሱስኳ ቤዪር [ኤበሳንዘካ] መዣ አ ቤከል፥ "ከደ መጨ ደ መጫ ኤያላሥ በከዥገካቆ መኩ ከገፋሌ ረባ። 25ኤተ ለማና ሜታ ከምኩ ነገፋሌ ረባ፥ ከምፐፐላ ከካምበላ አማፐሣ ነጋምቦ ላብራ።" 26ቢከል ጸጋ ደ ቤገሶቆ አለኣኳ፥ "ኤከምዳ ኤለአ፥ ኦዴ ከምፈለሸና መብዳ?" 27ቤከል ያሱስኸን፥ "ዳ ኤተ ከምበፃ ማፈላሽ ከጸጋ፥ ከማፈለካሽ ከረባ።" 28ቤከል ጴጥሮስኳ ከያሱስ፥ "ቢልበፀከሽ ዳ ኤተ ቢልጨካ ኮዎማ፥ ቢልሁልከቾጎ አም።" 29ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ከፄ ገፋሌ ረባ ኤተ በበፀከሽ መፃለማ፥ ኤያሥ ኤያ እገፈማ፥ ኢዴበማ፥ በበማ ከኤዬማ፥ ከኢደማኳ፥ 30ከምዸባ ነለአ በቦቆ ነመኢያለማ ነለአ፥ ነኤባ ናል እኔያ ናል ኽኻኳ ከምኩ ከመኢያ አል ግዢ ግዥ።" 31ያሱስ ቤሮቆ ደ መሁል ቾጓ አሤር ኖቆማ እምበንድ ከጺማም ቤከከል፥ "እኽላ ከምዾኳ ከዬሩሳሌም፤ ነጓ ከምትታቆ ኮዎማ ኤተ ቢቆተካ ከፄ ዱ በናደማ ከንዶጎ ደ መዪርጓ። 32ከምኹካ አ ከኤለ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ካል ረባ። ከማሲዩሥ እማምኳ፥ ከምዋ፥ ከመንጠቁከሥ ከጋጠቆዋኳ፥ 33ከምኦቹዋ አ ከምሹቆኳ። ነኦኪል ኦካግኸን ከማፈራቆ ነመሻ።" 34ደ መሁል ቾጓኸን ኢያገሚለንኼ ነገሻ ነለአ ኮዎማ ሜተልኼ። መጨገስ እገሻ አለአ ቤያጸፃቆ ከማም፥ ኢያምባለሠንኼ ኤበከለካ ኣሤኳ። 35ኖከ ቤያርቻቆ ያሱስ ከዬርኮ፥ ቤኢሽ ፐሻ ሜታ ነሰ ኸ እንዶዋ ቤኢ ነገቆና። 36ኖከ ቤገሶቆ ማትሽ ኤማንጀ ጸጋ፥ ቤሎቊል ኤበደኮጎ ኣሤያ። 37ቢከገሸሥ እማምኳ ቢከከል፥ "ያሱስ ጸጋ አል ናዘሬት በኢካ ነመተራ።" 38ኖካ ና ቤሉግ ፐሻ አኳ ቤከል፥ "አም ያሱስ፥ ዱ ዳዊት፥ ሌአይል ካራ።" 39ደ ቤሲቆ እንዶዋኳ ቢሉገሥ ኤከምጦ ፄን፤ ቤከንታቆ አኸን ቤሉግ ቤከል፥ "ዱ ዳዊት፥ ሌአይል ካራ።" 40ቤኢቾጎ ያሱስኳ፥ ቤጦ ኤከምሩዌቆ ፐሻ አ ኮጎማ። ኖከ ቤያርቸሥ አኳ፥ ቤሎቆሥ ያሱስ ቤከል፥ 41"ኣሤ ባኣጎካ ኤከምደራ ካማ?" ቤከል አኳ፥ "ኤተም፥ ኤከምኮራኣስ ኸም ካራ።" 42ቤከል ያሱስኳ፥ "ዪርጎ፥ በብደኮቆንዥገን አመገሚላሉ አም።" 43ናሥ ኦካ ና ቤያኮራስ ኸማ ቤፈለሽ መገሞጓ፥ ቤሁል ቾጎ ያሱስ ቤከኽ መገ ላ ከረባኳ። ጸጋ ደ ቤገመሥ አለአ ኮዎማ፥ ቢኮሎቆ መገማ ከረባ።

will be added

X\