ወጌላ ሉቃስ 10

1ነለአ ነቸቻ ቤሽልሥ ያሱስ ጸጋ ጀንዳ ግቸማ ኦካግ ከአሤር ኖቆማ እምበንድ (72)፥ ቤትግ እማም እምበንድ እምበንድ ነታሰማ ከእል ኤዬባ ከኤባ ኮዎማ ኤተ ባኣጎካን አ መዻ ኪልቆማ። 2ቤከከል ከማምኳ፥ "ጋትጋ በበኸማ፥ ደ ማሙንፆቆማኸን ዱፀን፤ ካ ሎቆኸሥ ኤተ ጋትጋ ኤከምትጌን ደ ማሙንፆቆ ጋትጋ። 3"ዸኻ! ከምትገራ አኻ ኤያል ኢደ ጃጃ ኪል ዬላዉዋ። 4መጹረኻኼ ለማና፥ ዠገዳ፥ ቻፓኳ፤ መሸኸሠኼ አንጅለኻ ከመሎቆሥ ጸጋ ከዳገ ኒል እንዶዋኼ። 5ኤከምኩኻ ከመፃ ከሜተል፥ ሲኾቆ መከላ፥ 'ነድ ዳገ ከመፃ ከለአ!' 6ኤከምኢያን ኤተ መሄሽ ዳገ ነመፃ ና፥ ከምኢያ ዳገለኻ ነጸገማ፤ ኤከምበፃ መዳ አለአ፥ ከምኮሌ ዳገለኻ ካኻ። 7ኢኸሽ ናሥ መፃ ኤተ በኸኩካና፤ ሰኻ ዳ ኤተ ከምሩዌቆ እማም ካኻ፥ ፈኻኳ፤ ከምደካ ከደ መደዳ አመዸብ በናለማ፤ መንዠኸኸኼ ከመፃ መፃኼ። 8ኤከምኩኻ ከኤዬባ ከሜታ ኤከምሄዉሽ አኻ፥ ሰኻ ዳ ኤተ ከምሩዌቆ አኻ። 9ብደኾቆ ደ መንሰሣ ደ በኢካ ነጓ፤ ከለኸካ ከማምኳ፥ 'ባርቸካዬቆንዥገን ገፋሌ ረባ ኮጎኻ።' 10ኤከምኩኻ ከኤባ ከሜታ ኤከምበፁዋ መሄዉሽ አኻኸን፥ በላ መፐኸሠን ኒል ኤዬባ ና ትገኸሥ ጸጋኻ ከጸጋ ነንዶዋ፥ ከለኸካ ኤለአ፥ 11'ማቲሥ መንሰ አሎኳ አለአ፤ ቢልከንተከሠንዥገን ርረ ኤዬበኻ ኤተ በዻቆከሥ ቾጎምላ፤ ገመኻ አኽኳ፥ ኤባርቸካዬቆ ገፋሌ ረባ።' 12ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኖከ መኸሣ ከምሃላቆ መኸሣ አል ደ ሶዶም ነኤተ ከምኹሥ ከኤዬባ ከለአ።" 13ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "እንዳዌ ካም ኮራዚን፥ እንዳዌ ካም ቤተሳይዳኳ፤ መዥግ መደዳ አል ረባ ኤተ በደካ ኖጎኻ በምደካ ነጥሮስ ከሲዶና፥ ጸጋለማም እኽላ ቢምኮሌ ነገንሠኽ እንዶዋ፥ ቢምኢሰሥ አ ገሳንዛ ቢምኢሽ ነመፋኳ። 14ነመኸሣ ናለኻኸን ከምፐፐላ አመኸሣ ከጥሮስ ከሲዶና። 15አምኳ ቅፍርናሆም፥ ኣኣጎካ ማፈራቋ ካሥ ጎዛኽ? ከማኣምቧኣሽ ኪል መሃቲል ሆ አል እል እኔያኳ!" 16ቤከል ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ፥ "ኤተ ከምገሲልስ አኻ፥ ከምገሲልስ አራኳ፤ ጸጋ ኤተ ከምኮዎቆ አኻ፥ ከምኮዎቆ አራ፥ ከኤተ በትገኬ አራኳ።" 17ጸጋ ግቸማ ኦካግ ከአሤር ኖቆማ እምበንድ አ ቢኮሌ ከማገይላ ቢከከል ከያሱስ፥ "ኤታ፥ ቢልቶቆ ጋገንሠ ሙሳ ከፄኡ፥ በገሰኮቆ ካይላኳ።" 18አኸን ቤከል ከማም፥ "በርገምከሥ ኤባኣምብካዬሽ ሴጠና ኤማንደኸ ደማ ነጎዛ ከኔያ። 19በርኸከንዥገን ገፋሌያ ካኻ ኤከምጽጨኺል ሆላ ከርኺንጃ ከመሙቾቆ መዥጋ አል ብታ ኮዎማኳ። ከምፈለሸኼ አዳ ሜተል መደሥ አኻኼ። 20ነደንኳ፥ ኣገ ኻይል ከዳ ኤተ ቢኮቆተካ ፄኻ ነጎዛ፥ ማገ ኻይልኼ ከኤተ በገሰኪልስ አጋገንሠ ሙሳ አኻኼ።" 21ኖካ ና ቤያገይል ያሱስ ከመዪዥሥ ገፉጫ ቤከል፥ "ኤተም አል ጎዛ ካል እኔያ፥ አም ባባ! ከምኸራ መገ ላ ካም ከፄ ባጸፀኮቆ ዳ አለአ ከደ መገመኻ ከደ መገመሸማ፥ ባትገኬሠን ከኢደ ገናሠማ፤ ኣዬ ባብ፥ ባሄከሸንዥገን መደማ ኤለአ። 22ባኸካዬሸንዥገን ዳ ኮዎማ ከንዶገኡ ካራ፤ ኤተ በገምካ ዱማ ኣሥ በበማ፥ አኢካንኼ ኤተ በገምካ ዱማ ኤበደካ ዎዴያኼ፤ ኤተ በገምካ በበማ ኣሥ ዱማ ከኤተ በኣጎካ አ መከትገሠማኳ፥ አኢካንኼ ኤተ በገምካ በበማ ኤበደካ ዎዴያኼ።" 23ነለአ ነቸቻ ቤያገለኽ ኮጎ ደ መሁል ቾጎማ ቤከከል ከማም ከጺማም፥ "ናገይል ኻ ደ በገምከሥ ዳ ኤተ በኸገምከሥ አኽ። 24ከመገሸርሥ ካኻ፥ ደ መዪርጓ ከዶጎ ጥሳ በበኽ ቢያኣጎከንዥገን መገመሥ ዳ ኤተ በኸገምከሥ አኽ፥ ኢገመሠንኼ። ቢያኣጎከንዥገን መገሶቆ ዳ ኤተ በኸገሰኮቆ አኽ፥ ኢገሰቆንኼኳ።" 25ኖካ ነሜታ ኤተ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ሜታ ቤዌ ከመዻምብ ያሱስ ቤከል፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ኤከምኩራን ከመኢያ አል ግዢ ግዥ ኣሤ ከምደራ?" 26ቤኮሎቆ ያሱስኸን ቤከል፥ "ኣሤ ቢቆተካ ነማቶቋ ናል ሙሴያ? ኣሤኳ ባሎቆከሣ?" 27አኳ ቤኮሎቆ ቤከል፥ "ከምዳ ካም አመሄሽ ረባ ኤተኡ ከቆጽሠኡ ከኮዎማ፥ ከእሉ ከኮዎማ፥ ከመዥጋሉ ከኮዎማ፥ ከገሳንዛሉ ከኮዎማኳ፤ ከምዳ ካም አመሄሽ ጸጋ ኤያሉ ኤያሥ እልቀኡ።" 28ቤከል ያሱስኳ፥ "እገሻሉ ኸማ፥ ትቶቆ አለአ፥ ከምኢያኣኳ።" 29ኤተ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴኸን ቤያኣጎ መጻንዶቆ እገሻ ነጸገማ፥ ቤሎቆሥ ያሱስ ቤከል፥ "ኣባ ጸጋ ኤያለማ?" 30ያሱስኳ ቤኮሎቆ ቤከል፥ "ጸጋ ሜታ መከኢ ነመብታ ነዬሩሳሌም ከዬርኮ፥ ቤያራቆሽ ከኤለ ደ ገን። እማምኳ ቢትሾቆ ኣለማ፥ ቢኦች፥ ቤያኢያስ ከመሻ ዱፀን፥ ቢበፀሽ አ ቢዻ። 31ናሥ ኦካ ና ቤብት አጥስ መፀ ገዴራ ሜታ ነንዶዋ ና። ኖከ ቤገመሥ መዣ ኤተ ቢኦቸካ በለኮከስ ነጓ፥ ቤተርሥ ቤዻ። 32ኤያሥ ኤያኳ ነሾከ ሌዊ ጸጋ ሜታ፥ ኤተ መተጸሥ ደ መደዳ መዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ኖከ ቤዌ ከጓ፥ ቤገመሥ አ ቤተርሣ። 33መከኢ አደ ሰማሪያ ሜታኸን ነመንዻ ነንዶዋ ና፥ ቤዸቦቆ መዣ አ፤ ኖከ ቤገመሣ፥ ቤከሌአይላ። 34ቤችርሽ ኮጎማ፥ ቤከኦቸስ ብሳለማ ከኣይ ግዞቋ ከኬ ባጉዋ ቤከፉንጨኽ ከተካኳ፤ ና ነቸቻ ቤጦሽ ኖቆ ናኑዋለማ ቤከሮቆ ኮጎ መዥግ ኮዶ ሜታ፥ ቤከጦ ማተጸሣ። 35ነኸማቱቁማ ቤቼሥ ኸ ለማና እምበንድ ቤከኽ ከኤተ ጎ መዥግ ኮዶ ካ ቤከከል፥ 'ተጸከሥ፥ ኤከምኻኣን ነለአ በቦቆኳ፥ ኖከ ከምኮለሬ ከምኮለሮቆ ካም።' 36"ካ ነችዳ ደ ኦካግ ነለአ፥ ኤተ በሄከሽ ጸጋ ኤተ በዻቆካሽ ከኤለ ደ ገን አ ኤመዠማ፥ ዎዴ በኢካ ካማ?" 37ኤተ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴኳ ቤኮሎቆ ቤከል፥ "አመዣ ኤተ በከሌአካይላ አ።" ቤከከል ያሱስኳ፥ "ዻ፥ ጦ አምኳ ኤያሥ ኤያ።" 38ቤያተተስ ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ መንዻለማም፥ ቤዳሽ ኪል ኤባ ከሜታ፤ ቤሮቆ አእገፋ ሜታ ኤተ ቢኦ ማርታ አ ከመፃለማ። 39ቤጭ አኳ ዱዌባ ሜታ ኤተ ቢኦ ማሪያም፤ አኳ ቤኢሽ ነቾጎ ያሱስ፥ ቤካጦዪል ፄ ከገሻለማ። 40ማርታኸን ቤያኣቸሥ ኸማ ነመደ እጋ፤ ካ ቤዌ ኮጎ ያሱስ ቤከል፥ "ኤተም፥ ኤበበፀከሽ አዱዌበም መደዳ ካራ ኮዎማ በርሌኤካ ከጺም፥ ባጦ ከፄ አም ትላ? እገሸከሥ ኤከምተጸሠን አራ።" 41ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ማርታ፥ ማርታ፥ ባሳንዘካ ባኦከካኽ ከበበኽ ዳኳ። 42ኤተ በደካ ማኣጎማኸን ኣሥ ሜተል፤ ማሪያም በሽለከሥ ዳ ገሸለማ፥ ከምቼያሠኼ አኳ ኖጎማኼ።"

will be added

X\