ወጌላ ሉቃስ 17

1ቤከል ያሱስኳ ከደ መሁል ቾጎማ፥ "ከምሸኼ ዳ ኤተ ከምሥቆ ጸጋ ነመገሚላኼ፤ እንዳዌ ከጸጋ ኤተ ከምዌ አመሥ ከንዶጎማ። 2ከኤተ ከምሥቆ ኢደ ገናሥ ኢዳ ነመገሚላ ናለማም ነለአ፥ በከምገሸል ኤቢምፉንጭ ግሸ ገንሻ ነጺማ፥ ቢከምኣምብሽ ኪል ትል ኣያ።" 3"አኻ ዜኸኽ እልቆኻ! ኤከምሸ ሥ ዱዌበኡ ካም እገሸካ ዝንዜን፤ ኤከምኮሌ ነመሸ ሠማለማኳ፥ በፀከሽ። 4ኤከምሸ ሥ ካም ኖካ ነሜታ እል ሥሠ በንድ፥ ኤከምኮሌኽ ኮገኡ እል ሥሠ በንድ ከምከላኳ፥ 'በራንዱቀሣ፥ በፀካረሽ'፥ በፀከሽ አምኳ።" 5ቢከከል አሰ ገትጋ ከኤታ ያሱስ፥ "ፈገካዪልቆ መገሚላለምላ።" 6ቤከኮሎቆ አኤታ ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "በኸመጭ መገሚላ ኤዱኸ ራፋ፥ በኸመከል ከዴያ ከለአ፥ 'ቼያሽ፥ ኳሽ ኒል ትል ኣያ፥' በምገሰኮቆ አኳ ካኻ።" 7"ናኻ ኤተ በጨካ ዎደ፥ ኤተ በኢካ ነገሌያ ፌትኳ ነመሸል ለማና፥ ኖከ ከምዊዩ ዎደ አኳ ኒል ቼ፥ አኢካናኽ ኤተ ከምከለካ ከአ፥ 'ዌ ፈላ፥ ኢሽ ሳ?' 8ከምከለካኼያኽ፥ 'እገሥ ዳ ኤተ ከምሰራ፥ እገሥ ኣሉ፥ ርካሬቆ ደ መሳ? ኤከምሰራ አር ከምፈራ ነንኳ፥ ከምሳኣ ከምፋኣ አምኳ።' 9ከፄ በደካ ዎደለማ ዳ ኤተ በከገሸከሣ፥ ከምኸካ መገ ላኽ? 10ኤያሥ ኤያ አኻኳ፥ ኤከምትተኾቆ ዳ ኤተ በገሸከሥ ካኻ ኮዎማ ነቸቻ፥ ከለኻ፥ 'አይላ ደ መደዳ ደ መኹካ መገ ላኼ። ቢልደካ ኣሥ መደዳ ኤተ በኢካ አመደማ ካይላ።"' 11ያሱስ መከኢ ነንዶዋ ከዬሩሳሌም፥ ቤተር ነሰማሪያ ነገሊላኳ። 12ኖከ ቤኩ ኪል ኤባ ከሜተምኳ፥ ቢኽ ከደ ቤምጸለቀሥ አገንሠ መዹማ አሤር፤ እማምኳ ቢኢቾጎ ጸት፥ 13ቢሉግ ቢከከል፥ "ያሱስ፥ ኤተ መትገሠማ፥ ሌአይል ካይላ።" 14ያሱስኸን ቤዪር እማም ቤከከል፥ "ዻ፥ ትገኸሥ ጸገኻ ከምጥስ መፀ ገዴራ።" ሚከኢ ነመንዻኳ፥ ቢዪዣሥ ነገንሠ መዹማለማም። 15ነማም ጸጋ ሜተም፥ ኖከ ቤገመሥ ኤበብደካ፥ ቤኮል ኮጎ ያሱስ፥ ቤከኽ መገ ላ ከረባ ከበቦቆ ሳ። 16ቤፋት አኳ ከታሰማ ነቾጎ ያሱስ ቤከኽ መገ ላ፤ አኳ ደ ሰማሪያ። 17ቤኮሎቆ ያሱስ ቤከል፥ "ደ ቢዪዥካሣ ጸጋ አሤር፤ አባማ ሰናኮኳ? 18ኤተ በኮለኬ ከመኸ መገ ላ ከረባ፥ ኣሥ ጸጋ ጀንደ ጉንዛ አለኣኽ?" 19ቤከል ያሱስ ከመዣ ካኳ፥ "ፈርሥ ዻ፥ በብደኮቆንዥገን አመገሚላሉ አም።" 20ቢሎቆሥ ደ ፋርስ ያሱስ ከማሥ ኤከምዌ ገፋሌ ረባ። ቤኮሎቆ አኳ ቤከከል ከማም፥ "መዌ ገፋሌ ረባ ከማገማሠኼ ከኻኼ። 21ከምከሉዋኼ፥ 'ዪር ነገአ፥ ነገት፤' አለአ፥ ገፋሌ ረባ በኢካ ኖጎኻ።" 22ቤከተጽ አያሱስ ቤከከል ከደ መሁል ቾጓኳ፥ "ከምዌ አንጅ ማ ኤተ ከማኣጎኻን አኽ መገመሥ ኖከ ዱ በናደማ ኦካ ሜተም፥ ከምገመኸሠኼ ሜተልኼ። 23ኤከምከሉዋ ካኻ፥ 'ዪር ነገት፥ ነገኣኳ፥' መዻ ዪርኻኼኳ! 24ኤያሥ ባንደከኽ አሆ መደማ ሰ ሜተል ነጎዛ ኖጎ ሜታ ካሥ ጎ ጀንዳ በዪዥኮጎኳ፥ ኤያሥ ኤያ ከማገማሥ ዱ በናደማኳ ኖካለማ። 25ነደንኳ፥ ከምደካ ዱ በናደማ ኤከምሲቆ መሮቆ ማኣንሠሣ በበኽ፥ ኤከመከሉሥ ነማፖቋ ነለአ። 26"ኤያሥ ቤድ ነግዠ ኖህ፥ ኤያሥ ኤያ ከምዳ ኖከ ዱ በናደማኳ። 27ካሥ አል ኦከ ቤኩ አኖህ ኪል ለማዲያ፥ ቤዌ ኣይ መቴያ ቤቴኽ ኮዎማምኳ፥ ቤሰስ ጸጋኳ፥ ቢፍ፥ ቢሮቆ ቢያንጂቆኳ። 28ነግዠ ሎጥኳ ኤያሥ ኤያ ቤዳ፤ ቤሰስ ጸጋኳ፥ ቢፍ፥ ቢኮድ ቢኮዶቆ፥ ቢንጭ መፐኽ ዳ ቢዶቆ መፃኳ። 29ኖከ ቤፐሥ ሎጥ ነሶዶምኸን፥ ቤሃ ቄ ማንጃ ከኸ ማንጃ ነጎዛ ቤቴቆ ኮዎማም። 30ኖከ ከማትጋሥ ዱ በናደማኳ፥ ኤያሥ ኤያ ከምዳ። 31"ኖካ ና ጸጋ ኤተ ከምኢያ ነጃጻ፥ ከምኢያ ዳ አለማ ነመፃኳ፥ መኩዳኼ ከመሮቆ ዳ አለማ ነመፃኼ። ኤተ ከምኢያ ኒል ቼኳ፥ ማገልኸኼ ከንማኼ። 32ሳንዘኸሥ ዬፈ ሎጥ። 33ጸጋ ኤተ ከምኢያሥ ከመኢያለማ፥ ከምቼያሥ መኢያለማ ነጸገማ፤ ጸጋ ኤተ ከምኻ ጺማኸን፥ ከምኢያ። 34ከመገሸርሥ ካኻ፥ ነመጎኳ ና ከመዥጋ ጸጋ እምበንድ ነንተላ ነሜተም፤ ከማራቆ ሜተም፥ ከማምበፃሽ ጀንዳኳ። 35ከምገንሹዋ አጋፋ እምበንድ ኖጎ ሜታ፤ ከማራቆ ሜተም፥ ከማምበፃሽ ጀንዳኳ። [ 36ከምኢያ ጸጋ እምበንድ ኒል ቼ፤ ከማራቆ ሜተም፥ ከማምበፃሽ ጀንዳኳ።]" 37ቢከከል ደ መሁል ቾጎማኳ "ኤታ፥ ነጓብ ከምዳ አለአ?" ቤከኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ኖጎ በኢካ አመሸ ኤለ እምጥሳ፥ ባካቆ ፆዋኳ።"

will be added

X\