ወጌላ ዮሃንስ 7

1ነለአ ነቸቻ ቤኮለኽ ያሱስ ነገሊላ፤ ከፄ ቢያኣጎ ደ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳ መሾቆ አ ነጓ ፥ ኤያኣጎንኼ መኮለኻ ነኤበ ዪሁዳኼ። 2ኖካ ና ቤያርቻቆ ዚፈ በዝልኻ አል ዶጎ ዪሁዳ። 3ከለአ ቢዌ ኢዴበ ያሱስ ኮጎማ ቢከከል፥ "ኤከምገሙሠን ደ መሁል ቾገኡ ገሸል መደዳ ኤተ ባደካ አም፥ ፈርሥ ነገአ፥ ዻ ከኤበ ዪሁዳ። 4ጸጋ ኤተ በኣጎካ ማገማሣ አደካኼ ከገጸፃኼ፤ ኤከምዳኣ አምኳ ዳለአ ኮዎማ፥ ትገሥ ጸገኡ ከኤባ ካል እኔያ።" 5ዳ ቢከከል ኤያኳ፥ ከፄ ቢበፅ መገሙኪል ኪልቆማም ካ። 6ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "አርቸካዬቆንኼ እኽላ አንጅለምኼ፤ አንጅ ካኻኸን መዱጎክ ማገሠማ። 7ጸጋ አል ኤበ እኔያ ከማቸከካኸኼ ካኻኼ፤ ከማቸኩካኽ ካራኸን፥ ከፄ በርደካ ኸገሻ ኤበደካ መደዳለማም ገንሠማ። 8ዸኻ አኽ ኪል ዚፈ፤ አራኸን ከፄ በበፀካ ማርቻዬቆ አንጅለም፥ ከምዸራኼ ኪል ዚፈ ካኼ።" 9ቤከል ኤያ ቤያሻኽ ነገሊላ። 10ኤቢዾ ኢዴበማ ኪል ዚፈ ነቸቻ፥ ነከማገማሠን ቤዽ ያሱስኳ ከገጸፃ ኪል ዚፈ። 11ደ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳ ደ ቢያኣጎ አ ኖጎ እል ዚፈ፥ ቢሎቊል ቢከል፥ "ነጓብ በኢካ አ?" 12ቤድ ከፄማኳ ኖጎ ኤማንጀ ጸጋ አ በበኽ ማሰሰካ፤ ነማም ቢከል ጸጋ ሜታ ሜታ፥ "አ ገሸል ጸጋ፤" ቢከል ጃጀንዳኳ፥ "ገሸለማኼ፥ ኤተ መንጠኽ ጸጋ።" 13ነደንኳ፥ ከፄ ቢካጤሽ ከደ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳ፥ ኤዪዥሠንኼ ጸጋ ሜታ ከፄማ እገሻኼ። 14ነጋፂሥ ዚፈ ቤዽ ያሱስ ከመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቤያጦሽ መትገሠማ። 15ቤሰሥ እል ደ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳ ቢከል፥ "ነከምጨን መገመሸማ፥ ኤያላሥ በካምባለከሠን አመዣ አለአ ሎርጋለምላ?" 16ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከከል ከማም፥ "መትገሣ ኤተ በርትገከሥ አር፥ አል ኤተ በትገኬ አራ፥ አለምኼ። 17ጸጋ ኤተ ከማኣጓ መደ ማሄሸማ አል ረባ፥ ከምገማ ኤበደካ መትገሣ አለአ ኖጎ ረባ ፌት ኤበደካ ኖጎም። 18ጸጋ ኤተ በገሸካ አል እልቆማ፥ በኣጎካ ገሂን ኪልቆማ፤ ኤተ በኣጎካ ገሂን አል ኤተ በትገኬ አኸን፥ ጸጋ ኤተ ኸገሻ፥ አኢካንኼ ጎልጎዛ ኒለማኼ። 19"አኸኬንኼ አሙሴ ማቶቋ ካኻኽ? አኢካንኼ ናኻኳ ሜተል ኤተ በዜከኽ ማቶቋ አኼ። ካሤ በኸካኣጎና አኽ መሾቆ አራ?" 20ቢከከል ጸጋኳ፥ "ባጨካ ገንሠ ሙሳ ኒሉ፤ ኦዴማ በኣጎካ መሾቆ አማ?" 21ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "በርደከንዥገን አር ገሸል መደዳ ኣሥ ሜታ፥ በሰከሥ እል ኮዎኻኳ። 22ቤኽ ሙሴ ካኻ መኢያ አል መሸሣ፤ ነደንኳ መኢያ አለአ አል እምበፈገኻ፥ አል ሙሴኼ፤ በኸሸከሥ አኽኳ ጸጋ ኖከ ሙሳኳ። 23ኤከምበፃ ማፑቆ ማቶቋ አል ሙሴ ኤከምሹሥ ጸጋ ኖከ ሙሳ፥ ካሤ በኸካምከሥ ካራ ኤበርብደኮቆ ኮዎ ጸገ ጸጋ ኖከ ሙሳ? 24ኸኸሥ ኸገሻ፤ መኸኸሠኼ ከመዪር ኣሥ ቆማኼ።" 25ነደ ዬሩሳሌም ቢከል ጸጋ ሜታ ሜታ፥ "መዣ ኤተ ቢያኣጎካ መሾቆማ፥ አለኣኼያኽ?" " 26ነደንኳ፥ በገሸካ አ ኒል ኤማንጀ ጸጋ፥ እንገሸከሠንኼ እማምኳ ዳ ሜተል ነጸገማኼ፤ ኢያምባለከሣኽ አደ ገፋሌያ ኤበደካ መዣ አለአ ኸገሻ መሲያ።" " 27ከፄ መዣ አለኣኳ ቢልገምካ ኤበዎኬ ነጓብ፤ ኤከምዌ መሲያኸን፥ ከምገማኼ አጸጋ ሜተል ኤበዎኬ ነጓብኼ።" 28መከትገሥ ያሱስ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቤፈሮቆ ሰማ ቤከል፥ "ኸገሻ በኸገምካ አራ፥ በኸገምካ ኤበርዎኬ ነጓብኳ፤ ነደንኳ፥ አርዎኬንኼ ከፄያ ካል እልቆምኼ፥ በኢካ ኤተ በትገኬ አራ፤ አ ኤተ ኸገሻ፥ አኸገምካኼ አኻኸን አኼ። 29አራ በርገምካ አ፥ ከፄ በርዎኬ ኖጎማ በትገኬ አራኳ።" 30ነለአ ቢያኣጎ መራቆሽ አ፤ ከፄ በበፀካ ማርቻዬቆ አንጅ ማኳ፥ ኤደሠንኼ ጸጋ ሜታ አ ከኤለማኼ። 31ነደንኳ ቢከገሚል ነጸጋ ና በበኽ ከያሱስ ቢከልኳ፥ "ኖከ ከምዌ መሲያ፥ ነዳ አል ገተምዛ ኤተ በደካ መዣ አለአ፥ ከመንተርኮቆ በበኽ ከምዳናኽ?" 32ቢገሶቆ ደ ፋርስኳ ዳ ኤተ ቤገሽ ጸጋ ከፄ ያሱስ ከገጸፃ፤ ኖካ ና ቢከትግ እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ከደ ፋርስኳ ደ መደዳለማም ኤከምራቁሸን ያሱስ። 33ያሱስኳ ቤከል፥ "ካሥ ኦኪል ዱፀን ከምኢራ ኖጎኻ፤ ነለአ ነቸቻ ከምዸራ ኮጎ ኤተ በትገኬ አራ። 34አኻ ከማኣጎኻ አራ፥ ከምዸበኻኼ አራኸን፤ ከምፈለኸሸኼ መዎኼ ኮጎ በርኢካ አርኳ።" 35ቢከል ደ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳ ኣሥ እልኸማም፤ "ኤከምበፆኳ መዸቦኳን አ፥ ከጓብ በርካ ከምዻ? ኮጎ ጸጋ ዶጎ ዪሁዳ ደ ቢዛለካ ነኤበ ግሪክ፥ ከምዻ ትገሥ ከደ ግሪካኽ? 36'ከማኣጎኻ አራ፥ ከምዸበኻኼ አራኸን፥ ከምፈለኸሸኼ መዎኼ ኮጎ በርኢካ አርኳ፥' መከላለማ አለኣኳ ኤያል ኣሤ?" 37ኖከ ቤድ መርሽ ዚፈ ቤድ በቦቆ ኦካ። ኖካ ና ቤፈሮቆ ያሱስ ሰማ ከጎዛ ቤከል፥ "ኤተ ከምሻ እምበ ኣያ፥ ነዌ ኮጎም፥ 38ነፍ ጸጋ ኤተ ከምገሚል ካራኳ። ኤያሥ በገሸከሥ አመዪዥሥ ሎርጋ፥ 'ባጨካ ኒለማ አመዱግ ኣይ መኢያ።"' 39ዳ ቤከገሸሥ ያሱስ አለአ ከፄ መዪዥሥ ገፉጫ ኤተ ከምሮቆ አደ በገምኪል ካ። ከፄ ቤከበፅ ያሱስ መሂንሥኳ፥ ኤያኻዬሸንኼ መዪዥሥ ገፉጫኼ። 40ነኤማንጀ ጸጋ ደ ቤገሶቆ እገሻ አለአ፥ ቢከል አችዳ ሜታ፥ "ኸገሻ መዣ፥ አለአ ኤተ መዪርጓ፥ ኤተ ቢከለካ ከምዌ።" 41ቢከል ጃጀንዳኳ፥ "አ መሲያ፤" ቢከል ጃጀንዳኸን፥ "ከምዌ መሲያ ነገሊላኽ? 42እገሸከሠንኼ ሎርጋኽ ኤከምፖቁዋ መሲያ ነሾከ ዳዊት፥ ነኤበ ቤትልሄም ኖጎ ቤኢ ዳዊትኳ?" 43ካ ቤምጹሻይል ጸጋ ከፄማ። 44ቢያኣጎ ነማም ጃጀንዳ መራቆሽ አ፤ ነደንኳ፥ ኤደሠንኼ ጸጋ ሜታ አ ከኤለማኼ። 45ኖከ ቢኮሌ ደ መደዳ ደ ቢትግ ኮጎ ያሱስ፥ ቢሎቆሥ እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ከደ ፋርስኳ እማም ቢከል፥ "ካሤ በኸከበፀካ መርኼቆ አ?" 46ቢከኮሎቆ ደ መደዳኳ ቢከል፥ "ኤኢንኼ ጸጋ ሜተል ኤተ በገሸካ ኤያል መዣ አለኣኼ።" 47ቤኮሎቆ ደ ፋርስኳ ቢከል፥ "አኻጠካኽ አኽኳ አኽ? 48አገሚለናኽ ነደ ገፋሌያ ኤያሥ ኤያ ነደ ፋርስኳ ሜተላ? 49ማሆተማ ጸጋ አለአ ደ መኤም ማቶቋ አል ሙሴ።" 50ቤከል ኒቆደሞስኸን፥ ነደ ፋርስ ሜታ፥ ኤተ ቤዽ ነገሲቋ ኮጎ ያሱስ፤ 51"ኤመኢያለምላ ኒከምገሶቆን ነሰማ፥ ኒከማገሚለን ዳ ኤተ በቴከሥ አኳ፥ ከምዳኽ ኤከምኹከሥ ከጸጋ?" 52ቢኮሎቆ እማም ቢከል፥ "አምኳ ጸጋ አል ገሊላኽ? ዪር ሎርጋ ሎቆሠና! ከምዌኼ ኤተ መዪርጓ ሜተል ነገሊላኼ።" [ 53ነለአ ነቸቻ ቢዹ ኬያኮዎማም ከመፃለማም።

will be added

X\