ወጌላ ዮሃንስ 6

1ነለአ ነቸቻ ቤያንደሪል ያሱስ ኤያያ አል ገሊላ ኤተ ቢኦ ኤያይ ጥቤሪያስ። 2ኤቤገመሥ በበኽ ጸጋኳ ዳ አል ገተምዛ ኤተ ቤድ ያሱስ ነጸገ ደ መንሰሣ፥ ቢሁል ቾጎ አ። 3ቤቶኮ ያሱስ ኮቆ ዶላ፥ ቤኢሽ ነጓ ከደ መሁል ቾጎማኳ። 4ቤያርቻቆ ዚፈ ፋዝጋ አል ዶጎ ዪሁዳ። 5ቤፈር ጺ ያሱስ፤ ኤቤገመሥ መዌ ኤማንጀ ጸጋ ኮጎማ፥ ቤሎቆሥ ፍልጶስኳ ቤከል፥ "ነጓብ ከምኮዶኳን አኮ እጋ ኤተ ከመሰሳ ጸጋ አለአ?" 6ዳ ቤከከል ያሱስ ኤለአ ከመዻምብ ፍልጶስ፥ ቤገም ኪልቆማኸን ዳ ኤተ ከምዳ። 7ፍልጶስኳ ቤኮሎቆ ቤከል፥ "ኤከመንኹካን ከኮዎማም ዱፀን ዱፀንኳ፥ ከማቆኼ እጋ አል ኸ ለማና ግቸማ አሤር (200) እማምኼ።" 8ነደ መሁል ቾጎማ ሜታ፥ ኣንድራስ ዱዌበማ ከሲሞን ጴጥሮስ፥ ቤከከል ከያሱስ፥ 9"በኢካን ነገአ ጉንዘ ዱዋ ኤተ፤ በጨካ ፄ እገ ጋርብዋ ማቁስ ከዉ ከምበንድ፤ ኣሥ ከምዳ ከበበኽ ጸጋ ከአለኣኳ?" 10ያሱስኳ ቤከል፥ "ጦኻ ኤከማኢዉሸን ጸጋ!" ቤኢ ነጓ ኤማንጀ በፋ፥ ቤማኢሸን ጸጋኳ፤ ቤድ ገንዘለማም ኤግቸማ አሤር እል ግቸማ ሜታ ኖቆማ ማቁስ (5000)። 11ነለአ ነቸቻ ቤሮቆ ያሱስ እጋ፥ ቤከኽ መገ ላ ከረባ፥ ቤካች ከደ ቤማኢሻ ኤያሥ ቢያኣጎ እማም፥ ቤካች ነዉ ናኳ ኤያሥ ኤያ። 12ኤቢኖቆ ኬያኮዎማም ነቸቻኳ፥ ቤከል ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ፥ "ኤከምበፃ መቴያን ሜተል፥ ኣሙንፀኾቆ ገፐፐሸማ ኤተ ባኤካሻ።" 13ቢሙንፆቆ ገፐፐሽ እገ ጋርብዋ ማቁስ ኤተ ቤሰስ አጸጋ ቤያኤያሸናኳ፥ ቢዪጮቆ ካከ አሤር ኖቆማ እምበንድ። 14ኤቤገመሥ ጸጋኳ ዳ አል ገተምዛ ኤተ ቤድ ያሱስ፥ ቢከል፥ "ኸገሻ፥ አለአ ኤተ መዪርጓ፥ ኤተ በኢካ ከምዌ ከኤባ ካል እኔያ።" 15ኖከ ቤያገሚል ያሱስ፥ ኤበኢካ በበኽ ጸጋ አ ከመዌያ ከመራቆሽ አ ከምዱዋ ከጥስ ኤባ፥ ቤፐሥ ነጓ ቤኮል ኮቆ ዶላ ከጺማ። 16ኖከ ቤድ ሸጋዥጋኳ፥ ቤብት ደ መሁል ቾጎማ ኮጎ ሰ ኤያያ። 17ቢቶኮሥ ለማዲያ ቢካጦሽ ማንደራ ከቅፍርናሆም፤ አንጅ ማ መልም ኦካ፤ ኤዌንኼ ያሱስ ከደኽላ ኮጎማምኼ። 18ከፄ ቤያሽ መዥግ ኤጎሌ፥ ቤሎጎድ ኣያኳ። 19ኤቢዽ ደ መሁል ቾጎማ ከለማዲያ ኤኪሎሜትሪያ ማቁስ ኤያሥ ኤያ ማያ ነቸቻ፥ ቢገመሥ ኤቤንዼ ያሱስ ኖቆ ኣያ ቤያርቸሥ ለማዲያ። ቢጤ ኖካ ና በቦቆ። 20ቤከል ያሱስኸን ከማም፥ "መጤኻኼ፥ ዳማ አራ!" 21እማም ቢያኣጎ መሩቆ አ ኪል ለማዲያ፤ ቤዳሽ ለማዲያኳ ናሥ ኦካ ና ካሥ ሰ ኣያ ኮጎ ቢዽ እማም። 22ነኸማቱቁማ ቢያገሚል አበበኽ ጸጋ ደ ቤያሻዬኽ ነጋንደር ኣያ፥ ኤቤኢ ኣሥ ለማዲያ ሜታ ነጓ። ቢያምባለሥ ኤቤበፅ ያሱስ መቶኮሥ ለማዲያ ከደ መሁል ቾጎማ፥ ኤበዸካ አደ መሁል ቾጎማ ከጺማኳ። 23ቤዌ ለማዲያ ጃጀንዳኳ ነጥቤሪያስ ከጋንዲ ኤባ፥ ጎ ቤጦ ያሱስ ገዴራ ቤሰስ አጸጋ እጋኳ። 24ኤቤገመሥ ጸጋኳ ኤበሜካ ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ ነጓ፥ ቢቶኮሥ ለማዲያ ቢያንደር ከቅፍርናሆም ከማኣጎ ያሱስ። 25ኖከ ቢዸብ ጸጋኳ ያሱስ ነጋንደር ኣያ ቢከከል፥ "ኤተ መትገሠማ! ከማሥ ባደካዬሽ ከገአ?" 26ያሱስኳ ቤኮሎቆ ከማም፥ "ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ዳ በኸካኣጎከሥ አኽ አራ ከፄ በኸሰሰካ እጋ በኸነኮቋ፥ ከፄ በኻምባለከሥ ዳ አል ገተምዛ ኤተ በርደካ አርኼ። 27መሻምበኻኼ ከደ መሳ ከኤተ ከምቴያኼ! ሻምበኻ ከጋ ኤተ ከምፀቆ ከመኢያ አል ግዢ ግዥ። ከፄ በኸኬ ረባ ባብ ገፋሌያ ካራ፥ ከምኸራ አራ ዱ በናደማ እጋ አለአ ካኻ።" 28ቢሎቆሥ እማምኳ ቢከከል፥ "ኤከምድላን ዳ ኤተ በኦከሽ ረባ፥ ኣሤ በኢካ መደማ ካይላ?" 29ያሱስኳ ቤኮሎቆ ከማም፥ "ኤከምገመኺል ካራ ከኤተ በትገኬ አራኳ፥ ከምደኻ ዳ ኤተ በኦከሽ አረባ።" 30ቢከከል እማምኳ፥ "ኤከምገሚልሥ ከምገሚልለን አም፥ ኣሤ ዳ አል ገተምዛ ከምጦዋኣ? ኣሤኳ ከምዳኣ? 31ቢሰስ እምበፈገምላ ነኸ እኔያ እጋ ኤተ ቢኦ 'ማና።' ኤያሥ በከለካ አመዪዥሥ ሎርጋ፥ 'በኸኬ እጋ ነጎዛ ኤከምሱዋን።"' 32ያሱስኳ ቤኮሎቆ ከማም ቤከል፥ "ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤተ በኸኬ ካኻ እጋ አል ጎዛ አሙሴኼ፤ ከምኻ ባብኸን ካኻ ኸገሸ እጋ አል ጎዛ። 33እጋ ኤተ በኸኬ ረባ በብተኬ ነጎዛኳ፥ ከምኻ መኢያ ከኤባ ካል እኔያ።" 34ቢሎቆሥ እማምኳ ቢከል፥ "ኤታ፥ ኸካይሌ እጋ አለአ መዱጎክ!" 35ያሱስኳ ቤከከል ከማም፥ "አራ እገ መኢያ፤ ኤተ ከምዌ ኮጎም ከምሽልኼ ኤዴበናኼ፤ ኤተ ከምገሚል ካራኳ፥ ሜተል ከምሻኼ እምበ ኣያኼ። 36በርገሸከሠንዥገን ካኻ፥ ኤበኸገምከሠን አራኳ፥ አኸገምኪልኼ ካራኼ። 37ኤተ ከምኼ አባብ ካራ ኮዎማ፥ ከምዌ ኮጎም፤ ኤተ ከምዌ ኮጎምኳ፥ ከምጀደርኸኼ ነጸገምኼ። 38በርኮኬሥ አር ከመደ ማሄሻ አል ኤተ በትገኬ አራ፥ አርዎኬንኼ ነጎዛ ከመደ ማሄሻ አለምኼ። 39በኣጎካ ኤተ በትገኬ አራ፥ ኤከምፈረሮቆን ኖከ መርሸማ ደ በኸኬ አ ካራ፤ አኣጎካኼ ኤከምቴረሥ ነማም ሜተልኼ። 40ደ በገምከሥ አራ ዱማ፥ ደ ከምገሚል ካራ ኮዎማኳ፥ በሄከሽ ባብ ኤከምዸብዋን መኢያ አል ግዢ ግዥ፤ አራኳ ኖከ መርሸማ ከምፈርዾቆ እማም ነመሻ።" 41ከፄ ቤከል ያሱስ፥ "አራ እጋ ኤተ በብተኬ ነጎዛ፥" ቢከገሺል ዶጎ ዪሁዳኳ ሰማም፥ 42ቢከልኳ፥ "አለአ ያሱስ ዱ ዮሴፍ፥ ኤተ በኮገምካ በበማ ከኤዬማኼያኽ?" " ኤያብ እኽላ በከከለካን አ፥ 'በርብተኬ ነጎዛ?"' 43ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "መገሸኺልኼ ሰኻኼ። 44ኤተ በትገኬ አራ ባብ ኤከምበፃ መቼስ አ፥ ከምፈለሸኼ ጸጋ ሜተል መዌያ ኮጎምኼ፤ ኤተ ከምዌ ኮጎምኳ ከምፈርዾቆ ነመሻ ኖከ መርሸማ። 45በከለካ ነሎርጋ ናል ደ መዪርጓ፥ 'ከምዱዋ ኬያኮዎማም ደ በከትገከሥ አረባ፤' ደ ከምገሶቆ ከባብ ከምገመሽ ኖጎማ ኮዎማኳ፥ ከምዌ ኮጎም። 46አኢካንኼ ጸጋ ሜተል ኤተ በገምከሥ ባብኼ፤ ኣሥ አራ ኤተ በዎኬ ኖጎ ረባ ከጺም፥ በገምከሥ ባብ። 47ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤተ ከምገሚል ካራ፥ ከምጫ መኢያ አል ግዢ ግዥ። 48አራ እገ መኢያ። 49ቢሰስ እምበፈገኻ 'ማና' ነኸ እኔያ፥ ነደንኳ ቢሸሻ። 50እጋ ኤተ በብተኬ ነጎዛ ኤለኣኼ፤ ከምሻኼ ኤተ ከምሳ እጋ አለኣኳ። 51አራ እገ መኢያ ኤተ በብተኬ ነጎዛ፤ ኤተ ከምሳ ነጋ ነለአ ኮዎማ ከምኢያ ከግዢ ግዥኳ፤ እጋ ኤተ ከምኸራ አር፥ በጨ ጸገም፥ ከምኸራ ከምኢ ኤባ አል እኔያ።" 52ነለአ ቢያከለም ቢከል ዶጎ ዪሁዳ፥ "ኤከምሶኳን አኮ ኤያላሥ ከምፈለሽ ጸጋ አለአ መኸ በጨ ጸገማ?" 53ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤከምበፀኻ መሰኻ በጨ ዱ በናደማ፥ መፈኻ መሃለማኳ፥ ከምጨኻኼ መኢያኼ። 54ኤተ ከምሳ በጨም፥ ከምፋ መሃለምኳ፥ ከምጫ መኢያ አል ግዢ ግዥ፤ ከምፈርዾቆ አርኳ አ ነመሻ ኖከ መርሸማ። 55ከፄ በደካ በጨም ኸገሸ ደ መሳ፥ መሃለምኳ ኸገሸ ደ መፋ። 56ኤተ ከምሳ በጨም ከምፋ መሃለምኳ ኮዎማ፥ ከምኢካ ከአራ፥ ከምኢራ አርኳ ከአ። 57ኤያሥ በትገኬ ባብ መኢማ አራ፥ ኤያሥ በርኢካ አርኳ ከንዶጎማ፥ ኤያሥ ኤያ ከምኢያ ከንዶጎም ኤተ ከምሳ በጨም ኮዎማ። 58እጋ ኤተ በብተኬ ነጎዛ አለአ፤ አ ኤያሥ እጋ ኤተ ቢሰስ እምበፈገኻ ቢሸሸናኼ፤ ኤተ ከምሳ እጋ አለኣኸን፥ ከምኢያ ከግዢ ግዥ።" 59ቤገሸሥ ያሱስ አለአ ኖከ ቤትገሥ ነቅፍርናሆም ነመፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ። 60ነደ መሁል ቾጎ አ ነደ ቤገሶቆ አለአ ቢከል ጎ በበኽ፥ "እገሻ አለአ መዥገማ፥ ኦዴ ከምፈለሽ መካጦዪል ፄያ?" 61ኖከ ቤገም ያሱስ ኤቢገሺል አደ መሁል ቾጎማ ሰማም፥ ቤከል ከማም፥ "ከምሥቆ ዳለአ አኻኽ? 62ኤከምገመኸሥ መቶኮ ዱ በናደማ ከጎዛ ጎ ቤኢዬ ገፀ፥ ኣሤ ከምከልኻ? 63ገፉጫ ከምኢቆ፥ በጫኸን አጨካኼ በናኼ፤ እገሻ ኤተ በርገሸከሥ አር ካኻ፥ ገፉጫ መኢያኳ።" 64ቤከል፥ "ናኻ ቢኢካን ደ በበፀካ መገሚል።" ዳ ቤከገሸሥ ያሱስ አለአ፥ እምዎዴ ኤቢበፀካ መገሚል፥ ኦዴ ኤከማተገሮቆ አ ከምኻኳ፥ ቤገም ናሥ ማጦሸማ። 65ቤከተጽ ያሱስ ቤከልኳ፥ "ከለአ በርገሸከሥ ካኻ፥ ኤከምበፃ መኸኬ ባብኳ፥ ከምፈለሸኼ ጸጋ ሜተል መዌያ ኮጎምኼ።" 66ካል ኦካ ና ቢያጦሽ ደ መሁል ቾጎ አ በበኽ መኮለኻ ከን፥ ቢበፀሽ መሁል ቾጎ አ። 67ካ ቤከል ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ አሤር ኖቆማ እምበንድ ቤሎቆሥ እማም፥ "አኻኣጎካ አኽኳ መዻኽ?" 68ቤኮሎቆ ሲሞን ጴጥሮስ ቤከከል፥ "ኤትላ! ኤከምበፅልሽ አም፥ ኮጎ ኦዴ ከምዽላን አይላ? ኤተ በጨካ እገሸ መኢያ አል ግዢ ግዥ ኣሥ አም። 69ቢልገምኪል አይልኳ ኤባደካ መዪዥሥ ዱ ረባ፥ ቢላምባለከሠንዥገንኳ።" 70ቤከኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "አርሽለከሠንኼያኽ አሤር ኖቆማ እምበንዳለኻ? ነደንኳ ናኻ ሜተል ሴጠና።" 71ቤገሸሥ ያሱስ አለአ ከፄ ዪሁዳ ዱ ሲሞን ከሪዮት፤ መከደን አ ነአሤር ኖቆማ እምበንድ ሜታኳ፥ ቤኢ ኤተ ከማተገሮቆ ያሱስ ከምኻ።

will be added

X\