ወጌላ ሉቃስ 15

1ኖካ ነሜተም ደ ፈቃ ኮዎማ ከደ ገንሣ ቢሙንፆቆ ኮጎ ያሱስ ከመገሶቆ እገሻለማ። 2ደ ፋርስ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴኸን ቢያገሾቆ አ ቢከል፥ "መዣ አለአ በሄከሽ ደ ገንሣ፥ በሰኮጎ ከማምኳ።" 3ነለአ ቤገሸሥ ያሱስ መኮሣ አለአ ከማም ቤከልኳ፥ 4"ናኻ ጸጋ ሜተም ኤከምጫ ጃጃ ግቸማ ማቁስ፥ ኤከምቴያን ሜተም፥ ኣሤ ከምዳ በኢካ ካኻ? ከምበፀሽ ጃጃ ግቸማ እንዝኽ ከአሤር ኖቆማ ሰናኮ (99) ነቆስ እጓ፥ ከምዻኼያኽ ከማኣጎ ኤተ በቴካ ካሥ አል ኦከ ከምጻጌያ? 5ኖከ ከምጻጌኳ፥ ከማገይል ከምጹሬ ኖቆ ኤለማኳ። 6ኖከ ከምዳዬሽ ከመፃለማኳ፥ ከምኦዋ ጀንደማ ከደ ማኸስ መፃለማ ከምከለካኳ፥ 'ኣገ ኻይል ከአራ፥ በርጻገኬ ጃጃለም ኤተ በቴካ።' 7ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤያሥ አለአ ነደ መዪዥሣ ግቸማ እንዝኽ ከአሤር ኖቆማ ሰናኮ (99) ደ በበፀካ መደካ ማኣጎማ ኤከማንዱቁሥ፥ ከምዳ አበቦቆ ማገ ጓ ነጎዛ ከፄ ማንዱቀሥ ኤተ ገንሣ ሜታ።" 8ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "እገፋ ሜተም ኤከምጫ ኸ ለማና አሤር፥ ኤከምቴያን ሜተም፥ ኣሤ ከምዳ በኢካ ካኻ? ከምጅቆ ጅ፥ ከምከንቲል መፃለማ፥ ከምሻምባኼያኽ ነማኣጎማ ካሥ አል ኦከ ከመጻጋ? 9ኖከ ከምጻጌኳ፥ ከምኦዋ ጀንደማ ከደ ማኸስ መፃለማ ከምከለካ፥ 'ኣገ ኻይል ከአራ፥ በርጻገካ ኸ ለማና ኤተ ናቴንዥገን አራ።' 10ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤያሥ አለአ ኤከማንዱቀሥ ኤተ ገንሣ ሜተል፥ ከምዳ ማገ ጓ ኖጎ ሰ ገትገ ረባ።" 11ቤከተጽ ያሱስኳ ቤከል፥ "ጸጋ ሜታ ቤጭ ኢዳ እምበንድ። 12ቤከከል ዱ ገሲጻ ከበበማ፥ 'ባብ፥ እንዘ ካሪል ነደ መጫሉ ጓለም።' በበማኳ ቤከንዘ ደ መጫለማ ኮዎማ ከማም። 13በላ መፀቆን ኦኪል በበኽ፥ ዱዋ ገሲጻ አ ቤሙንፆቆ ጓለማ ኮዎማ፥ ቤዽ ከመሃት ኤባ፤ ነጓኳ ከምበፅ መዜኽ ጸገማ ቤዝልኽ ደ መጫለማ ኮዎማ። 14ኖከ ቤከሮቆ ለማናለማ ኮዎማ ነን፥ ቤኩ አመዥግ ኤዴበና ነኤባ ና፥ ቤያጦሽ ማፉንጫቋኳ። 15ካ ቤዽ ቤከኽ ጸገማ ከጸጋ ካል ኤባ ካ ከሜታ፤ ቤትግ መዣ አኳ፥ ኤከምሸላ ኤሉጓ ነጅ ጋትጋለማ። 16ከፄ ቤሺል ኤዴበና በቦቆ፥ ቤአጀብ ኤከምሳ ከመኖቆ ቤ ጋጎ ኤተ በሰካ ኤሉጓ፤ ነደንኳ፥ ኤኢንኼ ኤተ ቤከኻኼ። 17"ቤሳንዘሥ ዱዋኳ መሸ ሠማለማ ቤከል፥ 'በኢካ በበኽ ጸጋ፥ ደ በደካ መደዳ ከባብ ኖካ ኖካ፥ ቢሰካ እጋ ካሥ ቢነኮቋ ባኤካሽ ነሰማምኳ። አራኸን ባርሸኮቆ ኤዴበና ነገአ። 18ፈርዸሥ፥ ዸራ ኮጎ ባብ፥ ዻ ከለርካኳ፥ "ባብ በርሸከሠንዥገን ከረባ ካምኳ፥ 19ነለአ ከገት ከምዳኼ መከሉዋ ካራ ዱኡኼ፤ ጦ አራ ኤያል ደ መደዳሉ ጸጋ ሜተም።"' 20ካ ቤፈርሥ ቤዽ ኮጎ በበማ። መከኢ አ ጸት፥ ቤገመሥ አበበማ ቤከሌአይል ቤዱጎ ኮጎማ፥ ቤገት ነጸገ ዱማ ቤንፅማ። 21"ቤከከል አዱማኸን፥ 'ባብ፥ በርሸከሠንዥገን ከረባ ካምኳ፥ ነለአ ከገት ከምዳኼ መከሉዋ ካራ ዱኡኼ።' 22በበማኸን ቤኦ ዋደለማ ቤከከልኳ፥ 'ፈላ፥ ርኼቆ ደጎን ኣ ኢሰኸከሥ፤ ኢሰኸኬል ከኣያ፥ ኢሰኸከቾጎ ከቻፓኳ። 23ርኼቆ ዱ ዎደ ሙሳ ማሳጎማ፥ ሸኾቆ፤ ሶኳ፥ ኣገ ኳይልኳ። 24ከፄ በሸካ ዱዋለም፥ በኮለኬ በኢካና፤ በቴካ፥ በኮጻገካኳ።' ቢካገይል ኮዎማምኳ። 25"ገትሰ ዱማኸን ቤኢዬ ኒል ገሌያ፤ ኖከ ቤዊዩ ቤያርቼቆ ከመፃኳ፥ ቤገሶቆ ጌኣ ከምጸ። 26ቤኦ ነዋደ ሜተል፥ ቤሎቆሥ ኤበኢከን ኣሤኳ። 27ቤከኮሎቆ ዎደኳ ቤከል፥ 'በኮለኬ አዱዌበኡ በዉኪዋ፤ ከለኣኳ ከፄ በ ጻገካ አበበኡ አ ከኻምብድ ጸገማ፥ በከሸኮቆ ማሳጎ ዱ ዎደ ሙሳ።' 28ቤም አገትሰ ዱማኳ ቤኮዎቆ መኩ ከመፃ፤ ቤፐሥ በበማኸን ከጃጻ፥ ቤሻ ኽ ቤሎቆሥ ኤከምኩን ከመፃ። 29አኸን ቤከኮሎቆ ከበበማ ቤከከል፥ 'ገሶቆ፥ ከግዣ በበኽ በርኢካ ነመደዳ ካም ኤያል ዎደ፥ አርፀጅኪልሰንኼ አም ሜተልኼ፤ ኤከማገርካይል ከመመዠም፥ ኣኸኬንኼ ዱ ዎደ ሜኣ ሜተል ካራኼ። 30ዱኡ አለኣኸን ኤተ በከርኬቆ ደ መጫሉ ከጋፈ ጎሲያ ኤበዉኪዋኳ፥ ባከሸኮቆ ማሳጎ ዱ ዎደ ሙሳ።' 31ቤከከል አበበማኳ፥ 'አም ዱዋለም መዱጎክ ባኢካ ኖጎም፥ ዳ ኤተ በርጨካ ኮዎማኳ፥ አሉ። 32እኽላኸን መዶኳ ዴዋና ማገ ኳይል ከምዳ ካኳ፤ ዱዌበኡ አለአ ኤተ በሸካ ከፄ በኮለኬ በኢካና፥ በቴካ፥ በኮጻገካኳ።"'

will be added

X\