ወጌላ ዮሃንስ 9

1መከዽ ያሱስ ነንዶዋ፥ ቤገመሥ ጸጋ ሜታ ኤተ ቢካፖቆኬሥ ከፐሻ። 2ቢሎቆሥ ደ መሁል ቾጎማኳ ያሱስ ቢከል፥ "ኤተ መትገሠማ! ከፄ ገንሣ አል ኦዴ ቢከፖቆኬ ጸጋ አለአ ፐሻ? ከገንሣ ካለማኽ ፌት ካል ዶጎ ኤበማ?" 3ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "አደካንኼ አ ኤያሥ ኤያ አዶጎ ኤበማኳ ገንሣኼ፤ ኤከማትገካሠን ገሸል መደዳ አል ረባ ነጸገማ፥ ቢከካፖቆኬሥ ከፐሻ። 4መከኢ ኦካ፥ ከምዳ ካኳ አመደ መደዳ አል ኤተ በትገኬ አራ፤ ከምዌ መጓ ኤተ ከምበፃ ጸጋ ሜተል መፈለሽ መዳን ዳ። 5ካሥ አል ኦከ ከምኢራ ነኤባ ናል እኔያ፥ አራ መዪዦጎ ኤባ አል እኔያ።" 6ኤያሥ ቤገሸሥ ያሱስ አለአ ነቸቻ፥ ቤጠቅ ጋጠቆዋ ከኔያ ቤካቶቆሣ፤ ቤከደሥ እልኽ ፐሻ ከቶቋ ከአኳ። 7ቤከከል፥ "ዻ፥ ኤፈሥ ነኣይ መኤፈሣ ናል ሲሎዋም።" መከላ "ሲሎዋምኳ""ኤተ ቢትገካ።" ቤዽ መዣ አኳ ቤኤፈሣ፤ ኖከ ቤኮሌኳ፥ ቤፈለሽ መገሞጓ። 8ቢከል ደ ማኸስ መፃለማ፥ ደ ቤገመሥ አ ገፀ ኖጎ ቆናኳ፥ "መዣ አለአ ኤተ ናኢሽ ናቆነናኼያኽ?" 9ቢከል ጸጋ ሜታ ሜታ፥ "ኣዬ፥ ኣሥ አ፤" ጀንዳኳ፥ "እምበአ፥ ኤኤያ በኢካ።" ቤከል መዣ አ ኪልቆማኸን፥ "አራ አ።" 10ቢሎቆሥ ጸጋኳ ቢከከል፥ "ኤያላሥ በካኮርካሰን አን ኸኡዋ?" 11ቤኮሎቆ አኳ ቤከል፥ "ጸጋ ኤተ ቢኦካ ያሱስ ባቶቆከሥ እኔያ፥ በከደከሥ እልኸም በከለካኳ፥ 'ዻ ኤፈሥ ነኣይ ሲሎዋም።' በርዸካ አርኳ በርኤፈኬሣ፥ በርኮለኬ በርፈለከሽ መገሞጓ።" 12ቢሎቆሥ እማምኳ ቢከል፥ "ነጓብ በኢን አ?" ቤኮሎቆ አኳ ከማም ቤከል፥ "አርገምካኼ።" 13ነለአ ነቸቻ ቤሬቆ ጸጋ ኤተ ቤድ ካል ገፀ ፐሻ ከኸ ደ ፋርስ። 14ኖከ ቤያቶቆሥ ያሱስ እኔያ ቤኮርስ ኸ ፐሻ አ፥ ኦከ ዱ ሙሳ። 15ቢሎቆሥ ደ ፋርስኳ፥ ኤያላሥ ኤበከፈለከሽ አ መገሞጓ። ቤኮሎቆ መዣ አኳ ቤከል ከማም፥ "በጦካን ቶቋ ነኸም፤ ኤበርኤፈከሣ፥ በርገምኮጎ እኽላኳ።" 16ኖካ ና ቤከል ነደ ፋርስ ጸጋ ሜታ ሜታ፥ "መዣ አለአ ከፄ በበፀካ መዜኽ ኦከ ሙሳ፥ ከምፈለሸኼ መዳ ካል ረባኼ።" ቢከል ጃጀንዳኸን፥ "ኤያላሥ ከምፈለከሸን ኤተ ገንሣ መደ ገሸል መደዳ ኤለአ?" ቢምጹሻይል ነለኣኳ። 17ቢኮል ደ ፋርስ ቢሎቆሥ መዣ አ ቢከከል፥ "ኸኡኼያኽ በኮርከሳ? አም ኪልቀኡ ኣሤ ከምከላኣ ከፄ መዣ አ?" ቤኮሎቆ አኳ ቤከል፥ "ኤተ መዪርጓ።" 18ኢያኣጎንኼ ደ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳኸን መገሚለማ፥ ኤቤድ መዣ አለአ ገፀ ፐሻ፥ ኤበከፈለከሽ መገሞጓኳ። ከለአ ቢኦ ዶጎ ኤበ መዣ ኤተ ቤብዳ፤ 19ቢሎቆሥ ቢከል፥ "አለኣኽ ዱዋለኻ ኤተ በኸከለካ ቢካፖቆኬሥ ከፐሻ? ኤያላሥ በከፈለሸን አ መገሞጓ?" 20ቢከኮሎቆ ዶጎ ኤበማኳ ቢከል፥ "ቢልገምካ ኤበደካ ዱዋልላ፥ ኤበካፖቆኬሥ ከፐሻኳ። 21ኢልገምካኼ ኤያላሥ ኤበገምከሥ እኽላ፥ ኢልገምካኼ ኦዴ ኤበኮርከስ ኸማኳ፤ ሎቆኸሥ አ፥ መዥገኽ ጸጋ፥ ከምፈለሽ መገሸሠማ ከፄ እልቆማ።" 22ዳ ቢከከል ዶጎ ኤበማኳ ኤለአ፥ ከፄ ቢከጤ ከደ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳ፤ ቢሪለንዥገን እማምኳ ኤከምፑቆ ነገዴር ዶጎ ዪሁዳ ጸጋ ኤተ ከምከላ "ያሱስ መሲያ" ከምዳ ኸገሻኳ። 23ከፄ አለአ ቢከከል ዶጎ ኤበማ፥ "ሎቆኸሥ አ፥ መዥገኽ ጸጋ።" 24ቢኦ ደ ፋርስ ኦኪል እምበንድ መዣ ኤተ ቤድ ገፀ ፐሻ ቢከከልኳ፥ "ከመገሸሥ ኸገሻ ሂንሥ ረባ፤ ቢልገምካ ኤበደካ ጸጋ አለአ ከኤተ ገንሣ።" 25ቤኮሎቆ አኳ ቤከል፥ "አርገምካኼ መዳለማ ከኤተ ገንሣኼ፤ ኣሥ ዳ ሜተል በርገምካ፥ ቢካፖቆኬሥ አራ ከፐሻ፥ በርገምኮጎ እኽላኳ።" 26ቢሎቆሥ እማምኳ አ ቢከል፥ "ኣሥ በደካ ካማ? ኤያላሥ በኮርከስ ኸኡዋ?" 27ቤኮሎቆ አኳ ቤከል፥ "በርገሸከሠንዥገን ካኻ ካል ገሲቋ፥ አኸገሰኮቆንኼ፤ ካሤ በኸካኣጎካ ማኮሊል መገሶቆማ? አኻኣጎካ አኽኳ መደኻ ከደ መሁል ቾጎማኽ?" 28ቢከልሥ እማምኳ አ ቢከል፥ "ኤተ መሁል ቾጎ አ አም፤ አይላኸን ደ መሁል ቾጎ ሙሴ። 29ቢልገምካ ኤበገሸኬ አረባ ከሙሴ፤ ኢልገምካኼ መዣ አኸን ኤበዎኬ ነጓብኼ።" 30ኖካ ና ቤከል ኤተ ቤድ ገፀ ፐሻ ቤኮሎቆ ከማም፥ "ከምኤመማ አለኻ ኤበዎኬ መዣ አ ነጓብ በሰከሥ እላ፤ ኤተ በኮርከስ እልኸምኸን፥ አ። 31ቢልገምካ ኤበበፀካ ረባ መገሶቆ ከደ ገንሣ፥ በከገሰኮቆ ከጸጋ ደ በከጤካ ከአ፥ ከደ በትተኮቆ ማሄሻለማኳ። 32ባጦከሽ ነመዘዝ እኔያ ጸጋ ኤተ በኮርከስ ኸ ጸጋ ኤተ ቢካፖቆኬሥ ከፐሻ፥ ኤያገሳቆኼ ሜተልኼ። 33በምበፅ ጸጋ አ መዳ ኖጎ ረባ፥ በምፈለሸኼ መጦ ዳ ሜተልኼ።" 34ቢከኮሎቆ ደ ፋርስኳ ቢከል፥ "ቢካፖቆኬሥ አም ከገንሣ፥ ኣኣጎካ ከምትጋሥ ካይላኽ?" ቢፖቆ አ ነገዴር ዶጎ ዪሁዳ። 35ያሱስ ቤገሶቆ፥ ኤቢፖቆ አደ ፋርስ መዣ አ ነገዴር ዶጎ ዪሁዳ፤ ኖከ ቤገመሥ መዣ ኤተ ቤድ ገፀ ፐሻኳ ቤከከል፥ "ኣከገምኪል ከዱ በናደማኽ?" 36ቤከል መዣ አኳ፥ "ኤተም! ኤከምገመሪለን ካ፥ ኤበደካ ኦዴ እገሼሥ ካራ።" 37ቤከል ያሱስኳ፥ "ባገምከሠንዥገና፤ ኤተ በገሸካ ካም፥ ኣሥ አ።" 38ቤከል መዣ አኳ፥ "ኤተም በርገምኪላ፤" ቤያኩኩን ቤዴር ከያሱስ። 39ያሱስኳ ቤከል፥ "ደ በበፀካ መገሞጎ ኤከምገሙጎ፥ ኤከምፐሻኽ ደ በገምኮጓኳ፥ በርዎኬንዥገን ከኤባ ካል እኔያ ከምኸሥ መኸሣ።" 40ነደ ፋርስ ደ ቤኢ ኖጎማ፥ ቢገሶቆ ችዳ ሜታ አለአ ቢሎቆሥ ቢከከል፥ "ኣከለካ አም ካይላኳ ፐሻኽ?" 41ቤኮሎቆ ያሱስኳ ከማም፥ "በኸመድ ፐሻ፥ በኸመጨኼ ገንሣኼ፤ እኽላኸን በኸከለካ 'ቢልገምኮጓ፤' ከለአ ከማኢኸካ ከገንሣለኻ።"

will be added

X\