ወጌላ ሉቃስ 16

1ቤከል ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ፥ "ጸጋ ተቃ ሜታ ቤጭ ጅኤለ ኤተ መደዳ፥ ኤተ ቢተምቦቆ ከፄ ቤዝልኽ ደ መጫ አል ኤተማ። 2ቤኦ ኤተማኳ አ ቤከከል፥ 'ኣሤ መዳሉ ኤተ በርገሰኮቆ አለአ? መቆታ ኤተ ባከደካ መደዳ አለአ፥ አል ኤተ በከፐከሣ፥ አል ኤተ በከኮለኬያኳ፥ ቆቴ ኸካሬ። ነለአ ከገት ከምፈላሸኼ መዳ ከጅኤለ መደዳለምኼ።' 3ቤሳንዝ አጅኤለ መደዳ አኳ ኒለማ ቤከል ኪልቆማ፥ 'ኤያብ ከምደራ? ኤተም ከምትሽሥ አራ ነመደዳለም። ከምፈለርሸኼ ገሌያኼ፥ ከምዪፀራቆ ከመቆነማኳ። 4ኖከ ከምፐርሥ ነመደዳለም ነለአ፥ ኤከምሮቆ አጸጋ አራ ከመፃለማም፥ በርገምካ ዳ ኤተ ከምደራ።' 5ካ ቤኦ ጸጋ ኮዎማ ደ በጨካ አኤተማ በና ነጸገማም ሜታ ሜታማለማም፤ ቤሎቆሥ አል ገሲቋ ቤከከል፥ 'እንዘሥ በና ኤተ በጨካ አኤተም ነጸገኡኳ?' 6ቤኮሎቆ አመዣ አኳ ቤከል፥ 'ኣይ ግዞቋ እንሤያ ግቸማ ማቁስ።' ቤከል ጅኤለ መደዳ አኳ፥ 'ሮቆ መቆት በናሉ፥ ኢሽ ፈላ፥ ቆተን ግቸማ እምበንድ ኖቆማ አሤር።' 7ነለአ ነቸቻ ቤሎቆሥ ጸጋ ጀንዳ፥ 'አምኳ፥ እንዘሥ በና ኤተ በኢካ ነጸገኡዋ?' ቤከል አኳ፥ 'ጋትጋ ኣምበባ ግቸማ ማቁስ።' ቤከል ጅኤለ መደዳ አኳ፥ 'ሮቆ መቆት በናሉ፥ ቆተን ኣምበባ ግቸማ እንዝኽ።"' 8በመከሽ ኤታ ጅኤለ መደዳ አ ኤተ ባንዢገካ መገሚለማ፥ ከፄ በጦካ ከመንዥግ እልኻ። ዳ ኤተ በትገከሥ አለኣኳ፥ ነኢዳ አል መዪዦጓ ቢገምካ ኢዳ አል ኤበ እኔያ፥ ኤቢከኢካ ከመንዥግ እልኻ ናሥ እልኸማም። 9"አራ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ደኸካ መዣ ከለማና ካል ኤበ እኔያ ከለአ፤ ኤከምጦኻ ኤለአ፥ ኖከ ከምከራ ለማናለኻ፥ ከምሄዉሽ አኻ ነመፃ አል ግዢ ግዥኳ። 10ጸጋ ኤተ ቢገምኪል ነዱ ገናሥ ዳ፥ ከምገሙዊል ነበቦቆ ዳኳ፤ ኤተ ቢኤምኪል ነዱ ገናሠማኸን፥ ከምገሙዊልኼ ነበቦቆ ዳኼ። 11ኤከምበፀኻ መደኻ መገሚለማ ነለማና አል ኤበ እኔያ፥ አኢካንኼ ኤተ ከምገሚል አኻ ከምኻን ኸገሸ ሰ ማገ ል ረባ ካኻኼ። 12ኤከምበፀኻ መደኻ መገሚለማ ነደ መጫ ናል ጀንደ ጸጋ፥ አኢካንኼ ኤተ ከምኻ ዳ ኤተ ከምዳ ካለኻ። 13ከምፈለሸኼ ዎደ ሜታ መደዳ ከኤታ ከምበንደኼ፥ ሜታ ከማቸከካኽ፥ ጀንዳ ከምሄሽ፥ ጀንዳ ከምሂንሥ፥ ከምሥ ጀንዳኳ፤ ጸጋ ኤተ በደካ ከዎደ ለማና፥ ከምፈለሸኼ መደዳ ከረባኼ።" 14ደ ፋርስ ደ መሄሽ ለማና፥ ቢገሶቆ ዳ ኤተ ቤገሸሥ ያሱስ ኮዎማ ቢያሲሣ። 15አኸን ቤከከል ከማም፥ "አኻ በኻኣጎካ ኤመከላ አጸጋ ካኻ መዪዥሠማ፤ ረባኸን በገምካ እልኻ። ኤተ በሂንካሥ ኖጎ ጸጋ፥ ኖጎ ረባኸን ገንሠማ።" 16ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "ማቶቋ አል ሙሴ ከደ መዪርጓ ቤኢ ነመደዳ ካሥ ግዠ ዮሃንስ ኤተ መጩጾቆማ። ካል ኦካ ና ባቲካስ ሰ ማገ ል ገፋሌ ረባ፥ ባጽጨከሥ ጸጋ ኮዎማኳ ከምኩና። 17ነመቴ ኸ ሎርገ ማቶቋ ሜታ፥ ከምፐፐላ አመተር እኔያ ከጎዛ። 18"ኤተ ከማጨጉዋ ከገፋለማ ከምሮቆ ጀንዳ ኮዎማ ኤተ ጎርታ፥ ኤያሥ ኤያ ኤተ ጎርታ ጸጋ ኤተ ከምሮቆ እገፋ ኤተ ቢያጨገካ ከጉንዘማኳ።" 19ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "ቤኢ መዣ ተቃ ሜታ፤ አኳ ቤኢሰሥ መዌኽ ኣ ኤተ መዥግ በና ከደጎን ኣ ኤተ በገ  እልኽ ጸጋ፥ መዱጎክ ቤካገጎ ቤታጓኳ። 20ዢጋ ሜተም ኤተ ቤንር ብሳ ጸገማ፥ ኤተ ቢኦ ፄማ ኣልኣዛር፥ ቤዥገሥ ነሰ ኸለ መፃለማ፤ 21ቤአጀብ ኤከምሸኽ ኤዴበና ኒለማ አገፐፐሸ እጋ ኤተ ቤሃ ቅ ነሸ ለገደ ተቃ ና። ቤዾዌ ቆዋኳ፥ ቤንጠረኽ ብሰ ጸገማ። 22ኖካ ነሜታ ቤሽ ኤተ ዢጋ አ፥ ቤሮቆ አሰ ገትገ ረባኳ ከትገን ኣብራሃም፤ ኤያሥ ኤያ ቤሽ ተቃ አኳ፥ ቢሃንዦቋ። 23መከኢ ነማፉንጫቋ ነማንጃ አል ግዢ ግዥ፥ ቤዪርጎ ቤገመሥ ኣብራሃም ጎ ጸት፥ ኣልኣዛርኳ ነትገነማ። 24ናሥ ኦካ ና ቤሉግ ቤከል፥ 'ባብ ኣብራሃም፥ ሌአይል ካራ፤ ትገካሬ ኣልኣዛር፥ ኤከምጦዌ ቆሥሥ ኤለማ ነኣያ ከምጽከሥ ጠጠምኳ፤ አራ በርኢካ ነማፉንጫቋ ኒል ማንጃ።' 25ቤከል ኣብራሃምኸን፥ 'ዱዋለም፥ ሳንዘሥ አም ኤባዸበኬ ገሸል ዳ ነመኢያሉ፥ ኣልኣዛርኸን በዸበኬ ገንሠማ፤ እኽላ ኖከ ባገ ካጎ ካ ነገአ፥ ከማፉንጫቆ አምኳ። 26ከመተጸማኳ፥ በኢካ አመሃቲል ብቃ ኖጎምላ ከአኻ፤ ካ ደ በኣጎካ መተራ ኖጎምላ ኮጎኻ፥ ኖጎኻኳ ኮጎምላ፥ ከምፈሉሸኼ ማንደራ ሜተልኼ።' 27"ቤኮሎቆ አኳ ቤከል፥ 'ካ ባብ ከምሎቆርሥ አም፥ ኤከምትጋኣ ኣልኣዛር ከመፀ ባብ፥ 28ከፄ በርጨኬ ኢዴባ ማቁስ፤ ኤከምበፁዋ መዎዉዌ እማምኳ ኮጎ ማፉንጫቋ ከለአ፥ ነዽ ነጻንዴቆ እማም።' 29ኣብራሃምኸን ቤኮሎቆ ቤከል፥ 'እማም ቢጨካ እምሙሴ ከደ መዪርጓ፤ ኒገሲልስ እማም።' 30ቤከል መዣ ተቃኸን፥ 'እምበአ፥ ባብ ኣብራሃም፥ ከምትታኼ ኣሥ አለአ ከማምኼ፤ ኤከምፈሬሥ ነደ በሸካ ጸጋ ሜታ ከምዻ ኮጎማም፥ ከማንደቁሥ ከምኮሉዌ።' 31ቤከከል ኣብራሃምኸን ከአ፥ 'ኤከምበፁዋ መገሱዊልስ እምሙሴ ከደ መዪርጓ፥ ኤከምፈሬሠን ነደ በሸካ ጸጋ ሜታኳ፥ ከምገሙዊለንኼ እገሻለማኼ።"'

will be added

X\