ወጌላ ሉቃስ 13

1ኖካ ና ችዳ ሜታ ቢዌ ኮጎ ያሱስ ቢገሸሥ ከአ ፄ ደ ገሊላ ሜታ ሜታ፥ ደ ቤጦ ጵላጦስ ኤከምሹቆ እማም ኖከ ቢዽ ከምሹቆ ለማና ከደ መኻ ከረባ። ነለአ ነቸቻ ቤከንቻኽ መሃለማም ካል ለማና። 2ቤኮሎቆ አያሱስኳ ቤከል፥ "ችዳ ደ ገሊላ አለአ፥ ዳ በከደካ አሾከ ማኣንሠሣ አለአ ነጸገማም፥ አኢካ ካኻ ኤዳ ቢድ በቦቆ ደ ገንሣ ነጸጋ አል ገሊላ ነኮዎማኽ? 3እምበአ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤከምበፀኻ ማንዱቀኸሥ፥ ኤያሥ አለአ ከምቴዬኻ አኽኳ ኮዎኻ። 4ኤያሥ ኤያኳ፥ ኖከ ቤቼያሽ መዶቆ ግሻ ነሲሎዋም ከጸገ ጸጋ፥ ጸጋ ደ ቤሽ አሤር ኖቆማ ዬሰናኮ አ፥ አኢካ ካኻ ኤዳ ቢጦ መሸ ሠማ በቦቆ ነጸጋ አል ዬሩሳሌም ጃጀንዳ ኮዎማኽ? 5እምበአ፥ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤከምበፀኻ ማንዱቀኸሥ፥ ኤያሥ አለአ ከምቴዬኻ አኽኳ ኮዎኻ።" 6ነለአ ነቸቻ ቤገሸሥ ያሱስ መኮሣ ከማም ቤከል፥ "ጸጋ ሜተም በ ጨካ ጅ ቦዋ ኒል ቼለማ፤ ኤበርካ ከማኣጎ ኸማ ነጸገማ፥ አዸበኬንኼ ሜተልኼ። 7ቤከከል ከኤተ መዜ ቼ፥ 'በርዎኬ ግዣ ኦካግ ከማኣጎ ኸማ ነጅ ቦዋ ነለአ፥ አርጻገካንኼ ሜተልኼ፤ ሬሽ፥ ካሤ ከማምበኮለከሥ እኔያ?' 8ኤተ መዜ ቼኸን ቤኮሎቆ ቤከል፥ 'ኤተም፥ በፀሽ ከግዣ ከለአ፥ ነኢሽ ካሥ አል ኦከ ከምሌረሽ፥ ከምጦራን ኣንዘ ሙሳ ነሸማ። 9ኤከምረ ኸማ ካል ግዣ በገ ካ፤ ኤከምኮዎቆኸን፥ ከምራሸን አም።"' 10ቤትገሥ ያሱስ ኖከ ሙሳ ነመፀ ገዴራ አል ዪሁዳ ነሜተም። 11ቤኢ ነጓኳ እገፋ ሜታ፥ ኤተ ቤያፂ ቸቸ አገንሠ ሙሳ ግዣ አሤር ኖቆማ ሰናኮ። አኳ ከፄ ቤፂ አኮምቦ፥ ኤፈለሸኼ ማፀፃ ከጎዛኼ። 12ያሱስኳ ኖከ ቤገመሥ አ፥ ቤኦ ኮጎማ ቤከከል፥ "አም እገፋ አለአ፥ ባብደከንዥገን ነመንሰማሉ።" 13ነለአ ነቸቻ ቤጦሥ ኤለማ ነጸገማ፤ ናሥ ኦካ ና ቤያፀፅ እገፋ አ፥ ቤከኽ መገ ላ ከረባ። 14ቤቱ ጥስ መፀ ገዴራኸን ከፄ በብደኮቆ ያሱስ ኖከ ሙሳ ቤከል ከጸጋኳ፥ "ኤተ ቢደካን ዳ፥ በኢካ ኦካ ማያ፤ ኖካ ና ዎኼ መብደኻ፥ ኖከ ሙሳኼ።" 15ቤኮሎቆ ኤታ ያሱስኸን ቤከከል፥ "አኻ ደ መሾጓ፥ አኢካናኽ ናኻ ኤተ ከምበፃ መጨገስ ኖከ ሙሳ ሙሳለማ ከናኑዋለማ፥ መሮቆ ኮጎ ኣያ? 16ካ እገፋ አለአ፥ ኤተ በደካ ነሾከ ኣብራሃም፥ ቤፉንጭ አገንሠ ሙሳ ግዣ አሤር ኖቆማ ዬሰናኮ፥ ከምደካኼያኽ አመብዳ ኖከ ሙሳ ነማፉንጫ ነለአ?" 17ኖከ ቤገሸሥ አለአ፥ ቢዪፃቆ ደ ቤንስ አ ኮዎማ። በበኽ ጸጋኸን ቢያገይል ከገሸል ዳ ኤተ ቤድ አ። 18ኖካ ና ቤሎቆሥ ያሱስ ቤከል፥ "ገፋሌ ረባ መኮሥ ኣሤ፥ ካሤኳ ከማንዘ ርከሣ? 19አ ኤሾከ ኸ ዴያ፥ ኤተ ናሮቆ ጸጋ ናዋሽ ኒል ቼለማ፤ በፐካ አኳ በደካ ከጃ፥ በዎኬ አመት እል ግዚያ በደኮቆን ጮቆማ ኖቆ ኤለማ።" 20እኽላኳ ቤሎቆሥ ያሱስ ቤከል፥ "ካሤ ከማንዘ ርከሥ ገፋሌ ረባ? 21አ ኤኣይ እጋ፥ ኤተ ናሮቆ አጋፋ ገንሻ መበር ገነ ኦካግ፥ ናከንቸኽ ናጸሸሥ ኮዎማ።" 22ነለአ ነቸቻ መከኢ ያሱስ ነመዻ ከዬሩሳሌም፥ ቤተር ኒል ኤዬባ ከኤባ፥ ቤትገሣኳ። 23ጸጋ ሜተምኳ ቤሎቆሥ አ ቤከከል፥ "ኤተም፥ ጸጋ ደ በከደካ ከምኩ፥ ከመኢያ ካል ግዢ ግዥ ዱፀናኽ?" ያሱስኸን ቤከከል ከማም፥ 24"ኣጦኾቆ ኤፃገ ፃጋ ከምኩ ነማጥፂል ግሰማ፤ ከመገሸርሥ ካኻ፥ በኣጎካ ኤማንጀ ጸጋ መኩ ከንዶጎ አለአ፥ ከምፈሉሸኼኳ። 25ኤከምፈርሥ ኤተ መፃ ከምሃንስ ግሰ መፃለማ፥ ከምሂኢኸቾጎ አኽኳ ነጃጻ ከምኦቸኸሥ አኩድዳ ከምከልኻ፥ 'ኤተም ኮርስ ካይላ።' ከምኮሎቆ አኸን ካኻ ከምከላ፥ 'አርገምካኼ አኻ፥ ነጓብ ኤበኸዎኬ አኽኳ።' 26ኖካ ና ከምከልኸካ፥ 'በኮሰካ፥ በኮፈካ ኮዎኳ፥ ባትገኬሥ ነኤበምላኳ።' 27አኸን ከምኮሎቆ ካኻ ከምከላኳ፥ 'አርገምካኼ አኻ፥ ነጓብ ኤበኸዎኬ አኽኳ፤ ፐኸሥ ነኸም አኻ ደ በኸደካ ገንሠ ዳ ኮዎኻ።' 28ኖከ ከምገመኸሥ ኣብራሃም፥ እስያቅ፥ ያይቆብ ከደ መዪርጓ ኮዎማ ነገፋሌ ረባ፥ ከማምባለኸሥ ኤበኸኣምብካሽ አኽኳ ከጃጻ፥ ከምዳ አመእሳ ነጸገኻ ከማቀቀል ቆሳኳ። 29ከምዌ በበኽ ጸጋ ነምፐ ኦካ ከመልም ኦካ፥ ነኤላ ረ ከኤላ ጉንዛኳ፤ ከምኢዩሽ ከመሰሳ ነገፋሌ ረባ። 30ኖካ ና ደ በደካ እኽላ ደ እን ከምዱዋ ደ መሲቆማ፥ ደ ገሲቋኳ ከምዱዋ ደ እን።" 31ናሥ ኦካ ና ቤዌ ነደ ፋርስ ጸጋ ሜተም ሜተም ኮጎ ያሱስ ቢከከል፥ "ከፄ በኣጎካ አሄሮድስ መሾቆ አም፥ ፐሥ ነገአ፥ ዻ ከኤባ ከጀንዳ።" 32ቤከከል አኳ ከማም፥ "ዻ ከለኻ ኬያምብዣ ካ፥ ከመምፐሮቆ ጋገንሠ ሙሳ፥ ከመምብደሮቆ መንሰሣኳ ኖካ አለአ ከማቱቆኳ፥ ነኦኪል ኦካግኳ ከምትተሮቆ መደዳለም። 33ነደንኳ፥ ኖካ ነለአ ከማቱቆ ከጅበኳ ከማተተርስ መንዻለም፤ ከፄ ከምደካ ከኤተ መዪርጓ አመሻ ናሥ ዬሩሳሌም፥ ከምደካኼ አመሻ ነኤባ ነጀንዳኼ።" 34ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "አም ዬሩሳሌም፥ አም ዬሩሳሌም፥ ኤተ ባሸኮቆ ደ መዪርጓ፥ ባከኦቸካ ከግሻ ደ ቢትገኬ ኮገኡኳ፤ ኤያሥ በሃኮኮቆ አመታ ከጸ ጸማ ኢደማ፥ በራኣጎካ አርኳ ከኦኪል በበኽ ማሙንፆቆ ኢደኡ፤ አምኸን ኣሄከሸንኼ። 35ገሶቆ፥ ከማቆምባ መፃለኻ፤ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ካሥ አል ኦከ ከምከልኻ፥ 'ማሄሸማ ኤተ በዎኬ ከፄ ረባ፥' ከማኮለኺልኼ መገመሥ አራኼ።"

will be added

X\