ወጌላ ሉቃስ 14

1ኖከ ሙሳ ሜታ፥ ኖከ ቤኩ ያሱስ ከመፀ ደ እምፈገ ዶጎ ፋርስ ሜታ ከምሶጓ፥ ቤዪርሽ አደ ቤኢ ነጓኳ አ። 2ኖካ ና ጸጋ ኤተ ቤንቶኳሥ ጸገማ ቤኢቾጎ ነኸ ያሱስ። 3ቤሎቆሥ ያሱስ ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ከደ ፋርስ ቤከል ከማም፥ "አኸካሣኽ መብዶቆ ጸጋ ኖከ ሙሳ በላ አኸካሠኼ?" 4እማምኸን ቢጦ ፄ ትል። ያሱስኳ ቤዻቆሥ መዣ ኤተ በንተኮካሥ ጸገማ አ፥ ቤብዶቆ ቤጦ ቾጓ። 5ቤተጽ ያሱስ ቤከል ከማም፥ "አኢካናኽ ናኻ ጸጋ ኤተ ከምፋታ አዱማ ከዎደ ሙሳለማ ኪል ሆዋ ኖከ ሙሳ፥ ኤተ ከምበፃ መቼሥ ናሥ ኦከ ሙሳ ፈላ?" 6ኢፈለሸንኼ እማም ነለአ መኮሎቆ ዳ ሜተልኼ። 7ኖከ ቤያምባለሥ ኤቢያጎዢል እማም ጎ መኢሽ ገሂን፥ ቤገሸሥ ያሱስ መኮሣ ከደ ቢኦኬ ከዴዋና። 8ቤከከል፥ "ኤከምኦዋ አጸጋ ሜተል አም ኪል ዴዋና፥ መዻ ኢያሸኼ ኪልቀኡ ነቱገ ገሂንኼ። ፌት ከምዳ በኦኬ ጸጋ ኤተ በንተርኮቆ አም ከገሂን፤ 9ነለአ ከምዌ ኤተ በኦኬ አኻ ከምበንደኻ ከምከላ ካም፥ 'ዠኪል ጎ መኢሻ አለአ ከጸጋ ከለአ፤' ኖካ ና ከምዣይል ጎ መኢሽ አ ከገዪፆቋ፥ ከምዻ ኢያሽ ነኮዎማ ከገቻ። 10ኤከምኦዉዋ አም ኪል ዴዋና፥ ዻ ኢሽ ነቱጓ ኤተ በኢከኽ ነኮዎማ ከገቻ። ኖካ ና ከምዌ ጸጋ ኤተ በኦካ አም ከምከላ፥ 'መዠም፥ ዌ ኢሽ ነበቦቆ ቱጓ ነለአ።' ኖካ ና ከምሂንኣሥ ኖጎ ደ በኽኢከሽ ኮዎኻ ከምሶጓ። 11ኤተ ከምራቆኽ ጸገማ ከምጻ ኮዎማ፥ ከምኮላቆ ከገቻ፤ ኤተ ከምጦኽ ጸገማ ከገቻ ኮዎማኳ፥ ከማፈራቆ ከምጻ።" 12ቤከል ያሱስ ከመዣ ከኤተ ቤኦ አ ከመሰሳ፥ "ኖከ ከምዳኣ እገ እል ኦካ ካል ሸጋዥጋ፥ መኦዋኼ ጀንደኡ፥ ኢዴበኡ ከሾከኡ ኤያሥ ኤያ ተቃ ደ ማኸስ መፃሉ። ኤከምጦዋኣ ኤለአ፥ ከምኦዉዋ እማምኳ አም፥ ከምኮሉዌቆ በናሉ ካም። 13ኖከ ከምኦዋኣ ጸጋ ከመሰሳ፥ ኦ ደ ዢጋ፥ ደ በሸካ ጸገማ ጎ ሜታ፥ ገሙ ከደ በፐሸካኻኳ። 14ኤከምጦዋኣ ኤለአ፥ ከምዸባኣ መገ፥ ከፄ ቢያንዢገካ እማም ዳ ኤተ ከምኮሉዌቆ ካም፤ ከምኮሎቆ አረባ ካም ኖከ ከምፈርሥ አደ መዪዥሣ ነመሻ።" 15ነደ ቤኢሽ ነጓ ከመሰሳ ሜተም፥ ኤቤገሶቆ አለአ ቤከል ከያሱስ፥ "ኒያገይል አደ በኢከሽ ነገፋሌ ረባ ከመሰሳ።" 16ቤከል ያሱስኸን፥ "ጸጋ ሜታ በገከሥ በቦቆ ዴዋና፥ በኦካን ኤማንጀ ጸጋ። 17ኖከ በትተካ አንጅ ዴዋናኳ፥ በትገካ ዎደለማ ኤከምዻ ከላ ከደ ቢኦኬያ፥ 'ዎኼ፥ በገካሠንዥገን ዳ ኮዎማ።' 18ደ ቢኦኬያኸን ኮዎማም ቢከለካ፥ 'በፀሽ ካይላ፥ ኢልጨካኼ ኤከምጦዊላ መዌያኼ።' በከከለካ መዣ አል ገሲቋ፥ 'በርኮደኬ እኔያ፥ መዻ ዪርዼሥ በኢካ ካራ፤ በፀካረሽ፥ ከምፈለርሸኼ መዌያኼ።' 19በከለካ ጀንዳኳ፥ 'በርኮደኬ ዋደ ሙሳ ማጨ ጺማ ማቁስ፥ ዻ ዪርዸሽ ኤከምጦዉዋ እማም ገሌያ፤ በፀካረሽ፥ ከምፈለርሸኼ መዌያኼ።' 20በከለካ ጀንዳኳ፥ 'ካሥ እኽላ በርርኮቆ እገፋ፥ ከምፈለርሸኼ መዌያኼ።' 21በዉካ አዎደኳ በገሸከሥ አለአ ኮዎማ ከኤተማ። በቱካ ኤተ መፃ አኳ በከለካ ከዎደ፥ 'ዻ ፈላ ኒል ኤንዶዋ ኖቆ ኤለ እንዶዋኳ ኪል ኤዬባ፥ ኩቆ ካሥ ገአ ደ ዢጋ፥ ደ በሸካ ጸገማ ጎ ሜታ፥ ደ በፐሸካኻ ከገሙኳ።' 22በኮለኬ ዎደኳ በከለካ፥ 'ኤተም፥ በርትተኬቆንዥገን ኤያሥ ባገሸከሥ ካራ፤ እኽላኳ በኢካን አጎ መኢሻ።' 23በከለካ ኤተ መፃ ከዎደለማ፥ 'ኤከምዪጩቆን ነመፃለም፥ ፐሥ ከንዶዋ ከሰ ኸላ፥ ዻ ተርቄሥ ኤከምኩን።' 24ከመገሸርሥ ካኻ፥ ነደ ቢኦኬ ነገሲቋ ኤተ ከምዻቆከሥ ደ መሳለም ከሰማ፥ አኢካንኼ ጸጋ ሜተልኼ።" 25ሚከኢ ኤማንጀ ጸጋ ነመንዻ ከአ፥ ቤያገለኽ ያሱስ ኮጎማም ቤከከል፥ 26"ጸጋ ኤተ ከምዌ ኮጎም፥ ኤተ ከምሄሽ ነአራ በበማ ከኤዬማ፥ እገፋለማ ከኢዳለማ፥ ኢዴበማ ጋጉንዛ ከኢደ ዳጎና ኤያሥ ኤያ መኢያ አል እልቆማኳ፥ ከምፈለሸኼ መዳ ከኤተ መሁል ቾጎምኼ። 27ኤተ ከምበፃ መጹሬ ጋገድ ጃለማ መሁለኬ ቾጎ አራ፥ ከምፈለሸኼ መዳ ከኤተ መሁል ቾጎምኼ። 28"ናኻ ከምኢያን ጸጋ ሜታ ኤተ በኣጎካ መዶቆ መፀ ግሻ። ከምሲቆኼያኽ መኢሻ ከመንዘ ኽ ለማና ኤበጨካ ኤተ ከምትተኮቆ መዶቆ መፃ አ? 29ኤከምበፃ መጦዋ ኤለአ፥ ኤከማጦሽ ሸማ ከማሃለሸን መትቶቆማ፥ ከመከለሥ አደ በገምከሥ አለአ ኮዎማ። 30ከምከሉዋ፥ 'ዪርኻኽ መዣ አለአ ባጦከሽ መዶቆማ፥ በሃለከሽ መትቶቆማኳ።' 31"ኤያሥ ኤያ ከምኢያ ጥስ ኤባ ሜታ ኤተ በኣጎካ ማቲያ ከጥስ ኤባ ጀንዳ። ከምሲቆኼያኽ መኢሻ ከማገሸሣ ከደ እምፈጋ፥ ኤከምፈሉከሽ ማቲያ ከለጋዪዳ ግቸማ አሤር እል ማቁስ እል አሤር (10000) ከኤተ ከምዌ ከጸገማም ከለጋዪዳ ኤተ በሙቸኮቆ ነማም ኤላ እምበንዳ? 32ኤከምኢያ ከምፈለሸኼ መቲማኸን፥ መከኢዬ አጥሳ አ ጸት፥ ከምትገካ ደ እምፈጋ ከመሎቆሥ ኤከማገዋ። 33"ኤያሥ አለአ ናኻ ኤተ ከምበፃ መበፀሽ ደ መጫለማ ኮዎማ፥ ከምፈለሸኼ መዳ ከኤተ መሁል ቾጎምኼ።" 34ቤተጽ ያሱስ ቤከል፥ "ሰ ገሸለማ፤ ኤከምበፃ መሜናኸን ካሤ ከሜኑከሣ? 35ከምኣምብሽ ከጃጻ፥ ከፄ ባንዢገካ በና ኤከምገሥ እኔያ፥ በምተጸሥ ኣንዘ ሙሳኳ። ነገሶቆ ኤተ በጨካ ፄያ።"

will be added

X\