ወጌላ ዮሃንስ 8

1ያሱስ ቤዽ ከዶላ ኤተ በፐካን አቆሻ። 2ቤኮል ነኸማቱቋ ካል ገዳዱ ቤዽ ከመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፤ ኤቤዾዌ ጸጋ ኮዎማኳ ኮጎማ፥ ቤኢሽ ቤያጦሽ መትገሠማ ከማም። 3ቢሬቆ ደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ከደ ፋርስኳ እገፋ ኤተ ቢራቌሽ ነመደ ጎርታ ሜታ፥ ቢሂኢቆ ነኸ እማም። 4ቢከል ከያሱስኳ፥ "ኤተ መትገሠማ! ቢልራቆኬሽ እገፋ አለአ መከኢ ነመደ ጎርታ። 5በገሸኬሥ ሙሴ ካይላ ነማቶቋለምላ፥ ኤከምኦችላ ሾከ ጋፋ አለአ ከግሻ፥ ኤከምሽሎቆኳ። ኣሤ ከምከላኣ አምኳ እኽላ?" 6ዳ ቢከከል ኤለኣኳ፥ ቢዻምብ ኤከምዸብዋን ዳ ኤተ ከምተምብኮቆ አ። ቤዝሎቆ ያሱስኸን፥ ቤቆት ነኔያ ከቆሥሥ ኤለማ። 7ኤቢኮለሽ እማምኳ ቢሎቆሣ፥ ቤፈር ጺ ያሱስ ቤከል ከማም፥ "ናኻ ኤተ ባንዢገካ ገንሣ፥ ነሲቆ መኣምብ እገፋ አለአ ከግሻ።" 8ቤዝሎቆ እኽላኳ ቤቆት ነኔያ። 9ኤቢገሶቆ እማምኳ አለአ፥ ቢያጦሽ ነደ እምፈጋ ቢብቀሥ ሜታ ሜታማለማም። ካ ቤያሻኽ ኣሥ ያሱስ ከጺማ ከገፋ ኤተ ቤኢቾጎ ነጓ። 10ነለአ ነቸቻ ቤፈር ጺ ያሱስ ቤከል ከገፋ ካ፥ "አም እገፋ አለአ፥ አባማ እማማ? አኢካንኼያኽ ኤተ በኸከሥ ካም ሜተላ?" 11ቤኮሎቆ እገፋ አኳ ቤከል፥ "ኤተም! አኢካንኼ ሜተልኼ።" ቤከከል ያሱስኳ፥ "ከምኸርሠኼ አርኳ ካምኼ፤ መዻኣኮላይልኼ መደ ገንሣኼ።"] 12እኽላኳ ቤገሸሥ ያሱስ ከጸጋ ቤከል፥ "አራ መዪዦጎ ኤባ አል እኔያ፤ ጸጋ ኤተ ከምሁሌ ቾጎ አራ፥ ከምጫ መዪዦጎ መኢያ፥ ከመንዻኼ ኒል መጓኼ።" 13ቢከከል ደ ፋርስኳ ነለአ፥ "አም ካሥ እልቀኡ ባደካ ኸገሻ፤ አጨካኼ አመደ ኸገሻሉኳ በናኼ።" 14ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "ኤከምደራን ኸገሻ ኪልቆምኳ፥ ከፄ በርገምካ ኤበርዎኬ ነጓብ ኤከምዸራ ከጓብኳ፥ መደ ኸገሻለም ኸማ። አኻኸን አኸገምካኼ ኤበርዎኬ ነጓብ፥ ኤከምዸራ ከጓብኳ። 15በኸኸከሥ አኽ ኤያሥ ገሳንዘ ጸጋ፤ አራኸን አርኸከሠኼ ከጸጋ ሜተልኼ። 16ኤከምኸርሠንኳ፥ መኸሣለም ኸገሻ፤ አራ አርኸከሠኼ ከጺምኼ፤ ባብ ኤተ በትገኬ አራ በኢካ ከአራ። 17በቆተካንዥገን ነማቶቋ አለኻኳ 'ሰ ሹደ ጸጋ እምበንድ ኸማ።' 18ኤተ ከምዳ ኸገሻ ኪልቆም፥ አራ፤ ባብ ኤተ በትገኬ አራኳ፥ ከምዳ አኳ ኸገሻ ከፄም።" 19ቢሎቆሥ እማምኳ ያሱስ ቢከል፥ "ነጓብ በበኡዋ?" ቤኮሎቆ ያሱስኳ፥ "አኸገምካኼ አራ ባብኳ፤ በኸመገም አራ፥ በኸመገም ባብኳ።" 20ቤገሸሥ ያሱስ አለአ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ኖከ ቤትገሥ አ ነጋሪል ኖጎ በኸካ ጸጋ ለማና። ከፄ በበፀካ ማርቻዬቆ አንጅለማኳ፥ ኤዻቆሠንኼ ጸጋ ሜታ አኼ። 21እኽላኳ ቤከል ያሱስ ከማም፥ "አራ ከምደራሽ፤ ከማኣጎኻ አኽ አራ፥ ከምሸኸከሥ ከገንሣ አለኻኳ፤ ከምፈለኸሸኼ መዌያ ኮጎ ከምዸራ አርኼ።" 22ነለአ ቢከል ደ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳኳ፥ "ዳ ኤተ በከለካ አ 'ከምፈለኸሸኼ መዌያ ኮጎ ከምዸራ አርኼ፥' መከላለማ አለአ ከመሾቆ ጸገማኽ?" 23ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "አኻ አል ገቻ፥ አራኳ አል እምጻ፤ አኻ አል ኤበ እኔያ አለአ፥ አራኸን አል ኤበ እኔያ አለኣኼ። 24በርገሸከሠንዥገን ካኻ ኤከምሸኸከሥ ከገንሣለኻ፤ ኤከምበፀኻ መገመኸኪል ኤበርደካ አር ዎዴኳ፥ ከምሸኸከሥ ከገንሣለኻ።" 25ቢሎቆሥ እማምኳ አ ቢከል፥ "አም ዎዴያ?" ቤኮሎቆ ያሱስኳ ከማም፥ "ኣሥ ኤተ በርገሸከሥ ካኻ ካል ገሲቋ። 26አራ በርጨካ በበኽ ዳ ኤተ በርመገሸሥ ከፄኻ፥ በርምኸሥኳ፤ ኤተ በትገኬ አራ ኤተ ኸገሻኳ፤ ኣሥ ኤተ በርገሰኮቆ ኖጎማ ከመገሸርሥ ከኤባ ካል እኔያ።" 27ኢያምባለሠንኼ እማም፥ ኤቤገሸሥ ከፄ በበማኼ። 28ካ ቤከል ያሱስ ከማም፥ "አራ ዱ በናደማ ኤከማፈርዻቆ ከመቱማ ነጋገድ ጃ፥ ኖካ ና ከማገመኺል 'ኤበርኢካ ኸማ ኤተ በርደካ አር፤' ከምገመኻ ኤያሥ ኤያኳ ኤበርገሸከሥ ኣሥ ዳ ኤተ በትገኬሥ ባብ ካራ፥ ኤበርበፀካ መገሸርሥ ዳ ሜተል አል እልቆምኳ። 29ኤተ በትገኬ አራ፥ ከአራ በኢካ፤ አራኳ ከፄ በርደካ መዱጎክ ዳ ኤተ ባገ ኪል አ፥ አበፀከሸንኼ አራ ከጺምኼ።" 30ኤቤገሸሥ ያሱስ አለአ፥ ቤከገሚል ኤማንጀ ጸጋ ካ። 31ኖካ ና ቤከል ያሱስ ከደ ዪሁዳ ደ በከገምኪል ካ፥ "ኤከማኢኸካ ከገሻለም፥ ኸገሻ ከምደኻ ከደ መሁል ቾጎም። 32ከምገመኻ ኸገሻ፥ ከምፖቆ ኸገሻኳ አኻ ነዎደ።" 33ቢኮሎቆ እማምኳ ቢከል፥ "አይላ ሾከ ኣብራሃም፥ ኢልደካንኼ ሜተልኳ ከዎደኼ፤ ኤያላሥ ባከከለካን አም፥ 'ከምፐኸሥ ነዎደ?"' 34ያሱስኳ ቤከኮሎቆ ከማም ቤከል፥ "ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ደ በደካ ገንሣ ኮዎማ፥ ዋደ ገንሣ። 35ዱማ መዱጎክ በንዘ ካኽ ካሥ ደ መፃ፥ ዎደኸን አንዘ ካኸኼ መዱጎክ ከደ መፃኼ። 36ካ ኤከምፖቆ ዱ ረባ አኻ ነዎደ፥ ኸገሻ ከምፐኸሥ ነዎደ። 37በርገምካ ኤበኸደካ ሾከ ኣብራሃም፤ ነደንኳ ከፄ በኸበፀካ መርኾቆ እገሻለም፥ በኸካኣጎካ መሾቆ አራ። 38አራ በርገሸከሥ ዳ ኤተ በርገምከሥ ኖጎ ባብ፤ በኸደካ አኽኳ ዳ ኤተ በኸገሰኮቆ ኖጎ በበኻ።" 39ቢኮሎቆ ደ ዪሁዳኳ ቢከል፥ "በብላማ ኣብራሃም።" ቤኮሎቆ ያሱስኳ፥ "በኸመድ ከኢደ ኣብራሃም፥ በኸመጦ ኣሥ መደዳ አል ኣብራሃም። 40መደዳለም ኮዎማ ኣሥ መገሸሠማ ካኻ ኸገሻ ኤተ በርገሰኬቆ ኖጎ ረባ። እኽላኸን፥ በኸካኣጎካ መሾቆ አራ፤ አጦካንኼ ኣብራሃምኸን ኤኤለኣኼ። 41አኻ በኸጦካ መደዳ አል እምበበኻ።" ቢኮሎቆ እማምኳ ቢከል፥ "ኣሥ ረባ በባ ሜታ ቢልጨካ፥ ኢልፐካዬኸንኼ ነደ ጎርታኼ።" 42ቤከከል ያሱስኳ፥ "በመድ ረባ ከበበኻ በኸመሄሽ አራ፤ አራ በርዎኬ ኖጎ ረባ በርኢካ ነገአ፤ አአ በትገኬ አራ፥ አርዎኬንኼ ከፄ እልቆምኼ። 43ካሤ በከበፀካ እገሻለም መኩ ካኻ? ከፄ በኸሃለከሽ መገሰኾቆ እገሻለም፥ ከማምባለኸሠኼ። 44"አኻ ኢደ በበኻ አል ገንሠ ሙሳ። ኤተ በኸሄከሽ አኽ መደማ ኣሥ መአጀባ አል በበኻ። አ ካል ገሲቋ ኤተ መሾቆ ጸጋ፤ ከፄ በሜካ ኸገሻ ኒለማ ኢያገምከኼ ከኸገሻኼ፤ አ በገሸካ ጎልጎዛ፥ ኤተ ጎልጎዛኳ፤ ከለአ ኤበልጎዘካ በገሸከሥ አል እለማ። 45አራኸን ከፄ በርገሸከሥ ኸገሻ ካኻ፥ አኸገምኪልኼ አራኼ። 46ናኻ ኦዴ ከምፈለሽ መከላ ካራ ኤተ ገንሣ? ኤበርገሸከሥ ኸገሻኳ፥ ካሤ በኸከበፀካ መገመኺል አራ? 47ኤተ በደካ ኖጎ ረባ፥ በገሰኮቆ እገሸ ረባ፤ ከፄ በኸበፀካ አኽኳ መደኻ ኖጎ ረባ፥ አኸገሰኮቆኼ እገሻለማኼ።" 48ዶጎ ዪሁዳኳ ቢኮሎቆ ከያሱስ ቢከከል፥ "ኤተ ቢልከለካ አይል 'አም ደ ሰማሪያ፥ ባጨካ ገንሠ ሙሳ ኒሉ፥' መከላለምላ ኸማኼያኽ?" 49ቤኮሎቆ ያሱስኳ ከማም ቤከል፥ "አርጨካንኼ ገንሠ ሙሳ ኒለምኼ፤ አራ በርሂንከሥ ባብ፥ አኻኸን በኸካ አራ። 50አራኣጎካኼ ገሂን ኪልቆምኼ፤ ኤተ ከምሻምባ ከገሂንለም፥ ኤተ ከምኸሥኳ፥ በኢካን ጀንዳ። 51ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤተ ከምዜኽ እገሻለም፥ ከምሻኼ ግዢ ግዥኼ።" 52ቢከከል ዶጎ ዪሁዳ፥ "ቢልገምከሥ እኽላ ኤባጨካ ገንሠ ሙሳ ኒሉ፤ በሸከንዥገን ኣብራሃም፥ ቢሸሸከንዥገን ደ መዪርጓኳ፤ ባከለካ አምኸን፥ 'ኤተ ከምዜኽ እገሻለም፥ ከምሻኼ ግዢ ግዥኼ!"' 53ቢከከል፥ "ኣሙቸኮቆ አም በበምላ ኣብራሃማኽ? አ በሸከንዥገና፥ ቢሸሸከንዥገን አደ መዪርጓኳ፤ ኤዎዴ ባኦከሥ አም ጸገኡዋ?" 54ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፤ "ኤከማኣጎራ መሂንሥ እልቆም፥ ከምጫኼ ገሂንለም በናኼ፤ ኤተ ከምሂንሥ አራ አባብ፥ ኤተ በኸከለካ አኽ 'ረባለምላ።' 55አኻ አኸገምካንኼ አኼ፥ አራኸን በርገምካ አ፤ ኤከምከለራ 'አርገምካኼ አ፥' ከምደራ ከኤተ ጎልጎዛ ኤያሥ አለኻ። አራ ኸገሻ በርገምካ አ፥ በርዜከኽ እገሻለማኳ። 56ከፄ ቤኢ በበኻ ኣብራሃም ከመገመሥ ኦከ መዌያለም፥ ቤዜኽ ከማገ ላ፤ ኤቤገመሣኳ ቤካገይላ።" 57ነለኣኳ ቢከከል ዶጎ ዪሁዳ፤ "ኣዪጨቆኮንኼ አም ግዣ ግቸማ እምበንድ ኖቆማ አሤር (50)፤ ኤያላሥ ባከገመሠን አም ኣብራሃማ?" 58ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፤ "ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኒከምፖቆን ኣብራሃም፥ አራ በርኢካና።" 59ኖካ ና ቢፈሮቆ ግሻ ከምኣምብ ያሱስ፤ ቤያጸፀኽ አኸን፥ ቤፐሥ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራለማም።

will be added

X\